Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

                                
                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Τρίπολη 20 -2-2018

Αριθμ. Πρωτ.:

Προς:
κ. κ. Θεολόγους Καθηγήτριες-ές  των σχολικών μονάδων Δ.Ε. Δήμου Καλαμάτας

Κοινοποίηση:
1.      Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης  Δ.Ε.  Περιφ. Εκ/σης Πελ/σου.
2.      Δ/νση B/θμιας Εκ/σης Μεσσηνίας.                                                                            
   
    Τ. ΣΕΧΙΩΤΗ 38- 40
    221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ    Τ. ΣΕΧΙΩΤΗ 38- 40
    221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤ/ΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ.Ε.
ΓΡ. ΣΧ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΣΧ. ΣΥΜΒΟΥΛOΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ
            ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
Τηλ.:6977 695654 e-Mail: ekaloger@sch.gr 
Ιστοσελίδα: Κριτική Θεολογία
Πληροφορίες: Τηλ.:    2710 233 312. Fax: 2710 230 268


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση  παρακολούθησης δειγματικής διδασκαλίας Καθηγητών Θεολόγων.

         Την  Παρασκευή 23-2-2018  και ώρα 12:15-14:00(κοινό κενό τρίωρο Θεολόγων Μεσσηνίας), στο 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας, θα πραγματοποιηθεί δειγματική διδασκαλία-ανατροφοδότηση, για τους Θεολόγους Καθηγητές-τριες και  τους Φιλολόγους που διδάσκουν Θρησκευτικά, των Σχολ. Μονάδων Δ.Ε. Δήμου Καλαμάτας και για όσους εκ των άλλων σχολ. Μονάδων Μεσσηνίας επιθυμούν. Διδάσκουσα: Η καθηγήτρια κ. Σπάλα Παν.
         Επειδή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η συμμετοχή των καθηγητών των σχολ. Μονάδων του Δήμου, που πραγματοποιείται η δειγματική διδασκαλία, είναι υποχρεωτική, βλ. αρ. Φ. 353.1/324/105657/ Δ1/08-10-2002 B΄ 1340, άρθρο 9, εδάφιο ζ: «Οι σχολικοί σύμβουλοι οργανώνουν…διδασκαλίες … τις οποίες παρακολουθούν υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου των σχολείων»), παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σε περίπτωση απουσίας.
       Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντές-τριες των Σχολ. Μονάδων, να ενημερώσουν τους κ.κ. Καθηγητές-τριες και να διευκολύνουν τη συμμετοχή τους.

                                                Ο  Σύμβουλος Θεολόγων
                        Αρκαδίας – Λακωνίας – Μεσσηνίας – Ηλείας - Ζακύνθου
                                          
                                         Ευτύχιος  Σ.  Καλογεράκης

                                                        Δρ. Θεολογίας ΕΚΠΑ


                           M.Α. Θρησκειολογίας - Πτυχ. Παιδαγωγικού & Θεολογίας ΕΚΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου