Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ


ΕΤΥΧΙΟΣ Σ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Μ.Α., Ph.D.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ01

Μάρτιος
Δειγματικές διδασκαλίες (2).
Τηλεπιμορφώσεις (4).
Συνεργασία με Δ/ντές-ιες-καθηγητές σχολ. παιδαγωγικής ευθύνης (3).
Παιδαγωγικές -διδακτικές καθοδηγήσεις καθηγητών ειδικότητας (7).
Παρακολούθηση συνεδρίων (1).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
1.Γυμνάσιο-ΓΕΛ Μελιγαλά Μεσσηνίας 1-3-2018: Συνεργασία με Δ/ντές-Παιδαγωγική -διδακτική καθοδήγηση καθηγητών ειδικότητας.
2.Γυμνάσιο -ΓΕΛ Πύλου  Μεσσηνίας 2-3-2018: Συνεργασία με Δ/ντές. Παιδαγωγική -διδακτική καθοδήγηση καθηγητών ειδικότητας.
3.Τηλεπιμόρφωση καθηγητών ειδικότητας όλων των νομών ευθύνης-υπηρεσιακή ενημέρωση 5-3-2018. Θέμα: Η γυναίκα στις θρησκείες-Γυναίκα και βία.
4. 2Ο Γυμνάσιο Τρίπολης (παιδαγωγικής ευθύνης) 6-3-2018: Συνεργασία με Δ/ντρια και καθηγητές, ενημέρωση για τις δυσκολίες του σχολείου- οδηγίες για επίλυση προβλημάτων.
5.Τηλεπιμόρφωση καθηγητών ειδικότητας όλων των νομών ευθύνης-υπηρεσιακή ενημέρωση 8-3-2018. Θέμα: Η γυναίκα στην τουρκοκρατία-διατάξεις για δημιουργικές εργασίες.
6. 2ο ΓΕΛ Τρίπολης 9-03-2018:Συνεργασία με Δ/ντρια-Παιδαγωγική διδακτική καθοδήγηση.
7. Δειγματική διδασκαλία, της διδακτικής μεθόδου «Καταιγισμός Ιδεών», των Θεολόγων Δήμου Σπάρτης, στο 2Ο Γυμνάσιο Σπάρτης, συνεργασία με Δ/ντή-αλληλοενημέρωση, 13-03-2018.
8. 3ο Γυμνάσιο Σπάρτης 14-03-2018: Παιδαγωγική-διδακτική καθοδήγηση για την αντιμετώπιση προβλημάτων, συνεργασία με υπ/ντή-αλληλοενημέρωση.
9. 1ο ΓΕΛ Σπάρτης 14-03-2018:Συνεργασία με Δ/ντή-αλληλοενημέρωση.
10. Τηλεπιμόρφωση καθηγητών ειδικότητας όλων των νομών ευθύνης-υπηρεσιακή ενημέρωση 15-3-2018. Θέμα: «Η συμβολή του Ορθόδοξου κλήρου και του Γρηγορίου του Έ, στην επανάσταση του 1821, βάσει των πηγών και του Ν. Καζαντζάκη».
11. Υπουργείο Παδείας, 16-03-2018: Συμμετοχή στην επιμόρφωση των Σχ. Συμβούλων Α/θμιας και Β/θμιας εκ/σης, από το Ι.Ε.Π., με θέμα: «Περιγραφική αξιολόγηση».
12. 4ο Γυμνάσιο Καλαμάτας (παιδαγωγικής ευθύνης)19-03-2018: Συνεργασία με Δ/ντρια για επίλυση προβλημάτων-αλληλοενημέρωση-οδηγίες.
13. 7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας 20-03-2018: Συνεργασία με Δ/ντρια-Δειγματική διδασκαλία στην Γ τάξη.
14. Γυμνάσιο-ΓΕΛ Ζαχάρω Ηλείας 21-03-2018:Παιδαγωγική-διδακτική καθοδήγηση, Συνεργασία με Δ/ντριες.
15. 1ο Γυμνάσιο Μεσσήνης Μεσσηνίας 22-03-2018:Συνεργασία με Δ/ντρια-οδηγίες.
16. 2ο Γυμνάσιο Μεσσήνης Μεσσηνίας 22-03-2018:Παιδαγωγική-διδακτική καθοδήγηση, συνεργασία με Δ/ντή.
17. Τμήμα παιδαγωγικής και επιστημονικής καθοδήγησης Τρίπολη 26-03-2018: Συνεργασία Συμβούλων Αρκαδίας, για παιδαγωγικές δραστηριότητες και περιγραφική αξιολόγηση.
18. Τηλεπιμόρφωση καθηγητών ειδικότητας όλων των νομών ευθύνης-υπηρεσιακή ενημέρωση 27-3-2018. Θέμα: «Η διαχείριση δύσκολων μαθητών» και «Η αθυροστομία του Γ. Καραϊσκάκη».
19. 2ο Γυμνάσιο Τρίπολης(παιδαγωγικής ευθύνης) 28-03-2013:Συνεργασία με Δ/ντρια και σύλλογο-οδηγίες.
20. 2ο ΓΕΛ Τρίπολης 29-03-2018:Παιδαγωγική-διδακτική καθοδήγηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου