Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΏΝ               ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΏΝ
Δεν αξιολογούμε το αποτέλεσμα αλλά τη διαδικασία της μάθησης.
Είναι εξατομικευμένη, αθροιστική και όχι μόνο βάση των γραπτών. Η Διαμορφωτική αξιολόγηση εντοπίζει τα αδύνατα σημεία της διδασκαλίας και την ανατροφοδοτεί, ελέγχει το διδακτικό έργο.
Συμψηφίζουμε: Διαγωνίσματα, test, εργασίες, συμμετοχή, ενδιαφέρον, προσοχή στο μάθημα, προσπάθεια.
Εργασίες μέσα στην τάξη π.χ. σταυρόλεξο με έννοιες από ομάδα μαθημάτων.
Επιεικείς στις μαθησιακές δυσκολίες. Να δίδεται περισσότερος χρόνος.
Επαρκής χρόνος στα διαγωνίσματα, προσαρμοσμένα στο διδακτικό χρόνο.
Διαβαθμισμένης βαρύτητας θέματα. Ούτε όλοι άριστα, ούτε όλοι κάτω από τη βάση.
Για αξιολόγηση βάθους γνώσης, τρόπου  σκέψης και έκφρασης, κριτικής και δημιουργικής δεξιότητας κατάλληλες οι ανοιχτού τύπου ερωτήσεις ανάπτυξης.
Για έλεγχο γνώσης πολλής ύλης, κατάλληλες οι κλειστού τύπου ερωτήσεις: πολλαπλής επιλογής, σωστού λάθους, διάταξης δεδομένων, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου