Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

( Για έμπνευση, προβληματισμό, αναστοχασμό και ανατροφοδότηση)ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ……. ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
στα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ Γ΄
ΟΜΑΔΑ Α
Α1. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό των προτάσεων και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση α ή β ή γ.
1 Στην εξομολόγηση ο άνθρωπος :
α) ανακρίνεται από τον ιερέα
β) δικάζεται από το Θεό
γ) «ανοίγεται» με δική του πρωτοβουλία και θέληση
2 Σημασία για τη χριστιανική ηθική έχουν :
α) οι ανθρώπινες πράξεις αυτές καθαυτές
β) τα κίνητρα των ανθρωπίνων πράξεων
γ) τα αποτελέσματα των ανθρωπίνων πράξεων
3 Το σώμα κατά το Χριστιανισμό είναι :
α) έδρα της αμαρτίας
β) άξιο περιφρόνησης
γ) στοιχείο της ταυτότητας του ανθρώπου .
4 Οι «δια Χριστόν σαλοί» προκαλούσαν με τη συμπεριφορά τους :
α) για να αποκαλύψουν την ουσία του Χριστιανισμού
β) γιατί ήθελαν να εντυπωσιάσουν και να προβληθούν
γ) γιατί βίωναν την κοινωνική απόρριψη .
5 Η αυτοκτονία θεωρείται από την Εκκλησία :
α) πράξη ηρωισμού, γιατί ο άνθρωπος υπερνικά το ένστικτο της αυτοσυντήρησης
β) πράξη απελευθέρωσης της ψυχής από το σώμα που τη δεσμεύει
γ) φόνος, γιατί ο άνθρωπος καταστρέφει το πολυτιμότερο δώρο του Θεού
6 Η χρήση της βιοτεχνολογίας στη ζωή του ανθρώπου επιτρέπεται :
α) από την κρατική εξουσία όταν κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον της
β) όταν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη και η ελεύθερη συγκατάθεση του ανθρώπου
γ) όταν προβάλλει την παντοδυναμία και την ανωτερότητα ενός έθνους .
( 18 Μονάδες )
Α2. Ποια σχέση ή ποιες διαφορές μπορούν να έχουν ναρκωτικά, αλκοόλ και
κάπνισμα ;
( 7 Μονάδες )B1.Να γράψετε στην κόλλα σας τους αριθμούς των παρακάτω προτάσεων
και δίπλα το χαρακτηρισμό ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ ανάλογα με το περιεχόμενό
τους.
1 Ο «δια Χριστόν σαλός» είναι ελεύθερος γιατί στηρίζεται σε αυθεντική σχέση με το Θεό.
2 Αποτέλεσμα μιας ειλικρινούς εξομολόγησης είναι η συγχώρηση.
3 Η έκτρωση δε γίνεται δεκτή από την Εκκλησία, ακόμη και αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι
(π.χ. κίνδυνος ζωής της μητέρας) .
4 Η τεχνική πρόοδος πρέπει να στηρίζεται στην ηθική ευθύνη του ανθρώπου.
5 Η ηθική συνείδηση είναι προνόμιο μόνο των Χριστιανών.
6 Η χριστιανική ηθική συναινεί στην αφαίρεση και μεταμόσχευση οργάνων κάτω από
ορισμένες προϋποθέσεις και για συγκεκριμένο σκοπό.
7 Η «αιώνια ζωή» θα ανατείλει στα Έσχατα με την κατάργηση του θανάτου και αφορά
σύνολο τον άνθρωπο, σώμα και ψυχή .
( 14 Μονάδες)
Β2 Να γράψετε στην κόλλα σας τις παρακάτω προτάσεις συμπληρώνοντας
τα κενά με τους κατάλληλους όρους .
1. Στην αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής από τον ίδιο τον άνθρωπο, αν τα κίνητρα είναι
ιδιοτελή πρόκειται για -------------- , ενώ αν τα κίνητρα είναι ανιδιοτελή και απο-
τέλεσμα αγάπης προς το συνάνθρωπο πρόκειται για ------------------- .
2. Ο όρος «------------ ---------» που χρησιμοποιείται στην εκκλησιαστική ορολογία
σημαίνει «γιος του Θεού» , άρα ελεύθερος από κάθε εξαναγκασμό και σκλαβιά.
3. Η ------------------- καλείται να προσδιορίσει τις ενέργειες και παρενέργειες της
βιοϊατρικής, δηλαδή να θέσει τα όρια ανάμεσα στις θετικές και τις αρνητικές συ-
νέπειες της επιστήμης στη ζωή μας.
( 5 Μονάδες )
Β3. Να αναφέρετε τρεις λόγους για τους οποίους η Εκκλησία είναι αντίθε-
τη στην επιβολή της θανατικής ποινής .
( 6 Μονάδες )
ΟΜΑΔΑ Β
Γ1. «Η σχέση των γονέων με το μωρό και το μικρό παιδί συνδέεται άμεσα με την
αυξανόμενη αυτονομία του παιδιού και το αίσθημά του ότι είναι ξεχωριστό πρόσωπο. Είναι
μια δύσκολη περίοδος, γιατί η αμφιταλάντευση του παιδιού ανάμεσα στην αγάπη και την
οργή είναι πολύ δυνατή. Επιθυμεί να μεγαλώσει και ταυτόχρονα το φοβάται. Έχει ανάγκη
τους γονείς του απεγνωσμένα, αλλά έχει επίσης απεγνωσμένα ανάγκη να γίνει ένασημαντικό πρόσωπο από μόνο του. Οι γονείς πρέπει να του επιτρέψουν την απόσταση που
χρειάζεται για να γίνει ο εαυτός του, με το αναπτυσσόμενο αίσθημα ότι έχει κάποια αξία και
κάποιο έλεγχο στη ζωή του. Ταυτόχρονα οι γονείς έχουν ανάγκη να αισθάνονται την
ικανοποίηση από τη συναισθηματική παρουσία του παιδιού στη ζωή τους, όπως έχουν
επίσης την ανάγκη να αισθάνονται περήφανοι για τα επιτεύγματά του».
(Παπά Φιλόθεος Φάρος- παπά Σταύρος Κοφινάς, «Γονείς και Παιδιά», σελ. 120)
α) Πού πρέπει να βασίζεται η διαπαιδαγώγηση των παιδιών και ποιους
στόχους να έχει ; ( 8 Μονάδες )
β) Ο υπερβολικός προστατευτισμός έναντι των παιδιών αποτελεί εκδή-
λωση υγιούς αγάπης ή υποκρύπτει άλλα κίνητρα και ποια; ( 7 Μονάδες )
γ) Η ανάδειξη των παιδιών σε ελεύθερες υπάρξεις σημαίνει εγκατάλει-
ψη των γονέων; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. ( 10 Μονάδες )
Γ2 « Ο οίκτος και η συμπάθεια προς ανιάτως πάσχοντες συνανθρώπους αλλά και η επιθυ-
μία για συγκρότηση κοινωνιών, που να χαρακτηρίζονται από την υγεία και την ευεξία των
μελών τους, είχαν προβληματίσει ανέκαθεν προς την κατεύθυνση αυτή. Στην αρχαία Ελλάδα
υπήρχε ως δημοφιλής λογική και «αντίδοτο» στα γηρατειά και το σωματικό πόνο. Στη
Σπάρτη υπήρχε σε εφαρμογή νόμος που υπαγόρευε ένα είδος κοινωνικής ή ευγονικής
ευθανασίας και εκφραζόταν με τον Καιάδα. Οι Στωικοί φιλόσοφοι τη θεωρούσαν σαν λύση
στον πόνο και στις ανίατες αρρώστιες, ενώ οι Ρωμαίοι την πρόβαλλαν όχι μόνο σαν διέξοδο
από την προβληματική και ασθενική ζωή αλλά και σαν «προληπτική μέριμνα» για κάθε
απρόσμενο ενδεχόμενο. Οι αντιλήψεις αυτές αναβίωσαν πολλούς αιώνες αργότερα με το
φιλοσοφικό κίνημα του σκεπτικισμού…».
( Ανέστης Κεσελόπουλος, «Σύγχρονες προκλήσεις βιοηθικής» )
α) Δώστε τον ορισμό της ευθανασίας. ( 5 Μονάδες )
β) Ποιες πράξεις χαρακτηρίζονται ως «ενεργητική» ή «παθητική
ευθανασία» ; ( 6 Μονάδες) και ποια κίνητρα τις κατευθύνουν; ( 6 Μονάδες)
γ) Να αναφέρετε δύο επιχειρήματα που να καταδικάζουν την εφαρμογή
της. ( 8 Μονάδες )
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λ………. 7 Ιουνίου 2013
Ο Διευθυντής                                                               Ο Εισηγητής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ζ……….
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ζ………


                                                  ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ : 2012-2013
                                                                              ΤΑΞΗ : Γ’ 
                                                                              ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ :


ΘΕΜΑΤΑ
Γραπτών Απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2013 στο μάθημα των
Θρησκευτικών.

ΟΜΑΔΑ Α
Α1. Άσκηση σωστού-λάθους.
1.  Με πρότυπο την Αγία Τριάδα, ο άνθρωπος καλείται να βιώσει , ως καθημερινό 
     τρόπο ζωής την αγάπη , την ισότητα , την μοναδικότητα του καθενός και την  
     συνύπαρξη όλων.
2.  Oι εντολές του Θεού που βρίσκονται στην Αγία Γραφή κατανοούνται με την         
      δικαστική ορολογία.
3.  Στη Θεία ευχαριστία η συνάντηση του ανθρώπου με το Θεό είναι πραγματική και όχι συμβολική ή συναισθηματική.
4. Η σχέση του Θεού και του ανθρώπου βασίζεται πάνω στην ελευθερία του ανθρώπου στις επιλογές και τις πράξεις του.
5. Μοναδικό κριτήριο που αξιολογούνται οι πράξεις των ανθρώπων στο Χριστιανισμό είναι η αγάπη.
6.   Η εκκλησία δυστυχώς δεν διακήρυξε εξαρχής την ισότητα των δύο φύλων.
7.   Το αναστημένο σώμα του Χριστού δεν έπαψε να είναι υλικό , ήταν όμως απαλλαγμένο από τη φθορά και από κάθε αναγκαιότητα , το ίδιο θα συμβεί και στην ανάσταση των νεκρών. 
8.   Το φαινόμενο της αυτοκτονίας δεν δηλώνει απελπισία, αλλά σ’ οδηγεί κοντά στο
Θεό.
9. Ειρήνη στο Χριστιανισμό σημαίνει να μην υπάρχει αντίσταση , αλλά να υπομένουμε την αδικία.
10. Ο Χριστός ταύτισε τον εαυτό του με κάθε άνθρωπο που έχει πρόβλημα και τόνισε ότι η αδιαφορία γι’ αυτούς είναι αδιαφορία για τον ίδιο . Αυτή η άποψη προσφέρεται ως λύση του κοινωνικούς προβλήματος. 
 
                                                                                                        (20 μονάδες)
Α2. Άσκηση πολλαπλής επιλογής.
 1.   Η άμβλωση καταδικάζεται από την εκκλησία γιατί :
α. θεωρείται φόνος.
β. υπάρχει πρόβλημα υπογεννητικότητας στις σύγχρονες κοινωνίες
γ. δημιουργεί προβλήματα στην υγεία της μητέρας.
δ. τίποτα από τα παραπάνω.

2. Η εκκλησία μέσα από το γάμο επιδιώκει : 
α. την κοινωνική αναγνώριση του θεσμού αυτού.
β. την ρύθμιση και την παρέμβαση στην προσωπική ζωή των ανθρώπων.
γ. την οικονομική συνύπαρξη άντρα και γυναίκας.
δ. την εισαγωγή των δύο ανθρώπων ως ζευγάρι στο σώμα του Χριστού.
                                                                                                                   (10 μονάδες)

Α3. Άσκηση αντιστοίχησης.

α. Γέννηση παιδιών                                1. Φόβος , μισθός , αγάπη. 
β. Βαθμίδες ηθικής
ωριμότητας                                             2. Διαφορά , ισότητα , ολοκλήρωση.
γ. Τα δύο φύλα                                       3. Καρπός αγάπης.
δ. Επικράτηση ειρήνης                           4. Αγώνας για το κακό που διαπράτω, αγώνας
                                                                    για το κακό που βλέπω.
ε. Αντιμετώπιση στο κοινωνικό
 πρόβλημα                                              5. Αγάπη, αλήθεια, ελευθερία , δικαιοσύνη.
                                                                           
                                                                                                                     (10 μονάδες)

Α4. Ερώτηση σύντομης απάντησης.
Πότε το σεξ γίνεται ανήθικο;
Ποια είναι η ηθική του έρωτα;
                                                                                                                     (10 μονάδες)

Ομάδα Β
Β1.
Οικογένεια. Με ποιους θεμελιώδεις άξονες πρέπει να δομείται καθώς αποτελεί την αφετηρία και τον κύριο παράγοντα για την διαμόρφωση και την κοινωνικοποίηση του ανθρώπου ;                                                                                                 (25 μονάδες)

Β2.
Σε ποιες θεμελιώδεις αρχές βρίσκεται η βίωση του αληθινού νοήματος της ζωής για να μην έχει ο άνθρωπος σχέση με τα ναρκωτικά ;                                   (25 μονάδες)ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
*Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στην κόλλα.
*Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα.

Ζ……… 06/06/2013

Ο Διευθυντής                                                                                               Ο Εισηγητής


                                                                                      
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α…..                               ΣΧ.ΕΤΟΣ 2012-2013

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΤΗΣ  Γ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ...................................................................................

ΟΜΑΔΑ  Α΄

ΘΕΜΑ 1. Να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης  στο φύλλο απαντήσεων και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
    Α1.1.
    Η ευθανασία θεωρείται από την Ορθόδοξη  χριστιανική Εκκλησία
      α. αναγκαία σε περιπτώσεις ανίατων ασθενειών
      β. πράξη ανθρωπισμού ως «καλός θάνατος»
      γ. έργο αντίθετο προς τη χριστιανική διδασκαλία
      δ. ιατρικό κι όχι ηθικό πρόβλημα
      ε. συνειδησιακό δίλημμα των συγγενών του ασθενή
    Α1.2.
      Ο Χριστός-σύμφωνα με το Χριστιανισμό- προσέλαβε και αφθαρτοποίησε την
      ανθρώπινη φύση
         α. με την ενσάρκωσή Του
         β. με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου
         γ. με τη Σταύρωσή Του
         δ. με την ενσάρκωση και την Ανάστασή Του
   Α.1. 3
         Για το χριστιανισμό το σώμα είναι
     α. έδρα της αμαρτίας
     β. φυλακή της ψυχής
     γ. στοιχείο της ταυτότητας του ανθρώπου, ναός του Αγίου Πνεύματος
     δ. κατώτερο στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, ‘σήμα’, περιτύλιγμα της ψυχής
                                                                                                  Μονάδες  6 (3x2)  
                                                                                                      
ΘΕΜΑ 2 . Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο φύλλο  απαντήσεων την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
     α.  Στη χριστιανική θεολογική γλώσσα ο άνθρωπος αποκαλείται ον κτιστό και η
        σχέση του με το Θεό είναι ζήτημα νομικό, πειθαρχίας και υποταγής στο θέλημα του Θεού.
    β. Σύμφωνα με το Χριστιανισμό είναι αναγκαία η συμμετοχή του πιστού στα
        μυστήρια  και τις αγιαστικές τελετές της Εκκλησίας.
             γ.  Η σωστή διαπαιδαγώγιση των παιδιών από τους γονείς- σύμφωνα με τη χριστιανική ηθική- πρέπει να αποσκοπεί στην καλλιέργεια της αμοιβαιότητας, του σεβασμού και της αγάπης, στη διαμόρφωση ξεχωριστής, ελεύθερης προσωπικότητας .
                             δ.  Με το μυστήριο του Γάμου η Εκκλησία επιθυμεί την αφθαρτοποίηση του
                                  αληθινού έρωτα, εισάγοντας το ζευγάρι στο σώμα του Χριστού.
    ε.  Η χριστιανική ηθική αποδέχεται τη χρήση των βιοεπιστημών αλλά απορρίπτει
         την κατάχρησή τους.
    στ. Στο Χριστιανισμό πραγματική, απόλυτη ελευθερία είναι αποκλειστικά και μόνο η ελευθερία επιλογής.
     ζ.  Για  τον «κοσμικό» και τον «εκκλησιαστικό» άνθρωπο ο θάνατος είναι το τέλος της ζωής και τον δέχονται μοιρολατρικά . 
     η. Η Χριστιανική   Εκκλησία ανέχεται, δεν  αποδέχεται τον αμυντικό πόλεμο. 
                                                                                                    Μονάδες 16(8x2)

                                                                                                          


 ΘΕΜΑ 3
 Α3.1. Πώς αξιολογείται στο Χριστιανισμό η ποιότητα των πράξεων ως  καλές ή
           κακές; 
                                                                                                              Μονάδες 10 
Α3.2. Ποια  είναι η διαφορά της  αυτοθυσίας από την αυτοκτονία και ποια είναι η
         στάση της χριστιανικής Εκκλησίας απέναντι σε αυτές τις μορφές αφαίρεσης
         της ζωής ;
                                                                                                            Μονάδες 12

 ΘΕΜΑ 4.  Να αντιστοιχίσετε ένα στοιχείο της στήλης Α με ένα και μόνο ένα  στοιχείο της στήλης Β.
   Στήλη     Α                                      Στήλη  Β
    1.Ασυνείδητο                     α.  ο έλεγχος της συνείδησής μας για άσχημες  ενέργειες
   2.Ηθική συνείδηση             β.  η σκοτεινότερη περιοχή της ανθρώπινης ψυχής     
  3. Μετάνοια                          γ.  η λιγότερο σκοτεινή περιοχή της ανθρώπινης ψυχής
  4.Τύψεις                               δ.  η ικανότητα να διακρίνουμε το καλό από το κακό
  5. Συγχώρηση                      ε.  η ικανότητα επίγνωσης της ύπαρξης και του κόσμου
  6.Υποσυνείδητο                  στ.  το αποτέλεσμα της ειλικρινούς εξομολόγησης
                                              ζ.  ριζική μεταβολή του τρόπου σκέψης και ζωής       
                                     

                                                                                                Μονάδες   6 (6x1)

                                         ΟΜΑΔΑ   Β΄

  ΘΕΜΑ Β1. Να παρουσιάσετε και να αιτιολογήσετε τη στάση της χριστιανικής
                         ηθικής στο θέμα της θανατικής ποινής;
                                                                                                            Μονάδες  26
ΘΕΜΑ Β2. Ποιες είναι οι θεμελιώδεις αρχές του νοήματος της ζωής που
                 προτείνει η χριστιανική Εκκλησία ώστε ο άνθρωπος να μην αναζητά
                   ψεύτικους, «τεχνητούς» παραδείσους;
                                                                                                             Μονάδες  24

ΟΔΗΓΙΕΣ


1.Να απαντηθούν όλα τα θέματα στο φύλλο απαντήσεων.
ΚΑΛΗ    ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!

Ά……  05-06-2013

Ο Διευθυντής                                                                      Η  εισηγήτρια


                                                           ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ …….                                                               ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΑΞΗ   Γ΄

                                                         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  :   10-6-2013

                                                    ΜΑΘΗΜΑ :      ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ


ΟΜΑΔΑ  Α.

Α1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των προτάσεων είναι σωστό ή λάθος γράφοντας την ανάλογη ένδειξη. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.
 
 α. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας είναι ισότιμα μεταξύ τους  και ο τρόπος ύπαρξης τους                            στηρίζεται στην αγάπη , την απόλυτη συμφωνία και τη συνεργασία.  
 β. Στο Χριστιανισμό κάθε πράξη είναι από μόνη της καλή ή κακή.
 γ. Σύμφωνα με τον Έριχ Φρόμ , υπάρχουν για τον άνθρωπο πέντε διέξοδοι.

                                                                                                                        Μονάδες  10Α2. Να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Το σώμα, συμφώνα με την Εκκλησία, είναι :
   α. Φυλακή της ψυχής.
   β. Χώρος στον οποίο εδρεύει η αμαρτία.
   γ. Ναός του Αγίου Πνεύματος.

                                                                                                                       Μονάδες  5Α3. Να γράψετε τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σε αυτόν.
                           Α                                                                 Β.
1.      Δόγματα                                                     α. Θεία Ευχαριστία
2.      Αγία Τριάδα                                               β. Μυστήρια της Εκκλησίας
3.      Πνευματικός άνθρωπος                             γ. Κοινωνία ισότιμων προσώπων
4.      Βίωση της παρουσίας του Θεού                δ. Σύντομες διατυπώσεις των αληθειών της πίστεως
5.      Ένωση με τον Χριστό.                               ε. Άγιο Πνεύμα.

                                                                                                                       Μονάδες  10 


Α4. Να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
       απάντηση. 
      
Η Εκκλησία μέσα από το γάμο επιδιώκει :
 α. Την κοινωνική αναγνώριση του θεσμού αυτού.
 β. Τη ρύθμιση και την παρέμβαση στην προσωπική ζωή των ανθρώπων.
 γ. Την εισαγωγή των δύο ανθρώπων ως ζευγάρι στο Σώμα του Χριστού.

                                                                                                                       Μονάδες  10Α5. Τί είναι τα κίνητρα , και ποιά είναι τα κίνητρα σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας στη σχέση των ανθρώπων με το Θεό ;

                                                                                                                       Μονάδες  15ΟΜΑΔΑ Β


Β1. Συχνά λέγεται : «Αν θέλεις ειρήνη προετοίμαζε πόλεμο». Πώς κρίνετε αυτή την άποψη ; Πιστεύετε ότι από χριστιανικής σκοπιάς μπορεί να εφαρμοστεί το: «Αν θέλεις ειρήνη προετοίμαζε ειρήνη»;

                                                                                                                       Μονάδες  25Β2. Σε ποιους θεμελιώδεις άξονες για την Εκκλησία καλείται να δομηθεί η οικογένεια ; Πως πρέπει να είναι οι σχέσεις γονέων και παιδιών ;

                                                                                                                       Μονάδες  25
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                    Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
                                                                                 
                                                                                  

                                                                                                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ……                            ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013
            ΤΑΞΗ  Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Α.1.  Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
  1.  Σημασία για τη χριστιανική ηθική έχουν:
      α) Οι ανθρώπινες πράξεις αυτές καθαυτές.
      β) Η τήρηση των εντολών του Θεού.
      γ) Τα κίνητρα των ανθρωπίνων πράξεων.
 2.   Ειρήνη σημαίνει:
      α) Να μην υπάρχει αντίσταση στην αδικία.
      β) Να επικρατούν οι επιθυμίες των ισχυρών.
      γ) Ταύτιση με το σεβασμό και την ισότιμη συνύπαρξη.
 3.   Η Εκκλησία καταδικάζει την αυτοκτονία γιατί είναι:
      α) Η αυτοκαταστροφή του ανθρώπου.
      β) Ενέργεια ενάντια στο κοινωνικό σύνολο.
      γ) Ανιδιοτελής πράξη του ανθρώπου .
 4.   Η κατεξοχήν βαθμίδα ωριμότητας στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό είναι:
  α) Αυτή που στηρίζεται στο σεβασμό και την υπακοή.
  β) Αυτή που έχει σαν κίνητρο την αγάπη. 
  γ) Αυτή που προσβλέπει στην ανταπόδοση, δηλαδή στο μισθό που θα λάβει από το Θεό.   
 5.  Το σώμα σύμφωνα με την Εκκλησία είναι:
     α) Φυλακή της ψυχής.
      β) Χώρος στον οποίο εδρεύει η αμαρτία.
      γ) Ναός του Αγίου Πνεύματος                                     (Μονάδες 5Χ3=15)                                                                     
Α.2.  Γιατί ο αμυντικός πόλεμος θεωρείται δίκαιος.
      (Να απαντηθεί στην κόλλα σας με συντομία)                           (Μονάδες 15)
Α.3.  Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των παρακάτω προτάσεων είναι σωστό ή         όχι, γράφοντας την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).
   1. Πνευματικός άνθρωπος στο εκκλησιαστικό λεξιλόγιο είναι εκείνος που η ύπαρξή του 
      διαποτίζεται από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
   2. Για την Εκκλησία η οικογένεια είναι ένας συμφεροντολογικός συνεταιρισμός και άθροισμα  
     ατομικισμών.
   3. Στο Χριστιανισμό καμία πράξη δεν είναι από μόνη της καλή ή κακή.
   4. Η αυτογνωσία είναι κάτι που πραγματοποιείται αυτόματα.
   5. Η οικογένεια είναι από τις βασικότερες ομάδες που συνθέτουν την ανθρώπινη κοινωνία.
                                                                       (Μονάδες5Χ2=10)
      ΣΤΗΛΗ   Α
      ΣΤΗΛΗ   Β
1. Αυτοθυσία
2. Ζωή
3. Δόγματα
4. Κατάργηση ταξικών διακρίσεων
5. Αυτοκτονία

 
α. Ιδιοτέλεια
β. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας
γ. Ανιδιοτέλεια
δ. Δώρο Θεού
ε. Σύντομες διατυπώσεις των αληθειών της Εκκλησίας
                              (Μονάδες 2Χ5=10)
 Α.4. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα που ταιριάζουν στη στήλη Β.   
                                                                  
                                      ΟΜΑΔΑ Β΄
Β.1. α) Γιατί η Εκκλησία εναντιώνεται στη θανατική ποινή;            (Μονάδες 10)
     β) Ποια είναι τα κίνητρα, σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας, που ωθούν τους ανθρώπους να συνάψουν σχέση με το Θεό και ποιους τύπους ανθρώπων διαμορφώνουν.                                                                         
                                                                       (Μονάδες 15)
Β.2.  Ποια η θέση της Εκκλησίας απέναντι στο θεσμό της Ιδιοκτησίας. (Μονάδες 25)
Παρατήρηση: Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Πύργος  5  Ιουνίου  2013

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                    ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
                                
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ …………                                   ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2012 – 2013

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 – 2013
ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΤΑΞΗ : Γ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α

Α΄ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ

1.      Ο έλεγχος της συνείδησης εκφράζεται με τις τύψεις .
2.      Στην παραβολή του Τελώνη και του Φαρισαίου ο Ιησούς αποδοκιμάζει τον Φαρισαίο και επαινεί τον Τελώνη
3.      Οι Πατέρες της Εκκλησίας υποστηρίζουν ότι ο θεσμός της ιδιοκτησίας είναι αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου
4.      Βιοηθική είναι η επιστήμη που μελετά το ζωικό βασίλειο
5.      Οι άνθρωποι που έχουν διαπράξει φόνο <<εν αμύνη >> επιτρέπεται να χειροτονηθούν
6.      Η Εκκλησία απαγορεύει την άμβλωση ταυτίζοντάς τη με το φόνο
7.      Για το χριστιανό κάθε πόλεμος είναι εμφύλιος πόλεμος
8.      Όταν ο χριστιανός συναντήσει τυραννικά καθεστώτα οφείλει να συγκρουστεί μαζί τους                                                                         
       ΜΟΝΑΔΕΣ  ΕΙΚΟΣΙ

Β΄  ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ    
           
1.      Εξομολόγηση                                            α) υπεράνθρωπος
2.      Ανατολή – Δύση                                       β) άνεργοι , άστεγοι
3.      Βιολογία                                                    γ) συγκρότηση της προσωπικότητας
4.      Τέταρτος κόσμος                                       δ) μελέτη του ζωικού βασιλείου
5.      Έξοδος ανθρώπου από                              ε) συγχώρηση
τη μητρική αγκαλιά                                   στ) χώρες του πρώτου και δεύτερου 
6.      Νίτσε                                                                κόσμου          
                                                                                                                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ

Γ΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1.      Ποια η διαφορά μεταξύ αυτοκτονίας και αυτοθυσίας ;
2.      Να δώσετε τον ορισμό της ψυχολογικής και της ηθικής συνείδησης

                                                                            ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ


ΟΜΑΔΑ Β΄

1.      Πως κρίνετε τη στάση της Εκκλησίας που εναντιώνεται στη θανατική ποινή;
2.      Πολλοί υποστηρίζουν ότι τα λεγόμενα «μαλακά » ναρκωτικά δε δημιουργούν καμιά εξάρτηση ,ούτε βλάπτουν , με αποτέλεσμα να μπορεί κάποιος να παραμείνει σ’ αυτά . Συμφωνείτε μ’ αυτή την άποψη; Να αιτιολογήσετε τη θέση σας .
                                                                          ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΕΝΗΝΤΑ


7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                              Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

                     

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.
                                                           ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
                                                              ΘΕΜΑΤΑ
                                                       ΟΜΑΔΑ Α(50 ΜΟΝΑΔΕΣ)

1.      ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ(15 μονάδες)

·         Η κλωνοποίηση επιτρέπει στους γενετιστές να αναπαράγουν γενετικά όμοιους οργανισμούς.
·         Οι άνθρωποι που έχουν διαπράξει φόνο εν αμύνη γίνονται δεκτοί στην Εκκλησία και μάλιστα επιτρέπεται να χειροτονηθούν.
·         Το σύνολο του ιατρικού κόσμου παγκοσμίως θεωρεί ότι η ευθανασία είναι μια πράξη λύτρωσης και πηγάζει από ανθρωπιστικούς λόγους ειδικά όταν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ασθενούς.
·         Στη ναζιστική Γερμανία οι Εβραίοι εξοντώθηκαν γιατι θεωρήθηκαν κατώτεροι μια και δεν ανήκαν στην Αρία φυλή.
·         Βίαιος θάνατος θεωρείται η θανατική ποινή.
·         Η Εκκλησία συγχωρεί τον αυτόχειρα για αυτό επιτρέπει να ψαλεί νεκρώσιμη ακολουθία.

2.      ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ(20 μονάδες)

Βιολογία                                                                     γενετική βελτίωση
Εφαρμογή της τεχνολογίας στη βιολογία                   οι συνέπειες των βιοεπιστημών                                                                                                    
Εξωσωματική γονιμοποίηση                                      στη ζωή.
Παραγωγή γενετικά όμοιων οργανισμών                  κλωνισμός.
Βιονική                                                                       απόκτηση παιδιού από άτεκνο                                                                                                      
                                                                                   ζευγάρι.
Ευγονική                                                                    βιοτεχνολογία.
                                                                                   η μελέτη του ζωικού βασιλείου.

3.      ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ(15 μονάδες)
(στειρότητα, διακοπή, βλάβες, περιφρονείται,αφαιρείται, εμβρυο, μητέρα)
Άμβλωση ονομάζεται η τεχνητή ……………………της εγκυμοσύνης και η Εκκλησία είναι αντίθετη με την άμβλωση γιατι………………… μια ανθρώπινη ζωή και………………….απο το γονέα μια ανθρώπινη ύπαρξη .Σήμερα έχει αποδειχθεί ότι το ……………………είναι μια ζωή ανεξάρτητη από αυτή της………………..και έχει δικαίωμα να ζήσει .Παράλληλα , η άμβλωση μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ………………….στην υγεία της γυναίκας και να την οδηγήσει στην ολική ………………………

                                                         ΟΜΑΔΑ Β(50 ΜΟΝΑΔΕΣ)
1.      Ο Χριστός είπε: Όστις σε ραπίσει έπι την δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αύτω και την άλλην¨ .Πώς συμβιβάζονται αυτά με τον αμυντικό πόλεμο; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.      25 μονάδες

2.      Ποια η διαφορά ανάμεσα στην αυτοκτονία και την αυτοθυσία;Πως αξιολογούνται η καθεμία;    25 μονάδες 
                                                         


  
  

Η διευθύντρια
                                                                                                                      Η καθηγήtriaΓΕΛ ………….             ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ      ΙΟΥΝ 2013
                          ----   ΣΤΑ           ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ    --------
                      -------------------------------------------------------------------
                                        -----ΘΕΜΑΤΑ-----
                                      ----------ΟΜΑΔΑ         Α     ------------                                                                                        
1.   Γιατι το μυστηριο της Θειας Ευχαριστιας είναι ένα ειδος προτυπουγια τις ανθρωπινες κοινωνιες                                                                Μ   15
2.   Αντιστοιχιστε τα στοιχεια των στηλων  Α  και Β .
                       Α                                                                             Β
1.   Νιτσε                                               α   .ανιση κατανομη υλικων αγαθων
2.   Μονοθελητισμος                             β.   Γερμανος φιλοσοφος
3.   κοινωνικο προβλημα                      γ.   ανωδυνος θανατος
4.   ευθανασια                                               δ.   αιρεση
5.   αμβλωση                                                 ε.   φονος
                                                                                                                     Μ   10
3.    Να δωσετε συντομους ορισμους στις παρακατω εννοιες
[ πυρηνικη οικογενεια,              ευρεια οικογενεια ,               Βιοηθικη,        κριτηρια χριστιανικης ηθικης ]                                                      Μ    15
4.   Χαρακτηριστε  ως σωστες  <Σ>,η ως λανθασμενες <Λ> τις προτασεις
       Α.   Κατά την χριστιανικη διδασκαλια πληρης ανθρωπος είναι ο αντρας από μονος του
       Β    Φταιχτης για το κακο στον κοσμο είναι εκεινος που το διαπραττει αμεσα.
       Γ     Συμφωνα με τον Νιτσε η ηθικη είναι εφευρημα των αδυνατων.
      Δ    Για τον Χριστιανισμο ο ανθρωπος λειτουργει αυθεντικα όταν κοινωνει με τους αλλους.
       Ε   Βιοτεχνολογια είναι η επισυημη που μελετα το ζωικο βασιλειο.
                                                                                                 Μ     10
                                    -----------ΟΜΑΔΑ        Β-----------
1.     Γιατι η Εκκλησια εναντιωνεται στην θανατικη ποινη.     Να αιτιολογησετε την σταση της.                                     
                                                                                           Μ      25
2.      Η γυναικα και ο ανδρας δεν είναι δυο ανθρωποι αλλα ενας ανθρωπος..<Ι,Χρυσοστομος>.     Πως αντιλαμβανεστε την ισοτιμια των δυο φυλων          Πως πραγματωνεται και αφθαρτοποιειται αυτή η ισοτιμια στην ζωη της Εκκλησιας         
                                                                                                  Μ       25          

Ο     ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                          Η     ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
                                                                                                        
 ΓΕΛ ………..
  ΤΑΞΗ: Γ ΛΥΚΕΙΟΥ             
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Η         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 7/6/2013
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ  Α

Α1. Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
   1. Τα δόγματα σύμφωνα με την εκκλησία είναι:
       α) αφηρημένα, εγκεφαλικά και άσχετα προς την καθημερινή ζωή αξιώματα
       β) αλήθειες που της έχουν αποκαλυφθεί και προβάλλουν ταυτόχρονα έναν τρόπο ζωής
       γ) αξιώματα που δεν επιδέχονται διάλογο και κριτική

   2. Σκοπός της χριστιανικής ηθικής είναι :
       α) η τήρηση θείων εντολών για να αποτραπεί η οργή του Θεού
       β) η υποταγή σε κανόνες καλής συμπεριφοράς
       γ) η δημιουργία ελεύθερης  σχέσης αγάπης με το Θεό

   3. Η Εκκλησία συνιστώντας την επιλογή του θρησκευτικού γάμου επιθυμεί:
     α) να δείξει την ανηθικότητα κάθε εκτός γάμου ερωτικής σχέσης
     β) να εντάξει τον ερωτικό δεσμό δύο διαφορετικού φύλου προσώπων στο Σώμα του Χριστού
     γ) να παρέμβει και να ρυθμίζει την προσωπική ζωή των ανθρώπων

   4. Ο Χριστός μέσα από το περιστατικό της μοιχαλίδας επιδιώκει:
     α) να δείξει την ανωτερότητά Του
     β) να διακρίνει την αμαρτία από τον αμαρτωλό
     γ) να προκαλέσει τους Φαρισαίους

  5. Η αυτοκτονία θεωρείται από την Εκκλησία :
     α) πράξη ηρωισμού, γιατί ο άνθρωπος υπερνικά το ένστικτο αυτοσυντήρησης
     β) πράξη απελευθέρωσης της ψυχής από το σώμα που τη δεσμεύει
     γ) φόνος, γιατί καταστρέφει τη ζωή
μονάδες 15   
Α2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β (ένα στοιχείο της στήλης Β περισσεύει
                      Α                                                                                         Β
1.      Ηθική συνείδηση                                                              μεταστροφή του νου
2.      Αυτογνωσία                                                                     ανάκριση
3.      Μετάνοια                                                                          συγχώρεση
4.      Ασυνείδητο                                                                      «εσωτερική φωνή»     
5.      Εξομολόγηση                                                                  κριτική στάση απέναντι στον εαυτό μου      
                                                                                                   άγνωστη περιοχή της ψυχής
μονάδες 10
Α3.Πού αναφέρεται η Εκκλησία, όταν κάνει λόγο για «ζωή χωρίς λήξη»;
μονάδες 7

Α4. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες :
   1. Στα εκκλησιαστικά κείμενα «δούλος του Θεού» σημαίνει παιδί του Θεού και ελεύθερος από κάθε
       εξαναγκασμό και σκλαβιά
   2. Στο Χριστιανισμό υπάρχουν συγκεκριμένες  πράξεις που μπορούν να προσφέρουν τη σωτηρία
   3. Η παραθεώρηση των εντολών του Θεού συνεπάγεται κάποιο κακό που επέρχεται λόγω
       προσωπικής επιλογής

4. Η Εκκλησία βλέπει στον έρωτα την υπέρβαση της εγωιστικής ύπαρξης 
5. Η Εκκλησία αποδέχεται τη θανατική ποινή για ορισμένα εγκλήματα και εύχεται ο κατάδικος να
      μετανοεί πριν την εκτέλεσή του    
6. Ο πιστός με τη συμμετοχή του στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας βιώνει ένα κοινωνικό τρόπο 
     ζωής
7. Η κατεξοχήν βαθμίδα ωρίμανσης στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό είναι αυτή που στηρίζεται
    στο σεβασμό και στην υπακοή
8. Ο φόνος στα πλαίσια της νόμιμης άμυνας είναι αποδεκτός από την Εκκλησία
9.  Στην παράδοση της Εκκλησίας ο πνευματικός άνθρωπος περιφρονεί το σώμα
μονάδες 18


 
  ΟΜΑΔΑ Β

Β1. Η ευθανασία (ενεργητική –παθητική) είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα:
   1. Ποια αίτια συνήθως προκαλούν το δίλημμα της ευθανασίας και ποια κίνητρα μπορεί να κρύβονται  
       στην επιτέλεση μιας τέτοιας πράξης;
μονάδες 12
   2. Ποια η θέση της Εκκλησίας απέναντι στην ενεργητική και παθητική ευθανασία και για ποιους
       λόγους ;
μονάδες 13

Β2. «Η ζωή των τοξικομανών μοιάζει με ναρκοπέδιο. Όποιος παίρνει ναρκωτικά, είναι σαν να σπέρνει
        με νάρκες τη ζωή του » :
   1. Σχολιάστε την παραπάνω φράση και αναφέρετε λόγους που οδηγούν τους νέους σήμερα στα
       ναρκωτικά.  
μονάδες 10
    2. Τι επισημαίνει η Εκκλησία στους νέους ανθρώπους για τους τεχνητούς παραδείσους των
        ναρκωτικών, που υπόσχονται ευφορία και τι προτείνει   ;
μονάδες 15
   
Καλή επιτυχία & καλή σταδιοδρομία!
 
 

  Η Διευθύντρια                                                                                    Η εισηγήτρια

                                                                                                                                                          

                                                                    Σχ. Έτος: 2012-2013
ΤΑΞΗ: Γ` ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΡΑΠΤΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ


Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………….
Ημερομηνία: ………………………….

ΟΜΑΔΑ Α`

Α1. Να επιλέξετε σωστό ή λάθος στις παρακάτω προτάσεις:

 1. Ηθική για το Χριστιανισμό είναι η υπακοή του ανθρώπου σε ορισμένους κανόνες
 2. Η προσαρμογή στη Χριστιανική ηθική μπορεί να αποτρέψει την οργή του Θεού και την τιμωρία
 3. Η πίστη στην Ανάσταση είναι πίστη στην δυνατότητα συνέχισης της ψυχοσωματικής ύπαρξης του ανθρώπου.
 4. Η δυνατότητα σωτηρίας που οραματίζεται η εκκλησία σημαίνει την κυριολεκτική κατάργηση του θανάτου και της φθοράς στον άνθρωπο και το σύμπαν.
 5. Το ουσιαστικό ζήτημα για τη Χριστιανική ηθική είναι  να γίνει ο άνθρωπος ενάρετος με τις καλές του πράξεις.
                                                                                                  (ΜΟΝΑΔΕΣ 10)

Α2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση επιλέγοντας από τις λέξεις της παρένθεσης (ατομικισμό, μοναχική, αγαπητική, κοινωνός, ανεπανάληπτη,  ισότητα, αγάπη, εικόνα). Το κείμενο αποτυπώνει τη σημασία του Τριαδικού δόγματος για την Χριστιανική ηθική.

 Το Τριαδικό δόγμα σημαίνει πως ο Θεός δεν είναι μια  ……………….. ύπαρξη, είναι μια ………………. Συντροφιά αδιάκοπη και άφθαρτη. Η Εκκλησία καλεί τον άνθρωπο να γίνει  ………………… του Θεού. Να βιώσει δηλαδή, στον τρόπο ζωής του, στην καθημερινότητά του την …………………, την ……………………., τη συντροφικότητα και τη …συνύπαρξη  Όλων. Ο Χριστιανός δε μπορεί να δεχτεί  τον ……………………….., ούτε τη μαζοποίηση του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο κάθε άνθρωπος ως ………………. Του Τριαδικού Θεού είναι μοναδική και ……………………. προσωπικότητα προορισμένη για την αιωνιότητα.
                                                                                            
                                                                                                         (ΜΟΝΑΔΕΣ 10)Α3. Να κατατάξετε τα ακόλουθα κίνητρα ηθικής ζωής από τα κατώτερα στα ανώτερα. Δικαιολογείστε σύντομα την κατάταξη.

Μισθός
Αγάπη
Φόβος
                                                                                               
                                                                                                     (ΜΟΝΑΔΕΣ 10)

Α4. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις δηλώνοντας τη σημασία και αξία της προσφοράς των «δια Χριστόν σαλών».

 1. Αυτό που σώζει τους «δια Χριστόν σαλούς»
Α)  είναι η επιφανειακή θρησκευτικότητα
Β) η συμμετοχή στον ανθρώπινο πόνο με τη μετοχή στη ζωή των ανθρώπων που ζουν στο περιθώριο.
Γ) ο καθημερινός αγώνας για την ατομική σωτηρία

 1. Το πνεύμα του Χριστιανισμού κινδυνεύει να αλλοιωθεί από
Α) την καταπάτηση των εντολών του Θεού
Β) την υποκρισία και την τυπολατρεία των ανθρώπων
Γ) την έλλειψη πίστης των Χριστιανών

 1. Είναι πολύ σημαντικό να κατακρίνουμε και να απορρίπτουμε
Α) την πράξη της αμαρτίας
Β) τον αμαρτωλό άνθρωπο
Γ) και την αμαρτία και τον αμαρτωλό

 1. Οι κατά Χριστόν σαλοί είναι άνθρωποι που
Α) κρύβουν την αγιότητά τους αυτοεξευτελιζόμενοι
Β) προβάλλουν την αγιότητά τους και το χρηστό ήθος τους
Γ) ασκούν βία γιατί δεν φοβούνται κανέναν

 1. Οι κατά Χριστόν σαλοί
Α) μπορεί να παραβιάζουν τη νηστεία μπροστά στους ανθρώπους
Β) εμπαίζουν τους Χριστιανούς και την εκκλησία
Γ) ζουν με συμβατικότητα, ηθικισμό και αξιοπρέπεια
                                                                                          (ΜΟΝΑΔΕΣ 10)


Α5. Αντιστοιχίστε τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις των δύο πινάκων:ΠΙΝΑΚΑΣ  Α                                            ΠΙΝΑΚΑΣ  Β

Κοινοκτημοσύνη                       Εγωιστική  κατοχή υλικών αγαθών       


Διαχείριση                                  Άλλοθι της κοινωνικής αδικίας


Ιδιοποίηση                               Τα υλικά αγαθά μοιράζονται στον καθένα
                                                   Σύμφωνα με τις ανάγκες του – το ιδεώδες
                                                   Της πρώτης Χρ. Κοινότητας


Ακτημοσύνη                            Χρησιμοποίηση του υλικού πλούτου χωρίς
                                                  Απαιτήσεις ιδιοκτησίας


Ελεημοσύνη                            Πλήρης απάρνηση ατομικής ιδιοκτησίας –
                                                  Ιδεώδες της μοναχικής ζωής

                                                                                   (ΜΟΝΑΔΕΣ 10)
ΟΜΑΔΑ Β`


Β1. Ακούμε πολλά σήμερα για τα σύγχρονα προβλήματα που προκαλεί η οικονομική  κρίση   στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Α) Ποια είναι η ερμηνεία της Χριστιανικής ηθικής για τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν στον κόσμο και τις συνακόλουθες κοινωνικές προεκτάσεις τους;
Β) Ποια λύση προτείνει η εκκλησία στα σύγχρονα κοινωνικά και οικονομικά αδιέξοδα;
                                                                                   (ΜΟΝΑΔΕΣ 50)

Β2. Α) «Στην εκκλησιαστική παράδοση ο έρωτας κατέχει κεντρική θέση και σηματοδοτεί όχι μια συγκεκριμένη δραστηριότητα , αλλά έναν τρόπο ζωής… ο άνθρωπος καλείται να διαποτίσει ολόκληρη τη ζωή με αυτόν» Να σχολιάσετε συνδέοντας τη σημασία του έρωτα στο παραπάνω κείμενο με την αυτονομημένη σεξουαλική ζωή, το μυστήριο του γάμου και τη σωτηρία του ανθρώπου.
                                                                                        (ΜΟΝΑΔΕΣ 50)
                                                                                                                                                                                

                                 Καλή Επιτυχία!
                                                                                

Γ. ΛΥΚΕΙΟ ………                                                                     Σχ. έτος 2012 – 13
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α’
Α1.1. Να συσχετίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω στηλών γράφοντας στην κόλλα της αναφοράς το γράμμα της αριστερής στήλης και δίπλα τον αριθμό της δεξιάς στήλης που νομίζετε ότι σχετίζεται με το αντίστοιχο γράμμα.
α. Φόβος
β. Μισθός
γ. Αγάπη
δ. Κίνητρο
ε.  Φαρισαϊσμός.
 1. Υποκριτική συμπεριφορά
 2. Δύναμη που ωθεί στην ιδιοτέλεια
 3. Συμπεριφορά που προσμένει ανταπόδοση
 4. Πραγματική ελευθερία
 5. Δουλοπρεπής συμπεριφορά
 6. Δύναμη που ωθεί σε κάποια δραστηριότητα


Μον. 5

Α 1.2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, γράφοντας στην κόλλα της αναφοράς τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα τις αντίστοιχες λέξεις Σωστό ή Λάθος.
1.      Η σχέση ανθρώπου και Θεού περνά από βαθμίδες ηθικής ωριμότητας
2.      Το κίνητρο της αγάπης είναι το τελειότερο κίνητρο συμπεριφοράς
3.      Ο όρος «πνευματικός άνθρωπος» προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα
4.      Αιώνια ζωή για την Εκκλησία σημαίνει κατάργηση του θανάτου
5.      Το «ασυνείδητο» είναι άγνωστη και απρόσιτη περιοχή.
6.      Ο χριστιανός πρέπει να υπερασπίζεται την ελευθερία του ανθρώπου με κάθε τρόπο.
7.      Η εκκλησία θέλει την κρατική εξουσία ως διακονία του ανθρώπου και όχι ως καταδυνάστευσή του.

Μον. 8


Α 2. Για τα θέματα που ακολουθούν να γράψετε στην κόλλα της αναφοράς τον αριθμό του θέματος και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α 2.1. Με την πραγματοποίηση των θαυμάτων ο Χριστός επιδιώκει:

 α. τη δημιουργία φόβου για να πιστέψουν οι άνθρωποι                                                     

 β. την υποταγή των ανθρώπων και της φύσης στην παντοδυναμία του

 γ. την απόδειξη της νίκης του κατά της φθοράς και του θανάτου

Μον. 3

Α 2.2. Κατά την Εκκλησία η έννοια της συγχώρησης:
α. ταυτίζεται με την έννοια «εξομολόγηση».
β. σημαίνει επαναφορά στην εκκλησιαστική - κοινωνική ζωή (συν-χωρούμαι).
γ. είναι αθωωτική δικαστική απόφαση
Μον. 3
Α 2.3. Η έννοια του έρωτα για την εκκλησία σημαίνει:
α. τον ψυχικό πόθο για κάποιο πρόσωπο του άλλου φύλου.
β. το ολόψυχο δόσιμο στον άλλον και το γέμισμα από τον άλλο.
γ. τη σεξουαλική σαρκική πράξη.
Μον. 3

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ


Α 2.4. Σε σχέση με τη χρήση των υλικών αγαθών οι Πατέρες της Εκκλησίας προτείνουν:
α. την ιδιοποίηση και απόλαυσή τους
β. τη διαχείριση και όχι την ιδιοποίησή τους
γ. την απομάκρυνση και αδιαφορία γι’ αυτά
Μον. 3

Α 4. Να αναφέρετε σύντομα το σπουδαιότερο λόγο για τον οποίο η Εκκλησία καταδικάζει τη θανατική ποινή.

Μον 10
Α 5. Πως μπορεί να ξεχωρίσει κανείς πότε κάποιος αυτοθυσιάζεται ή πότε αυτοκτονεί;
Μον 15


ΟΜΑΔΑ Β΄
ΘΕΜΑ Β1.
Κατά τον Ιωάννη Χρυσόστομο το κεφαλαιώδες δεν είναι η "τεκνογονία"αλλά η "τεκνοτροφία". Ποιο μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν οι σχέσεις γονιών και παιδιών κατά τον κοινωνικό ψυχολόγο Έριχ Φρόμ και ποιες αρχές θα πρέπει να διέπουν τις σχέσεις των παιδιών με τους γονείς κατά τη χριστιανική ηθική;
Μον.25

ΘΕΜΑ Β2.

Η κατάχρηση της βιοτεχνολογίας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο είναι επικίνδυνη και απαράδεκτη, Με ποια επιχειρήματα θα επιβεβαιώνατε τη θέση ότι η χρήση της σε μαζικό επίπεδο από την πλευρά της κρατικής εξουσίας απαγορεύεται:

Μον. 25

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Καλαμάτα 6 – 6 - 2013

                   Ο Διευθυντή                                                                                 Ο κα
  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ   …………………                     ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ   2012-2013

ΔΕΥΤΕΡΑ  10 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΓΡΑΠΤΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
   ΤΑΞΗ: Γ
ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ  Α

Α.1  Να εξηγήσετε τους παρακάτω όρους:  συνχωρούμαι,  ευρεία οικογένεια,
        αμυντικός πόλεμος,  ευθανασία.
                                                                                                             Μονάδες 12

Α.2 Να αντιστοιχίσετε τον κάθε αριθμό της στήλης Α με το κατάλληλο γράμμα της
       στήλης Β.
                  Α                                                                              Β
    1.  βιοηθική                                                     α. καταναλωτικός τύπος ανθρώπου
    2.  οικολογικό πρόβλημα                                 β. διαπαιδαγώγηση
    3.  περιθωριοποίηση                                        γ. έρευνα ηθικών προβλημάτων  βιολογίας
    4.  διαφήμιση                                                   δ. καταστροφή βιοτόπων
    5.  τεκνοτροφία                                                ε. απόρριψη από τους άλλους
                                                                                                                      Μονάδες  5

Α.3 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι
          γράφοντας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
          πρόταση : 
    
      α. Στο Χριστιανισμό ο άνθρωπος θεωρείται ως ενιαία ψυχοσωματική οντότητα.
      β. Το οικολογικό πρόβλημα αποτελεί μόνο τεχνικό θέμα.
      γ. Η Εκκλησία δεν είναι αντίθετη στη θανατική ποινή.
      δ. Τα βασανιστήρια αποτελούν τρόπο περιφρόνησης και παραβίασης της ανθρώπινης ζωής. 
      ε. Η Εκκλησία εξ αρχής τόνισε ότι τα δύο φύλα είναι ισότημα.
     στ. Τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομείται κατά την Εκκλησία η οικογένεια είναι
           η αγαπητική  συνύπαρξη των μελών της και η μοναδικότητα του κάθε προσώπου.

                                                                                                                            Μονάδες 12

Α.4  Ποια είναι η θέση της Εκκλησίας απέναντι στην αυτοκτονία και γιατί;

                                                                                                                           Μονάδες  6

Α.5 Να αναφέρετε τρία πλεονεκτήματα και δύο μειονεκτήματα από τη διάδοση και χρήση
       των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

                                                                                                                           Μονάδες 15ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ                                   ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
              


ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Γ΄ ΤΑΞΗ


ΟΜΑΔΑ Α΄
Α.1. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της κάθε ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
 1. Ο Χριστιανός καλείται να υπερασπιστεί την ελευθερία σε:
α) Θρησκευτικό επίπεδο
β) Προσωπικό επίπεδο
γ) Προσωπικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο
 1. Οι δυνάμεις που ωθούν τον άνθρωπο σε κάποια δραστηριότητα ονομάζονται:
α) Σημεία
β) Μοχλοί θελήσεως
γ) Κίνητρα
 1. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος επενεργεί:
α) Σε όλους τους ανθρώπους
β) Στο βαπτισμένο Χριστιανό που επιζητά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος
γ) Μόνο σε όσους έχουν δεχθεί το Άγιο Βάπτισμα
 1. Ο Χριστιανισμός θεωρεί τον άνθρωπο ως:
α) Πνευματική οντότητα
β) Ψυχοσωματική οντότητα
γ) Οντότητα με σώμα στο οποίο φυλακίζεται η ψυχή
 1. Στην Εκκλησιαστική παράδοση ο έρωτας έχει την έννοια:
α) Του ψυχικού πόθου για κάποιον
β) Της σαρκικής πράξης
γ) Της πύρινης αγάπης, του ολόψυχου δοσίματος στον άλλο
(Μονάδες 20)
Α.2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι γράφοντας στην κόλλα σας την ένδειξη Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος).
     α) Ο Χριστιανισμός θεωρεί το σώμα ως κάτι κατώτερο.
     β) Για το Χριστιανό κάθε πόλεμος είναι εμφύλιος πόλεμος.
     γ) Πηγή των κινήτρων είναι συνήθως το ασυνείδητο.
     δ) Η φράση «δούλος του Θεού» σημαίνει την υποδούλωση του ανθρώπου στο    Θεό.
     ε) Το υποσυνείδητο είναι περιοχή της ψυχής άγνωστη και εντελώς απρόσιτη.
     ς) Οι δογματικοί ορισμοί είναι καταγραφή της αποκεκαλυμμένης αλήθειας.
     ζ) Οι πράξεις και οι ενέργειες του ανθρώπου εξαρτώνται από τη θέληση, την πρόθεση και την απόφασή του.
(Μονάδες 14)

Α.3. Να γράψετε στην κόλλα σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα τον αριθμό της λέξης από τη στήλη Β που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση (ένα στοιχείο από τη στήλη Α περισσεύει). 
ΣΤΗΛΗ Α
ΣΤΗΛΗ Β
α) Τύψεις
1. Διακονία
β) Σχέση με το Θεό
2. Διαχείριση υλικών αγαθών
γ) Ελευθερία
3. Χτυπώ
δ) Εξουσία
4. Κατόρθωμα-όχι δεδομένο
ε) Ιδιοκτησία
5. Ζωή χωρίς λήξη
ς) Έρωτας

(Μονάδες 10)
Α.4. Να εξηγήσετε σύντομα τους παρακάτω όρους:
      α) Μετάνοια-Συγχώρηση
      β) Ηθική συνείδηση
      γ) Βαθμίδες ηθικής ωριμότητας
 (Μονάδες 6)
ΟΜΑΔΑ Β
Β.1. «Είναι τόσο πολύτιμο πράγμα, ώστε χρειάστηκε να κατέβει στη γη ο ίδιος ο Θεός, προκειμένου να την προσφέρει στον κόσμο. Και ενώ ο Θεός είναι πλούσιος και Κύριος των πάντων, δε βρήκε κανένα αντάξιο τίμημά της και γι’ αυτό προσέφερε το ίδιο Του το αίμα…».
Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας
«Ειρήνην αφίημι υμιν, ειρήνην την εμήν δίδωμι υμιν».
Ποια είναι η ειρήνη που μας έδωσε και μας άφησε ο Χριστός και πώς θα αγωνιστούμε εμείς σήμερα για την υπεράσπισή της; 
(Μονάδες 25)
Β.2. «…ο άνθρωπος είναι ένα ον με φύλο, δηλαδή ένα ήμισυ όντος, ένα ον χωρισμένο, ανολοκλήρωτο, που ζητά να ακεραιωθεί…». 
Nicolas Berdiaeff
Να επισημάνετε και να αναλύσετε τα στοιχεία της διαφοράς, της ισοτιμίας και της ολοκλήρωσης των δύο φύλων.
(Μονάδες 25)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Π…………, 04/06/2013
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                         Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

   

  ΓENIKO ΛΥΚΕΙΟ                ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 – 2013
ΤΑΞΗ           Γ’           ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΣΤΟ       ΜΑΘΗΜΑ     ΤΩΝ        ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ  Α’
Α1. Nα αντιστοιχίσετε  τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β.

                Α                                                                         Β
1. Εξομολόγηση.                                              α. Δώρο του Θεού.
2. «Δούλος Θεού».                                          β. Φάρμακο αθανασίας.
3. «Θαύμα».                                                     γ. Συγχώρηση.
4. Ζωή.                                                               δ. Θαυμασμός – θάμπωμα.
5. Θεία Κοινωνία.                                            ε. «Γιος του Θεού».
( Μονάδες 10 )
Α2. Τι είναι η συνείδηση και τι η ηθική συνείδηση;
(Μονάδες10)
Α3. Ποια είναι τα πρότυπα πάνω στα οποία η Εκκλησία στηρίζει τη θέση της απέναντι στο κοινωνικό πρόβλημα;
( Μονάδες 10 )
Α4.Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Όταν ο χριστιανός συναντήσει τυραννικά καθεστώτα πρέπει:
α. Να μείνει ουδέτερος.
β.  Να συγκρουστεί μαζί τους.
γ.  Να δείξει φιλική διάθεση και να συγκρουστεί μαζί τους.

2. Η κατεξοχήν βαθμίδα ωριμότητας στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό είναι:
α. Αυτή που έχει σαν κίνητρο την αγάπη.
β. Αυτή που προσβλέπει στην ανταπόδοση, δηλαδή στο μισθό που θα λάβει από το Θεό.
γ. Αυτή που στηρίζεται στο σεβασμό και στην υπακοή.
(Μονάδες 10)

Α5. Ελέγξτε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές ή Λανθασμένες, γράφοντας στο φύλλο των απαντήσεων την ένδειξη  ( Σ ) ή ( Λ ), δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.

α. Η ζωή χωρίς λήξη για την οποία μιλά η Εκκλησία σημαίνει την αιώνια παράταση της ανθρώπινης ζωής όπως αυτή υπάρχει σήμερα.
β.Τα κίνητρα εμφανίζονται χωρίς συνειδητή προσπάθεια εκ μέρους του ανθρώπου.
γ. Υπάρχουν ασκητές που έμειναν γνωστοί ως « δια Χριστόνσαλοί » δηλαδή «τρελοί για χάρη του Χριστού».
δ. Στην εκκλησιαστική παράδοση ο έρωτας έχει την έννοια της πύρινης αγάπης, του ολόψυχου δοσίματος στον άλλον και του γεμίσματος από τον άλλον .
ε. Η γέννηση των παιδιών μπορεί να αξιοποιηθεί ως διέξοδος στα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ο συζυγικός δεσμός.
(Μονάδες 10)

ΟΜΑΔΑ Β’

Β1. Βασικό ρόλο στη θεωρία και στην πράξη της ορθόδοξης Εκκλησίας διαδραματίζουν τα δόγματα:
α) Τι είναι τα δόγματα;( Μονάδες 10 )
β) Πως τα κατανοούμε ως συμπύκνωση ενός τρόπου ζωής; Να αναφέρεται ένα παράδειγμα.( Μονάδες 15 )

Β2. Η Εκκλησία καταδικάζει το φόνο:
α. Ποια περίπτωση εξαιρείται από τον κανόνα και γιατί; ( Μονάδες 10 )
β. Ποια στοιχεία κάνουν ανεκτό το φόνο σε ένα αμυντικό πόλεμο και ποια στάση τηρεί η Εκκλησία σε αυτή την περίπτωση; ( Μονάδες 15 )


ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΛΗ    ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΣΠΑΡΤΗ      04 – 06– 2013

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                              Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ….
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………….……………………………………..

ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄
1.      Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).


Α. Για την Εκκλησία ο άνθρωπος είναι ένα ον που ο Θεός θέλησε να διαθέτει
     την ηθική συνείδηση.


Β. Κάποιες πράξεις είναι από μόνες τους καλές, ενώ η αξιολόγηση κάποιων  
    άλλων απαιτεί την εξέταση των κινήτρων τους.


Γ. Τα κίνητρα από τη φύση τους αποτελούν συνειδητές δυνάμεις που
    ωθούν τον άνθρωπο σε συγκεκριμένες πράξεις. 


Δ. Κατά την εξομολόγηση ο άνθρωπος «ανακρίνεται» κατά κάποιο τρόπο
    από τον ιερέα-πνευματικό.


Ε. Η σχέση ανθρώπου-Θεού περνά από κάποιες βαθμίδες πριν φτάσει στο
    τελικό στάδιο ωρίμανσης .

  (Μονάδες 10)

2.      Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας τα στοιχεία της στήλης Α΄ με τα στοιχεία της στήλης Β΄.
                               Α΄                                                                    Β΄
1.      «δούλος»                                                 α. ανταπόδωση
                                                                        β. τιμωρία
2.      «μισθωτός                                                γ. φόβος
                                                                               δ. ωριμότητα
3.      «ελεύθερος»                                            ε. λογιστική
                                                                           στ. αγάπη
 (Μονάδες 5)

3.      Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1.      Σημασία για την χριστιανική ηθική έχουν
α. οι ανθρώπινες πράξεις αυτές καθεαυτές.
β. η τήρηση των εντολών του Θεού.
γ. τα κίνητρα των ανθρωπίνων πράξεων.
2.      Τα κίνητρα και κριτήρια του Χριστιανισμού είναι
α. ο βαθμός ηθικής ωριμότητας.
β. η αγάπη και η ελευθερία.
γ. η απαρέγκλιτη τήρηση των εντολών του Θεού.
3.      Η συνείδηση
α. είναι κάτι το δυναμικό.
β. είναι κάτι το στατικό.
γ. δεν επηρεάζει καθόλου τον πολιτισμό.
4.      Η αυτογνωσία
α. κατορθώνεται με κόπο.
β. είναι κάτι που πραγματοποιείται αυτομάτως.
γ. δεν σχετίζεται με την ηθική συνείδηση.
5.   Ο άγιος Μακάριος εξαπάτησε τη γυναίκα, γιατί
      α. ήθελε να την τιμωρήσει για την φιλαργυρία της.
      β. χρειαζόταν απεγνωσμένα χρήματα.
      γ. επιθυμούσε να βοηθήσει τους λεπρούς αλλά και την ίδια.
(Μονάδες 10)4.      Ποια είναι η ιδιαίτερη σημασία της λέξης «συγχώρηση»;

(Μονάδες 15)


5.      Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη «Σωστό» (Σ) ή «Λάθος» (Λ) δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
                           Η ηθική συνείδηση
                           α. είναι η ικανότητα επίγνωσης των πράξεών μας.
                           β. εκδηλώνεται σε όλους τους ανθρώπους.
                           γ. δεν επηρεάζεται από εξωτερικούς παράγοντες.
                           δ. ελέγχει τον άνθρωπο για τις πράξεις του. 
                           ε. Συνδέεται με το μυστήριο της εξομολόγησης.
 (Μονάδες 10)  

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
1.      Ποιά η σημασία της λέξης «δούλος» στα εκκλησιαστικά κείμενα;
 (Μονάδες 25)  


        2. Κατά τον αββά Δωρόθεο τι σημαίνει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση
            α) προς τον Θεό;
            β) προς το πλησίον;
            γ) προς τα υλικά πράγματα;
(Μονάδες 25)  

Καλή Επιτυχία

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                               Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

                ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ………………

                  ΓΡΑΠΤΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013
   
                                                  ΜΑΘΗΜΑ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
                         ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ………………

                                                       ΤΑΞΗ  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
                                                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 06/06/2013

ΘΕΜΑΤΑ


                                                            ΟΜΑΔΑ Α’

Α 1.  Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το       χαρακτηρισμό ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ:

    1 Όπως στη Θεία Ευχαριστία ,έτσι και στο γάμο το φθαρτό γίνεται άφθαρτο. .

    2. Στην οικογένεια ο ένας πρέπει να αντιμετωπίζει τον άλλον ως ιδιοκτησία..

   3. Η βιοηθική καλείται να θέση όρια στις θετικές και αρνητικές συνέπειες της επιστήμης.

   4. Για την εκκλησία είναι απαράδεκτη η θανατική ποινή.

   5. Η ευτυχία δεν πουλιέται. Όσοι λένε ότι μπορούν να την προσφέρουν, δεν πρέπει να γίνονται πιστευτοί.

   6. Η Εκκλησία εξ αρχής τόνισε ότι τα δυο φύλα είναι άνισα μεταξύ τους.

                                                                                                    Μονάδες  18.


Α 2. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

 1. Η υγιής σχέση μεταξύ δύο συζύγων:
α. προϋποθέτει την τεκνογονία
β. στηρίζεται στην αμοιβαία αγαπη τους
γ.  περιορίζεται μόνο στην τεκνοτροφία.
                                                                                       Μονάδες 5

 1. H Εκκλησία βλέπει στον έρωτα
α. Τη σαρκική και μόνο πράξη.
β. Τη σεξουαλικότητα
γ. Την υπέρβαση της εγωιστικής ύπαρξης.
                                                                                      Μονάδες 5


 1. Περιφρόνηση και παραβίαση της ανθρώπινης ζωής εκφράζονται με:
α. την πρόκληση βιαίου θανάτου και τα βασανιστήρια
β. τον αμυντικό πόλεμο
γ. τη δικαστική πλάνη.
                                                                                      Μονάδες 5

     4.   Ο στόχος των σχέσεων μεταξύ γονέων και παιδιών , είναι
            α. η υποταγή των παιδιών στους γονείς
            β. η εξυπηρέτηση της καθημερινότητας
            γ. ο γνήσιος διάλογος μεταξύ τους.
                                                                                                  Μονάδες 5


Α3. Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος που ακολουθεί, βάζοντας στην κατάλληλη θέση τις παρακάτω λέξεις.
       Αυτοπροστασίας, ανεκτός, άδικη, θανάτωση, αποδεκτός, νόμιμη, πόλεμο..

Μια μοναδική εξαίρεση υπάρχει, όπου ο φόνος γίνεται…………………από την Εκκλησία, χωρίς όμως ποτέ να θεωρείται………………: πρόκειται για την………..άμυνα και τη συμμετοχή σε δίκαιο……….Περίπτωση νόμιμης άμυνας υπάρχει όταν συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις: η ζωή μας απειλείται σοβαρά από τη ………………επιβουλή ενός κατά πολύ ισχυρότερου από εμάς αντιπάλου, για την αντιμετώπιση του οποίου δεν διαθέτουμε πια κανένα άλλο αποτελεσματικό μέσο παρά μόνο τη …………….. του. Πρόκειται για το δικαίωμα…………..του αθώου θύματος απέναντι στον άδικο θύτη.

                                                                                                  Μονάδες 12

        
                                               ΟΜΑΔΑ Β΄

Β 1.  Ποιος είναι ο σκοπός των παρεμβάσεων της βιοηθικής στη βιοεπιστημονική εξέλιξη;
                                                                                                      Μονάδες  25

Β  2. Ποια είναι τα θεμέλια στα οποία οικοδομείται, κατά την Εκκλησία, η οικογένεια;
                                                                                                      Μονάδες 25
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     Η Δ/ΝΤΡΙΑ                                                                        Ο  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ


ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΤΑΞΗ: Δ΄ ΤΑΞΗ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ  12  ΙΟΥΝΙΟΥ  2013

ΘΕΜΑΤΑ 
 ΟΜΑΔΑ Α΄                                                                                                                                     
ΘΕΜΑ Α.1
Α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες (σωστό / λάθος):
1. Υπάρχουν κοινωνίες χωρίς ηθικό προβληματισμό.
      2. Κάθε ηθική βασίζεται σε μια ανθρωπολογία.
      3. Η σχέση θεού και ανθρώπων είναι ζήτημα νομικό.
      4. Ο Χριστός με την Ανάστασή Του νίκησε το θάνατο.    
      5. Στη θεολογική γλώσσα ο άνθρωπος είναι ον κτιστό.
6. Βιολογία είναι η επιστήμη που μελετά το ζωικό βασίλειο.
      7. Ο καθορισμός του φύλου και η βελτίωση του ανθρωπίνου είδους επιτρέπονται από την ηθική.  
      8. Για τη βελτίωση της ιατρικής πρέπει να γίνονται πειράματα σε ανθρώπους. 
      9. Ο Χριστός με τη σάρκωσή Του πήρε την ανθρώπινη φύση. 
                                                                                                                         (Μονάδες  9)                                                      
Β)  Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις:
      1.  Η Εκκλησία εναντιώνεται στη θανατική ποινή γιατί …
      2.  Ο φόνος κατά τη νόμιμη άμυνα ενός ατόμου ή έθνους δικαιολογείται γιατί …
                                                                                                                                     (Μονάδες  8)
ΘΕΜΑ Α.2
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας με συντομία την επιλογή σας:
 (α)   Η παραθεώρηση των εντολών του Θεού συνεπάγεται:
             - τιμωρία από το Θεό.
             - ποινές που επιβάλλει η Εκκλησία.
             - κάποιο κακό που επέρχεται λόγω προσωπικής επιλογής.
      (β)    Ο πνευματικός άνθρωπος ενισχύεται στον αγώνα του:
             - από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος.
             - μόνο από τις πνευματικές του ικανότητες.
             - από τη συμμετοχή του σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες. 
 (γ)   Ο χριστιανικός ασκητισμός στοχεύει:
       - στην εξουδετέρωση του σώματος.
       - στην απελευθέρωση από τον εγωκεντρισμό.
       - στο χωρισμό της ψυχής από το σώμα.
 (δ)   Ο χριστιανός αποκτά την πληρότητά του:
       - όταν πεθαίνει.
       - στην ανάσταση των νεκρών κατά τη Δευτέρα Παρουσία.
             - όταν τεκνοποιεί.
                                                                                                                                 (Μονάδες 12)

Β) Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω στοιχεία (από τη στήλη Β περισσεύουν δύο (2) στοιχεία):

                 Α                                                     Β
1.      Κίνητρα                                      α. Ελεύθερος
2.      Μισθός                                       β.  Γιος
3.      Αγάπη                                         γ.  Κύριος
4.      Φόβος                                         δ.  Ηθική
                                                               ε.  Μισθωτός
                                                                 στ. Δούλος  
                                                                                                                                     (Μονάδες  6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ΘΕΜΑ Α.3
Α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
1.      Ένας άνθρωπος ίσον κανένας άνθρωπος σημαίνει:
α. ότι η ζωή δεν έχει κανένα νόημα.
β. ότι μια κοινωνία απαιτεί περισσότερους του ενός ανθρώπους.
γ. ότι κάθε άνθρωπος γεννιέται για να ζει με άλλους συνανθρώπους του.
         2.   Ο σύγχρονος άνθρωπος είναι μοναδικός και μοναχικός γιατί:
               α. είναι θεάνθρωπος.
               β. πιστεύει ότι είναι κοσμοκράτορας.
               γ. θεωρείται μοναδικός ως αξία, αλλά παραμένει μοναχικός ως ύπαρξη.
         3..  Τραγικές φυσιογνωμίες της σύγχρονης περιθωριοποίησης είναι:
               α. ο άνεργος, ο άστεγος και ο μετανάστης.
               β. ο ευφυής, ο νεόπλουτος και ο τεχνοκράτης.
               γ. ο πολιτικός, ο επιχειρηματίας και ο κληρικός.
         4.   Η Εκκλησία ευαισθητοποιείται απέναντι στη μοναξιά και την περιθωριοποίηση με:
               α. το να προτείνει την ιδιωτική ελεημοσύνη και κρατική φιλανθρωπία.
               β. τον επιστημονικό θεολογικό λόγο.
               γ. την αδιάκριτη αγάπη προς κάθε άνθρωπο που πάσχει και δυστυχεί.
                                                                                                                                     (Μονάδες  6)
Β) Να αντιστοιχίσετε τα παρακάτω στοιχεία:

                            Α                                                                      Β
1.      Θάνατος                                        α. Καθημερινότητα μαζί με την Ανάσταση
2.      Εκκλησιαστικός άνθρωπος           β. Ενεργό μέλος της Εκκλησίας
3.      Ανάσταση                                     γ. Αδιάφορος απέναντι στη χριστιανική πίστη
4.      «Κοσμικός άνθρωπος»                 δ. Κατάργηση φθοράς και θανάτου
5.      Ανάσταση νεκρών                        ε. Κορμός χριστιανικής πίστης
6.      Εκκλησία                                    στ. Διακοπή κάθε μορφής σχέσης
                                                                                                                                     (Μονάδες  9)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ΟΜΑΔΑ Β΄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ΘΕΜΑ Β.1
Α. «Η αγάπη είναι πιο γλυκιά κι απ’ τη ζωή» (Ισαάκ Σύρος, Ασκητικά) και «Η αγάπη είναι ανώτερη απ’ τη ζωή, η αγάπη είναι το στεφάνι της ζωής και πώς είναι δυνατό να μην το προσκυνήσει η ζωή;» (Ντοστογιέφσκι, Δαιμονισμένοι). Να σχολιάσετε τις παραπάνω απόψεις.
Β. Η σχέση αγάπης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θεό δημιουργεί νέα δεδομένα για τον άνθρωπο. Ποιά, κατά τη γνώμη σας, είναι αυτά;  
                                                                                                                        (Μονάδες 20) 
ΘΕΜΑ Β.2
«Η ζωή δεν μας ανήκει αλλά μας χαρίστηκε από το Θεό. Επομένως η στάση μας θα πρέπει να είναι κατηγορηματικά αρνητική απέναντι σε πράξεις που την απειλούν όπως η αυτοκτονία και η ευθανασία». Με βάση την παραπάνω διδασκαλία της Εκκλησίας μας και τα δεδομένα της εποχής μας να γράψετε τη γνώμη σας σχετικά με:
(α)  την αντίληψη ότι είναι περισσότερο σημαντική η «αξιοπρέπεια» στο θάνατο παρά η διατήρησή της με κάθε μέσο και
(β)  την εφαρμογή της ευθανασίας σε νεογνά και βρέφη που γεννιούνται με σοβαρότατα προβλήματα υγείας που οδηγούν στο θάνατο και τη χρήση των οργάνων τους για μεταμοσχεύσεις σε παιδιά που υποφέρουν μεν από κάποια ασθένεια αλλά έχουν πιθανότητες να ζήσουν μια υγιή ζωή.                                                                                                                    (Μονάδες 30)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Καλή επιτυχία!

       Διευκρινίσεις:
1.      Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα.
2.      Στη φωτοτυπία να γράψετε μόνο το ονοματεπώνυμό σας.

                              
              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                Η  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ
ΓΕ.Λ.   ……………        ΣΧ ΕΤΟΣ   2012-13      13-6-2013                       ΤΑΞΗ    Γ

     ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ    ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ    ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ      ΠΕΡ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

                                       ΘΕΜΑΤΑ

                                         ΟΜΑΔΑ       Α

1         Να αναφέρετε τα κίνητρα εκείνα που ωθούν τον άνθρωπο στην σχέση του με το Θεό.
                                                                                                                                       Μ    15                                              2         Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία των στηλών   Α  και  Β
                 Α                                                                       Β
1        δούλος του Θεού                     α      <καλόν λίαν>
2        κοινωνικό πρόβλημα               β        ανώδυνος θάνατος
3        ανθρώπινο σώμα                     γ        σωστή διαπαιδαγώγηση
4        ευθανασία                                δ        ηθικό ζήτημα
5        άμβλωση                                 ε         γιος του Θεού
6        Ιωάννης Χρυσόστομος           στ       φόνος
7        οικολογικό πρόβλημα              ζ        άνιση κατανομή υλικών αγαθών
                                                                                                                        Μ      10

3          Να δώσετε σύντομους ορισμούς στις παρακάτω έννοιες
Α      πυρηνική οικογένεια        Β   τρίτη έξοδος <κατά τον Έριχ Φρομ>
Γ       αυτοθυσία           Δ      ενεργητική ευθανασία       ΣΤΑ     κριτήρια χριστιανικής ηθικής                                                                                                            Μ      15

4          Να χαρακτηρίσετε ως σωστές <Σ> η ως λανθασμένες  <Λ> τις προτάσεις
1           Τα υλικά στοιχεία (οίνος,άρτος,λάδι,κ.α.)αγιάζονται και μεταμορφώνονται στο χώρο της εκκλησίας
2           Ο χριστιανισμός έχει έτοιμα ηθικά συνταγολόγια.
3           Η Ανάσταση του Χριστού σήμανε την ανακαίνιση του ανθρώπου και του σύμπαντος.
4           Η ευθανασία είναι αποδεκτή από την εκκλησία όταν τα κίνητρα είναι αγνά.
5           Η εκκλησία οραματίζεται την κατάργηση του σώματος
6           Η φύση είναι κτήση του ανθρώπου
7           Η βιοηθική καλείται να προσδιορίσει τις ενέργειες και παρενέργειες της βιοιατρικής                                                                                                   Μ        10

                                                   ΟΜΑΔΑ       Β

 1            Γιατί η εκκλησία εναντιώνεται στην θανατική ποινή και τα βασανιστήρια;  Να   αιτιολογήσετε  την στάση της                                                                                 Μ       25                   

2            Να αιτιολογήσετε τους άξονες πάνω στους οποίους καλείται να δομηθεί η οικογένεια σύμφωνα με την διδασκαλία της εκκλησίας                                      Μ         25


Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                   Η  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ …………………                                               ΣΧ.ΕΤΟΣ 2012-2013                                     
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ                         ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
Ομάδα α΄
Θέμα 1
Στην κόλλα σας χαρακτηρίστε τις προτάσεις ως σωστές ή λάθος:

α) Το επαναλαμβανόμενο ήθος δημιουργεί αντίστοιχο έθος.
β) Τα δόγματα της Εκκλησίας αποτελούν αλήθειες, που ουσιαστικά είναι ο τρόπος ζωής της.
γ) Ο κίνδυνος της εξάρτησης απειλεί αμφίπλευρα τις σχέσεις γονέων – παιδιών.
δ)  Για την Εκκλησία η δημιουργία σχέσης με τον Θεό σημαίνει για τον άνθρωπο την δυνατότητα να γίνει μέτοχος σε μια ζωή χωρίς λήξη.
ε) Ζήτημα ‘’ σωστού’’ ή ‘’λάθους’’ τίθεται και για τις ασυνείδητες επιλογές και πράξεις.                                                                           
                                                                                                          [ Μονάδες 20 ]

Θέμα 2           
Απαντήστε χωρίς μεγάλη ανάπτυξη:
 α) Τι διαφέρει ο όρος ‘’συνείδηση’’ ( όπως τον ορίζει η ψυχολογία )  από την ‘’ηθική συνείδηση’’;
β) Πώς εννοούμε το ‘’μετανοώ’’ στην Εκκλησία και σε τι διαφέρει από την απλή μεταμέλεια;
                                                                                                          [ Μονάδες 20 ]

Θέμα 3
Εξηγείστε με ποιό τρόπο το Τριαδικό δόγμα σχετίζεται άμεσα με την καθημερινή μας ζωή.
                                                                                                          [ Μονάδες 10 ]

Ομάδα β΄
Θέμα 1
 «Κάποιοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις εντολές του Χριστού σαν ποινικούς νόμους που αν παραβιαστούν θα επιβληθεί μια ποινή από κάποιον Θεό δικαστή».

α)  Ποιά είναι η σωστή ‘’ματιά’’( θεώρηση ) με την οποία πρέπει να δούμε τις εντολές;
β)  Μήπως το να προσπαθείς ( όσο μπορείς ) να ζείς όπως μας έδειξε ο Χριστός πνίγει την ελευθερία σου;
                                                                                                                [ Μονάδες 25 ]

                                                                                                               

Θέμα 2
« Στο Μυστήριο του Γάμου ακούμε τον απόστολο Παύλο να επισημαίνει ότι προκειμένου να κάνει κάποιος έναν υγιή γάμο καλείται  να ‘’αφήσει’’ τους γονείς του και να ενωθεί με τον/την σύντροφό του». Αυτή η επισήμανση του Απ.Παύλου επιβεβαιώνεται με όσα αιώνες αργότερα ψυχολόγοι όπως ο Έριχ Φρόμ διατύπωσαν περί ‘’τρίτης εξόδου’’.
α)  Ποιά είναι αυτή η ‘’τρίτη έξοδος’’ που οφείλει κάθε άνθρωπος να κάνει;
β)  Ποιες δυσκολίες παρουσιάζει η προσπάθεια αυτή;  ( Δηλαδή ποιοί είναι αυτοί που την δυσχεραίνουν συνειδητά ή ασυνείδητα και γιατί ; ).

                                                                                                        [ Μονάδες 25 ]

Καλή επιτυχία!

Η Διευθύντρια                                                             Ο εισηγητής   

                                                                                            

                                                                                               

ΓΕ.Λ.    …………………………         ΣΧ ΕΤΟΣ   2012-13      13-6-2013                       ΤΑΞΗ    Γ

     ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ    ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ    ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ      ΠΕΡ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

                                       ΘΕΜΑΤΑ

                                         ΟΜΑΔΑ       Α

1         Να αναφέρετε τα κίνητρα εκείνα που ωθούν τον άνθρωπο στην σχέση του με το Θεό.
                                                                                                                                       Μ    15                                              2         Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία των στηλών   Α  και  Β
                 Α                                                                       Β
1        δούλος του Θεού                     α      <καλόν λίαν>
2        κοινωνικό πρόβλημα               β        ανώδυνος θάνατος
3        ανθρώπινο σώμα                     γ        σωστή διαπαιδαγώγηση
4        ευθανασία                                δ        ηθικό ζήτημα
5        άμβλωση                                 ε         γιος του Θεού
6        Ιωάννης Χρυσόστομος           στ       φόνος
7        οικολογικό πρόβλημα              ζ        άνιση κατανομή υλικών αγαθών
                                                                                                                        Μ      10

3          Να δώσετε σύντομους ορισμούς στις παρακάτω έννοιες
Α      πυρηνική οικογένεια        Β   τρίτη έξοδος <κατά τον Έριχ Φρομ>
Γ       αυτοθυσία           Δ      ενεργητική ευθανασία       ΣΤΑ     κριτήρια χριστιανικής ηθικής                                                                                                            Μ      15

4          Να χαρακτηρίσετε ως σωστές <Σ> η ως λανθασμένες  <Λ> τις προτάσεις
1           Τα υλικά στοιχεία (οίνος,άρτος,λάδι,κ.α.)αγιάζονται και μεταμορφώνονται στο χώρο της εκκλησίας
2           Ο χριστιανισμός έχει έτοιμα ηθικά συνταγολόγια.
3           Η Ανάσταση του Χριστού σήμανε την ανακαίνιση του ανθρώπου και του σύμπαντος.
4           Η ευθανασία είναι αποδεκτή από την εκκλησία όταν τα κίνητρα είναι αγνά.
5           Η εκκλησία οραματίζεται την κατάργηση του σώματος
6           Η φύση είναι κτήση του ανθρώπου
7           Η βιοηθική καλείται να προσδιορίσει τις ενέργειες και παρενέργειες της βιοιατρικής                                                                                                   Μ        10

                                                   ΟΜΑΔΑ       Β

 1            Γιατί η εκκλησία εναντιώνεται στην θανατική ποινή και τα βασανιστήρια;  Να   αιτιολογήσετε  την στάση της                                                                                 Μ       25                    

2            Να αιτιολογήσετε τους άξονες πάνω στους οποίους καλείται να δομηθεί η οικογένεια σύμφωνα με την διδασκαλία της εκκλησίας                                      Μ         25


Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                   Η  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ


                                            i.            Οι πατέρες της Εκκλησίας τονίζουν ότι η ιδιοκτησία είναι αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου.
                                          ii.            Η θανατική ποινή γίνεται δεκτή και από την Εκκλησία ανάλογα με τη βαρύτητα του εγκλήματος.
                                        iii.            Για το χριστιανό ο θάνατος είναι ένας σταθμός και  όχι το τέρμα της ύπαρξης.
                                        iv.            Η ηθική λέει ο Νίτσε είναι εφεύρημα των αδυνάτων.                   
(8      μονάδες)

1.      Βάλε στα κενά την κατάλληλη λέξη:
i)                    Η ----------------- μεταξύ των συζύγων είναι το θεμέλιο των ενδοοικογενειακών σχέσεων και το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά.
(ΑγάπηΙσότηταΑνισότητα)
ii)                  Οι ναρκομανείς έχουν γίνει ------------------ στις ασθένειες.
       (Ανθεκτικοί,  Ευάλωτοι,   Αναίσθητοι)                                 (6 μονάδες)

2.      Ποιά είναι η σημασία του όρου έρωτας;                           (7 μονάδες)

3.      Διάλεξε τη σωστή απάντηση:
i) Ο Υπεράνθρωπος εκφράζεται ως η  με κάθε είδους μορφή καταπίεση των αδυνάτων.
ii) Ως Υπεράνθρωπος θεωρείται ο Χριστός που έκανε θαύματα.      (9 μονάδες)

4.      Δώσε μια σύντομη εξήγηση στο άρθρου του «Πιστεύω» :   “Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος”                                                   (10 μονάδες) 

Β ΟΜΑΔΑ (ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
1.      Πάνω σε ποιους άξονες πρέπει να δομηθεί η οικογένεια σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας;         (25 μονάδες)

2.      Αδελφοί μου, να χαίρεστε όταν δοκιμάζεστε από πολλούς και διάφορους πειρασμούς. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από τη δοκιμασία της πίστεώς σας γεννιέται η υπομονή. Η υπομονή σας όμως πρέπει να κρατήσει ως το τέλος, για να γίνεται τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτε”.  Ιακώβου 1, 2-4.
Τι συμβουλεύει ο απόστολος Ιάκωβος  τους πιστούς να κάνουν σε δύσκολες στιγμές; Πως πρέπει να αντιμετωπίζει γενικά ο χριστιανός το κακό στη ζωή του σύμφωνα με την Εκκλησία και ποιους πρέπει να έχει ως παραδείγματα στη ζωή του;        (25 μονάδες)

  Ο Διευθυντής                                                                                Η ΚαθηγήτριαΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

                                                                                                                                                 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ……………..……………………….……………………………………………………………………………

ΓΡΑΠΤΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΗ  Γ΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
Α΄ ΟΜΑΔΑ
Α1.  Για την κάθε πρόταση που ακολουθεί επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1.       Στο Χριστιανισμό ο άνθρωπος σώζεται όταν :
α.  Τηρεί τον κατάλογο καλών και κακών πράξεων
β.  Διασφαλίζει το προσωπικό του συμφέρον
γ.  Βιώνει το Θεό ως φίλο και Πατέρα.
    2.  Για το Χριστιανισμό το όραμα της ειρήνης επιτυγχάνεται:
         α.  Με την παθητική ζωή και την προσμονή της αιωνιότητας
         β.  Με τη θρησκευτική και πολιτιστική εξίσωση των λαών
         γ.  Με την υποταγή στις επιθυμίες των ισχυρών
         δ.  Με το σεβασμό και την ισότιμη συνύπαρξη
                                                                                                       (Μον. )
Α2.  Χαρακτηρίστε ως Σωστές(Σ)  η Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις:
    α.  Φταίχτης για το κακό στον κόσμο είναι μόνο αυτός που το διαπράττει
    β.  Με το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ο άνθρωπος ενώνεται με το Χριστό
         και με τους συνανθρώπους του
    γ.  Ο θεσμός της ιδιοκτησίας είναι αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου
    δ.  Πνευματικός άνθρωπος κατά την Εκκλησία είναι αυτός που κατέχει την
        επιστημονική γνώση
    ε.  Ο Χριστιανός πρέπει να νοιάζεται μόνο για τη σωτηρία της ψυχής του
                                                                                                        (Μον. )     
Α3.  Πως χρησιμοποιούνται από το Χριστό τα Θαύματα                       (Μον. 15)

Β΄ ΟΜΑΔΑ

Β1.  Ποια είναι κατά την Εκκλησία τα Χαρακτηριστικά της ζωής χωρίς λήξη

                                                                                                                     (Μον. 25) 
Β2.  Ποια η έννοια της συγχώρησης σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση
 
                                                                                                                       (Μον. 25)

Ο     Διευθυντής                                                          Η         Εισηγήτρια

                                       


                  
   
       
                           
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ          
             ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                    ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012-2013       

    ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                       ΤΑΞΗ : Γ΄   

                      ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ……                       

       Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14/6/2013

      ΛΥΚ                                   ΜΑΘΗΜΑ : Θρησκευτικά. 
ΘΕΜΑΤΑ

ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


Θέματα :
Ομάδα Α΄
1)   Να απαντήσετε σύντομα στις ακόλουθες ερωτήσεις : (20)
Α. Για την Εκκλησία τι σημαίνει σάρκωση του Ιησού Χριστού
Β. Τι σημαίνει ανάσταση και ποια η σχέση με το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας
Γ. Τι είναι δόγμα για το Χριστιανισμό και τι δογματισμός.
Δ. Τι σημαίνει πνευματικός άνθρωπος και ποια η σχέση με τα μυστήρια της Εκκλησίας

2)   Αφού αναγνώσετε το κείμενο να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις : (30)
«Η θεότητα δεν είναι απλώς μια πραγματικότητα ή μια δύναμη από την οποία  εξαρτάται το παν, μήτε είναι πολύ περισσότερο μια δύναμη που καταδυναστεύει τον κόσμο και τη ζωή – πράγμα που επισημαίνεται σε πάμπολλες θρησκευτικές και φιλοσοφικές δοξασίες -, αλλά η πηγή του είναι, της ζωής και κάθε εξέλιξης, όπου μετέχει η κτίση. Με τη μετοχή τούτη η κτίση γίνεται πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν δεν πρόκειται απλώς για εξάρτηση, αλλά για μια σχέση, όπου κυρίαρχο στοιχείο είναι η μετοχή και πλουτισμός της κτίσης από την αδαπάνητη θεότητα.»
(Νίκος Ματσούκας, Δογματική και συμβολική Θεολογία, εκδ. Πουρνάρα, τ. Β΄, Θεσσαολονίκη 1985, σ. 47)
Α. Τι σημαίνει για το Χριστιανισμό ελευθερία και δύναμη.
Β. Ποια είναι τα κριτήρια των πράξεων του ανθρώπου.
Γ. Τι σημαίνει ότι ο Τριαδικός Θεός είναι άκτιστος και ποια η σχέση Του με τον κόσμο. 

Ομάδα Β
1)   Αφού αναγνώσετε τα παρακάτω κείμενα να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις :
«(Οι γραμματείς και οι Φαρισσαίοι)…φτίαχνουν φορτία βαριά, που δύσκολα σηκώνονται, και τα φορτώνουν στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δε θέλουν ούτε με το δάκτυλό τους να τα κινήσουν….Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις περιουσίες των χηρών, κάνετε όμως μεγάλες προσευχές για να φανείτε καλοί…Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές γιατί μοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτοι κόκαλα νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία»
(Ιησούς Χριστός, Ματθ. 23 : 4, 13, 27)(25)
Α. Τι σημαίνει συνείδηση. (10)
Β. Σε ποιους απευθύνεται ο Ιησούς Χριστός και για ποιο λόγο. (15)

2) «Δε φρίττεις άνθρωπε, δεν κοκκινίζεις από ντροπή, όταν χαρακτηρίζεις επιτιθέμενο αυτό που παλεύει για το ψωμί του; Αυτός αν και φέρεται επιθετικά, ωστόσο δικαιούται τη συμπάθειά μας, γιατί τόσο πολύ πιέζεται από την πείνα, ώστε αναγκάζεται να φορέσει το προσωπείο της επιθετικότητας…»
(Ιωάννης Χρυσόστομος, PG 60, 535 – 538.) (25)
Α. Τι σημαίνει για την Εκκλησία «βασιλεία του Θεού»; (10)
Β. Πως αξιολογείτε το κείμενο του Ιωάννη Χρυσοστόμου, αναφορικά με την κοινωνική δικαιοσύνη και το όραμα της παγκόσμιας ειρήνης. (15)
…………..  30/5/ 2013

                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                             Ο/Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
                                                  Γενικό Λύκειο Κ……………..
Εξεταστική περίοδος Μαϊου – Ιουνίου 2013
Τάξη : Γ΄
Μάθημα : Θρησκευτικά

Θέματα :
Ομάδα Α΄
1)   Να απαντήσετε σύντομα στις ακόλουθες ερωτήσεις : (20)
Α. Για την Εκκλησία τι σημαίνει σάρκωση του Ιησού Χριστού
Β. Τι σημαίνει ανάσταση και ποια η σχέση με το μυστήριο της θείας Ευχαριστίας
Γ. Τι είναι δόγμα για το Χριστιανισμό και τι δογματισμός.
Δ. Τι σημαίνει πνευματικός άνθρωπος και ποια η σχέση με τα μυστήρια της Εκκλησίας

2)   Αφού αναγνώσετε το κείμενο να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις : (30)
«Η θεότητα δεν είναι απλώς μια πραγματικότητα ή μια δύναμη από την οποία  εξαρτάται το παν, μήτε είναι πολύ περισσότερο μια δύναμη που καταδυναστεύει τον κόσμο και τη ζωή – πράγμα που επισημαίνεται σε πάμπολλες θρησκευτικές και φιλοσοφικές δοξασίες -, αλλά η πηγή του είναι, της ζωής και κάθε εξέλιξης, όπου μετέχει η κτίση. Με τη μετοχή τούτη η κτίση γίνεται πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν δεν πρόκειται απλώς για εξάρτηση, αλλά για μια σχέση, όπου κυρίαρχο στοιχείο είναι η μετοχή και πλουτισμός της κτίσης από την αδαπάνητη θεότητα.»
(Νίκος Ματσούκας, Δογματική και συμβολική Θεολογία, εκδ. Πουρνάρα, τ. Β΄, Θεσσαολονίκη 1985, σ. 47)
Α. Τι σημαίνει για το Χριστιανισμό ελευθερία και δύναμη.
Β. Ποια είναι τα κριτήρια των πράξεων του ανθρώπου.
Γ. Τι σημαίνει ότι ο Τριαδικός Θεός είναι άκτιστος και ποια η σχέση Του με τον κόσμο. 

Ομάδα Β
1)   Αφού αναγνώσετε τα παρακάτω κείμενα να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις :
«(Οι γραμματείς και οι Φαρισσαίοι)…φτίαχνουν φορτία βαριά, που δύσκολα σηκώνονται, και τα φορτώνουν στους ώμους των ανθρώπων, ενώ οι ίδιοι δε θέλουν ούτε με το δάκτυλό τους να τα κινήσουν….Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές, γιατί κατατρώτε τις περιουσίες των χηρών, κάνετε όμως μεγάλες προσευχές για να φανείτε καλοί…Αλίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι, υποκριτές γιατί μοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, που εξωτερικά φαίνονται ωραίοι, εσωτερικά όμως είναι γεμάτοι κόκαλα νεκρών και κάθε λογής ακαθαρσία»
(Ιησούς Χριστός, Ματθ. 23 : 4, 13, 27)(25)
Α. Τι σημαίνει συνείδηση. (10)
Β. Σε ποιους απευθύνεται ο Ιησούς Χριστός και για ποιο λόγο. (15)

2) «Δε φρίττεις άνθρωπε, δεν κοκκινίζεις από ντροπή, όταν χαρακτηρίζεις επιτιθέμενο αυτό που παλεύει για το ψωμί του; Αυτός αν και φέρεται επιθετικά, ωστόσο δικαιούται τη συμπάθειά μας, γιατί τόσο πολύ πιέζεται από την πείνα, ώστε αναγκάζεται να φορέσει το προσωπείο της επιθετικότητας…»
(Ιωάννης Χρυσόστομος, PG 60, 535 – 538.) (25)
Α. Τι σημαίνει για την Εκκλησία «βασιλεία του Θεού»; (10)
Β. Πως αξιολογείτε το κείμενο του Ιωάννη Χρυσοστόμου, αναφορικά με την κοινωνική δικαιοσύνη και το όραμα της παγκόσμιας ειρήνης. (15)

Ο Διευθυντής                                                                          Ο καθηγητής  
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΤΑΞΗ Γ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

                                                 


ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α
 
1. Στο χριστιανισμό καμία πράξη δε σώζει αυτόματα και μαγικά. Τι σημαίνει αυτό; Τι είναι εκείνο που δίνει προσανατολισμό στην κάθε πράξη;                                      
                                                                                                                    (μονάδες 30)  

2. Επιλέξτε στις ακόλουθες ερωτήσεις τη σωστή απάντηση:
 1. Ο Χριστός δεν αποδέχτηκε την πρόσκληση των Φαρισαίων να κατέβει από το σταυρό γιατί:
Α. τότε θα ήταν αναγκασμένοι να τον αποδεχτούν χωρίς όμως να τον αγαπούν
Β. γιατί θα ήταν αναγκασμένος να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του σε χρονική στιγμή που ο ίδιος δεν ήθελε
2. Με τη σάρκωσή του ο Χριστός προσέλαβε:
Α. όλη την ανθρώπινη φύση
Β. κυρίως το ανθρώπινο σώμα
     3.Πνευματικός άνθρωπος σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας ονομάζεται:
Α.αυτός που δίνει έμφαση μόνο στο πνεύμα και καταφρονεί το σώμα
Β.αυτός που ολόκληρη η ύπαρξή του διαποτίζεται από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος
     4.Η συγχώρηση που παρέχεται στον άνθρωπο κατά το μυστήριο της εξομολογήσεως            
προσφέρει:
A.απαλλαγή από τον εγωισμό και συμφιλίωση με τους συνανθρώπους του
Β.δύναμη για να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος το κακό 
                                                            
  3. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:
Α.  Δόγμα για την εκκλησιαστική παράδοση είναι η συμπύκνωση ενός τρόπου ζωής.
Β.  Η Εκκλησία αντιμετωπίζει το σώμα ως κάτι αμαρτωλό που πρέπει να εξοντωθεί.
Γ. Η χρήση της βιοτεχνολογίας σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτή από το χριστιανισμό.
Δ. Ηθική συνείδηση είναι η ικανότητα του ανθρώπου να διακρίνει το καλό από το κακό και να αξιολογεί τις προθέσεις και τις πράξεις του.                                                                                             
     Ε.Σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας,ο άνθρωπος που έρχεται σε διάλογο με      τον εσωτερικό του κόσμο και μετανοεί, αλλάζει τρόπο σκέψης και στάση ζωής.                                                                                                                      
     


                                                                                                     

ΟΜΑΔΑ Β

1. Από ποιες βαθμίδες ηθικής ωριμότητας περνάει η σχέση του ανθρώπου με το Θεό;
                                                                                                                    


2. Οι «βιοεπιστήμες» έχουν σημειώσει αλματώδη εξέλιξη.Για ποιο λόγο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί απέναντι σ’ αυτά τα επιστημονικά επιτεύγματα; Τι κινδύνους κρύβουν; Ποια είναι τα κριτήρια που προτάσσει μπροστά στην πρόοδο της βιοτεχνολογίας η χριστιανική ηθική;                                                                    
                                                                                                                  

                                                          Καλή   επιτυχία

  Ο Διευθυντής                                                                                     Η εισηγήτρια                                                                                                    

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ Α  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ; 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1 Ερώτηση αντιστοίχισης
                        Α                                                                   β
1 ζωή                                                                         α κοιμητήρια
2 πνευματικος θάνατος                                             β δώρο του Θεού
3 σωματικός θάνατος                                               γ διακοπή της ψυχοσωματικής ενότητας
4 αθανασία                                                               δ διακοπή της σχέσης με το Θεό

                                                                                       ΜΟΝΑΔΕΣ 20
2 Ερώτηση του τύπου ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ χωρίς αιτιολόγηση
 Α  Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας ο θεός είναι προσιτός στην ουσία και τις
   ενέργειές Του                                                                                                                            Σ     Λ
 Β Όταν λέμε ενέργειες του Θεού εννοούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τριων προ-
     σόπων της Αγίας Τριάδας                                                                                                       Σ      Λ
 Γ  Οι  άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης δεν έφθασαν στην πλήρη θεογνωσία γιατί  τότε
     κυριαρχούσε ο θάνατος και ο Αδης                                                                                        Σ       Λ
 Δ  Το  Αγιο Πνεύμα , το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας <<γεννάται εν χρόνω>>
      από τον Πατέρα                                                                                                                      Σ       Λ
 ΣΤ  Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να γίνει ίσος με το Θεό και μαζί του να αγιαστεί
        όλη η κτίση                                                                                                                           Σ        Λ

                                                                                        ΜΟΝΑΔΕΣ  20

3 Ερώτηση ανάπτυξης
  Γιατί μερικοί , ιδίως νέοι, παρασύρονται από τα συνθήματα του Σατανισμού

                                                                                                                        ΜΟΝΑΔΕΣ   25

 4  Ερώτηση ανάπτυξης

   Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της ορθόδοξης και της ρωμαιοκαθολικής παράδοσης σχετικά με
   τη Σύλληψη και την Κοίμηση της Θεοτόκου

                                                                                                                            ΜΟΝΑΔΕΣ    25

5   Ερώτηση σύντομης απάντησης

    Τι ονομάζουμε  <<μέθεξη θεότητας>> στο χριστιανισμό;

                                                                                     ΜΟΝΑΔΕΣ  10

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             


ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Στο Μάθημα των Θρησκευτικών
ΤΑΞΗ: Γ΄ Γενικού  Λυκείου
Ημερομηνία: 06/06/2013

Α΄ ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ Α1.1: Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με τις ενδείξεις «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ». (Σύνολο 10 Μονάδες)

α. Ο χριστιανός προτιμά την ειρήνη και αγωνίζεται ενεργά για την εδραίωση της. Βασικός ά-ξονας αυτής της στάσης είναι η πεποίθηση της Εκκλησίας, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια και ότι το φυλετικό (και κάθε άλλο) μίσος είναι απαράδεκτο. (3)

β. Στην Αγία Γραφή η λέξη «σάρξ» δεν σημαίνει το σώμα, αλλά ολόκληρο τον άνθρωπο. (3)

γ. Πηγή και του θείου έρωτα και του ανθρώπινου έρωτα είναι ο ίδιος ο τρόπος της ύπαρξης του Θεού, που είναι αγαπητική κοινωνία Προσώπων και που σαρκώθηκε από τον πόθο ένωσής Του με τον άνθρωπο. (4)
_________________________________________________________________

ΘΕΜΑ Α1.2: Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση των ερωτήσεων. (Σύνολο 15 Μονάδες)

α. Ποιος είναι ο εισηγητής του Ιδεώδους του Υπερανθρώπου; (4)

1. Ο Φρειδερίκος Νίτσε.                              2. Ο Έριχ Φρόμ.

3. Ο Αδόλφος Χίτλερ.                                 4. Κανένας από τους παραπάνω.

β. Η απόφαση ενός ζευγαριού να κάνει παιδιά είναι εξαιρετικά καίρια και πρέπει να συνοδεύε-ται από την επίγνωση πλήθους ευθυνών. Τι υπογραμμίζει πάνω στο θέμα αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος; (5)

1. Ότι μοναδικός σκοπός του γάμου είναι η τεκνογονία, δηλαδή η απόκτηση απογόνων.

2. Ότι το κεφαλαιώδες δεν είναι η τεκνογονία, αλλά η τεκνοτροφία, η σωστή διαπαιδαγώγηση.

3. Ότι σκοπός του γάμου δεν είναι η τεκνογονία, αλλά η σωτηρία του άνδρα και της γυναίκας.

4. Ότι το κεφαλαιώδες δεν είναι η τεκνογονία, αλλά η αγαπητική συνύπαρξη του ζευγαριού.

γ. Ποια είναι η στάση της Χριστιανικής Ηθικής απέναντι στην ευθανασία; (6)

1. Η Εκκλησία καταδικάζει μόνο την ενεργητική ευθανασία.           

2. Η Εκκλησία είναι αντίθετη τόσο στην ενεργητική, όσο και στην παθητική ευθανασία.

3. Εκκλησία καταδικάζει μόνο την παθητική ευθανασία.      

4. Η Εκκλησία κρίνει κάθε περίπτωση χωριστά ανάλογα με τις συνθήκες.
_____________________________________________________
ΘΕΜΑ Α2: Να δώσετε μια σύντομη απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. Προσοχή: Οι α-παντήσεις να μην υπερβαίνουν τις τρεις (3) σειρές. (Σύνολο 25 Μονάδες)

α. Πως αποκαλούσε χλευαστικά τους χριστιανούς ο εθνικός φιλόσοφος Κέλσος; (5)

β. Ποιο είναι το έργο της βιοηθικής; (ορισμός) (7)

γ. Ποια είδη θανάτου υπάρχουν στη ζωή μας; (ονομαστικά και από ένα παράδειγμα) (6)

δ. Ποτέ έχουμε αυτοθυσία (ορισμός – ένα παράδειγμα); (7)

___________________________________________________________

Β΄ ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ Β1: Ποια είναι η θέση της Χριστιανικής Ηθικής απέναντι στο κοινωνικό πρόβλημα; (25)

ΘΕΜΑ Β2: Ποια είναι η θέση της Χριστιανικής Ηθικής απέναντι στη θανατική ποινή; (25)
__________________________________________

ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο φύλλο απαντήσεων (όχι στη φωτοτυπία).

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

- Ο -                                                                                         - Ο -
Διευθυντής                                                                                Εισηγητής