Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


                                                               

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

( Για έμπνευση, προβληματισμό, αναστοχασμό και ανατροφοδότηση)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Η…….                 


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΑ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ Γ΄

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.      Να κάνετε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις:
1. Σλαβικό αλφάβητο
2. Κοινοχρησία
3.Filioque
4.Ο λιθοβολισμός του Στέφανου
5.Πεντηκοστή
6.Μαρτίνος Λούθηρος
α. Σχίσμα.
β. Κάθαρση της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας
γ. Κύριλλος και Μεθόδιος
δ. Ομιλία του Αποστόλου Πέτρου
ε. Η ζωή της πρώτης εκκλησίας
στ. Πρωτομάρτυρας

2.      Ποια είναι η προσφορά του Ελληνισμού στον Χριστιανισμό;
3.      Να εξηγήσετε τους όρους: Εκκλησία, Αίρεση, Θρησκευτικός συγκρητισμός.
4.      Από το Σύμβολο της Πίστεως.
Α) Γιατί από τα δώδεκα (12) άρθρα του, τα έξι (6) αφορούν στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας
    Τριάδας, Τον Υιό;
B) Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις σωστές ή λανθασμένες (λάθος):
α) Καί εἰς τό Πνεῦμα τό ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον..
β) Καί εἰς τό Πνεῦμα τό ἅγιον, τό κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός καί έκ του Υἱού ἐκπορευόμενον...
γ) Εἰς μίαν, ἁγίαν, ὀρθόδοξην καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν.
δ) Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν.
5.      Να χαρακτηρίσετε σωστές η λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:
α) Η χριστιανική άσκηση είναι έργο αποκλειστικά των μοναχών.
β) Η ενανθρώπηση του Θεού μας επιτρέπει την απεικόνισή Του.
γ)Το σχίσμα είχε συνέπειες μόνο για τη Δυτική Εκκλησία;
δ) Κατά το Λούθηρο η σωτηρία του ανθρώπου επηρεάζεται απ’ τις καλές του πράξεις.
ε) Οι πρώτοι μοναχοί ονομάζονται αναχωρητές.
6.      α) Τι γνωρίζετε για το θεσμό των Συνόδων;
β) Ποιες αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων ονομάζονται «όροι» - «δόγματα» και ποιες «ιεροί κανόνες»;
7.      α) Τι είναι το Κοντάκιο και τι είναι ο Κανόνας;
β) Γιατί οι ύμνοι λέγονται και τροπάρια;
8.      Ποιες είναι οι θεολογικές και πολιτικές συνέπειες του Σχίσματος των Εκκλησιών;
9.      α) Τι γνωρίζετε για τους κρυπτοχριστιανούς και τους νεομάρτυρες;
β) Γιατί δόθηκαν τα προνόμια από τον Μωάμεθ τον Β΄ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο;


Π………….  30/05/2013


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                      Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  B……………..

ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-2013    
    

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ - ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                                                       ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ  2013   ΣΤΑ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ


        ΤΑΞΗ  :  Γ΄ 
        ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : …………….     

       ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ .
1)    Να  χαρακτηρίσετε  τις  παρακάτω  προτάσεις , γράφοντας  στο  τετράδιο  σας  τη  λέξη   Σωστό  ή  Λάθος  δίπλα  στο  γράμμα  που  αντιστοιχεί  σε  κάθε  πρόταση .
 1. Η  γενέθλια  ημέρα  της  Εκκλησίας  είναι  η  μέρα  της  Ανάστασης  του  Ιησού  Χριστού .
 2. Με  την  επιφοίτηση  τους  από  το  Άγιο  Πνεύμα  οι  απόστολοι  έγιναν  φλογεροί  κήρυκες  της  χριστιανικής  πίστης .
 3. Την  ημέρα  της  Πεντηκοστής  πίστεψαν  και  βαπτίστηκαν  τρεις  χιλιάδες  άνθρωποι .
 4. Όταν  αναφερόμαστε  στην  Εκκλησία  εννοούμε  έναν  κατεστημένο  οργανισμό  που  αποτελείται  από  το  ιερατείο  και  τους  μοναχούς .
 5. Την  ημέρα της  Πεντηκοστής το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε στους Αποστόλους με τη μορφή περιστεριού .

2)       Να  επιλέξετε  τη  σωστή  απάντηση  για  κάθε  μια  πρόταση  που  ακολουθεί , γράφοντας  στο  τετράδιό  σας  τον  αριθμό  της  σωστής  απάντησης  δίπλα  στο  γράμμα  της  κάθε  πρότασης .
        (α)   Οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων είναι για τους πιστούς :
1)      Προαιρετικές.
2)      Υποχρεωτικές.
        (β)      Ο Αρειανισμός υποστήριζε ότι ο «Υιός» του Θεού :
1)      Είναι άναρχος και άκτιστος.
2)      Είναι κτίσμα του Πατέρα, δηλαδή όχι αληθινός Θεός.
        (γ)      Ο Νεστόριος υποστήριξε : 
1)      Ότι η Παναγία γέννησε τον άνθρωπο Χριστό, γι΄  αυτό την ονόμαζε ανθρωποτόκο.
2)      Ότι  οι δύο φύσεις του Χριστού έχουν εσωτερική ενότητα.
(δ)      Η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, που στηρίζεται στην Αγία  Γραφή και στην      Παράδοση , υποστηρίζει : 
1)      Ότι στον Ιησού Χριστό έχουν ενωθεί η θεία και ανθρώπινη φύση με τέτοιο τρόπο, ώστε να  είναι Θεάνθρωπος.
2)      Τη θεϊκή φύση του Χριστού. 

3)     Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία από τη ζωή των χριστιανών που φανερώνουν την αγάπη που επικρατούσε ανάμεσα στα μέλη της πρώτης Εκκλησίας των Ιεροσολύμων ;  
4)     Τι γνωρίζετε για το διάταγμα των Μεδιολάνων ; Ποια η σημασία του για την Εκκλησία και τους χριστιανούς ;
5)     Τι υποστήριζαν οι φανατικοί ιουδαιοχριστιανοί για την είσοδο των ειδωλολατρών στην εκκλησία και ποια απόφαση πήρε σχετικά με το θέμα η Αποστολική Σύνοδος ;  
6)     Ποια  είναι  η  διαφορά  μεταξύ  «λατρείας»  και  «προσκύνησης  των  εικόνων»  σύμφωνα  με  τη  διδασκαλία  του  Ιωάννη  του  Δαμασκηνού ;           
7)     Τι  ονομάζεται   άσκηση  και ασκητική ζωή στη  γλώσσα  των  μοναχών , με  ποιους  τρόπους  πραγματοποιείται  και  τι  επιδιώκουν  μέσω  αυτής  οι  μοναχοί ;

8)     Ποια ήταν τα κυριότερα αίτια που προκάλεσαν τους διωγμούς εναντίον των χριστιανών από το ρωμαϊκό κράτος ;
9)     Αναφέρεται και περιγράψτε τους τέσσερις (4)  κυριότερους ρυθμούς ναών της εκκλησιαστικής ναοδομίας .
(  Να  απαντήσετε  σε  έξι  από  τις  εννιά  ερωτήσεις  )
(  Να  μη  δοθεί  καμιά  απάντηση  επάνω  στη  φωτοτυπία  )

                                                                                       Β…………  10 / 6 / 2013
Γυμνάσιο Κ…….                                                            Σχ.έτος 2012-2013

Τάξη  Γ Γυμνασίου

Γραπτές  απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου στα Θρησκευτικά.
                                                  
Ερωτήσεις

 1. Επαναδιατυπώστε σωστά τις παρακάτω προτάσεις :
α. Η ημέρα της Ανάληψης θεωρείται η γενέθλια ημέρα της εκκλησίας.
            β. H πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα γιορτάζεται ως Κυριακή της Ορθοδοξίας.
            γ. Ο απόστολος Πέτρος θεωρείται ο κατεξοχήν απόστολος της Ελλάδας.
       2. Τι γνωρίζετε για τις αιρέσεις:
            α. Αρειανισμός (εισηγητής, θεωρία, αντιμετώπιση )
            β. Νεστοριανισμός (εισηγητής, θεωρία, αντιμετώπιση )
       3. Ορίστε με συντομία τους όρους :
          «  θεσμός των επτά διακόνων », Όροι, σύνοδος
        4. Ποιο το κοινωνικό έργο του Μεγάλου Βασιλείου.
        5. Ποια σημεία του κηρύγματος του αποστόλου Παύλου δεν αποδέχτηκαν οι
             Αθηναίοι και γιατί ;
         6. Aντιστοιχίστε σωστά:  
              1. αξία εικόνων                                    α. Ιεροσόλυμα                                
              2. εκχριστιανισμός Σλάβων                 β. Β Οικουμενική σύνοδος             
              3. Αποστολική σύνοδος                       γ. Α’ Οικουμενική Σύνοδος
              4. όραμα Δαμασκού                             δ. Ιωάννης Δαμασκηνός
              5. Ειρήνη η Αθηναία                            ε. Θεοδώρα
              6. Μέγας Αθανάσιος                            στ. Ζ΄ Οικουμενική σύνοδος                       ζ. Απόστολος Παύλος                                                                                     η. Κύριλλος και Μεθόδιος
                  (περισσεύουν 2 )                                                                                    
          7. Ποια είναι η κοινωνική και πνευματική προσφορά του μοναχισμού ;
          8. Γράψτε δυο βασικές διαφορές Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας.
          9. Χαρακτηρίστε τις ακόλουθες προτάσεις σωστές (Σ) ή λάθος (Λ):

              Α. Η ορθόδοξη ιεραποστολή αγνοεί τις ιδιαιτερότητες των λαών.
              Β. Η ορθόδοξη εκκλησία αναγνώριζε στον Πάπα «πρωτείο τιμής».
              Γ. Οι Βυζαντινοί ιεραπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος σεβόμενοι το  
                  αλφάβητο των Σλάβων τους εκχριστιάνισαν στη γλώσσα τους.
              Δ. Η Γ’ Οικ. Σύνοδος όρισε το «ομοούσιο» για τον Πατέρα και τον Υιό.
              Ε. Τα δόγματα δεν επιδέχονται καμία τροποποίηση.
              ΣΤ. Ο Μέγας Βασίλειος ονομάστηκε πολύπαθος πατριάρχης.
 
                Ο Διευθυντής                                                    Κ…… 13-6-2013           
                                                                                                 Η καθηγήτρια
                                                                                                  

           ΓΥΜΝΑΣΙΟ …………………
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΗΜ/ΝΙΑ:…/06/2013

ΘΕΜΑ 1ο
 Τι γνωρίζετε για την Πεντηκοστή;

 (Μον. 3,33)

ΘΕΜΑ 2ο
Πότε και γιατί συγκλήθηκε η Αποστολική Σύνοδος και ποια η απόφαση της;
(Μον. 3,33)

ΘΕΜΑ 3ο 
Για ποιο λόγο οι Ιουδαίοι λιθοβόλησαν τον πρωτομάρτυρα
Στέφανο;
 (Μον. 3,33)

ΘΕΜΑ 4ο

Τι σημαίνει άσκηση στην εκκλησιαστική γλώσσα και τι γνωρίζετε για τον αναχωρητισμό και τον κοινοβιακό μοναχισμό;
(Μον. 3,33)


ΘΕΜΑ 5ο

Να αντιστοιχίσετε τον αριθμό της πρώτης στήλης με το κατάλληλο γράμμα της δεύτερης:
1. Στέφανος                                    α. μεταστροφή
2. Μέγας Κωνσταντίνος                 β. θεοφόρος
3. Μέγας Βασίλειος                        γ. Διάταγμα Μεδιολάνων
4. Σαούλ                                          δ. επτά διάκονοι
5. Ιγνάτιος                                       ε. κοινοκτημοσύνη

(Μον. 3,33)

ΘΕΜΑ 6ο

Να απαντήσετε σύντομα:
Α) Τα κοινά δείπνα των πρώτων χριστιανών ονομάζονται….
Β) Κάποιες από τις συμβολικές παραστάσεις που συναντάμε στις κατακόμβες είναι….
Γ) Η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ονομάζεται...και εκείνη την ημέρα γιορτάζεται από τους χριστιανούς…
Δ) Κρυπτοχριστιανοί λέγονταν…
Ε) Το Σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας έγινε κατά το έτος…

(Μον. 3,33)

ΘΕΜΑ 7ο

Να απαντήσετε σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις σημειώνοντας ένα (Σ), αν το περιεχόμενο της είναι σωστό, ή ένα (Λ), εάν είναι λανθασμένο.

 1. Εκκλησία είναι οι ιερείς που ασχολούνται με κοινωφελείς
     υπηρεσίες.
 1. Ο απ. Πέτρος φύλαγε τα ρούχα αυτών που λιθοβολούσαν
     τον πρωτομάρτυρα Στέφανο.
 1. Ο Άρειος δίδασκε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και ότι
     είναι Κτίσμα.
 1. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Πατέρα και από
     τον Υιό.
 1. Ο Μ. Αθανάσιος αντιμετώπισε με τους αγώνες και το συγγραφικό του έργο την αίρεση του Αρείου.
 2. Οι Σύνοδοι είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

        (Μον. 3,33)


ΘΕΜΑ 8ο

Ποια τα αίτια της εικονομαχίας και πως αυτή έληξε;

(Μον. 3,33)


ΘΕΜΑ 9ο

Ποιες οι αιτίες αντίδρασης των εθνικών εναντίον των πρώτων χριστιανών;

(Μον. 3,33)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1.        Επιλέξτε και απαντήστε σε έξι (6) από τα εννέα (9) θέματα.
2.        Δε σημειώνετε τίποτα στο φύλλο των θεμάτων παρά μόνο
  στο απαντητικό φύλλο.
   

Καλή επιτυχία!
                                                                   
                                                            /06/2013
Ο διευθυντής                                                                          ΓΥΜΝΑΣΙΟ ………………                                                                                            ΣΧ. ΕΤΟΣ  2012-2013  

                       

ΓΡΑΠΤΕΣ  ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ

                                  ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
                                                               ΤΑΞΗ:  Γ΄
                                                             ΘΕΜΑΤΑ

1.  Τι παρέλαβε ο Χριστιανισμός από τον Ελληνισμό;
                                                                                                                                                 
2.  Ποιά είναι τα βασικά σημεία  της ομιλίας του Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο;

3.  Ποια είναι τα αίτια της Εικονομαχίας;

4.  Ποια ήταν τα αίτια του σχίσματος μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας; (Αναφέρετε και τη χρονολογία που συνέβη το σχίσμα.)

5. Να κάνετε την αντιστοίχηση :
                              Α.                                                                 Β.
  1. Ιεροί κανόνες                                                         α. αμφισβήτηση της πίστης
2. Ανώτατο Εκκλησιαστικό όργανο                          β. θέματα λατρείας                                                  
3.Αποφάσεις Συνόδων.                                              γ. Πλήρωμα της Εκκλησίας.
4.Αίρεση.                                                                   δ. Όροι και δόγματα.
5.Οικουμενική Σύνοδος.                                            ε. Σύνοδος.

 6.  Πότε και από ποιόν εκδόθηκε το διάταγμα των Μεδιολάνων;Ποιά ήταν τα  αίτια του διατάγματος των Μεδιολάνων;

 7.  Πότε και που έγιναν οι Γ΄ και Δ΄ οικουμενικές Σύνοδοι; Ποιούς καταδίκασαν και ποια είναι τα Ορθόδοξα Δόγματα;

 8.  Ποιές είναι οι συνέπειες των αιρέσεων; 

 9. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λάθος .
     α. Άσκηση είναι ο αγώνας του ανθρώπου κατά των παθών του.
     β. Μια από τις εικόνες για την Εκκλησία είναι της Αμπέλου.
     γ. Ο Μέγας Βασίλειος καθόρισε τους κανόνες του κοινοβιακού μοναχισμού.
     δ. Το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ελλάδος αναγνωρίστηκε το 1851.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τα 9 θέματα θα επιλέξετε τα 6.
                                                          7/6/2013
Η Δ/ΝΤΡΙΑ                                                                                       

                                                                                                                             


Γυμνάσιο …………………                                                    Σχολικό έτος 2012-2014
Γραπτές απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2014
                     Εξεταζόμενο μάθημα:             Θρησκευτικά
                     Τάξη:                                       Γ’ Γυμνασίου
                     Εισηγητής:                              
                     Τόπος / Ημερομηνία:              ………………11-06-2013
Επώνυμο: .............................Όνομα: ......................................

Θέματα

ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Αντιστοιχείστε τις απεικονίσεις που βρίσκονται στις κατακόμβες με τους συμβολισμούς τους.

1.ΙΧΘΥΣ                                                 α.Ανάσταση
2.προφήτης Ιωνάς                                     β.Χριστός=αρχή και τέλος
3.άγκυρα                                                  γ.βοσκός με αρνί στους ώμους
4.περιστέρι με κλαδί ελιάς                        δ.ομολογία πίστεως
5.Α και Ω                                                ε.ελπίδα και σωτηρία
6.Καλός Ποιμένας                                  στ.χαρά πιστού μέσα στον παράδεισοΕΡΩΤΗΣΗ 2: Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις του πίνακα.

Κοινοβιακός μοναχισμός, Παχώμιος,  ησυχία,  Μέγας Βασίλειος, αναχωρητές

α. Οι πρώτοι χριστιανοί που απομακρύνθηκαν από τον κόσμο τον 3ο αι. και αναζήτησαν την ...................................., ονομάζονται .............................................
β. Ο ...................................... ίδρυσε μοναστήρια όπου ζούσαν πολλοί ασκητές μαζί.Αυτό ονομάζεται .................................................
γ. Ο .......................................... καθόρισε τους κανόνες λειτουργίας του κοινοβιακού συστήματος.
ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Βάλτε Σ(σωστό) ή Λ(λάθος) δίπλα από κάθε πρόταση ανάλογα με το περιεχόμενό της.

α. Υπερασπιστές της ορθόδοξης θεολογίας περί αγίων εικόνων κατά την περίοδο της εικονομαχίας ήταν ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο πατριάρχης Αλεξανδρείας.
β. Η Ζ Οικουμενική σύνοδος που συγκαλείται από την Ειρήνη την Αθηναία,αναστηλώνει τις εικόνες.
γ. Ο Θεόδωρος Στουδίτης  υπήρξε φανατικός πολέμιος της λατρείας των εικόνων.
δ. Με τη σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη το 843 μ.Χ. η αυτοκράτειρα Θεοδώρα επαναφέρει τις αποφάσεις της Ζ Οικουμενικής Συνόδου η οποία θεσμοθετεί τις εικονομαχικές απόψεις.
ε. Η ορθόδοξη θεολογία για τις ιερές εικόνες συμπυκνώνεται στη εξης πρόταση του Ιωάννη του Δαμασκηνού:¨η γαρ της ειόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει΄.
στ .Την Κυριακή της ορθοδοξίας εορτάζεται από την εκκλησία η αναστήλωση των εικόνων.


ΕΡΩΤΗΣΗ 4: α.Ποιό είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο της Εκκλησίας αρμόδιο να αποφασίζει για θέματα πίστης,διδασκαλίας και οργάνωσης;
β. Πως ονομάζονται οι αποφάσεις του ανάλογα με το περιεχόμενό τους;


ΕΡΩΤΗΣΗ 5:α .Ποιές είναι οι συνέπειες του Σχίσματος των δύο εκκλησιών σε Ανατολή και Δύση;
β. Ποιές προσπάθειες έλαβαν χώρα για την άρση του;


ΕΡΩΤΗΣΗ 6: α. Δώστε τον ορισμό της λέξης αίρεση.
β. Ποια είναι τα αίτια των αιρέσεων που παρουσιάστηκαν στη Βυζαντινή αυτοκρατορία;


ΕΡΩΤΗΣΗ 7: Ποιές εξελίξεις δρομολόγησαν οι αποφάσεις μετά το Διάταγμα των Μεδιολάνων;


ΕΡΩΤΗΣΗ 8: Άσκηση στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζεται ο αγώνας του ανθρώπου να υπερβεί τα πάθη του και να ενωθεί με το Θεό.Με ποιό τρόπο νομίζετε πως μπορεί να τα καταφέρει ο πιστός που έχει επιλέξει να ζει μέσα στην κοινωνία;


ΕΡΩΤΗΣΗ 9: Ποιό ήταν το περιεχόμενο του κηρύγματος του Στέφανου και ποιά ήταν η κατάληξή του;


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                           Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

        ΓΥΜΝΑΣΙΟ ………… ΗΛΕΙΑΣ
        ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑÏΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
                                                                          ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-2013
                                                                           ΤΑΞΗ:Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
                                                                             ημερομηνία:11-6-3013
                                                                       ΜΑΘΗΜΑ:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
                                                                           ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

                                                                                    ΘΕΜΑΤΑ
1.Να περιγράψετε το περιστατικό με το οποίο πραγματοποιήθηκε η μεταστροφή του αποστόλου Παύλου.

2.Ποιά είναι η έννοια της χριστιανικής άσκησης;

3.Ποιό ήταν το ιεραποστολικό έργο του Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Μοραβία και ποιές οι δυσκολίες του;

4.Nα συμπληρώσετε τα κενά του κειμένου που ακολουθεί με τις λέξεις της παρένθεσης (Θεοτόκος, Νεστορίου, Οικουμενική, ανθρώπινη φύση, χαρισματικό, Θεάνθρωπο Ιησού, πλήρης Θεός, Χριστοτόκο, δύο φύσεις, υπερτόνιζε)

Η Γ'_(1)_Σύνοδος (431 μ.Χ.) καταδίκασε την αίρεση του_(2)_,που_(3)_την ανθρώπινη φύση του Χριστού και ονόμαζε την Παναγία_(4)_και όχι Θεοτόκο. Η Σύνοδος αποφάσισε ότι ο Κύριος είχε _(5)_, τη θεία και την ανθρώπινη, ενωμένες στο ένα πρόσωπό Του. Η Παναγία γέννησε τον Υιό του Θεού και έδωσε σάρκα στο_(6)_.Δε γέννησε απλώς ένα_(7)_άνθρωπο που επέλεξε ο Θεός να ονομαστεί Υιός Του. Ο αγέννητος και αιώνιος Θεός γεννάται-σαρκώνεται-από την Παναγία και λαμβάνει την _(8)_.Από τη στιγμή της σύλληψής Του εκ Πνεύματος Αγίου, ο Ιησούς είναι _(9)_και πλήρης άνθρωπος. Αυτόν γέννησε η Μαρία και γι' αυτό ονομάζεται_(10)_.

5.Τί ήταν οι κατακόμβες και για ποιό λόγο δημιουργήθηκαν από τους χριστιανούς;

6.Να αναφέρετε για ποιούς λόγους οι εθνικοί αντέδρασαν στην εξάπλωση του χριστιανισμού.

7.Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της Α στήλης με αυτά της Β στήλης

           Α                                                                 Β
1.Μέγας Αντώνιος                                 α. Βασιλική με θόλο
2.Πεντηκοστή                                        β. Κοινά δείπνα των πρώτων χριστιανών
3.Λούθηρος                                           γ.Αναστήλωση εικόνων
4.Ζ' Οικουμενική Σύνοδος                    δ.Φωτισμός από το Άγιο Πνεύμα
5.Αγάπες                                                ε.Αναχωρητής
6.Αγία Σοφία                                         στ.Προτεσταντισμός
7.Νεστοριανισμός                                  ζ.Βωμός για τον 'Αγνωστο Θεό'
8.Γοτθικός ρυθμός                                 η.Παράθυρα με υαλογραφήματα                        
9.Ιγνάτιος Λογιόλα                                θ.Υποτίμηση της θεϊκής φύσης του Χριστού
10.Κήρυγμα αποστόλου Παύλου           ι.Ιησουίτες
στην Αθήνα                                        

8.Για ποιούς λόγους η Αποστολική Σύνοδος στα Ιεροσόλυμα αποτέλεσε σταθμό στην ιστορία της εκκλησίας;

9.Ποιές είναι οι συνέπειες του διατάγματος των Μεδιολάνων;

Σημείωση: Να απαντήσετε στα έξι από τα εννέα ερωτήματα.
                                                                                                              11-6-2013
                     
                          Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                    ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                           

                                                                                            ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ……………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο :  (α)  Τι ονομάζουμε Εκκλησία; Ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας;
                    (β)  Γιατί η Πεντηκοστή θεωρείται ως η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας;

  ΘΕΜΑ 2ο :   (α) Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά της ζωής της «πρώτης» Εκκλησίας.
                    (β) Να διηγηθείτε το περιστατικό της μεταστροφής του Αποστόλου Παύλου.

ΘΕΜΑ 3ο : (α)  Τι ήταν οι κατακόμβες; Σε τι χρησίμευαν στους πρώτους χριστιανούς;
                  (β)  Γιατί η μη-απεικόνιση του Χριστού από τους εικονομάχους αποτελεί αίρεση;

ΘΕΜΑ 4ο : Να γράψετε τη σημασία των ακόλουθων όρων:
Ø  Άσκηση.
Ø  Ησυχία.
Ø  Αναχωρητής.
Ø  Κοινοβιακός μοναχισμός.
Ø  «Μιλλέτια»
Ø  Εξισλαμισμός.
Ø  Κρυπτοχριστιανοί.

  ΘΕΜΑ 5ο : Να αντιστοιχίσετε κάθε όνομα της στήλης Α’ με μία έννοια της στήλης Β’:

                                 Α’
                                        Β’
1. Κοσμάς ο Αιτωλός           
1.           α.  Πρωτομάρτυρας
2. Μαρτίνος Λούθηρος
   β.  Υπέρμαχος των εικόνων
3. Ιωάννης ο Δαμασκηνός
   γ.  Διδάσκαλος του Γένους
4. Παπαφλέσσας
  δ.  Γ     δ.  Μαθητής Ευαγγελιστή Ιωάννη
5.   5. Πολύκαρπος               
   ε.  Πρωτεργάτης της Μεταρρύθμισης
2.        6. Στέφανος
 στ.  Εθνομάρτυρας
7. Πέτρος                                              
   ζ.  Απόστολος

ΘΕΜΑ 6ο : Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για τα παρακάτω:
                 1. Ένα από τα σημαντικότερα αίτια δημιουργίας των αιρέσεων είναι:
                      (α) η προσπάθεια λογικής εξήγησης των δογμάτων της Εκκλησίας
                      (β) η άγνοια των αιρετικών σε θέματα της Αγίας Γραφής
                      (γ) ότι ξεκίνησαν από ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με την Εκκλησία
                 2. Ελληνιστές χριστιανοί στην πρώτη Εκκλησία καλούνταν οι χριστιανοί οι οποίοι:
                      (α) είχαν επηρεαστεί από τον ελληνικό πολιτισμό
                      (β) ζούσαν στην Ελλάδα
                      (γ) ήταν Έλληνες
                 3. Ο Πρωτομάρτυρας Στέφανος, λίγο πριν πεθάνει και ακολουθώντας το
                       παράδειγμα του Χριστού, ζήτησε από το Θεό:
                        (α) να έχουν οι εκτελεστές του τον ίδιο θάνατο
                        (β) να τιμωρήσει όσους τον λιθοβολούσαν
                        (γ) να συγχωρήσει τους εκτελεστές του
                    4. Το κεντρικό μήνυμα του κηρύγματος του Απ. Πέτρου κατά την Πεντηκοστή αφορούσε την:
       (α)  την αναγκαιότητα ίδρυσης της Εκκλησίας.
              (β)  την επίρριψη ευθυνών στους Ιουδαίους.
              (γ)  Ανάσταση του Χριστού.
           5.  Η  Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος:
                (α)  καταδίκασε τον Άρειο.
                (β)  θεμελίωσε το δόγμα για το Χριστό.
                (γ)  αντιμετώπισε την Εικονομαχία.

ΘΕΜΑ 7ο : Να αναφέρετε τους παράγοντες που οδήγησαν στο διάταγμα των Μεδιολάνων.
                   (Να επικεντρωθείτε είτε στα πολιτικά είτε στα θρησκευτικά αίτια).

ΘΕΜΑ 8ο  : Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες (Σ – Λ):
1.      Κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας, οι εικόνες προσκυνούνται τιμητικά και η τιμή αποδίδεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο.
2.      Για το Νεστοριανισμό, η Παναγία πρέπει να ονομάζεται Θεοτόκος.
3.      Σημαντική διαφορά για την ένωση των Εκκλησιών είναι η απαίτηση του Πάπα να αποδεχθούν τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία το πρωτείο εξουσίας του.
4.      Το filioque σημαίνει την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και «εκ του Υιού».
5.      Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εκτός από θρησκευτικός ηγέτης των Ορθοδόξων, στην Οθωμανική αυτοκρατορία, έγινε και πολιτικός ηγέτης τους.

      ΘΕΜΑ 9ο : Ποιες υπήρξαν οι επιδράσεις του Χριστιανισμού στον Ελληνισμό;

                    Σημείωση: Να επιλέξετε και να απαντήσετε στα 6 από τα 9 θέματα.
                          (Όλες οι απαντήσεις να μεταφερθούν στην κόλλα αναφοράς)

       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
                                                                                             

                                                                                                                                      


                                
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.
                                                           ΤΑΞΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
                                                              ΘΕΜΑΤΑ
1.      Nα αναφέρετε το γεγονός της Πεντηκοστής.

2.      Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην εκλογή των Επτά διακόνων και γιατι το έργο τους ηταν τόσο σημαντικό για την εκκλησία ;


3.      «Οι απόστολοι και οι πρεσβύτεροι και οι αδελφοί χαιρετούν τους αδελφούς που προέρχονται από τους εθνικούς στην Αντιόχεια, στη Συρία και στην Κιλικία.Επειδή ακούσαμε ότι μερικοί από εμάς ήρθαν και σας τάραξαν με τα λόγια τους και κλόνισαν τις ψυχές σας ,χωρίς να τους έχουμε δώσει εντολή εμείς…αποφασίστηκε ως σωστό από το Άγιο Πνεύμα και από μας να μη σας επιβάλλουμε κανένα πρόσθετο βάρος ,εκτός από τα αναγκαία: να απέχετε από τα ειδωλόθυτα ,το αίμα ,το κρέας από πνιγμένα ζώα και την πορνεία. Αν φυλάγεστε από αυτά ,θα κάνετε το σωστό(Πράξ.15,23-29)». 
  Σύμφωνα  με το παραπάνω κείμενο τι αποφασίστηκε στην Αποστολική Σύνοδο, γιατι ηταν σημαντική η απόφαση αυτή;

4.      Ποιες ηταν οι αιτίες των διωγμών;
5.      Ερώτηση τύπου Σωστό-Λάθος.
·         Κατακόμβες έχουν βρεθεί στη Σαντορίνη
·         Οι κατακόμβες ηταν υπόγεια κοιμητήρια.
·         Το Διάταγμα των Μεδιολάνων έδωσε απεριόριστη ελευθερία στους χριστιανούς.
·         Ο πατέρας του Μ.Κωνσταντίνου ηταν χριστιανός.
·         Το Διάταγμα των Μεδιολάνων υπογράφτηκε το 323μ.Χ.
·         Μετα το Διαταγμα των Μεδιολάνων καθιερώθηκε η Κυριακή ως αργία.
                                                                                              

6.      Ερώτηση αντιστοίχισης.
     Αρειανισμός                                                       Ανάμειξη
     Νεστοριανισμός                                                 Ειρήνευση
    Μονοφυσιτισμός                                                 Κτίσμα του Θεού
    Αίρεση                                                                 Επιλογή
  Θρησκευτικός συγκρητισμός                                Χριστοτόκος
                                                                                 Μια φύση

7.      Τι είναι η άσκηση και ποιους τρόπους άσκησης έχουμε στον χριστιανισμό;

8.      Ποια είναι η διδασκαλία μας για τις εικόνες;

9.      Ποιες ήταν οι διαφορές της Ανατολικής και της Δυτικής  εκκλησίας που οδήγησαν στο σχίσμα;     ΠΡΟΣΟΧΗ  : ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΙ(6) ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΝΕΑ  (9) ΘΕΜΑΤΑ
  
                                                                                                        


Η διευθύντρια
                                                                                                                      Η καθηγήτρι
ΓΥΜΝΑΣΙΟ                                                                     11/06/2013

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θ Ε Μ Α Τ Α

1) Τι ήταν οι κατακόμβες και πως χρησιμοποιήθηκαν από τους χριστιανούς; Τι 
     συμβολίζουν σήμερα οι κατακόμβες; (απαντάμε σε 6-7 σειρές)

2) Πολλαπλής επιλογής: Να επιλέξετε την σωστή απάντηση ανάμεσα σε αυτές που              
     σας δίνονται.                                                                     
   α) Η Σπάρτη εκκλησιαστικά ανήκει:
Α. στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών          Β. στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
            Γ. είναι αυτοδιοίκητη
    β) Το σχίσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας επήλθε το:
Α. 1034                       Β. 1054                       Γ. 1074
    γ) Ημιαυτόνομη Εκκλησία που εξαρτάται από πνευματικά από το Πατριαρχείο
        Κωνσταντινουπόλεως αποτελεί :
            Α. η Στερεά Ελλάδα   Β. η Μακεδονία          Γ. η Κρήτη

3) Αναφέρατε ονομαστικά τις μεγαλύτερες αιρέσεις και τους εκπροσώπους αυτών.
ς) σε 6-7 σειρ

4) Τι σημαίνει ο όρος «Εκκλησία»;

5) Να συμπληρώσετε τα κενά με την κατάλληλη λέξη.
    α) Η θεολογία του Μ. Αθανασίου αποτέλεσε την βάση για την διαμόρφωση των
        …………. πρώτων του Συμβόλου της Πίστεως.
    β) Οι παπικές αφέσεις αμαρτιών ονομαζόταν ………………………. .
    γ) Τα πρώτα μέλη της Εκκλησίας συγκεντρώνονταν όλα μαζί σε σπίτια και
        έτρωγαν με απλότητα τον δείπνο τους. Αυτός ο θεσμός ονομαζόταν ………………. .

6) Αναφέρετε και αναπτύξτε σύντομα ένα από τα σπουδαιότερα αποτελέσματα που
    επέφερε στην ιστορία της Εκκλησίας το Διάταγμα των Μεδιολάνων. (απαντάμε
    σε 3-4 σειρές)

7) Περιγράψτε με συντομία τους ακόλουθους όρους:                       
     α) Κυριακή της Ορθοδοξίας
     β) «Βασιλειάδα»
         (απαντάμε σε 3-4 σειρές για κάθε όρο)

8) Να αντιστοιχήσετε την στήλη Α με την στήλη Β.
                        Α                                             Β
            Μαρτίνος Λούθηρος               εικονομαχία
            Λέων Γ’ Ίσαυρος                    ανεξιθρησκία
            Στέφανος                                 μεταρρύθμιση
            Μέγας Κωνσταντίνος              λιθοβολισμός

9) Να απαντήσετε εάν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λάθος.
    α) Σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος είναι αυτοκέφαλη.
    β) Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας είναι ο Πατριάρχης.
    γ) Κοινοχρησία ονομαζόταν η κοινή χρήση αγαθών από τα μέλη της πρώτης 
        Εκκλησίας.
   δ) Ο Σαούλ, μετέπειτα Απόστολος Παύλος, από πολύ μικρή ηλικία υπήρξε
        υποστηρικτής του Χριστιανισμού.
(Κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί σε 3,33 μονάδες)Να επιλέξετε και να απαντήσετε σε έξι (6) από τα εννέα (9) θέματα

Όλες οι απαντήσεις σας να δοθούν στο σφραγισμένο απαντητικό φύλλο
και όχι στην παρούσα φωτοτυπία

Κ Α Λ Η   Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                      Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ         

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  Σ…….                                             ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ     2012-2013
                                                         ΤΑΞΗ     Γ΄
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ     ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013   ΣΤΟ  ΜΑΘΗΜΑ    ΤΩΝ
                                                 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
1. Αποστολική Σύνοδος:
   α. Ποιες είναι οι αιτίες και ποια η αφορμή σύγκλησης της Αποστολικής Συνόδου;
         β. Που έγινε;               γ. Από ποιον διατυπώθηκε η απόφαση αυτής της Συνόδου;
2. Τι ήταν οι κατακόμβες; Με ποιο τρόπο χρησιμοποιήθηκαν από τους χριστιανούς κατά τη διάρκεια των διωγμών;
3.Ποιο είναι το περιεχόμενο του διατάγματος των Μεδιολάνων; Ποια ήταν τα αποτελέσματα του για το Χριστιανισμό;
4.Ποια μορφή παίρνει η χριστιανική άσκηση τον 3ο αιώνα μ.Χ. και ποια τον 4ο αιώνα μ.Χ.;
5. Εκχριστιανισμός των Σλαβικών χωρών.
  α. Από ποιους έγινε;                                              β. Με ποιο τρόπο;
  γ. Αντιμετώπισαν κάποιες δυσκολίες οι ιεραπόστολοι;
6.  Ποιες ήταν οι θεολογικές διαφορές και χαρακτηριστικές αυθαιρεσίες στη Δυτική εκκλησία που οδήγησαν στο Σχίσμα των δύο εκκλησιών;
7. Αιρέσεις:
  α. Να δώσετε τον ορισμό της αίρεσης.
  β. Να αντιστοιχίσετε τις αιρέσεις με τις διδασκαλίες τους.
     1.Αρειανισμός             α. Ο Χριστός δεν έχει δύο φύσεις αλλά μόνο μία, τη θεϊκή.
     2.Νεστοριανισμός       β. Ο Χριστός δεν είναι θεάνθρωπος αλλά έχει μόνο την
                                          ανθρώπινη φύση.
     3.Μονοφυσιτισμός      γ. Ο μόνος Θεός είναι ο Πατέρας και ο Υιός είναι
                                          δημιούργημα του.
8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σ εάν είναι σωστές και με Λ εάν είναι λανθασμένες.
Α. Η λέξη Εκκλησία δηλώνει την πρόσκληση όλων των πιστών για συγκέντρωση στον ίδιο τόπο.
                                                                                                                                     Σ       Λ
Β. Την ημέρα της Πεντηκοστής ιδρύθηκε ως σώμα Χριστού η Πρώτη Εκκλησία   Σ       Λ
Γ. Ο πρώτος χριστιανός μάρτυρας ήταν ο Φίλιππος.                                                 Σ       Λ    
Δ. Οι Αθηναίοι αποδέχτηκαν το κήρυγμα του Απ. Παύλου με μεγάλη χαρά.          Σ       Λ
Ε. Η Βασιλειάδα ήταν ένα μεγάλο μοναστήρι.                                                           Σ       Λ
ΣΤ. Η απόφαση Οικουμενικής Συνόδου που έχει δογματικό περιεχόμενο ονομάζεται
      Όρος ή Δόγμα .                                                                                                      Σ      Λ                                                                                                
Ζ. Ο Μαρτίνος Λούθηρος αντέδρασε στην πώληση των συχωροχαρτιών.                Σ      Λ
     9. Εικονομαχία.
   α. Να αντιστοιχίστε τις 2 φάσεις της εικονομαχίας με τα πρόσωπα που πήραν μέρος
       σε αυτές.
                                                                           α. Ειρήνη η Αθηναία
          1. Α΄ φάση                                               β. Θεόδωρος Στουδίτης
          2. Β΄  φάση                                              γ. Ιωάννης Δαμασκηνός
                                                                           δ. Θεοδώρα
  β. Τι γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας
                                                                                 Να απαντήσετε στα 6 από τα  9  θέματα.                                                                                                                                                                  
                                                                                                    Σ…… 30-05-2013
                                                                                                    Καλή σας επιτυχία
Ο  Διευθυντής                                                                                 Η εισηγήτρια
                                                                                                                 ΓΥΜΝΑΣΙo………………
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ                                                                    ΤΑΞΗ: Γ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.      Συμπλήρωσε τα κενά βάζοντας στην κατάλληλη θέση τις πιο κάτω λέξεις:
Καθοδηγεί, αλήθεια, υποσχεθεί, Πνεύμα, ζωής
Το Άγιο _____ από εκείνη τη μέρα, όπως ο ίδιος ο Χριστός, είχε ________ στους μαθητές του, _______ την Εκκλησία και δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να γνωρίσουν την ______ που είναι ο νέος τρόπος ______ που προτείνει ο Χριστός στους ανθρώπους.
2.      Να εξηγήσετε τι σημαίνουν οι όροι: 
«κοινοχρησία»,  «Σύμβολο της πίστης», «αίρεση», «filioque»
3.      Να ταιριάξετε τα στοιχεία της Α στήλης με αυτά της Β στήλης.
Α
Β
1.      Άγιο Πνεύμα
α. δημοκρατική απόφαση
2.      Θεσμός Συνόδων
β. περιτομή
3.      Ιουδαιοχριστιανοί
γ. καθοδηγητής των αποφάσεων της Συνόδου
4.      Απόστολοι- πρεσβύτεροι-λαός
δ. φρουρός των αληθειών της Εκκλησίας
5.      Αποστολική Σύνοδος
ε. Ιεροσόλυμα

4.      Ποιες ήταν οι Εκκλησιαστικές και οι πολιτικές συνέπειες του Σχίσματος;
5.      Να διατυπώσετε και να εξηγήσετε το τριαδολογικό δόγμα.
6.      Να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις πιο κάτω προτάσεις:
Α. Οι οπαδοί του Χριστού για πρώτη φορά ονομάστηκαν Χριστιανοί στα Ιεροσόλυμα
Β. Ο απ. Παύλος έκανε συνολικά τέσσερις αποστολικές περιοδείες
Γ. Χριστολογικές είναι οι αιρέσεις που αμφισβήτησαν το πρόσωπο του Χριστού
Δ. Σύμφωνα με την αίρεση του μονοφυσιτισμού, η Παναγία σωστά λέγεται Θεοτόκος
Ε. Η Α’ Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε την αίρεση του αρειανισμού 
7.      Ποια ήταν τα πολιτικά και θρησκευτικά αίτια που οδήγησαν στο διάταγμα των Μεδιολάνων;
8.      Τι προκάλεσε την αντίδραση του Λούθηρου εναντίον του Πάπα;
9.      Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με αυτές της Β.
Α
Β
1.      Μιχαήλ Κηρουλάριος
α. Πάπας Λέων Θ’
2.      Αφορισμός Ορθοδόξων
β. κατάλυση Βυζαντινού κράτους
3.      Σύνοδος Φεράρας-Φλωρεντίας
γ. Σχίσμα 1054
4.      Σταυροφορίες
δ. Μάρκος Ευγενικός


                                                           
                                                                       
Η Διευθύντρια                                                                       Η Εισηγήτρια 


ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
                                                ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
                                                          Γ΄  ΤΑΞΗ


                                                         ΘΕΜΑΤΑ:

1. α)  Τι είναι Εκκλησία;
    β)  Ποιός ο σκοπός της;     

2. α) Τι ήταν οι Κατακόμβες;
    β) Γιατί τις χρησιμοποιούσαν οι χριστιανοί;

3. Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά της πρώτης χριστιανικής  Εκκλησίας των   Ιεροσολύμων;

4. Γιατί ο Μέγας Αθανάσιος αναδείχτηκε μεγάλη φυσιογνωμία της Εκκλησίας μας;

5. α) Τι είναι Αίρεση ;
    β) Τι αμφισβήτησαν οι αιρετικοί;

6. α) Τι είναι χριστιανική άσκηση;
    β) Ποιές είναι οι απαιτήσεις της ασκητικής ζωής;

7. Πως διατυπώνεται η διδασκαλία της Εκκλησίας για τις Εικόνες μετά την
    Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο;

8. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις ή φράσεις της Α΄ Στήλης με εκείνες της
    Β΄ στήλης.


               ΣΤΗΛΗ  Α΄                                 ΣΤΗΛΗ   Β΄

Α) Κοντάκιο                                1. Παύλος
Β) Ανεξιθρησκία                         2. Σλαβικό αλφάβητο
Γ) Σαούλ                                      3. Πρωτείο του Πάπα
Δ) Κύριλλος                                 4. Ακάθιστος ύμνος
Ε) Σχίσμα                                     5. Διάταγμα Μεδιολάνων


        9. Να χαρακτηρίσατε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σ (=Σωστό) ή Λ (=Λάθος).
      
Α) Η Σύνοδος είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο της Εκκλησίας που αποφασίζει για θέματα πίστης, διδασκαλίας και οργάνωσης της Εκκλησίας.
Β) Στην Ορθόδοξη Εκκλησία η Παναγία ονομάζεται «Χριστοτόκος».
Γ) Απολογητές ήταν μορφωμένοι χριστιανοί που υπερασπίζονταν με το συγγραφικό τους έργο τη χριστιανική πίστη έναντι των εθνικών.
     Δ) Ο Περίκεντρος Ναός είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο κτίριο.
     Ε) Ο Απόστολος Παύλος ονομάζεται «πρώτος μετά τον Ένα» για το τεράστιο έργο του.


            
                               Να απαντήσετε στα 6 από τα 9 θέματα.
                        Να απαντηθούν όλα τα θέματα στην κόλλα σας.
                     Η βαθμολογία είναι ισοδύναμη για όλα τα θέματα.


                                                Καλή  Επιτυχία!


                                        


        Η  Διευθύντρια                                                               Η Εισηγήτρια


 

                                   
           

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ….                                 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013


ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΗ: Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Τρίτη 4/06/2013 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑΤΑ


1. α Τι εννοούμε με τον όρο εκκλησία;    β Ποια είναι η γενέθλια ημέρα της και γιατί;

2. Τι γνωρίζετε για την προσωπικότητα και το έργο του αποστόλου Παύλου;

3.α Τι μπορεί να οδηγήσει κάποιον άνθρωπο στην αίρεση;
    β Να αναφέρετε ονομαστικά τις τρεις σημαντικότερες αιρέσεις

4. Τι είναι οι οικουμενικές σύνοδοι και πως ονομάζονται οι αποφάσεις τους;

5. Ποιους ρυθμούς ναοδομίας συναντάμε στην ανατολική εκκλησία; Να περιγράψετε έναν από αυτούς.

6. Τι ήταν οι κατακόμβες και γιατί οι χριστιανοί κατέφευγαν σε αυτές;

7. Γιατί οι ορθόδοξοι χριστιανοί προσκυνούν τις εικόνες και τι είδους προσκύνηση είναι αυτή;

8. Γράψτε σύντομα τι ήταν ο καθένας από τους παρακάτω:
Στέφανος- Άρειος- Μέγας Αθανάσιος – Ιωάννης ο Δαμασκηνός-Κύριλλος – Παχώμιος- Ρωμανός ο Μελωδός.

9. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεί των δύο στηλών
            αγάπες                                     δογματική διαφορά που οδήγησε στο σχίσμα
            κοντάκιο                                  κακοδοξία της πίστης
            filioque                                    μοναχοί
            άσκηση                                    είδος ύμνου
            αίρεση                                     κοινά δείπνα
            αναχωρητές                             υαλογραφήματα
            βιτρώ                                       ο αγώνας κατά των παθών

Από τις 9 ερωτήσεις να απαντήσετε στην κόλλα αναφοράς τις 6!     Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                  Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 


                           
                            
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                      
              ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012-2013

   ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                  ΤΑΞΗ:      Γ’

                      ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ………..                      

      Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  23 / 5 / 2013

                 ΓΥΜΝΑΣΙΟ …………..                                    ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 
ΘΕΜΑΤΑ
ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

1.      Προσδιορίστε τα παρακάτω ονόματα ή γεγονότα:
Ρωμανός ο Μελωδός, Θεόδωρος Στουδίτης, Παχώμιος, κρύπτες, Βασιλειάδα, Μιχαήλ Κηρουλάριος.

2.      Ποιους τύπους ναών γνωρίζετε ;

3.      Τι γνωρίζετε για τις κατακόμβες;

4.      Ποιες ήταν οι συνέπειες του Διατάγματος των Μεδιολάνων;

5.   Σημειώστε τη σωστή απάντηση:
      α. Ο Αρειανισμός υποστηρίζει ότι ο Υιός είναι:
    Ι. ομοούσιος με τον Πατέρα
   ΙΙ. κτίσμα του Πατέρα

β. Ιεροί κανόνες ονομάζονται οι αποφάσεις μιας Οικουμενικής Συνόδου σε θέματα:
    Ι. διοίκησης, λατρείας και χριστιανικής ζωής
   ΙΙ. δογματικού- θεολογικού περιεχομένου,

γ. Η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος αποφάσισε ότι ο Χριστός:
    Ι. Έχει δυο θελήσεις και ενέργειες,
   ΙΙ. Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, ο Θείος Λόγος,
  ΙΙΙ. Έχει δυο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, ενωμένες στο ένα πρόσωπό του.

             δ. Για τους Ιουδαίους Χριστιανούς ο Χριστιανισμός ήταν:
                 Ι. μια βελτιωμένη εκδοχή της ιουδαϊκής θρησκείας
   ΙΙ. μια πανανθρώπινη οικουμενική θρησκεία

         


6.   Τι ήταν η Εικονομαχία και ποια τα αίτιά της;

7.      Με ποιους τρόπους βοήθησε η εκκλησία στο θέμα της παιδείας τους υπόδουλους Έλληνες  ;

8.      Συμπληρώστε τα κενά των παρακάτω φράσεων:
   α. Η αμφισβήτηση της χριστιανικής πίστης και η εισαγωγή στην δογματική διδασκαλία
       της Εκκλησίας λανθασμένων αντιλήψεων ονομάζεται…………………………...........
   β. Οι πρώτοι χριστιανοί που απομακρύνθηκαν από τον κόσμο ονομάζονται .....................
   γ. Η εισβολή του κοσμικού φρονήματος στην Εκκλησία ονομάζεται.................................
   δ. Σ’ αυτούς οφείλεται ο εκχριστιανισμός των Σλάβων .....................................................
   ε. Σε αυτόν οφείλεται η μεταρρύθμιση στην Δυτ. Χριστιανοσύνη......................................
   στ. Η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος ασχολήθηκε με την αίρεση του ………………………….

9.      Ποια ήταν τα αίτια του Σχίσματος του 1054;


             Παρατήρηση: Να απαντήσετε σε 6 ερωτήσεις.

                                                       « ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ »
                
                        Ο Εισηγητής                                                       Ο Διευθυντής


            
                   Γυμνάσιο ……………..

Απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Μαΐου Ιουνίου 2012-2013

Τάξη Γ΄

Εξεταζόμενο μάθημα: Θρησκευτικά 
 
4-6-2013

ΘΕΜΑΤΑ

1. Για ποιο λόγο η Πεντηκοστή κατέχει κεντρική θέση στη ζωή και στην ιστορία της Εκκλησίας και του κόσμου ολόκληρου;

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά εκείνα γνωρίσματα της πρώτης χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων που την κατέστησαν πρότυπο με διαχρονική εμβέλεια;

3. Ποιες είναι οι αιτίες και ποια η αφορμή για τη σύγκληση της Αποστολικής Συνόδου;

4. Να μεταφέρετε στο γραπτό σας τους αριθμούς 1-7 με την ένδειξη δίπλα Σωστό ή Λάθος για κάθε σωστή ή λανθασμένη κατά τη γνώμη σας πρόταση (όπου είναι λάθος να γράψετε τη σωστή απάντηση).

1. Κατά τη δεύτερη περιοδεία ταυ , ο Απόστολος Παύλος επισκέφτηκε και κήρυξε μόνο στη Μ. Ασία

2. Οι εθνικοί καταδίωξαν τους χριστιανούς γιατί αρνούνταν την αυτοκρατορική λατρεία

3. Ο Ιγνάτιος ο Θεοφόρος υπήρξε Αποστολικός Πατέρας επειδή συνέχισε το φρόνημα, τη  διδασκαλία και τον τρόπο ζωής των Αποστόλων

4. Οι κατακόμβες ήταν κρυψώνες χριστιανών σε δάση

5. Το διάταγμα των Μεδιολάνων υπογράφτηκε από τον Κωνσταντίνο-και το Λακτάντιο 

6. Ο Μονοφυσιτισμός πρέσβευε πως η Παναγία πρέπει να ονομάζεται Χριστοτόκος

7. Η άσκηση αποτελεί υποχρέωση μόνο των μοναχών.

5. Τι προσέφερε ο Ελληνισμός στο Χριστιανισμό;
6. Ν' αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: αίρεση ,θρησκευτικός συγκρητισμός, Σύνοδος, ιεροί κανόνες
7. Ποια είναι τα αίτια της Εικονομαχίας;
8. Τι γνωρίζετε για το ιεραποστολικό έργο του Κύριλλου και του Μεθόδιου στη Μοράβια;

9. Ποιες ήταν οι συνέπειες του Σχίσματος σε Ανατολή και Δύση;

Να επιλέξετε και να απαντήσετε στην κόλλα σας στις 6 από τις 9 ερωτήσεις


          Η Διευθύντρια                                                             Οι Εισηγήτριες


                                                               

            1ο ΓΥΜΝ. ………      ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2012-2013
ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013                                   ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ.                                         ΤΑΞΗ Γ΄                                                     ……………. 07-06-2013
                                         ΘΕΜΑΤΑ  
1).Ποια στοιχεία της ζωής του Σαούλ(Παύλου), πριν την μεταστροφή του στον Χριστιανισμό, μας είναι γνωστά;
2).Σε ποιο σημείο της ομιλίας του διέκοψαν οι Αθηναίοι τον Παύλο και γιατί; Τελικά είχε κάποιο θετικό αποτέλεσμα η προσπάθειά του στην Αθήνα ή όχι;
3).Να αναφέρετε έξι (06) από τις συμβολικές παραστάσεις που ζωγράφιζαν οι Χριστιανοί στις κατακόμβες, μαζί με τους συμβολισμούς τους.
4).Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείμενο:
     Η Αποστολική Σύνοδος έγινε το….(χρονολογία)…….στα….(Πόλη)…….
     Σ’αυτήν πήραν μέρος οι………………..και οι ……………………………
     Και αποφάσισαν ότι ….(περιγράψτε την απόφαση που πάρθηκε)…………
5).Να ονομάσετε τις 3 μεγαλύτερες αιρέσεις που υπήρξαν στην Ιστορία της Εκκλησίας καθώς και τα πρόσωπα που τις δημιούργησαν.
6).Στις Οικουμενικές Συνόδους παίρνονταν δύο ειδών αποφάσεις. Ποιες είναι και σε ποια θέματα αναφέρεται καθεμιά από αυτές;
7).Από ποιες πηγές αντλεί τα θέματά της η Εκκλησιαστική Υμνογραφία;
8).Να κρίνετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες σημειώνο-
ντας ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ αντίστοιχα:
α .Ο Χριστιανισμός στην προσπάθειά του να εξαπλωθεί χρησιμοποίησε την ελληνική γλώσσα και την ελληνική φιλοσοφία.
β. Τον εκχριστιανισμό των Σλάβων ανέλαβαν οι Κύριλλος και Μεθόδιος.
γ. Το διάταγμα των Μεδιολάνων εκδόθηκε απ’τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό.
δ. Το αρχικό τροπάριο ενός Κοντακίου ονομάζεται προοίμιο.
9). Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
α. Γενέθλιος ημέρα (ημέρα ίδρυσης) της Εκκλησίας είναι η ……………………….
β. Τα κοινά δείπνα των πρώτων Χριστιανών ονομάζονταν…………………………
γ. Η γιορτή με την οποία οι Χριστιανοί γιορτάζουν την αναστήλωση των εικόνων είναι η ……………………….της ……………………………………………….
δ. Από συνδυασμό του αρχιτεκτονικού ρυθμού της απλής  Βασιλικής με τον περίκεντρο ναό δημιουργήθηκε ο ρυθμός της ………………………………………
ε. Ο πρώτος Χριστιανός που μαρτύρησε για την πίστη του ήταν ο διάκονος.............                              
                             Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στην κόλλα
                          Απ’ τις  9 ερωτήσεις να απαντηθούν οι 6.
                                                                                            
                                                                                    …………………. 07-06-2013
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                 Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


                                                                          
                                                                     
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΤΑΞΗ:Γ     ΤΜΗΜΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:       05-06-2013                                                                             
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1)         α)Τι είναι η Εκκλησία και ποιος ο σκοπός της;
β)Με ποιο ιστορικό γεγονός φανερώνεται στον κόσμο η Εκκλησία;
2)         α)Τι γνωρίζετε για τον Απόστολο Παύλο; Ποια η σημασία της μεταστροφής του για την ανάπτυξη της Εκκλησίας στον κόσμο;
β)Ποια ήταν η απόφαση της Αποστολικής Συνόδου; Πόσο σημαντική ήταν αυτή η σύνοδος για την ιστορική πορεία της Εκκλησίας;
3)         α)Να επιλέξετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες:
1.Αιτία των αιρέσεων είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να εξηγήσει με την λογική τις δογματικές αλήθειες.
                        2.Ο μονοφυσιτισμός υπερτόνιζε την ανθρώπινη φύση του Χριστού.
            3.Οι αιρέσεις είχαν ως αποτέλεσμα την παρέμβαση της πολιτείας σε θεολογικά ζητήματα.
4.Οι αιρέσεις δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την απόσχιση των ανατολικών επαρχιών από την βυζαντινή αυτοκρατορία
                        5.Ο Νεστοριανισμός υπερτόνιζε την θεία φύση του Χριστού.
β)Τι είναι οι αιρέσεις και ποιος ο ρόλος του θρησκευτικού συγκρητισμού στην διαμόρφωσή τους;

4)         Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β

Α

Β
1
Οικουμενικές Σύνοδοι
Α
Αποφάσεις Διοικητικού Οργανωτικού περιεχομένου
2
Όρος
Β
Β΄ Οικουμενική Σύνοδος 381μ.Χ.Κωνσταντινούπολη
3
Κανόνες
Γ
Εκκλησιαστικός τρόπος αντιμετώπισης των Αιρέσεων
4
Αρειανισμός
Δ
Αποφάσεις Δογματικού Περιεχομένου
5
Πνευματομάχοι
Ε
Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος 431μ.Χ. Έφεσος
6
Νεστοριανισμός
Στ
Α΄ Οικουμενική Σύνοδος 325μ.Χ.Νίκαια

5)         α) Τι είναι και που στοχεύει η Χριστιανική Άσκηση;
β) Ποιος ο ρόλος των Μοναστηριών και του Μοναχισμού γενικότερα στην ιστορική πορεία της Εκκλησίας αλλά και στην διαμόρφωση του πολιτισμού;
6)         Να επιλέξετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες:
1.Αναχωρητές ονομάζονται οι πρώτοι χριστινοί που απομακρύνθηκαν από τον κόσμο για να αφιερωθούν στο Θεό.
                        2.Η εκκοσμίκευση προκάλεσε κρίση στην εκκλησία τον 4ο αιώνα μ.Χ.
            3.Ο μοναχισμός αγωνίζεται εναντίον των παθών της πλεονεξίας, του ατομικισμού και της ιδιοτέλειας.
4.Πολλά μοναστήρια συνέβαλλαν σημαντικά στην ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών.
5.Η άσκηση είναι βασική υποχρέωση όλων των πιστών κληρικών και λαϊκών και όχι μόνο των μοναχών.
7)         Να απαντηθούν με συντομία οι παρακάτω ερωτήσεις:
Α)Στην συνάντηση Ελληνισμού –Χριστιανισμού τι προσέφερε ο Ελληνισμός;
Β)Στην συνάντηση Ελληνισμού –Χριστιανισμού τι προσέφερε ο Χριστιανισμός;
8)         Ποιες οι συνέπειες για την Ιστορία της Εκκλησίας και του Ευρωπαϊκού πολιτισμού από το σχίσμα των Εκκλησιών το 1054μ.Χ.;
9)         Ποια ήταν η θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά την τουρκοκρατία; Να εξηγήσετε με συντομία του παρακάτω όρους: εξισλαμισμός , κρυπτοχριστιανοί, νεομάρτυρες.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΝΕΑ (9) ΕΡΩΤΗΣΕΙς ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΕΞΙ(6)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟ  Π…          ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2012 – 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΙΟΥ  -  ΙΟΥΝΙΟΥ  2013
ΤΑΞΗ : Γ΄

ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ


    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
1. Ποια ήταν τα βασικά σημεία της απολογίας του Στεφάνου μπροστά στο Μέγα Συνέδριο και ποια η αντίδρασή των δικαστών;

2. Από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο τί δεν αποδέχθηκαν οι Αθηναίοι και γιατί;

3. Ποια ήταν τα αίτια του οριστικού Σχίσματος μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας; Ποιο γεγονός αποτέλεσε την αφορμή;

4.  Για ποιο λόγο η Πεντηκοστή κατέχει κεντρική θέση στη ζωή και στην ιστορία της Εκκλησίας και του κόσμου ολόκληρου;

5.  α. Ποια ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει η Μεταρρύθμιση στην Ευρώπη και ποιος ο πρωτεργάτης της;
     β) Τι γνωρίζετε για τη διδασκαλία του Καλβίνου;

6.  Χαρακτηρίστε το Μέγα Αθανάσιο.

7. α) Ποια ήταν η απόφαση της Αποστολικής Συνόδου;
    β) Ποια η σημασία της Αποστολικής Συνόδου για την Εκκλησία;

8. α) Τί γνωρίζετε για την αίρεση του Αρειανισμού;  
    β) Τι γνωρίζετε για την αίρεση του Μονοφυσιτισμού;
    γ) Τι ονομάζουμε «Όρους» μιας Συνόδου και τι « Ιερούς Κανόνες»;

9. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες;

α) Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος ανέλαβαν τον εκχριστιανισμό των σλαβικών λαών.
β) Με το διάταγμα των Μεδιολάνων θεσμοθετήθηκε η ανεξιθρησκία στην επικράτεια της αυτοκρατορίας.
γ) Κύριος εκπρόσωπος και σύμβολο του αναχωρητισμού στην έρημο της Αιγύπτου ήταν ο Γρηγόριος ο Θεολόγος.
δ) Μια Σύνοδος αναγνωρίζεται ως Οικουμενική όταν οι αποφάσεις της γίνονται αποδέκτες από το πλήρωμα της Εκκλησίας.
ε. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πρώτης χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων ήταν οι αγάπες και η κοινοχρησία.
στ. Η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος καταδίκασε την αίρεση του Νεστοριανισμού.
ζ. Ο Μέγας Βασίλειος καθόρισε τους Κανόνες  λειτουργίας του Κοινοβιακού συστήματος.
η. Στη Σύνοδο του 843, στην Κωνσταντινούπολη, καθιερώθηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας ως επίσημη εορτή για την αναστήλωση των εικόνων.    
                         ( Ν’ απαντήσετε σε 6 από τα 9 θέματα )


                          
                                ΠΑΠ  07 / 06 / 2013


Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                 Η  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ      ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Στο Μάθημα των Θρησκευτικών
ΤΑΞΗ: γ΄ Γυμνασίου
Ημερομηνία: 12/06/2013

ΘΕΜΑΤΑ

1ο. Αποστολική Σύνοδος: α) Πότε και που έγινε;
 β) Με ποιο πρόβλημα ασχολήθηκε;
 γ) Ποια απόφαση έλαβε;

2ο. Ποια είναι τα σημαντικότερα γεγονότα της β΄ Αποστολικής Περιοδείας του Από-στόλου Παύλου; (πότε έγινε, ονόματα συνοδών, σπουδαιότεροι σταθμοί, έργο α-ποστόλων, ονόματα χριστιανών, σημασία)

3ο. Τι γνωρίζετε για το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου επισκόπου Σμύρνης;

4ο. α) Πότε, που και από ποιους εκδόθηκε το Διάταγμα των Μεδιολάνων;
 β) Ποιο ήταν το περιεχόμενο και η σημασία του;

5ο. Τι γνωρίζετε για τη ζωή του Μεγάλου Αθανασίου; (όχι για το έργο του)

6ο. Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος: α) Πότε και που έγινε;
                                                        β) Ποια αίρεση αντιμετώπισε (όνομα – διδασκαλία);
                                                        γ) Ποιες αποφάσεις έλαβε;

7ο. Ποια ήταν τα αίτια της Εικονομαχίας;
                                                                                                                                      
8ο. Πότε και πως έγινε το Μεγάλο Σχίσμα;

9ο. Τι γνωρίζετε για την οργάνωση της παιδείας των υπόδουλων χριστιανών κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας (1453-1821 μ.Χ.);
______________________________________________

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τα εννέα (9) θέματα να απαντήσετε μόνο στα έξι (6).

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

– Ο –                                                                                       – Ο –
   Διευθυντής                                                                                Εισηγητής


                                                                                     
Θέματα γραπτών απολυτηρίων  εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στο μάθημα των Θρησκευτικών.
                                                        ΤΑΞΗ Γ΄
1.Να συμπληρώσετε  τα κενά στις παρακάτω προτάσεις  με τις λέξεις που ακολουθούν
   (θα περισσέψουν 5 λέξεις):
Πέτρος, Ιωήλ, Δέκα, πενήντα, σαράντα, Ησαΐας,  Πεντηκοστής , μεταμόρφωση, Σκηνοπηγίας, επιφοίτηση, Παύλος,  μεταμόρφωσε, Ανάσταση, κηρύττουν, χαρίσματα.
____1_____­­   ημέρες μετά την Ανάληψη του Χριστού και_____2____­­­ημέρες από την Ανάστασή του, την ημέρα που οι Ιουδαίοι γιόρταζαν την Εβραϊκή γιορτή της_____3____ και για το λόγο αυτό είχαν έρθει στα Ιεροσόλυμα πλήθος Ιουδαίων απ΄όλο τον κόσμο, συνέβη η _____4____του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού.
Το γεγονός αυτό _____5____τους μαθητές του Χριστού, οι οποίοι άρχισαν να_____6____ στο πλήθος σε διάφορες γλώσσες. Στο απορημένο πλήθος ανέλαβε να μιλήσει ο απόστολος_____7____  ο οποίος, αφού τους υπενθύμισε την προφητεία του_____8____  , που έλεγε ότι μετά τον ερχομό του Μεσσία, ο Θεός θα μοιράσει τα_____9____    του Πνεύματος του σε όλους τους ανθρώπους, τόνισε ιδιαίτερα την_____10____   του Χριστού.
2. Να επιλέξετε το σωστό  γράμμα και να δικαιολογήστε την επιλογή σας .
    i. Ένα από τα σημαντικότερα αίτια δημιουργίας των αιρέσεων είναι:
      α.    Η άγνοια των αιρετικών σε θέματα της Αγίας Γραφής.
      β.    Η λογική εξήγηση των δογμάτων.
      γ.    Ότι ξεκίνησαν από ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με την Εκκλησία.
    ii. Ο Νεστόριος δίδασκε ότι:
      α.   Ο Χριστός είναι Θεός.
      β.   Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από το Θεό.
      γ.   Η Παναγία πρέπει να ονομάζεται Χριστοτόκος.
    iii. Αίρεση ουσιαστικά σημαίνει:
      α. επιλογή
      β. σχεδίαση
      γ. πρόγραμμα
3. Να αντιστοιχίσετε τις φράσεις της στήλης Α΄ με τις φράσεις  στη στήλη Β΄
   ( στη στήλη Β΄ περισσεύουν 2 στοιχεία)
                Α                                                                                 Β
1. Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος                                            α. επαναφορά των αποφάσεων της συνόδου της Ιέρειας
2. φάση της εικονομαχίας                                              β. εικονομάχοι                                  
3. φάση της εικονομαχίας                                              γ. εικονόφιλοι 
4.  Λέων ο Γ΄ο Ίσαυρος                                                 δ.  α΄ Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής  
5.  Ειρήνη η Αθηναία                                                     ε.  αίτια εικονομαχίας 
6.   αυτοκράτειρα Θεοδώρα                                          στ.  λόγοι υπέρ των εικόνων 
7.  Ιωάννης Δαμασκηνός                                               ζ. διατάγματα κατά των εικόνων   
8.  άγνοια, δεισιδαιμονίες, υπερβολές                           θ. σύγκληση συνόδου το 843 μ. Χ  
9.  Κυριακή της Ορθοδοξίας                                          η.  726 – 787 μ. Χ 
10.πατριάρχης Γερμανός και πάπας Γρηγόριος Γ΄       ι.  815 – 843 μ.Χ  
                                                                                      ια. Ακύρωση της συνόδου της Ιέρειας και
                                                                                           αναστήλωση των εικόνων  
                                                                                      ιβ. 787μ.Χ, Νίκαια της Βιθυνίας 
4.Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ ή λανθασμένες (Λ).                                                                                               
    Α. Μια Σύνοδος αναγνωρίζεται ουσιαστικά ως Οικουμενική από τον Πατριάρχη
    Β. οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων που έχουν δογματικό περιεχόμενο ονομάζονται όροι ή 
         Δόγματα.
    Γ. Οι οπαδοί του Μονοφυσιτισμού μετά από τη  Δ΄ Οικουμενική Σύνοδο οργανώθηκαν σε ομάδες και
        συνέχισαν να υπάρχουν μέχρι σήμερα.
    Δ. Η Σύνοδος είναι το σπουδαιότερο εκκλησιαστικό κείμενο, αρμόδιο για θέματα πίστης, διδασκαλίας και
        οργάνωσης της Εκκλησίας.
    Ε. Η τοπική Σύνοδος είναι ανώτερη από την επαρχιακή.
    ΣΤ Προχαλκηδόνιοι ονομάζονται όλοι οι αιρετικοί που δε δέχονταν τις αποφάσεις των τριών πρώτων
          Συνόδων.
    Ζ.  Η  Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος, που καταδίκασε το Μονοφυσιτισμό έγινε το 48μ.Χ στα Ιεροσόλυμα.
    Η.  Η  Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος, που καταδίκασε το Νεστοριανισμό έγινε το 451 στη Χαλκηδόνα.
    Θ. Στις οικουμενικές Συνόδους ελάμβαναν μέρος οι επίσκοποι ολόκληρης της αυτοκρατορίας.
     Ι. Ο τρόπος διοίκησης της Εκκλησίας είναι το Συνοδικό σύστημα.
 5.  Να απαντήσετε σύντομα στα παρακάτω:
     Α.  τι ονομάζεται άσκηση στην εκκλησιαστική γλώσσα;
     Β.  ποια είναι τα χαρακτηριστικά της άσκησης;
     Γ.  ποιος είναι ο σκοπός της άσκησης;
6. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις:
   Α. Αιτία της Αποστολικής Συνόδου ήταν…
   Β. Η απόφαση της Αποστολικής Συνόδου ήταν…
    Γ. Η Αποστολική Σύνοδος αποτέλεσε πρότυπο για την Εκκλησία γιατί…
7. Ποια ήταν τα αποτελέσματα του διατάγματος των Μεδιολάνων για το χριστιανισμό;
8. Να απαντήσετε σύντομα στα παρακάτω:
     Α.  Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην ανακήρυξη του αυτοκέφαλου του 1833;
     Β.  Ποιοι πρωταγωνίστησαν;
     Γ.  Ποια ήταν τα αποτελέσματα του αυτοκέφαλου για την Ελλαδική Εκκλησία;
 9. Να απαντήσετε σύντομα στα παρακάτω:
     Α.  Ποια είναι τα θεολογικά αίτια του σχίσματος του 1054;
     Β.  Ποιοι  είναι οι πρωταγωνιστές του σχίσματος του 1054;
     Γ.  Ποιες είναι οι συνέπειες του σχίσματος του 1054;

ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΞΙ (6) ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΜΑΤΑ.
ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ
                                     ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙ

                          
ΤΑΞΗ:  Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ:  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:   5  ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο : (α)  Τι ονομάζουμε Εκκλησία; Ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας;
                    (β)  Γιατί η Πεντηκοστή θεωρείται ως η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας;

  ΘΕΜΑ 2ο : Να γράψετε:
                     (α) τα χαρακτηριστικά της ζωής των χριστιανών στην πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων (συνοπτικά).
                     (β) ποια ήταν η απόφαση της Αποστολικής Συνόδου (τέλη του 48 μ.Χ. στα Ιεροσόλυμα) και ποια ήταν η σημασία της.

ΘΕΜΑ 3ο : Ποιες οι διαφορές Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας που οδήγησαν στο σχίσμα του    1054 μ.χ.

ΘΕΜΑ 4ο : Να γράψετε τη σημασία των ακόλουθων όρων:
Ø  Άσκηση.
Ø  Όροι.
Ø  Σύνοδος.
Ø  Κοινοβιακός μοναχισμός.
Ø  Κρυπτοχριστιανοί.
Ø  Αίρεση.

  ΘΕΜΑ 5ο : Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α με ένα στοιχείο της στήλης Β:

                                 Α
                                        Β
1. Εθνομάρτυρες           
3.          α. Ανιδιοτελής προσφορά
2. Κυριακή της Ορθοδοξίας
  β. Ευτυχής
3. Διακονία
  γ. Ανεξιθρησκεία
4. Μονοφυσιτισμός
  δ. Αθανάσιος  Διάκος
5.   5. Κύριλλος                  
  ε. Αναστήλωση των εικόνων
4.        6. Διάταγμα Μεδιολάνων
στ. Μεταστροφή
7. Παύλος                                        
  ζ. Γλαγολιτικό-Σλαβικό αλφάβητο

ΘΕΜΑ 6ο : Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για τα παρακάτω:
          
                   1. Η  Γ΄ Οικουμενική  Σύνοδος καταδίκασε τον:
                       (α)  Αρειανισμό.
                       (β)  Νεστοριανισμό.
                       (γ)  Μονοφυσιτισμό.
2. «Θρησκευτικό συγκρητισμό» ονομάζουμε:
     (α)  την ένωση / συγχώνευση  διαφόρων στοιχείων σε μια θρησκεία.
     (β)  τα κοινά σημεία των θρησκειών του κόσμου.
     (γ)  τη σύγκριση των διδασκαλιών διαφορετικών θρησκειών.
                   3. Μια Σύνοδος αναγνωρίζεται ως Οικουμενική από:
                       (α)  το πλήρωμα της Εκκλησίας.
                       (β)  τον αυτοκράτορα.
                       (γ)  τον Πατριάρχη.
                   4. Οι ιεροί κανόνες αναφέρονται σε:
                       (α)  θέματα λατρείας.
                       (β)  δογματικά ζητήματα.
                       (γ)  θέματα πίστεως.
           
         5.  Η  Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος:
              (α)  καταδίκασε τον Άρειο.
              (β)  θεμελίωσε το δόγμα για το Χριστό.
              (γ)  αντιμετώπισε την εικονομαχία.
          6. Το γεγονός ότι οι Κύριλλος και Μεθόδιος δημιούργησαν σλαβικό αλφάβητο  αντί να επιβάλουν το ελληνικό δηλώνει:
              (α)  τη διαμάχη των Ορθοδόξων με το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης.
               (β) το σεβασμό της ορθόδοξης ιεραποστολής στις πολιτιστικές παραδόσεις των λαών στους οποίους μεταδίδει το χριστιανισμό.
               (γ)  την ανάγκη των Βυζαντινών να αποκτήσουν φιλικές σχέσεις με τους Σλαβικούς λαούς.

ΘΕΜΑ 7ο : «… Με τις αποφάσεις στα Μεδιόλανα άρχισε να αλλάζει η κοινωνική και η θρησκευτική πραγματικότητα στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Το χριστιανικό πνεύμα άρχισε να επηρεάζει εντονότερα από πριν την πολιτική και κοινωνική ζωή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας …». Να γράψετε τις εξελίξεις που δρομολογήθηκαν με το Διάταγμα των Μεδιολάνων.

ΘΕΜΑ 8ο  : Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες (Σ – Λ):
6.      Κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας, οι εικόνες προσκυνούνται τιμητικά και η τιμή αποδίδεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο.  
7.      Για το Μονοφυσιτισμό, η Παναγία σωστά λέγεται Θεοτόκος.
8.      Την Κυριακή της Πεντηκοστής γιορτάζουμε την αναστήλωση των εικόνων.
9.      Το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται διαφορετικά και Παράκλητος.
10.  Το filioque σημαίνει την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και «εκ του Υιού».
11.   Ουσιαστικά, το να μην αποδέχονται οι εικονομάχοι την απεικόνιση του Χριστού αποτελεί αίρεση.

      ΘΕΜΑ 9ο : Ποια είναι η Εκκλησιαστική κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα;


Καλή επιτυχία

       Διευκρινίσεις:
1.      Να επιλέξετε και να απαντήσετε στα 6 από τα 9 θέματα.
2.      Στη φωτοτυπία να γράψετε μόνο το ονοματεπώνυμό σας.

       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
                                                                                                
                                     
                      

              

               ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟYΝΙΟΥ

               ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

               ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

               ΤΑΞΗ  Γ΄

               ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:


                                                               


Μ                     

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ           


                            

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ           

  ΘΕΜΑΤΑ

            


1. Ποια είναι η σημασία της Αποστολικής Συνόδου για την Εκκλησία;

2. Ποια σημεία του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου δεν αποδέχτηκαν οι Αθηναίοι και γιατί;

3. Ποια ήταν τα αποτελέσματα του Διατάγματος των Μεδιολάνων για το Χριστιανισμό;

4. Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

α.Η Πεντηκοστή κατέχει κεντρική θέση στη ζωή της εκκλησίας γιατί ιδρύθηκε στα Ιεροσόλυμα η πρώτη χριστιανική εκκλησία.
β. Αίρεση,στην εκκλησιαστική γλώσσα,ονομάζεται η επιλογή είτε από ένα είτε από περισσότερα μέλη της Εκκλησίας,ενός μέρους από το σύνολο της εκκλησιαστικής διδασκαλίας και η εμμονή σε αυτό.
γ. Η θεολογία του Μ. Αθανασίου αποτέλεσε θεμέλιο για τη σύνταξη των επτά πρώτων άρθρων του Συμβόλου της Πίστεως.
δ.Μία Σύνοδος αναγνωρίζεται ουσιαστικά ως Οικουμενική από τον Πατριάρχη.
ε. Ο Νεστοριανισμός δίδασκε ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεάνθρωπος αλλά είχε μόνο μία φύση, την ανθρώπινη και ονόμαζε την Παναγία Χριστοτόκο.
στ.Ο τρόπος διοίκησης της Εκκλησίας είναι το συνοδικό σύστημα.

5. Ποια ήταν τα αίτια της εικονομαχίας;

6. Ποια ήταν τα αίτια του σχίσματος του 1054;

7. Ποιες ήταν οι συνέπειες του σχίσματος του 1054 για την Εκκλησία;

8. Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στη Μεταρρύθμιση;9.   Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της α΄ στήλης με αυτές της β΄ στήλης:


                        α΄                          
1.      Διάταγμα των Μεδιολάνων
2.      αναστήλωση των εικόνων
3.      Μ.Κωνσταντίνος και Λικίνιος
4.      Κύριλλος και Μεθόδιος
5.      Μ. Κηρουλάριος και Ουμβέρτος
6.      Λούθηρος


                        β΄
α. μεταρρύθμιση
β. πρωταγωνιστές του σχίσματος
γ. χριστιανοί ιεραπόστολοι
δ.Διάταγμα Μεδιολάνων
ε. Κυριακή της Ορθοδοξίας
στ.Θρησκευτική ελευθερία
                                ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ………………………………………………………………….
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.


ΓΥΜΝΑΣΙΟ…………………………
                                                                                                                                                


    ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ   ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ  2013 ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
                                     Γ’ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
                                                                               
                                                                                ΘΕΜΑΤΑ
1)      α) Για ποιο λόγο η Πεντηκοστή κατέχει κεντρική θέση στη ζωή και στην ιστορία της Εκκλησίας.
β) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πρώτης χριστιανικής κοινότητας .

2)      Να γράψετε ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα για τον Απόστολο Παύλο.

3)       Τι γνωρίζετε για την Αποστολική Σύνοδο : (Τόπος-χρόνος-αιτία- απόφαση).


4)       Εδώ και πολύ καιρό γίνονται προσπάθειες να ετοιμαστεί μια πανορθόδοξη σύνοδος που θα αντιμετωπίσει προβλήματα της σύγχρονης ορθόδοξης εκκλησίας. Ποια, κατά τη γνώμη σας, θέματα θα έπρεπε να την απασχολήσουν.

5)      Τι γνωρίζετε για τους όρους : α) αίρεση, β) Μονοφυσιτισμός, γ) Νεστοριανισμός


6)       Να χαρακτηρίσετε τον Μέγα Βασίλειο από τη ζωή και το έργο του.

7)      Τι γνωρίζετε για τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων.


8)      Τι γνωρίζετε για τον Δογματικό Κύκλο.

9)       Να γράψετε τα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως που μας μιλούν για το Άγιο Πνεύμα, την Εκκλησία, και τη μέλλουσα ζωή.
          Όλες οι ερωτήσεις είναι ισοδύναμες, να απαντήσετε μόνο σε έξι (6) ερωτήσεις

«Καλή Επιτυχία»


Ο Διευθυντής                                                                                             Η Εισηγήτ

                                                                                                                                                          


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                        
                                                      
       
                                                                                                                                         ,                                              


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                        
                                                      
       
                                                                                                                                         
                                                                         


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου