Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

( Για έμπνευση, προβληματισμό, αναστοχασμό και ανατροφοδότηση)


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ……. ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 στα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ Α΄
ΟΜΑΔΑ Α
Α1. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το
γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση α ή β ή γ.
1. Η Εκκλησιαστική περίοδος που διανύουμε είναι:
α) του Τριωδίου
β) του Πεντηκοσταρίου
γ) της Μ. Σαρακοστής
2. Ο χριστιανικός Θεός είναι :
α) μία ουσία σε τρεις φύσεις
β) τρεις φύσεις και τρεις υποστάσεις
γ) μία ουσία και τρεις υποστάσεις
3. Οι ετήσιες γιορτές διαιρούνται :
α) στις γιορτές του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου
β) σε Δεσποτικές, Θεομητορικές και Αγίων
γ) σε Δεσποτικές , κινητές και ακίνητες
4. Εκσυγχρονισμός της Εκκλησίας είναι :
α) να βρίσκει τρόπους προσέγγισης των πιστών με σύγχρονα μέσα
β) να καταργηθεί το ράσο
γ) να καταργήσει τις παραδοσιακές αξίες
5. Την ημέρα της Πεντηκοστής γιορτάζουμε:
α) τη διαρκή παρουσία του Χριστού στην Εκκλησία
β) την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο
γ) την ίδρυση της Εκκλησίας και την κάθοδο του Αγ. Πνεύματος
6. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη γιορτή :
α) της Ανάστασης β) των Θεοφανείων γ) των Χριστουγέννων
( 12 Μονάδες)
Α2. Να ονομάσετε δύο κινητές Δεσποτικές εορτές, δύο ακίνητες Δεσπο-
τικές εορτές και δύο Θεομητορικές εορτές.
( 6 Μονάδες )Α3. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τις παρακάτω προτάσεις συμπληρώ-
νοντας τα κενά με τους κατάλληλους όρους :
 Το σχέδιο που δημιούργησε και πραγματοποίησε ο Θεός για τη σωτη-
ρία του ανθρώπου ονομάζεται «-------- ---------------»
 Κάθε νεωτεριστική διδασκαλία ή δοξασία που ξεφεύγει από τα καθι-
ερωμένα δόγματα της Εκκλησίας ονομάζεται ----------------
 Οι τελετές της Ορθόδοξης Εκκλησίας κατά τις οποίες με ορατά εξω-
τερικά σημεία μεταδίδεται στους πιστούς η αόρατη θεία Χάρη ονομά-
ζονται ------------------- και είναι ως προς τον αριθμό -----------
 Η θεοποίηση του διαβόλου και η λατρεία του με ειδικές τελετές ονομά-
ζεται ----------------
( 10 Μονάδες )
Α4. Να ονομάσετε δύο επαναλαμβανόμενα και δύο μη επαναλαμβανόμενα
μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας καθώς και τη σημασία τους για τον
πιστό.
( 8 Μονάδες )
Α5. Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθμό των παρακάτω προτάσε-
ων και δίπλα το χαρακτηρισμό ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ ανάλογα με το περιε-
χόμενό τους.
1 Ο πνευματικός θάνατος είναι ο πρόσκαιρος χωρισμός της ψυχής από το
σώμα.
2 Ο Υιός του Θεού γίνεται άνθρωπος , για να γίνει ο άνθρωπος γιος του
Θεού.
3 Τα στάδια μιας εκκλησιαστικής γιορτής είναι : προεόρτια, εορτή και με-
θεόρτια.
4 Με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου αρχίζει η εκπλήρωση του σχεδίου του
Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου.
5 Βασικός άξονας των θεωριών του Πνευματισμού είναι η μετενσάρκωση.
6 Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο «κατ’εικόνα» και «καθ’ομοίωσιν» Του.
7 Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, αρνούνται το Σταυρό του Χριστού, δέχονται
όμως και χρησιμοποιούν τις εικόνες στη λατρεία τους.
( 14 Μονάδες )ΟΜΑΔΑ Β
Β1. α) Ποια η σημασία του Μυστηρίου του Βαπτίσματος και ποια η ωφέλεια
του για τον πιστό ; ( 7 Μονάδες )
β) Να περιγράψετε την καθαυτή τελετή του Ορθόδοξου χριστιανικού
Βαπτίσματος και να εξηγήσετε τους συμβολισμούς της ( 9 Μονάδες ) καθώς
και τη σημασία των υλικών που χρησιμοποιούνται. ( 9 Μονάδες )
Β2. Μπαίνοντας στην Εκκλησία την Κυριακή για να συμμετάσχεις στη Θεία
Λειτουργία ακούς τον ιερέα να λέει: «τας θύρας , τας θύρας εν σοφια πρόσχω-
μεν».
α) Ποια από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα της Θ. Λειτουργίας έχουν
ήδη τελεστεί και ποια ακολουθούν ;
( Μεγάλη Είσοδος, Ειρηνικά, Κυριακή Προσευχή, Αποστολικό Ανάγνω-
σμα, Αγία Αναφορά, Σύμβολο της Πίστεως, Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, Μικρή
Είσοδος, Μετάληψη ).
( 9 Μονάδες)
β) Τι είναι και τι συμβολίζουν : η Μικρή Είσοδος , η Μεγάλη Είσοδος, το
Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και το Αποστολικό Ανάγνωσμα ;
( 16 Μονάδες )
ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΑΣ
Λ…..        

                                                   

 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ζ……

Γραπτών προαγωγικών εξετάσεων περιόδου Μαΐου- Ιουνίου 2013 στο μάθημα των Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ώ ν                                                  

 

Ομάδα Α`

Α1. Άσκηση σωστού-λάθους


1.Ο άνθρωπος είναι προικισμένος από το Θεό με λογική κι ελευθερία.
2. Όλες οι δεσποτικές γιορτές είναι ακίνητες.
3. Η Υπαπαντή είναι γιορτή του πεντηκοσταρίου
4. Τη Μ. Τρίτη τιμάμε τα άγια, φρικτά και σωτήρια Πάθη του Χριστού.
5. Η θέα του ακτίστου φωτός του Θεού από τον άνθρωπο ονομάζεται θεία οικονομία.
 6. Ο Χριστός με τα θαύματα ήθελε να δείξει ότι αγαπά και νοιάζεται για τον άνθρωπο.
7.Η μίμηση των αγίων είναι μίμηση του Χριστού.
8 . Με το μυστήριο του Ευχελαίου απαλλασσόμαστε από το προπατορικό αμάρτημα
 9. Η συμμετοχή στο μυστήριο της Μετανοίας μεταξύ άλλων ευεργεσιών, έχει θετικό αντίκτυπο και στο σώμα μας.
10. Η διαστρέβλωση των δογμάτων της πίστης οδηγεί τον άνθρωπο σε λανθασμένο τρόπο ζωής .
 (10 μονάδες)
Α2. Συμπλήρωση φράσεων

1. Η πίστη της Εκκλησίας στην ____________ του Χριστού αποτελεί τον ακρογωνιαίο της λίθο.
2. Η ορθόδοξη παράδοση υποστηρίζει ότι η Θεοτόκος έλαβε το χάρισμα της πλήρους αγιότητας κατά τον ____________ .
3. Ο απόστολος Παύλος ονομάζει το ___________ , «λουτρό παλιγγενεσίας».
4. Η απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό ονομάζεται_______ ______ .
5. Το μυστήριο της __________ και για τους τρείς βαθμούς, τελείται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.
                                                                                                      (10 μονάδες)
Α3. Άσκηση αντιστοίχησης.
                     Α                                                                                  Β
            Χριστούγεννα                                                                     Τριώδιο    
      Κυριακή της Ορθοδοξίας                                                                                                                  δωδεκαήμερο                                            
               Θεοφάνια                                                                  Θεομητορική   
     Η σύναξη της Θεοτόκου                                                           κινητή                               
           Πεντηκοστή                                                                       ακίνητη
                                                                        
                                                                                               (10 μονάδες)  

Α4. Άσκηση σύντομης απάντησης

Αναφέρετε τις κοινωνικές δοξασίες των Μαρτύρων του Ιεχωβά.                                                                                                                

(10 μονάδες)

Α5. Άσκηση πολλαπλής επιλογής.                              

1. Η έννοια «Θεοτόκος» σχετίζεται:                           2. Η ουσία του Θεού:              

α) με τη θεότητα του Χριστού                                     α) είναι κτιστή όπως και
β) με το ότι η Παναγία τιμάται από τους πιστούς       οι ενέργειές Του     
γ) με το ότι είναι η μητέρα όλων των ανθρώπων       β) είναι μεθεκτή                                                                    
                                                                                   γ) είναι αμέθεκτη
                                                                              δ) απρόσιτη και προσιτή μαζί

(10 μονάδες)

Ομάδα Β`

Ασκήσεις ανάπτυξης.

Β1.  α) Να διατυπωθεί το Τριαδικό δόγμα
       β) Με ποιο τρόπο η πίστη στον Τριαδικό Θεό, συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της κοινωνικής ζωής;

                                                                                               (25 μονάδες)

Β2. Ποια είναι η θέση της ορθόδοξης πίστης σχετικά με την προσκύνηση των αγίων εικόνων;
                                                                                                       (25 μονάδες)


Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

·         Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στην κόλλα.
·         Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα.

Ζ………. 23- 5- 2013


Ο Διευθυντής                                                                            Η Εισηγήτρια
                                                                                                   
                                                                                               
                                                                                         

                                                                                                ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α……..                            ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013          ΤΗΣ  A΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ...................................................................................
                                           ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ  Α

ΘΕΜΑ 1. Να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης  στο φύλλο απαντήσεων και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση
Α1.1.
Το ότι ο άνθρωπος πλάστηκε «κατ’ εικόνα» Θεού σημαίνει ότι έχει
    α. τα ίδια εξωτερικά χαρακτηριστικά με το Θεό
    β. τη δυνατότητα να φτάσει  στην κατ’ ουσίαν θέωση
    γ. τη δυνατότητα να φτάσει  στην κατά χάριν θέωση
    δ. πνευματικά χαρακτηριστικά ίδια με τα χαρακτηριστικά  του Θεού, πνευματικά
       χαρίσματα

    Α1.2
Μεγάλη Είσοδος ονομάζεται
   α. η μεταφορά του άρτου και του οίνου από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα.
   β. η μεταφορά του Ευαγγελίου από την Αγία Τράπεζα στο μέσο του ναού.
   γ. το μέρος του ναού, όπου κατά την τελετή του βαπτίσματος γίνεται η απόταξη
       του  σατανά και η σύνταξη με το Χριστό.

Α1.3                                                                                                                                  
   Η ακολουθία της Μ. Πέμπτης είναι αφιερωμένη
     α. στην παραβολή των ταλάντων και των δέκα παρθένων
     β. στον  Ιερό Νιπτήρα, το Μυστικό Δείπνο, την προσευχή του Χριστού στον
         πατέρα Του και την προδοσία του Ιούδα
     γ. στην αμαρτωλή γυναίκα.


Α.1.4.
Η σωτηρία σύμφωνα με το Χριστιανισμό
   α. επιβάλλεται από το Θεό
   β. είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά και μόνο της ατομικής προσπάθειας του
       ανθρώπου
   γ. είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του ανθρώπου με το Θεό

Α.1.5.
Τριώδιο ονομάζεται η λειτουργική περίοδος από
   α. την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων
   β. την Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου μέχρι το βράδυ του Μ. Σαββάτου
   γ. την Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή των Αγίων
        Πάντων

 Α1.6.
    Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δέχονται ότι ο Ιησούς
  α. είναι ο μοναδικός Υιός του Θεού, ομοούσιος με το Θεό
  β. είναι ένας από τους ουράνιους γιούς του Θεού, το πρώτο δημιούργημα Του
  γ.  δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το Θεό
                                                                                                Μονάδες  12 (6x2)


ΘΕΜΑ 2

Α2.  Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι
       σωστό ή όχι,  γράφοντας στο φύλλο  απαντήσεων την ένδειξη Σωστό ή
       Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.
1.      Στις εικόνες δεν ισχύουν οι γήινες και φυσικές αναλογίες και προσκυνώντας τες, η τιμή δεν απευθύνεται στο υλικό κατασκευής αλλά διαβαίνει στο πρωτότυπο.
2.      Ο σωματικός θάνατος  αποτελεί τιμωρία του Θεού για την παρακοή του ανθρώπου.
3.      «Θεία Οικονομία» ονομάζεται το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία, αποκλειστικά και μόνο, του ισραηλιτικού λαού.
4.       Στα πρόσωπα των αγίων, βλέπουμε τον αληθινό άνθρωπο, εκείνον που έπλασε ο Θεός με προοπτική τη θέωση.
   5.   Η Ρωμαιοκαθολική  και  η  Ορθόδοξη  Εκκλησία  δέχονται ότι η    Παναγία
         γεννήθηκε απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα  και δεν πέθανε αλλά 
     αναλήφθηκε με το σώμα της στον ουρανό.
   6.  Μετά από ένα πολιτικό γάμο- καθώς απορρίπτεται ένα μυστήριο της Ορθόδοξης
        Εκκλησίας -δημιουργούνται προβλήματα στη συμμετοχή του ζευγαριού σε άλλα
        μυστήρια της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
   7.  Η Μασονία- σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία- είναι θρησκεία.
   8.  Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Χριστιανισμού.                                                                                        .                                                                                                 Μονάδες 16(8x2)     ΘΕΜΑ 3
Α3.1 .Να αντιστοιχίσετε τα μυστήρια με την προσφορά τους στον πιστό
Βάπτισμα            Δυνατότητα τέλεσης όλων των μυστηρίων.                                                   Χρίσμα               Ένωση με το Θεό και το συνάνθρωπο, πρόγευση της
                            μέλλουσας Βασιλείας του Θεού, αιώνια ζωή.    
Ιεροσύνη            Θεραπεία και δυνατότητα κάθαρσης σώματος και ψυχής
Μετάνοια           Απαλλαγή από το προπατορικό αμάρτημα και ένταξη στην Εκκλησία.                                      
 Γάμος                Ριζική μεταστροφή της ύπαρξης, αποκατάσταση της σχέσης με το Θεό,
                           τον εαυτό του, τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.                    Ευχέλαιο            Ένωση των δύο φύλων με πρωταρχικό σκοπό την πνευματική
                           τους τελειοποίηση.                                                                               Θεία Ευχαριστία   Δωρεά χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, τελειοποίηση
                              πνευματικών δυνάμεων.                                Μονάδες  7                   
ΘΕΜΑ 4                                                                        
Α4.1. Κατά την τελετή  του Βαπτίσματος τι συμβολίζει  η τριπλή κατάδυση και ανάδυση στην κολυμβήθρα και  η επάλειψη του βαπτιζόμενου  με λάδι
                                                                                           Μονάδες 4
Α4.2.  Πώς ονομάζονται οι γιορτές που είναι αφιερωμένες στην Παναγία, ποιες
       είναι και πότε γιορτάζονται;                                            Μονάδες  11                                                                                                                         
                                                                       

                                                  ΟΜΑΔΑ   Β

ΘΕΜΑΒ.1. Θεμέλιο της χριστιανικής λατρείας είναι ο Χριστός
    α)  Ποια είναι η διδασκαλία του Ορθόδοξου Χριστιανισμού για το Χριστό ;
    β)  Ποια είναι τα κίνητρα και ο σκοπός της ενανθρώπισης του Χριστού;
                                                                                                         Μονάδες 24    
ΘΕΜΑ Β.2 .  Πολλοί άνθρωποι ,κυρίως νέοι, γίνονται μέλη παραθρησκευτικών
                     οργανώσεων ,όπως ο Σατανισμός.                                                                α. Ποιες είναι οι συνέπειες για το άτομο , την οικογένεια, την κοινωνία , τον πολιτισμό;                                                                                                          β. Πως μπορεί ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει το κακό και να απελευθερωθεί από τα
    δεσμά του;                                                                                  Μονάδες 26    
ΟΔΗΓΙΕΣ  1.Να απαντηθούν όλα τα θέματα στο φύλλο απαντήσεων.
                                                                                             ΚΑΛΗ    ΕΠΙΤΥΧΙΑ !
Α…….  30-05-2013
Ο Διευθυντής                                                                      Η  εισηγήτρια


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  …                                                  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-13

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΤΑΞΗ   Α΄

                                                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :    5-6-2013

                                                       ΜΑΘΗΜΑ :      ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ


ΟΜΑΔΑ  Α.

Α1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των προτάσεων είναι σωστό ή λάθος γράφοντας την ανάλογη ένδειξη. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
 
 α. Το «κατ’ εικόνα» αναφέρεται στα πνευματικά χαρίσματα που έχει ο άνθρωπος.  
 β. Η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος έγινε το 451 μ.Χ.
 γ. Η λειτουργική περίοδος πριν το Πάσχα ονομάζεται Πεντηκοστάριο.

                                                                                                                        Μονάδες  10Α2. Να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

  Τα στεφάνια στο Γάμο αποτελούν για τους νυμφευόμενους :
   α. Τη σφραγίδα της ένωσης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
   β. Την επιβράβευση για την εντιμότητα της ζωής τους μέχρι το γάμο.
   γ. Την κοινή συμμετοχή στις χαρές και στις λύπες.

                                                                                                                       Μονάδες  10Α3. Να γράψετε τους αριθμούς της στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σε αυτόν.
                           Α                                                                 Β.
1.      Μεγάλη Δευτέρα                                            α. Ταφή του Χριστού
2.      Μεγάλη Τρίτη                                                 β. Άκαρπη Συκιά
3.      Μεγάλη Πέμπτη                                              γ. Παραβολή των δέκα παρθένων
4.      Μεγάλη Παρασκευή                                        δ.Μυστικός Δείπνος       
5.      Μεγάλο Σάββατο                                             ε.Πάθη του Χριστού             

                                                                                                                       Μονάδες  10 Α4. Να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή
       απάντηση. 
      
Ως τα μέσα του 4ου αιώνα μ.Χ.στη γιορτή των Επιφανίων (6 Ιανουαρίου) γιορτάζονταν:
 α. η φανέρωση της Αγίας Τριάδος.   
 β. η Γέννηση και η Βάπτιση του Χριστού.
 γ. η σάρκωση του Υιού του Θεού.

                                                                                                                       Μονάδες  5Α5. Ποιές είναι οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος ;

                                                                                                                       Μονάδες  15ΟΜΑΔΑ Β


Β1. Ποιά είναι η θεολογική σημασία του Μυστηρίου του βαπτίσματος ; Ποιά σημασία έχουν τα  υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται στο Βάπτισμα; 

                                                                                                                       Μονάδες  25Β2. Ποιές είναι οι Θεομητορικές εορτές και πότε εορτάζονται; Ποιά είναι η συμβολή της  Παναγίας              στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας;

                                                                                                                       Μονάδες  25
                                                                                                             
          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                       Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
                                                                           

                                                                                                           

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ………………
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013
ΤΑΞΗ: Α΄ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΗΜ/ΝΙΑ:11/06/2013

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΘΕΜΑ Α.1
Α.1.1. Να προσδιορίσετε , αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στην κόλλα σας την ένδειξη
Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. (Μόρια: 10)
Α. Η χριστιανική λατρεία είναι μυσταγωγική.
Β. Η χριστιανική λατρεία έχει ως κέντρο τον Ιησού Χριστό.
Γ. Η Μεγάλη Εβδομάδα ονομάζεται μεγάλη γιατί ακούμε μεγάλους σε διάρκεια ύμνους καθ’ όλη την εβδομάδα.
Δ. Στη Θεία Λειτουργία των πιστών δε συμμετέχουν οι άγγελοι.
Ε. Κάθε άνθρωπος έχει το φύλακα άγγελο του.

Α1. 2. Τα μαρτύρια είναι :                                                          (Μόρια:5)
Α. μεγάλες ευρύχωρες αίθουσες στις πόλεις της πρωτοχριστιανικής εποχής.
Β. ημικυκλικοί θόλοι πάνω από τον τάφο κάποιου μάρτυρα.
Γ. η σημερινή μορφή ναού με τρούλο.
Να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

Α1. 3. Ο Χριστός πίστευε ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της σωστής λατρείας είναι:                                                                                       (Μόρια: 5)
Α. η τυπική τήρηση των εξωτερικών στοιχείων
Β. η μετάνοια και η ταπεινότητα.
Γ. οι θυσίες.
Να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α1.4. Γιατί είναι απαραίτητη η συμμετοχή του πιστού στη λατρεία; (Μόρια:10).

ΘΕΜΑ Α 2.
Α2.1. Με το Βάπτισμα ο άνθρωπος:           (Μόρια:5)
Α. στερείται την ελευθερία του
Β. αποκτά όνομα σε μικρή ηλικία
Γ. απαλλάσσεται από το προπατορικό αμάρτημα.
Να γράψετε στην κόλλα σας το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
 Α2.2. Τι συμβολίζει το Κοινό Ποτήριο στο μυστήριο του Γάμου;    (Μόρια:5)
Α2.3. Να προσδιορίσετε , αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στην κόλλα σας την ένδειξη
Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. (Μόρια: 10)
Α. Η πρώτη Θεία Ευχαριστία έγινε από τον απόστολο Πέτρο την ημέρα της Πεντηκοστής.
Β. Ο σημαντικότερος ύμνος για την Παναγία είναι ο Ακάθιστος Ύμνος.
Γ. Με το μυστήριο του Χρίσματος γινόμαστε «Πνευματοφόροι».
Δ. Η Μετάνοια δε σημαίνει αλλαγή τρόπου ζωής.
Ε. Η πίστη των ομολογητών και των μαρτύρων είναι πίστη στην Ανάσταση του
     Χριστού και στη κοινή Ανάσταση όλων των ανθρώπων.

ΟΜΑΔΑ Β΄
Β1. α. Ποια είναι η θέση της Παναγίας στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας;
       Συμβουλευτείτε το 1ο κείμενο.
       β. Πώς ονομάζονται οι γιορτές προς τιμή της Παναγίας; Να αναφέρετε τρεις
           από αυτές.    (Μόρια:25)
Β2. α. Για την Εξομολόγηση υπάρχουν μερικοί δισταγμοί. Τι μπορούμε να 
           σκεφτούμε για να τους ξεπεράσουμε; 
     β. Πώς μπορεί το μυστήριο της Μετάνοιας να επηρεάσει θετικά το σύγχρονο
         άνθρωπο; Συμβουλευτείτε το 2ο κείμενο. (Μόρια:25)
Κείμενο 1ο
Σήμερα πραγματοποιείται το κεφάλαιο της σωτηρίας μας και η φανέρωση του Μυστηρίου που υπήρχε πριν από αιώνες. Ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός της Παρθένου και ο Γαβριήλ  αναγγέλλει το χαρμόσυνο μήνυμα της χάρης του Θεού.
Γι’ αυτό κι εμείς μαζί του ας φωνάξουμε προς τη Θεοτόκο χαίρε, εσύ που είσαι γεμάτη από τη θεία χάρη, ο Κύριος ας είναι μαζί σου.
 (Απολυτίκιο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου).
 Κείμενο 2ο
Γιατί η λύπη, που αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, οδηγεί στη μετάνοια, κι αυτή καταλήγει στη σωτηρία, για την οποία κανείς δε μετανιώνει. Αντίθετα, η λύπη που προέρχεται από ανθρώπινα προβλήματα οδηγεί στο θάνατο.
(Β΄Κορ. 7,10).

 Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα και καλή επιτυχία!

                                                                          11/06/2013
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                          Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
                                                              ΕΠΑΛ  ……..       ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013                
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥῙΟΥΝΙΟΥ        
ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ   Α                              


                                                        ΟΜΑΔΑ Α

1.      Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση : 
Ποιός είναι ο ιδιαίτερος λόγος που ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο;
α να φτάσει ο άνθρωπος σε βαθύτερη κοινωνία με το Θεό(«καθ’ομοίωσιν»)
β να μπορέσει να γίνει και ο άνθρωπος  θεός
γ να μπορέσει   ο άνθρωπος να επιτύχει το «κατ’εικόνα»
                                                                                             (μονάδες 5)

2Πώς ονομάζεται η σημαντικότερη από τις ακολουθίες που γράφτηκαν για να τιμήσουν τη Θεοτόκο;
                                                                                             (μονάδες 5)

3 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
Η φύση του ανθρώπου είναι «χοϊκή» και «ουράνια», αυτό σημαίνει ότι ο
άνθρωπος μετέχει:
α στον υλικό κόσμο
β στον πνευματικό κόσμο
γ στον υλικό και πνευματικό κόσμο
                                                                                            (μονάδες 5)


4.να επιλέξετε τη σωστή απάντηση  
  «Θεία οικονομία» ονομάζεται το σχέδιο του Θεού:
     α  για την δημιουργία του ανθρώπου
     β  για τη σωτηρία του ανθρώπου
     γ  για τη συντήρηση του κόσμου
                                                                                                  (μονάδες 5 )

  5. .Να ελέγξετε την ορθότητα των παρακάτω φράσεων σημειώνοντας την ανάλογη ένδειξη Σ για τις       σωστές και Λ για τις λανθασμένες:
α Το στοιχείο της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο είναι το λογικό και η ελεύθερη βούληση.
β  Θεμέλιο της χριστιανικής λατρείας είναι ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού
γ.  Ο Θεός είναι τρεις ουσίες και μία υπόσταση.
δ.  Το Χρίσμα επιβεβαιώνει τη δωρεά των χαρισμάτων του αγίου Πνεύματος
ε.  την ημέρα της Πεντηκοστής έχουμε την ίδρυση της εκκλησίας.
στ Οι εικόνες είναι η φυσική απεικόνιση των προσώπων που εικονίζονται.

                                                                                            (μονάδες 30 )
                                           
                                                                          ΟΜΑΔΑ  Β

1 Να αναφέρετε τα υλικά που χρησιμοποιούντα στο βάπτισμα καθώς και τη σημασία τους.

                                                                                            (μονάδες 25 )

2.Ο ελληνικός λαός αποδίδει στην Παναγία περίπου 700 επωνυμίες ,όπως: Μεγαλόχαρη, Γιάτρισσα,
Ελεούσα ,Κοσμοσώτειρα  κ.λ.π. Ποια σχέση φαίνεται από αυτό να έχουν οι χριστιανοί με την Παναγία;

                                                                                            (μονάδες 25 )ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

                                                                                                   13-6-2013


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                               Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

 ΓΕΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

                             ΟΜΑΔΑ  Α΄


Α1.  Μεγάλη Είσοδος είναι:

      α. Η μεταφορά του Ευαγγελίου στο μέσον του ναού.
      β. Η μεταφορά του άρτου και του οίνου στην Αγία Τράπεζα.
      γ. Η μεταφορά του Ευαγγελίου στην Αγία Τράπεζα.                                                                                                                       
                                                                                                         μονάδες 6

Α2.  Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις των παρακάτω στηλών :
       

                         Α                                                    Β

                1.Υιός                                        α. Σωτηρία
                2.Χριστούγεννα                         β. Ακίνητη γιορτή
                3.Θεία Οικονομία                      γ. Θεοφάνης ο Κρης
                4.Κρητική σχολή                       δ. Γεννάται        
                                                                                                             μονάδες 8


Α3.  Να χαρακτηρίσετε ως Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω προτάσεις:
     

                                                                                                                 

       α. Ο Θεός είναι μία ουσία αλλά τρία θεία πρόσωπα.
       β. Στην Κρητική σχολή τα πρόσωπα εικονίζονται ασκητικά, αυστηρά και υποβλητικά.
       γ. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού.
       δ. Για την εκκλησία μας από τις ημέρες της εβδομάδας μόνο η Κυριακή είναι γιορτινή.
                                                                                                               μονάδες  8
Α4. Ποια είναι η σημασία των υλικών που χρησιμοποιούνται στο Βάπτισμα ;
                                                                                                               μονάδες  8
Α5.  Υπάρχει σχέση μεταξύ ενός χριστιανού και του Αγίου , του οποίου φέρει το όνομα;
                                                                                                              μονάδες  10
Α6. Τι σημαίνει η φράση «κατ’ εικόνα και κάθ’ ομοίωσιν»;
                                                                                                              μονάδες 10
                                       ΟΜΑΔΑ Β΄
Β1. Ποιες είναι οι θεομητορικές εορτές και ποιο είναι το περιεχόμενό τους;
                                                                                                               μονάδες 25
Β2. Γιατί και πώς συνδέεται το μυστήριο της μετάνοιας με το σύγχρονο άνθρωπο;
                                                                                                              μονάδες 25
Η Διευθύντρια                                                                  Ο εισηγητής

                                                                                                
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ………                           ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2012 – 2013

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 – 2013
ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΤΑΞΗ : Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α

Α΄ ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ
1.      Κάτω από την Αγία Τράπεζα τοποθετούνται λείψανα αγίων
2.      Την πρώτη χριστιανική εποχή οι άνθρωποι βαπτίζονταν μεγάλοι
3.      Από τα εορταζόμενα γεγονότα της ζωής της Παναγίας τα Ευαγγέλια αναφέρουν μόνο τον Ευαγγελισμό
4.      Τη Μ. Δευτέρα θυμόμαστε την Παραβολή των Δέκα Παρθένων
5.      Οι άγιοι Πάντες γιορτάζονται την Κυριακή μετά την Πεντηκοστή
6.      Το αποστολικό ανάγνωσμα περιλαμβάνει μια περικοπή από τα τέσσερα Ευαγγέλια
7.      Η περίοδος της Μ. Σαρακοστής περιλαμβάνει πέντε Κυριακές
8.      Στο όρος Θαβώρ, ο Χριστός μεταμορφώθηκε φανερώνοντας «την δόξαν » της θεότητάς του
                                                                                            ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΚΟΣΙ

Β΄  ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ

1.      Μ. Δευτέρα                   α)  μύρο
2.      Μ. Τετάρτη                    β)  σφραγίδα της ένωσης
3.      Δακτυλίδια                    γ)  επιβράβευση της εντιμότητας
4.      Στέφανα                         δ)  Πάγκαλος Ιωσήφ, άκαρπη συκή
5.      Χρίσμα                          ε)  Παραβολή των δέκα Παρθένων και των Ταλάντων
6.      Μ Τρίτη                         στ) αμαρτωλή γυναίκα
                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ


Γ΄ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

1.      Ποιες είναι οι ακίνητες Δεσποτικές εορτές της Εκκλησίας; (ονομαστικά και ημερομηνίες )
2.      Τι είναι το «κατ’ εικόνα »  και τι το «καθ’ ομοίωσιν»;
         ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ
ΟΜΑΔΑ Β΄

1.      Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν το δικαίωμα να αυτοαποκαλούνται Χριστιανοί; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας
2.      Ποια είναι η βαθύτερη σημασία του μυστηρίου της Μετάνοιας και τι μπορούμε να απαντήσουμε στους δισταγμούς κάποιων για τη συμμετοχή τους στο μυστήριο;
                                                                              ΜΟΝΑΔΕΣ  ΠΕΝΗΝΤΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                              Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

                      ΕΠΑ.Λ ……………….                                             ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013
Α΄ΤΑΞΗ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Α.

1.     .Ποιες είναι οι σημαντικότερες εκκλησιαστικές ακολουθίες προς τιμήν της Παναγίας

15 μονάδες

2.     Ποια υλικά στοιχεία χρειάζονται για το βάπτισμα και τι συμβολίζουν
15 μονάδες
3.      Χαρακτηρίστε τις παρακάτω εορτές α) ως δεσποτικές , θεομητορικές, αγίων και β) ως κινητές και ακίνητες :

1. Εισόδια της Θεοτόκου                    6. Αγίας Αικατερίνης

2. Πάσχα                                             7. Αγίου Δημητρίου
3. Χριστούγεννα                                 8. Αγίων Πάντων
4. Θεοφάνια                                        9. Ανάληψη του Χριστού
5. Κοίμηση της Θεοτόκου                  10. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
10 μονάδες
4.     Αντιστοιχήστε ό, τι ταιριάζει από τη στήλη Α στη στήλη Β.
Α
Β
 1. χειροτονία
Α. Εξομολόγηση
 1. φανέρωση αμαρτιών
Β. ευλογία του νερού
 1. άγιο μύρο
Γ. άποψη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για την Παναγία
 1. μεγάλη είσοδος
Δ. στο Σταυρό του Χριστού
 1. αγία αναφορά
Ε. Αποσπάσματα από την Καινή Διαθήκη που διαβάζουμε κατά τη Θεία Λειτουργία
 1. Η Κυριακή είναι αφιερωμένη
 Ζ .στην Ανάσταση του Χριστού
 1. Η Παρασκευή είναι αφιερωμένη
Η. Ο ιερέας περνά ανάμεσα από το λαό κρατώντας τα τίμια δώρα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας  
 1. άσπιλος σύλληψη
Θ. μυστήριο του χρίσματος
 1. Απόστολος -Ευαγγέλιο
Ι. ιερή στιγμή της Θείας Λειτουργίας  κατά την οποία ο ιερέας ευλογεί το ψωμί και το κρασί για  να μετατραπούν σε σώμα και αίμα Χριστού
 1. αγιασμός
Κ. μυστήριο της ιεροσύνης
10 μονάδες
ΟΜΑΔΑ Β΄. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1.      Τι γνωρίζετε για το μυστήριο του γάμου: α. για τη θεολογία του, β. για τα υλικά στοιχεία της τελετής και τους συμβολισμούς τους
25 μονάδες
2. Ωφελεί  ή όχι τη ζωή μας η πίστη μας  στον Τριαδικό Θεό και στον Ιησού Χριστό και γιατί;
25 μονάδες
να απαντηθούν ΟΛΕΣ οι ερωτήσεις στην κόλλα αναφοράς
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                        Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                   
ΕΠΑΛ  ……..                                                                                              ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2012-2013
                                                                                                                13/06/2013

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΏΝ


ΘΕΜΑΤΑ


Α΄ ΟΜΑΔΑ (μονάδες 50)Α.1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις ή φράσεις της στήλης Α με εκείνες της στήλης Β.


Α
1.    Βάπτισμα
2.    Μεσσίας
3.    ιερέας εξομολόγος
4.    Χρίσμα
5.    Ευχέλαιο


Β
α. χρισμένος
β. μεσίτης
γ. δωρεά χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος
δ. λουτρό παλιγγενεσίας
ε. σωματική και πνευματική θεραπεία


(μονάδες 10)


Α.2. Διαλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις :

 1. Ο Κύριος ίδρυσε την Εκκλησία
α) ως πρόγευση της Βασιλείας του Θεού.
β) με τον Νόμο που έδωσε στους ανθρώπους.
γ) στη δεύτερη φάση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας.

2.      Για να μπορέσει ο άνθρωπος να συμμετάσχει στη Θεία Ευχαριστία, και κατ’ επέκταση στο Μυστικό Δείπνο, θα πρέπει:
α) να ζει ενάρετη ζωή.
β) να έχει πολλά πνευματικά χαρίσματα
γ) να μιμηθεί το Χριστό στο παράδειγμα της ανιδιοτελούς προσφοράς (διακονίας) στους συνανθρώπους  Του.

3.    Σαράντα  ημέρες μετά το Πάσχα είναι η γιορτή
α) της Πεντηκοστής
β) της Ανάληψης
γ) του Αγίου Πνεύματος.

4.      Ο Ακάθιστος Ύμνος ψάλλεται:
α) στους Χαιρετισμούς της Θεοτόκου
β) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου
γ) Στη γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
(μονάδες 8)

 Α.3.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
 1. Στη Βάπτιση του Κυρίου έγινε η φανέρωση της Αγίας Τριάδας.
 2. Οι αναμνήσεις των θαυμάτων του Κυρίου μας βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε μόνο την ευεργεσία της σωματικής υγείας που μας παρέχει ο Χριστός. 
 3. Στη Θεία Λειτουργία δεν είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή των πιστών, αφού η ιερουργία είναι έργο μόνο των ιερέων.
 4. Η ορθόδοξη παράδοση διδάσκει ότι η Παναγία δεν πέθανε, αλλά αναλήφθηκε στον ουρανό με το σώμα της, όπως ο Χριστός.
 5.  Η Εκκλησία μας γιορτάζει το γεγονός της αναστήλωσης των εικόνων την πρώτη Κυριακή της Μ. Σαρακοστής, που ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας διαβάζεται απόσπασμα από το «Συνοδικό της Ορθοδοξίας» και γίνεται λιτάνευση των εικόνων στους ναούς.
 (μονάδες 10)
      
       
Α.4. Να γράψετε στη στήλη Β τις εορτές που σχετίζονται με τα αντίστοιχα γεγονότα της ζωής της Παναγίας.
                                                                                                                                         


1.      Αφιέρωση της Μαρίας στο Ναό του Σολομώντα από τους γονείς της
2.      Γένεση της Μαρίας από τον Ιωακείμ και την Άννα
3.      Αναγγελία από τον αρχάγγελο Γαβριήλ της γέννησης του Ιησού Χριστού
4.      Γιορτή αφιερωμένη στο πρόσωπο που γέννησε το Θείο Βρέφος
………………………………………………...

……………………………………….............

………………………………………………...


………………………………………………...(μονάδες 12)
                                                                                                                    
Α.5.  Τι ονομάζουμε «Θεία Οικονομία»;
                                                                                                                               (μονάδες 10)                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                       

Β΄ ΟΜΑΔΑ (μονάδες 50)


Β.1.  Η ανάσταση των νεκρών και η δική μας ανάσταση είναι ένα στοιχείο της πίστης μας. Τι είναι αυτό που μας βεβαιώνει για την ανάσταση αυτή;
           (μονάδες 25)

Β.2. Ποια είναι η βαθύτερη σημασία του μυστηρίου της Μετάνοιας και τι μπορούμε να απαντήσουμε στους δισταγμούς κάποιων για τη συμμετοχή στο μυστήριο;

    (μονάδες 25)

Καλή Επιτυχία!!        Ο Διευθυντής                                                                                   Η εισηγήτρια


                                                                                                                       ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ……..
ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2012-13
ΤΑΞΗ:  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις

 

περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2013
Εισηγητής:


 « ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ».

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο.   
Α) Να συμπληρώσετε τα ονόματα των εννέα (9) Αγγελικών Ταγμάτων σύμφωνα με τα αρχικά που σας δίνονται:
Α……, Α……, Α....., Δ……., Ε……., Θ………, Σ……, Χ……… .

Β) Να αναφέρετε σε δύο στήλες 5 Δεσποτικές και 5 Θεομητορικές εορτές.

Γ) Ποιες είναι οι Ακολουθίες προς τιμήν της Θεοτόκου;

Δ) Ο Ελληνικός λαός αποδίδει περίπου 700 επωνυμίες προς τη Θεοτόκο. Γνωρίζετε 7;
Μονάδες 20

ΘΕΜΑ 2ο.
Α) Τι ονομάζει η Εκκλησία μας «Θεία Οικονομία»;
Β) Ποιες είναι οι τρεις φάσεις της Θείας Οικονομίας;
Μονάδες 20

ΘΕΜΑ 3ο.
Α) «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε» ( Γαλ. 3, 27).
Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια γι αυτόν που βαπτίστηκε;

Β) Ποια η σημασία της τριπλής κατάδυσης και ανάδυσης στο νερό της κολυμβήθρας;

Γ) Ποια η σημασία των υλικών, του νερού και του λαδιού, που χρησιμοποιούνται στο μυστήριο του Βαπτίσματος, και τι συμβολίζει το κόψιμο λίγων τριχών σταυροειδώς από το κεφάλι του νέου Χριστιανού;
Μονάδες 15

ΘΕΜΑ 4ο.   
Κατά την τέλεση του μυστηρίου του Γάμου χρησιμοποιούνται υλικά στοιχεία, ως σύμβολα κάποιων βαθύτερων αληθειών.
Ποια είναι και τι γνωρίζετε γι αυτά;
Μονάδες 25

ΘΕΜΑ 5ο.  
Α) Κατά την περίοδο της Μ. Σαρακοστής, τελούνται ακολουθίες, που δεν τελούνται κατά την υπόλοιπη χρονιά. Ποιες είναι αυτές; ( ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ )

Β) Να βάλετε σε δύο στήλες και σε σωστή σειρά τις Κυριακές του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου όπως σας δίνονται παρακάτω ανακατεμένες:

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
  1. Της Σαμαρείτιδος
  2. Του Παραλύτου
  3. Του Τυφλού
  4. Των Αγίων Πάντων
  5. Άγιο Πάσχα
  6. Α' Νηστειών (Ορθοδοξίας)
  7. Γ' Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)
  8. Του Ασώτου
  9. Ε' Νηστειών (Μαρίας της Αιγυπτίας)
10. Της Πεντηκοστής

11. Της Τυρινής
12. Του Θωμά
13. Των Μυροφόρων
14. Των Απόκρεω
15. Του Τελώνου και του Φαρισαίου
16. Των Βαΐων
17. Των Πατέρων της Α Οικουμενικής Συνόδου
18. Β' Νηστειών (Γρηγορίου του Παλαμά)
19. Δ' Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος)
Μονάδες 20

Κ α λ ή   ε π ι τ υ χ ί α !

Ο Διευθυντής
Ο Εισηγητής                                                                 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
                                                                     ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
                                                                               ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
                                                                                     ΤΑΞΗ Α΄
                                                                                    7-6-2013
                                                                                   ΘΕΜΑΤΑ
                                                                                   ΟΜΑΔΑ Α΄
Α1.1 Να προσδιορίσετε το ΣΩΣΤΟ και το ΛΑΘΟΣστις παρακάτω προτάσεις:
α)Ο άνθρωπος πλάστηκε σύμφωνα με την εικόνα του Θεού και με προοπτική να μείνει αθάνατος. Σ Λ
β) Το στοιχείο της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο είναι το λογικό και η ελεύθερη βούληση. Σ Λ
γ) Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκηο άνθρωπος πλάστηκε όχι μόνο <κατ΄εικόνα> αλλά και <καθ’ ομοίωσιν>   Σ  Λ
δ) Την ομοίωση με το Θεό θα την επιτύγχανε ο άνθρωπος με τη σωστή χρήση της ελεύθερης  βο.υλησης. Σ Λ                                                                                                                                       Μ. 6
Α1.2 Να επιλέξετε το ΣΩΣΤΟ στις παρακάτω προτάσεις:
α) Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο με έναν  ιδιαίτερο σκοπό:
_ Να φθάσει σε βαθύτερη κοινωνία μαζί του
-Να γίνει κυρίαρχος του κόσμου
-Να νικήσει το διάβολο
β) άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί  στην εμπειρία της ένωσης με το Θεό, δηλαδή στη θέωση:
-με τη συμμετοχή του στα μυστήρια  και την προσευχή
- με τη δοξολογία του Θεού
- με την επιτέλεση αγαθών έργων                                                                                                       Μ. 6

Α1.3 Συμπληρώστε τα κενά στο παρακάτω κείμενο, με τις λέξεις που σας δίνονται: εκκλησία, διαφθορά πλάνη, αλήθεια,αποκαθιστώ,πεσμένη,αμαρτία,φθορά, θάνατος,<οικονομώ>, σωτηρία,σταδιακά,<θεία οικονομία>.
<Όπως λένε οι Πατέρες της Εκκλησίας ο Δεσπότης  του κόσμου είδε με φιλάνθρωπα μάτια τη. . . . . . . . . του ανθρώπουκαι θέλησε να τον επαναφέρει από την . . . . . . . . . . . .. .στην επίγνωση της  . . . . . . . . . . . .Να . . . . . . . . . . . . . . . . . . .την . . . . . . . . . . . . . . . . . .και διχασμένη από την . . . . . . . . . . .φύση του ανθρώπουκαι να τη σώσει από τη . . . . . . . . . . . ,και το . . . . . . . . . . . .. . . . .  Ο Θεός <. . . . . . . . . . . . . >δηλαδή σχεδίασε και πραγματοποίησε τη . . . . . . . . . . .του ανθρώπου. Αυτό έγινε . . . . . . . . . . .,όπως ακριβώς κάνει ο γιατρός και με την κατάλληλη δίαιτα και φαρμακευτική αγωγή επαναφέρει έναν άρρωστο οργανισμό στην κατάσταση της υγείας.Το σχέδιο αυτό του Θεού λέγεται <. . . . . . .   . . . . . . . . . . . .>                                                                                                                                                        Μ. 6
Α1.4 Δώστε με συντομία τη σημασία του βιβλικού όρου  < θεία οικονομία>καθώς επίσης και τα στάδια πραγματοποιήσής της.                                                                                                                      Μ. 7
Α2.1 Να προσδιορίσετε το ΣΩΣΤΟ και το ΛΑΘΟΣ στις παρακάτω προτάσεις:
α)Στις 25 Δεκεμβρίου πανηγυρίζουμε τη Γέννηση και τη Βάπτιση του Κυρίου .   Σ  Λ
β)<Επιφάνια> ονομάζονταν ως τα μέσα του 4ου μ. Χ αι.τα Χριστούγεννα     Σ Λ
γ)Η σάρκωση του Ιησού  είναι ιστορικό γεγονός  που αμφισβητείται από την ιστορική έρευνα Σ Λ
δ) Ο Ιησούς είιναι ιστορικό πρόσωπο που έδρασε επί αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου Σ Λ  
                                                                                                                                                                              Μ 6
Α2.2 Να επιλέξετε το  ΣΩΣΤΟ στις παρακάτω προτάσεις:
α)Ο σκοπός της ενανθρώπησης του Κυρίου συνίσταται στην:
- ταπείνωση του ανθρώπου
-επανόρθωση του αδαμιαίου σφάλματος
-επανόρθωση του σφάλματος του Αδάμ και στην ανύψωση του ανθρώπου
β)Ο Κύριος με τη σταυρική του θυσία
- υποτάχθηκε στο θάνατο
-ελευθέρωσε τον άνθρωπο από τα δεσμά του θανάτου
-συμφιλίωσε τον άνθρωπο με το Θεό, πάτησε με το θάνατό του το θάνατο και το διάβολο, θεμελίωσε την Εκκλησία και μας χάρισε τη ζωή.                                                                                                          Μ. 6
Α2.3Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α΄με εκείνες της στήλης Β΄.
                                Α                                                                                            Β
             <Συσταύρωση>                                                              αρχή, πρωτότοκος  εκ των νεκρών
             Ανάσταση του Χριστού                                               προπατορικό αμάρτημα
             Θάνατος                                                                          διακονία, απαλλαγή από πάθη
            Τριαδικός Θεός                                         μετοχή στον παράδεισο, αιώνια κοινωνία με το Χριστό
             Αθανασία                                                                       αθάνατος
           Χριστιανισμός – θάνατος                                              μετάβαση στην αληθινή ζωή
                                                                                                                                                                      Μ.6
Α2.4 Δώστε με συντομία τη βαθύτερη σημασία του μυστηρίου της Μετάνοιας.                        Μ. 7
                                                                                 ΟΜΑΔΑ Β ΄
Β1 /Κείμενο 1ο <Χαμογέλασα όταν μου έγραψες ότι δεν ξέρεις το διάβολο. Κι όμως τον έχεις συναντήσει, γιατί εναντιώνεται σε κάθε έργο που γίνεται για το Θεό. Παρεμβαίνει σαν πνεύμα υπερηφανείας, θυμού, πλεονεξίας ή ό,τι άλλο  είναι καταστρεπτικό για τη ζωή μας. Γι’ αυτό πρέπει να ψάξουμε να δούμε ποιοι είμαστε και ποιο κομμάτι της ψυχής μας είναι δικό του και ποιο είναι του Θεού>. (Η ασκητική της αγάπης, σελ. 400, μοναχή Γαβριηλία.
Κείμενο2ο < . . . . .Εμείς προερχόμαστε από το Θεό.Όποιος γνωρίζει το Θεό μας καταλαβαίνει ,όποιος δεν προέρχεται από το Θεό δε μας καταλαβαίνει, Έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε το πνεύμα της αλήθειας από το πνεύμα της πλάνης.. . . . . .Πραγματικά την αγάπη μας για το Θεό την εκφράζουμε  τηρώντας τις εντολές  του. . . . .κάθε παιδί του Θεού μπορεί να νικήσει  τον κόσμο. . . .νικούμε τον κόσμο με την πίστη μας. Ποιος μπορεί να νικάει τον κόσμο; Μόνον όποιος πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. (Α΄Ιωαν. 5,1-5)
Ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες  ο Σατανισμός εμφανίζεται με διαφορετικές δραστηριότητες : φιλοσοφικές , θρησκευτικές, ψυχολογικές κά.Με βάση τα παραπάνω κείμενα  αλλά και σε συνδυασμό με τις γνώσεις σας, πώς μπορούμε να ξεχωρίζουμε το πνεύμα της αλήθειας από το πνεύμα της πλάνης  και πώς μπορούμε να νικήσουμε το πνεύμα της πλάνης;                                                             Μ.25                                                      
  Β2 /α) Ποιες είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν οι σύγχρονες αιρέσεις προκειμένου να στρατολογήσουν οπαδούς;
β)Η προπαγανδιστική και προσηλυτιστική κινητοποίηση της οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά σχετίζεται με τις μεθόδους  στρατολόγησης των άλλων αιρέσεων;  Είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα;
                                                                                                                                                                     Μ. 25
Η  Διευθύντρια                                                                                   Η Εισηγήτρια                                
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.
                                                           ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
                                                              ΘΕΜΑΤΑ
                                                       ΟΜΑΔΑ Α(50 ΜΟΝΑΔΕΣ)

1.      ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ(15 μονάδες)

·         Λατρεία είναι η ορθή δοξολογία του Θεού.
·          Η θυσία του Χριστού επαναλαμβάνεται στη χριστιανική λατρεία.
·         Η Θεία Κοινωνία αποτελεί απλή ανάμνηση του Μυστικού Δείπνου .
·         Ο πνευματικός κόσμος είναι πανταχού παρών.
·         Το κατ΄εικόνα σημαίνει την ομοιότητα.
·         Η φύση του ανθρώπου είναι και υλική και πνευματική.

2.      ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ(10 μονάδες)
(Υπαπαντή, Δωδεκαήμερο, Θεοφάνια, νηστεία, Περιτομή, μεθεόρτια, προπάτορες, εορτή, προεόρτια, απόηχος, προπαρασκευή, γιορτή ,Σαρανταήμερο)

«Σε κάθε γιορτή μιας επετείου ή ενός γεγονότος έχουμε τρία στάδια:…………………. ,…………………………. και  τα μετα από αυτή ,δηλαδή τον………………………. της. Στη γλώσσα της Εκκλησίας τα στάδια ονομάζονται: …………………… , ………………………. , ………………………..Έτσι πριν από τα Χριστούγεννα έχουμε το «……………………….» , που είναι περίοδος ……………………… , αφιερωμένη στους προφήτες και στους …………………. του Χριστού. Ακολουθεί η γιορτή της Γέννησης και ύστερα από αυτή έχουμε το «……………………………» με την …………………………του Χριστού και τα …………………….., για να κλείσει ο κύκλος σαράντα μέρες μετα, με τη γιορτή της …………………………..».

3.      ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ(15 μονάδες)
                                                                               Σταυρός και Ανάσταση
·         Θεία Μετάληψη                                                  Πνευματικό στοιχείο
·         Χαρμολύπη                                                           Μυστικός Δείπνος
·         Θάνατος                                                                 Τριαδικός Θεός
·         Άφθαρτο λείψανο                                                Χώρα των ζώντων
·         Αθάνατος                                                                Κοίμηση
·         Ψυχή.                                                                      Άγιος Σπυρίδων
4.       ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ(10 μονάδες)
Τι σημαίνουν οι παρακάτω έννοιες: Ακάθιστος ύμνος, δόγμα Ασπιλης Σύλληψης , Κυριακή της Ορθοδοξίας, , Σώμα Χριστού, εικονομάχοι.
                                                         ΟΜΑΔΑ Β(50 ΜΟΝΑΔΕΣ)
1.      «Γιατι η λύπη ,που αντιμετωπίζεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, οδηγεί στη μετάνοια, κι αυτή καταλήγει στη σωτηρία ,για την οποία κανείς δε μετανιώνει. Αντίθετα , η λύπη που προέρχεται από ανθρώπινα προβλήματα οδηγεί στο θάνατο.(Β΄Κορ. 7,10).
Σύμφωνα με το παραπάνω κείμενο και με όσα γνωρίζετε ποια είναι η σημασία της μετάνοιας;      25 μονάδες
2.      Γιατί η Εκκλησία δεν επικροτεί (για τους βαπτισμένους χριστιανούς) του  πολιτικού γάμου;   Να αναλύσετε την απάντησή σας.  25 μονάδες 
                                                         
  
  Η διευθύντρια                                                                                  Η καθηγήτρι


                                                                                                                      
  ΓΕΛ ……….
  ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ
                              
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/5/2013
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Α

Α1. Να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
   1. Σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία πνευματικός θάνατος είναι :
    α) ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα
    β) η απομάκρυνση του ανθρώπου από το Θεό
    γ) η σύγκρουση του ανθρώπου με το συνάνθρωπό του

   2. Το «ενεφύσησεν πνοή ζωής» σημαίνει τη μετάδοση στον άνθρωπο :
    α) πνευματικών χαρισμάτων
    β) της ζωής
    γ) της ψυχής

   3. Στην εικόνα του Χριστού αναπαριστάνουμε και προσκυνούμε:
    α) την ανθρώπινη φύση Του
    β) την θεϊκή Του φύση
    γ) το πρόσωπο του Κυρίου στο οποίο οι δυο φύσεις είναι αχώριστα ενωμένες

   4. Η ανάσταση του Χριστού :
    α) δίνει στον πιστό τη βεβαιότητα της δικής του ανάστασης
    β) δίνει στον πιστό ελπίδα ότι και αυτός είναι πιθανό να αναστηθεί
    γ) ήταν ένα γεγονός που αφορούσε μόνο το Χριστό
μονάδες 12

Α2. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα στοιχεία της στήλης Β (δυο στοιχεία από τη στήλη Β         περισσεύουν)
1.      Μεγάλη είσοδος
2.      Επίκληση Αγίου Πνεύματος
3.      αναγνώσματα
4.      Μικρή είσοδος
5.      «λάβετε φάγετε»


Ευαγγέλιο
Ειρηνικά
Έναρξη κηρύγματος Κυρίου
Πρόσκληση σε Θεία Κοινωνία
Ανάβαση Κυρίου στο Γολγοθά
Καθαγιασμός Τιμίων Δώρων
Ανάμνηση Μυστικού Δείπνου 

 μονάδες  10
Α3. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες, αιτιολογώντας την επιλογή σας :
    1. Στο μυστήριο του χρίσματος ο βαπτιζόμενος αλείφεται με λάδι, όπως οι αθλητές της πάλης, για
       να ξεγλιστράει από τις παγίδες του διαβόλου       
                                                                   μονάδες 2+5  
    2. Το σχέδιο της θείας οικονομίας  πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε με την ενανθρώπηση του
       Κυρίου                                                                                                                            μονάδες 2+5                                                                                                   
          

Α4. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες :
   1. Ο Θεός επέτρεψε το σωματικό θάνατο για να θυμάται ο άνθρωπος την αποστασία του
   2. Η Θεία Ευχαριστία αποκαλείται Θεία Κοινωνία γιατί προβάλλει ήθος συνύπαρξης των ανθρώπων
   3. Την Πεντηκοστή γιορτάζουμε την ίδρυση της Εκκλησίας
   4. Στο μυστήριο της μετάνοιας μπορούν να συγχωρεθούν μόνο οι ΄΄μικρές΄΄ αμαρτίες
   5. Η τριπλή κατάδυση και ανάδυση στο βάπτισμα συμβολίζει την τριήμερη ταφή και την Ανάσταση
     του Κυρίου     
  6. Η Τετάρτη είναι ημέρα νηστείας γιατί είναι αφιερωμένη στα Πάθη του Κυρίου
  7. Η κοπή των μαλλιών στο Βάπτισμα δηλώνει την δουλική υποταγή του βαπτιζόμενου στον Κύριο
μονάδες 14

ΟΜΑΔΑ Β
Β1. Σήμερα για πολλούς ανθρώπους ο γάμος είναι μια εθιμοτυπική τελετή:
   1. Τι αποτελεί ο γάμος για την Εκκλησία και ποιος ο σκοπός τέλεσής του;    
μονάδες 7
   2. Γιατί ο Απ. Παύλος αποκαλεί το γάμο «μέγα» μυστήριο; Τι θέλει να προτρέψει το νέο ζευγάρι;
μονάδες 12
   3. Γιατί η Εκκλησία δεν επικροτεί την επιλογή του πολιτικού γάμου για τους χριστιανούς;
μονάδες  6

Β2. Η Εκκλησία με τις Οικουμενικές Συνόδους, που διατύπωσαν τα δόγματα της, αντιμετώπισε αποτελεσματικά τις αιρέσεις που εμφανίστηκαν στους κόλπους της :
1. Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά Ορθοδοξίας και αίρεσης;
μονάδες  8
2. Τι είναι «δόγμα» κατά την Εκκλησία;
μονάδες 5
3.Τι γνωρίζετε για το Τριαδικό δόγμα;  Ποια η σημασία του για τους πιστούς;
μονάδες 12
Καλή επιτυχία!  

           
               
        Η Διευθύντρια                                                                       Η Εισηγήτρια     

                         ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ…………….               ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ  2012-13

ΤΑΞΗ A
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ  2012  ΣΤΑ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Α

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ – ΛΑΘΟΥΣ      (ΜΟΝ. 10)
1.      Οι άγγελοι είναι πανταχού παρόντες
2.      Το σχέδιο της Θείας Οικονομίας εξελίχτηκε σε δυο φάσεις.
3.      Η Μ. Δευτέρα είναι αφιερωμένη στη παραβολή  των ταλάντων.
4.      Ο πνευματικός θάνατος ιστορικά προηγείται του σωματικού.
5.      «Παράκλητος» για την εκκλησία είναι το Άγιο Πνεύμα.
6.      Το ευχέλαιο κατά τη διάρκεια της Μ. Εβδομάδας, τελείται τη Μ. Τετάρτη.
7.      Ο μεγάλος αγιασμός τελείται δυο φορές το χρόνο.
8.      Η Λειτουργία των Προηγιασμένων τελείται τη Μ. Σαρακοστή.
9.      Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά αποδίδουν τιμή στο σταυρό.
10.  Οι Μασονικές στοές είναι τα τεκτονικά εργαστήρια .


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ      (ΜΟΝ. 10)
1.      Η Θ. Λειτουργία που τελείται τις περισσότερες Κυριακές είναι: α) του Ι. Χρυσοστόμου, β) του Μ. Βασιλείου, γ) των Προηγιασμένων
2.      Από τα εορταζόμενα γεγονότα της ζωής της Παναγίας τα ευαγγέλια αναφέρουν μόνο  α) την Κοίμησή της, β) τον Ευαγγελισμό της, γ) τα Εισόδιά της
3.      Πρότυπο των συνόδων της εκκλησίας είναι: α) η Α΄ οικουμενική σύνοδος, β) η αποστολική σύνοδος, γ) ο Μυστικός Δείπνος.
4.      Οι άγγελοι διακρίνονται σε  α) 7, β)8, γ)9, ομάδες.
5.      Η ανάληψη γιορτάζεται: α) 40 μέρες μετά το Πάσχα, β) 50 μέρες μετά το Πάσχα, γ) 30 μέρες μετά το Πάσχα.
6.      «Θεοτοκία» είναι: α) ύμνοι προς τη Παναγία, β) γιορτές της Παναγίας, γ) ακολουθίες προς τιμή της Παναγίας
7.      Η περίοδος του Τριωδίου: α) περιλαμβάνει τη περίοδο της Μ. Σαρακοστής, β) συμπεριλαμβάνεται στη περίοδο της Μ. Σαρακοστής, γ) είναι ανεξάρτητη από τη περίοδο της Μ. Σαρακοστής.
8.      Η Κυριακή των Αγίων Πάντων εντάσσεται στην περίοδο: α) της Μ. Σαρακοστής, β) του Πεντηκοσταρίου, γ) του Τριωδίου
9.      Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά , ο Ιησούς είναι:  α) δημιούργημα του Θεού, β) Θεός, γ) ισότιμος του ανθρώπου.
10.  Κέντρο της χριστιανικής λατρείας είναι: α) η Θ. Ευχαριστία, β) το Ευχέλαιο, γ) η τιμή των αγίων.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ      (ΜΟΝ. 30)
1.      Πως διακρίνονται οι γιορτές του ετήσιου εορταστικού κύκλου;
2.      Τι είναι η «Άσπιλος Σύλληψη» της Θεοτόκου και ποια είναι η θέση της ορθόδοξης εκκλησίας γι΄ αυτή;
3.      Γιατί τιμούμε τους αγίους;
4.      Αναφέρετε τρία χαρακτηριστικά των Μασόνων που να αποδεικνύουν ότι είναι θρησκεία.
5.      Ποια είναι η θέση των Μαρτύρων του Ιεχωβά για την Αγία Γραφή;
6.      Τι γνωρίζετε για τον τρόπο επικοινωνίας του Θεού με τον κόσμο;


ΟΜΑΔΑ Β

1.      Ποια είναι η πίστη της ορθόδοξης εκκλησίας για το Θεό; ((ΜΟΝ. 25)

2.      Ποια είναι η πίστη της ορθόδοξης εκκλησίας για τις εικόνες του Χριστού και των αγίων; ((ΜΟΝ. 25) 7/6/2013Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                   Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


                                                             

ΤΑΞΗ: Α` ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………..
Ημερομηνία: ……………………………………….

ΟΜΑΔΑ Α`
Α1. Να επιλέξετε σωστό ή λάθος στις παρακάτω προτάσεις:
1.                  Ο Χριστός σεβάστηκε την Ιουδαϊκή παράδοση
2.                   Βασικά χαρακτηριστικά της σωστής λατρείας είναι η μετάνοια και η ταπεινότητα
3. Οι Χριστιανοί από τα πρώτα χρόνια έκτιζαν μεγαλοπρεπείς ναούς
4. Η λατρεία της Εκκλησίας μας σήμερα είναι εντελώς διαφορετική από το βυζαντινό λατρευτικό τυπικό.
5. Ο Χριστός δίδαξε ότι η συμμετοχή σε  θυσίες και   λατρευτικές τελετές οδηγούν στη σωτηρία
                                                                               (ΜΟΝΑΔΕΣ 10)

Α2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση στις προτάσεις:
1.      Οι άγγελοι είναι
Α) δημιουργήματα του Θεού κατώτερα από τον άνθρωπο
Β) ανύπαρκτοι στην ορθόδοξη παράδοση
Γ) πνευματικές υπάρξεις,  παρόντες στη ζωή των ανθρώπων
2. Έργο των αγγέλων είναι να
Α) υμνούν το Θεό
Β) προστατεύουν τους ανθρώπους
Γ) και τα δύο από τα παραπάνω
3. Οι άγγελοι απεικονίζονται στην εικονογραφία
Α)στον τρούλο γύρω από τον Παντοκράτορα
Β)σε όλες τις αγιογραφίες δίπλα στους αγίους ή το Χριστό
Γ)δεν απεικονίζονται , είναι πνευματικά όντα
4. Ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει το διάβολο
Α)αν τον αποφεύγει και τον αγνοεί
Β)αν συμμετέχει στη μυστηριακή ζωή
Γ)αν τον πολεμάει καθημερινά στη ζωή του
                                                                            ΜΟΝΑΔΕΣ 10

Α3. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις λέξεις που σας δίνονται σε παρένθεση: (ελεύθερη βούληση, θεός, πνοή, υλικό, λογικό)
Ο άνθρωπος πλάστηκε σύμφωνα με τη εικόνα του Θεού για να γίνει …………………………….κατά χάριν. Τα στοιχεία της εικόνας του Θεού στον άνθρωπο είναι το ……………………………….. και η ………………………………………………………………. Σύμφωνα με τη διήγηση της Παλ. Διαθήκης ο άνθρωπος πλάστηκε από χώμα και ο Θεός του έδωσε ……………………… ζωής. Το χώμα  δείχνει τη σχέση του ανθρώπου με τον  ………………………..  κόσμο. Η πνοή δείχνει τη σχέση του ανθρώπου με τον πνευματικό κόσμο και το Θεό.                                                                    ΜΟΝΑΔΕΣ 10
Α4. Αντιστοιχίστε τις παρακάτω φράσεις των δυο πινάκων
ΠΙΝΑΚΑΣ Α
1.Ο ανθρώπινος εγωϊσμός
2.Η απομάκρυνση από τον αληθινό τρόπο ζωής
3.Η δυνατότητα να μοιάσει στο Θεό
4.Αιρετικοί που πιστεύουν ότι το Άγιο Πνεύμα τους καθοδηγεί
5.Δεν είναι αίρεση, είναι λατρεία του κακού
ΠΙΝΑΚΑΣ Β
Α.Σατανισμός
Β.Πεντηκοστιανοί
Γ.Αίτιο των αιρέσεων
Δ.Συνέπεια των αιρέσεων
Ε.Θέωση, καθ’ ομοίωσιν
                                                                ΜΟΝΑΔΕΣ 10
Α5. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
1.Ειδική ιεροσύνη είναι
Α)η ιεροσύνη των μοναχών
Β)η ιεροσύνη των λαϊκών
Γ) η ιεροσύνη των κληρικών
2. Σκοπός της ιεροσύνης είναι
Α)η διακονία του λαού
Β)η τέλεση λατρευτικών τελετών
Γ)η άσκηση της θρησκευτικής εξουσίας
3. Η Θεία Ευχαριστία είναι
Α) μυστήριο που παραδόθηκε από τους αποστόλους για να μείνει ενωμένη η εκκλησία μετά από αυτούς
Β)μίμηση των δείπνων αγάπης των πρώτων Χριστιανών
Γ)συνέχεια του Μυστικού Δείπνου του Χριστού με τους μαθητές του
4. Στη Θ. Λειτουργία προσευχόμαστε
Α)για τη σωτηρία της ψυχής μας
Β)για τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου
Γ)για να αποδείξουμε θαυμασμό, αφοσίωση και λατρεία
5. Αν καταργήσουμε τις εικόνες από τους ναούς
Α)καταργούμε την ειδωλολατρική έκφραση της πίστης
Β)καταργούμε την ορθόδοξη έκφραση πνευματικότητας
Γ)καταργούμε τη δυνατότητα της ύλης να εκφράσει το Θεό, άρα και να σωθεί                                         ΜΟΝΑΔΕΣ 10
ΟΜΑΔΑ  Β`
Β1. Να εξηγήσετε τη σημασία της μετάνοιας και του μυστηρίου της Εξομολόγησης για την γνήσια χριστιανική ζωή. Σχολιάστε αν θέλετε τις έννοιες εγωισμός, ταπείνωση, επανόρθωση, σωτηρία, άνοιγμα στον άλλο.                            ΜΟΝΑΔΕΣ 25
Β2. Να εξηγήσετε γιατί ο Χριστιανός δεν μπορεί να έχει σχέση με τη μαγεία. Σχολιάστε τις έννοιες λευκή και μαύρη μαγεία, ελεύθερη βούληση, εξάρτηση, εξουσία.
                                                                           ΜΟΝΑΔΕΣ 25

                  ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!  

                                 Η Δ/ντρια-Εισ/τρια
                                                                   


 Γ.  ΛΥΚΕΙΟ                                                                     Σχ. έτος 2012 – 13
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  Α ΤΑΞΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ……………………………………………………………………………………..

ΟΜΑΔΑ Α΄

Α 1.1. Να συσχετίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω στηλών γράφοντας στην κόλλα της αναφοράς το γράμμα της αριστερής στήλης και δίπλα τον αριθμό της δεξιάς στήλης που νομίζετε ότι σχετίζεται με το αντίστοιχο γράμμα.
α. σφραγίδα ένωσης, έκφραση σταθερότητας
β. εντιμότητα ζωής μέχρι το γάμο
γ. ο γάμος γινόταν μαζί με τη Θ. Ευχαριστία
δ. χρήση ρυζιού.
ε χαρά και πανηγυρικό αίσθημα.
1.      στάρι
2.      λάδι
3.      δακτυλίδια
4.      κοινό ποτήριο
5.      χορός
6.      στεφάνια
7.      ευτεκνία
 Μον. 5

Α. 1.2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, γράφοντας στην κόλλα της αναφοράς τον αριθμό της κάθε μιας και δίπλα το αντίστοιχο γράμμα Σ ή Λ.
 1. Οι  χριστιανικές γιορτές αναφέρονται στα ξεχωριστά γεγονότα πραγματοποίησης της Θ. Οικονομίας
 2. Το νερό στο βάπτισμα συμβολίζει μόνο την καταστροφή του κακού και της αμαρτίας.
 3. Τα ονόματά μας, μας υπενθυμίζουν πως πρέπει να μιμηθούμε τη ζωή ενός αγίου
 4. Οι εικόνες στην χριστιανική λατρεία αποτελούν φυσική απεικόνιση των προσώπων που εικονίζουν
 5.  Οι  άγγελοι είναι διακεκριμένοι χριστιανοί μετά το θάνατό τους
 6. Με την προσκύνηση των εικόνων, η τιμή «προς το πρωτότυπον διαβαίνει».
 7. Τα «αναγνώσματα» είναι το σημαντικότερο γεγονός της Θ. Λειτουργίας
 8. Το μυστήριο της Θ. Ευχαριστίας συστήθηκε από το Χριστό

Μον. 8


Α 2. Για τα θέματα που ακολουθούν να γράψετε στην κόλα της αναφοράς τον αριθμό του θέματος και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
Α 2.1.  Στο μυστήριο της εξομολόγησης ο εξομολόγος – πνευματικός είναι:
   α. Ανακριτής-δικαστής που επιβάλλει ποινές για το κακό που διαπράξαμε
   β. «Γιατρός» των ψυχών που θεραπεύει από την πνευματική ασθένεια
   γ. Ψυχολόγος – ψυχίατρος που οδηγεί τον άνθρωπο σε ισορροπία.
Α 2.2 Σύμφωνα με την αγιογραφική παράδοση της Εκκλησίας  τα ονόματα  «ο ων» και «Ιησούς Χριστός» στην εικόνα του Χριστού:
   α. Δηλώνουν τα κοσμικά ονόματα του Χριστού
   β. Τονίζουν τη θεϊκή φύση του
   γ. Δηλώνουν τη θεϊκή και την ανθρώπινη φύση του  
Α 2.3.  Στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας η Μ. Παρασκευή είναι αφιερωμένη:
   α. Στην κάθοδο του Χριστού στον άδη  και στο κήρυγμά του στους νεκρούς.
   β. Στα άγια, σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου
   γ. Στον ιερό Νιπτήρα και στο Μυστικό Δείπνο.
Α 2.4. Σύμφωνα με την πίστη τους οι μάρτυρες του Ιεχωβά για τον Ιησού Χριστό δέχονται ότι:
   α. είναι το πρώτο δημιούργημα του Θεού – Πατέρα.
   β. συνάναρχος και συναιώνιος με το Θεό - Πατέρα
   γ. ενεργός δύναμη μέσω της οποίας ο Θεός ενεργεί στον κόσμο

Μον. 12

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ
Α 3.1. Να αναφέρετε δύο τρόπους με τους οποίους ο χριστιανός μπορεί να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς από τις κακές πνευματικές δυνάμεις στη ζωή του.
Μον. 10

Α 3.2 Γιατί λέμε πως με το Μυστήριο της εξομολόγησης ο άνθρωπος ξαναβρίσκει τη χαμένη του κοινωνικότητα;

Μον. 15
ΟΜΑΔΑ Β


Β 1. Η Παναγία αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό πρόσωπο για τη χριστιανοσύνη.
α) Ποιος ο ρόλος της στην πραγματοποίηση του θεϊκού σχεδίου για τη σωτηρία του κόσμου; (Μον. 10)
β) Με ποιους ιδιαίτερους τρόπους τιμούν οι Έλληνες το πρόσωπό της; (Μον. 15)

Μον. 25


Β 2 Ο κοινωνιολόγος Emile Durkheim υποστηρίζει ότι ένας ιερέας έχει ποίμνιο, ο μάγος έχει πελατεία. Ποιες διαφορές εντοπίζετε μεταξύ μαγείας και χριστιανικής λατρείας με βάση και την παραπάνω διαπίστωση;

Μον. 25

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

                                                                                                    

                                                                                                                                               

  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  ……………………                        ΣΧΟΛ.  ΕΤΟΣ   2012-2013
                                                                                  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14  ΙΟΥΝΙΟΥ
   ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ  2013
   ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
    ΤΑΞΗ: A΄
ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ  Α

Α.1  Να εξηγήσετε τη φράση και  τους όρους που ακολουθούν: «Προσδοκώ ανάστασιν
        νεκρών»,  θεομητορικές γιορτές,  Πεντηκοστή,  παράδεισος.
                                                                                                               Μονάδες  12

Α.2 Να αντιστοιχίσετε τον κάθε αριθμό της στήλης Α με το κατάλληλο γράμμα της
       στήλης Β.
                  Α                                                                              Β
    1. Άγιο Πνεύμα                                                  α. λογικό και ελεύθερη βούληση
    2. «καθ ομοίωσιν»                                              β. τέλεση της χριστιανικής λατρείας
    3. «κατ΄εικόνα»                                                  γ. Παράκλητος
    4. ναός                                                                δ. Άγιο Μύρο
    5.  Χρίσμα                                                           ε. θέωση
                                                                                                                      Μονάδες 5
  
Α.3 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι γράφοντας στο τετράδιό σας την ένδειξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση :       
         
        α. Τα Θεοφάνια είναι κινητή Δεσποτική γιορτή.
     β. Η ανθρώπινη φύση είναι «χοϊκή» αλλά και «ουράνια».
     γ. Ο Χριστός αγαπούσε και συγχωρούσε τους αμαρτωλούς.
     δ. Στις ευχές και στους ύμνους του μυστηρίου του Ευχελαίου, τονίζεται η ενότητα
         του σώματος και της ψυχής.
     ε. Το κοινό ποτήριο στο μυστήριο του γάμου υπενθυμίζει ότι οι σύζυγοι θα έχουν πλέον κοινή συμμετοχή στις χαρές και στις λύπες της ζωής.
    στ. Μικρή Είσοδος είναι η μεταφορά του άρτου και του οίνου από την πρόθεση στην
          Αγία Τράπεζα.
                                                                                                                   Μονάδες 12

Α.4 Να αναφέρετε τις ακολουθίες που γράφτηκαν για να τιμήσουν την Παναγία..

                                                                                                                     Μονάδες 6

Α.5 Ποια υλικά στοιχεία χρησιμοποιούνται στο Βάπτισμα και ποια είναι η σημασία τους;

                                                                                                                     Μονάδες 15

ΕΠΑ.Λ    …………
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012-2013
ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ        ΤΑΞΗ Α΄        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ
 ΟΜΑΔΑ Α΄
1..Ποιος είναι ο χώρος τέλεσης της λατρείας και τι γνωρίζετε γι’ αυτόν; (Μόρια 10  )
2. Περιγράψτε το μυστήριο του Βαπτίσματος. (Μόρια 16 )
3α Χαρακτηρίστε σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω θέσεις: (Μόρια  10 )
        i.            Η Εκκλησία αποτελεί τη δεύτερη φάση του σχεδίου τη Θείας Οικονομίας.
      ii.            Στις 25 Δεκεμβρίου οι εθνικοί γιόρταζαν το θεό Ήλιο.
    iii.            Η σωτηρία που μας χάρισε ο Χριστός είναι διπλή: επανόρθωση και ανύψωση.
    iv.            Η πίστη της εκκλησίας στην Ανάσταση του Χριστού αποτέλεσε από την αρχή της ίδρυσής της το Α και το Ω.
      v.            Ο νηπιοβαπτισμός επικράτησε από την αρχή του Χριστιανισμού.
3β. Αντιστοιχήστε τις παρακάτω στήλες:  (Μόρια 14 )
a)      Πεντηκοστή                                            α)  Θεία Ευχαριστία
b)      Αίρεση                                                     β) επιλογή
c)      Παράκλητος                                            γ) ίδρυση Εκκλησίας
d)     Κέντρο της λατρείας                             δ)  μεσίτρια
e)      Μετάνοια                                                ε) μεταστροφή
f)       Παναγία                                                  στ) Άγιο Πνεύμα
g)      Άγιος                                                         ζ) θέωση
ΟΜΑΔΑ Β΄
1.      Τι εννοούμε λέγοντας ότι Άγιος είναι ο αληθινός άνθρωπος; (Μόρια  25)
2.      Ποια είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας, ποια η σημασία τους για τον πιστό και ποια για εσάς ; (Μόρια 25)
                                                                                         ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                  Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ


ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ …..          ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
ΤΑΞΗ       Α’       ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΣΤΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΤΩΝ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ  Α’

Α1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ορθόδοξης λατρείας;
(Μονάδες 10)
Α2. Να επιλέξετε και να δικαιολογήσετε τη σωστή απάντηση.
      Ο Χριστός σταυρώθηκε:
  α. Για να δώσει ένα μάθημα στο διάβολο.
  β. Για να ελευθερώσει το διάβολο από το κακό.
γ. Για να ελευθερώσει τον άνθρωπο από την εξουσία του θανάτου και του διαβόλου.
(Μονάδες10)

Α3. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ Μαγείας και χριστιανικής πίστης;
(Μονάδες 10)

Α4. Να γράψετε στο φύλλο των απαντήσεων το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
      1.Μετάνοια σύμφωνα με την άποψη της Εκκλησίας είναι:
α. Η αλλαγή τρόπου, σκέψης και συμπεριφοράς του ανθρώπου.
β.  Η απλή μεταμέλεια.
γ.   Η έκφραση λύπης και στενοχώριας.

2. Η Παναγία όταν έλεγε το «ναι» στην κλήση του Θεού:
 α. Εκπροσωπούσε το ανθρώπινο γένος.
 β. Εκπροσωπούσε τον εαυτό της.
 γ. Εκπροσωπούσε τις γυναίκες της Ιουδαίας.
(Μονάδες 10)

Α5. Ελέγξτε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι Σωστές ή Λανθασμένες, γράφοντας στο φύλλο των απαντήσεων την ένδειξη (Σ) ή (Λ), δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.

α. Το «καθ’ ομοίωσιν» αναφέρεται στη λογική και στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου.
β. Οι γιορτές προς τιμή του Χριστού μπορεί να είναι είτε κινητές είτε ακίνητες.
γ. Η σάρκωση του Ιησού Χριστού είναι γεγονός που αμφισβητείται από την ιστορική έρευνα.
δ. Το αποστολικό ανάγνωσμα μας υπενθυμίζει κάποια πτυχή από το κήρυγμα του Κυρίου.
ε. Ο πρώτος και μοναδικός σκοπός του γάμου είναι η απόκτηση παιδιών.
(Μονάδες 10)

ΟΜΑΔΑ Β’

Β1. Στο μυστήριο του Βαπτίσματος:
α. Ποια είναι η σημασία των υλικών που χρησιμοποιούνται;( Μονάδες 15 )
β. Τι σημαίνει η φράση: « Όσοι εις Χριστόνεβαπτίσθητε, Χριστόνενεδύσασθε»;
 (Μονάδες 10)

Β2. Σήμερα ο μεγαλύτερος αριθμός των πιστών προσέρχεται στη λατρεία ως θεατής και όχι ως συμμέτοχος σε αυτή. Ποιοι λόγοι συντέλεσαν στη σταδιακή απομάκρυνση των λαϊκών από τη λατρεία;
 (Μονάδες 25)


ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ


  06 – 06 – 2013


OΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                  Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

      ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ……………

                  ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013
   
      ΜΑΘΗΜΑ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
                         ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

                                                       ΤΑΞΗ  Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
                                                 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07/06/2013

ΘΕΜΑΤΑ


                                                            ΟΜΑΔΑ Α’

Α 1.  Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το       χαρακτηρισμό ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ:

    1.H εβδομάδα μετά το Πάσχα ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα.

    2. Οι γνωστοί από την Αγία Γραφή άγγελοι είναι οι: Μιχαήλ, Σαμουήλ και Γαβριήλ.

   3.Τη Μεγάλη Δευτέρα θυμόμαστε την παραβολή των δέκα παρθένων και των ταλάντων.

   4.Η Ανάσταση του Χριστού εορτάζεται το Μ. Σάββατο.

   5.Η Εκκλησία διατύπωσε την διδασκαλία της για τις εικόνες με την Ζ΄ Οικουμενική σύνοδο.
   6.Η εορτή της Αναλήψεως είναι πάντοτε ημέρα Παρασκευή.

  7.Το μυστήριο του Χρίσματος είναι επαναλαμβανόμενο.

                                                                                                    Μονάδες  14.


Α 2. Σε ποια μέρη χωρίζεται η Θεία Λειτουργία και γιατί ονομάστηκαν έτσι;
                                                                                                    Μονάδες  10Α 3.   Να υπογραμμίσετε τα Μυστήρια της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας:
  Εγκαίνια, Ιεροσύνη, Μνημόσυνο, Γάμος, Αγιασμός, Κηδεία, Βάπτισμα, Ευχέλαιο, 
  Εξορκισμός, Χρίσμα, Θ. Ευχαριστία, Ενθρόνιση, Μετάνοια.   Μονάδες 14                                                                                   


                                                                                                    

Α 4.Σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται οι εορτές ως προς το τιμώμενο πρόσωπο; Να αναφέρετε δυο εορτές σε κάθε κατηγορία.                               Μονάδες  12                                  


                                             
                                               ΟΜΑΔΑ Β΄


Β 1.α) Πώς κατανοείτε τη διδασκαλία της Εκκλησίας ότι ο άνθρωπος πλάστηκε     « κατ΄εικόνα και καθ΄ ομοίωσιν» του Θεού;
      β)Ποια η ερμηνεία της φράσης του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης «το κατ΄εικόνα το έχουμε από την κτίση μας , ενώ το καθ΄ομοίωση το κατορθώνουμε με την προαίρεση μας».
                                                                                                      Μονάδες  30


Β  2. Ποιες οι διαφορές μεταξύ ορθόδοξης και ρωμαιοκαθολικής παράδοσης σχετικά με τη Σύλληψη και την Κοίμηση της Θεοτόκου;


                                                                                                     Μονάδες   20

     Η Δ/ΝΤΡΙΑ                                                              Ο  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΤΑΞΗ: Α΄ ΤΑΞΗ  ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ……………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ  12  ΙΟΥΝΙΟΥ  2013

ΘΕΜΑΤΑ 
 ΟΜΑΔΑ Α΄                                                                                                                                     
ΘΕΜΑ Α.1
Α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες (σωστό / λάθος):
1.      Ένας από τους γνωστούς Αγγέλους είναι ο Δανιήλ.
2.      Το μυστήριο του Χρίσματος γίνεται μαζί με το μυστήριο του Βαπτίσματος. 
3.      Με τη βάπτισή Του ο Χριστός πήρε το όνομά Του.
 1. Αρχικά, η Εκκλησία γιόρταζε μαζί Χριστούγεννα και Βάπτιση.
5.      Η θυσία του Χριστού επαναλαμβάνεται στη χριστιανική λατρεία με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
6.      Τη Θεία Ευχαριστία τη συνέστησε ο ίδιος ο Χριστός.
7.      Οι Άγγελοι διαιρούνται σε οκτώ τάξεις ή τάγματα.
8.      Μία από τις τάξεις των Αγγέλων είναι τα Νεφελίμ. 
9.      Αρχηγός των σκοτεινών αγγέλων είναι ο διάβολος.                                      (Μονάδες  9)                                                      

Β)  Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις:
      1.  Η Χριστιανική Λατρεία χαρακτηρίζεται ως πνευματική γιατί…
      2.  Η Χριστιανική Λατρεία χαρακτηρίζεται ως ορθόδοξη γιατί…
                                                                                                                                    (Μονάδες 6)

ΘΕΜΑ Α.2
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για τα παρακάτω:   
 1. Θεμέλιο της χριστιανικής λατρείας είναι:
  α)  ο σαρκωμένος Υιός και Λόγος του Θεού.
  β)  το πλήρωμα των πιστών.
  γ)  οι ιερείς που τελούν τη λατρεία.
2.      Η Θεία ευχαριστία είναι:
α)  τo κέντρο της χριστιανικής λατρείας.
β)  μία ακολουθία της λατρείας.
γ)  μία τελετή προετοιμασίας.
 1. Η Εβδομάδα του Πάσχα ονομάζεται Μεγάλη, γιατί:
  α)  έχει μεγαλύτερη διάρκεια
  β)  τα γεγονότα που εορτάζονται έχουν μεγάλη σημασία για τη σωτηρία του ανθρώπου.
  γ)  επικράτησε στην παράδοση του λαού.
 2. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα αναστηθούν:
  α)  τα σώματα των ανθρώπων.
  β)  τα σώματα και οι ψυχές των ανθρώπων.
  γ)  οι ψυχές των ανθρώπων.  1. Η χαρά που αισθανόμαστε τη νύχτα της Ανάστασης, προέρχεται:
  α)  από τις υλικές απολαύσεις.
  β)  από τη συμμετοχή του ανθρώπου στο Πάθος και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού.
  γ)  από την προσωρινή συμφιλίωση με τους ανθρώπους.
 2. Η αθανασία είναι δώρο του Θεού και συνίσταται:
  α)  στην αιώνια κοινωνία με το Θεό.
  β)  στην επιμήκυνση της βιολογικής ζωής.
  γ)  στην αφθαρσία της ψυχής μετά την τελική κρίση.
 3. Ο θάνατος σύμφωνα με την Εκκλησία, είναι:
  α)  η τιμωρία που επέβαλε ο Θεός στον άνθρωπο για την παρακοή του.
  β)  είναι μια φυσική κατάσταση με την οποία ολοκληρώνεται ο βιολογικός κύκλος του
     ανθρώπου.
γ)  δεν είναι φυσική κατάσταση και συνδέεται με την πτώση του ανθρώπου.                    
        8.  Ο πιστός μετέχει στη ζωή του Χριστού:
             α)  με τα μυστήρια και την πνευματική ζωή.
           β)  με την ανάγνωση της Καινής Διαθήκης.
             γ)  με την ανάμνηση του έργου του.                                                                              
                                                                                                                                  (Μονάδες 12)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ΘΕΜΑ Α.3
Να κάνετε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις:

                             Α                                                Β
 1. Μυστικός Δείπνος                            α. Ταφή Χριστού
 2. Μεγάλη Παρασκευή                         β. Μετοχή στον «Παράδεισο»
 3. Πάσχα                                               γ.  Η μεγαλύτερη εορτή της χριστιανοσύνης
 4. «Αθανασία»                                      δ. Τάγμα Αγγέλων
 5.  Χερουβίμ                                         ε.  Θεοφάνια
 6. Βάπτιση Χριστού                            στ. Θεία Ευχαριστία

                             Α                                                Β
1.      Λάδι                                                  α. Δωρεά χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος                                                                                                                
2.      Νερό                                                 β.  Σφραγίδα της ένωσης
3.      Χρίσμα                                             γ.  Κοινή συμμετοχή στις χαρές και τις λύπες
4.      Δακτυλίδια                                       δ.  Επιβράβευση για την εντιμότητα της ζωής
5.      Κοινό ποτήριο                                  ε.  Πάλη ενάντια στο κακό και την αμαρτία
6.      Στεφάνια                                         στ.  Καθαρισμός από την αμαρτία
7.      Κόψιμο λίγων τριχών                       ζ.  Μικρή θυσία του βαπτιζόμενου στο Χριστό
                                                                                                                                 (Μονάδες 13)

ΘΕΜΑ Α.4
Δίνονται δεκατέσσερα (14) στοιχεία που αφορούν στις αιρέσεις – θρησκείες του Μασονισμού και του Χιλιασμού. Να ξεχωρίσετε και να γράψετε τα επτά (7) στοιχεία που αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις παραπάνω διδασκαλίες:

1. Άρνηση στράτευσης,   2. Στοά,   3. Κάρολος Ράσελ,   4. Μέγας Αρχιτέκτων του Σύμπαντος,
5. Άρνηση μετάγγισης αίματος,    6. Χιλιετής βασιλεία του Χριστού,
7. Μάρτυρες του Ιεχωβά,     8. Τριάντα τρεις (33) βαθμοί ιεραρχίας,     9. Τεκτονισμός,
10. Δεσμευτικοί όρκοι σιωπής και απόλυτης μυστικότητας,
11. Άρνηση του Σταυρού και των εικόνων,    12. Ιδρύθηκε στην Αμερική,
13. Πατρίδα του είναι η Αγγλία,    14. Βωμοί, λαμπάδες, θυμιάματα, ξίφη.
                                                                                                                                  (Μονάδες  10)
                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                   
ΟΜΑΔΑ Β΄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ΘΕΜΑ Β.1
Η σχέση αγάπης που αναπτύσσεται ανάμεσα στον άνθρωπο και το Θεό δημιουργεί νέα δεδομένα για τον άνθρωπο. Ποιά, κατά τη γνώμη σας, είναι αυτά;  
                                                                                                                      (Μονάδες  20) 
ΘΕΜΑ Β.2
            Να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα:
(α)  Ποιός είναι ο βαθύτερος σκοπός του μυστηρίου του Γάμου;
(β) Γιατί η Εκκλησία δεν επικροτεί την επιλογή (για τους βαπτισμένους χριστιανούς) του πολιτικού  γάμου;
                                                                                  
                                                                                                                                  (Μονάδες  30)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Καλή επιτυχία!

       Διευκρινίσεις:
1.      Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα.
2.      Στη φωτοτυπία να γράψετε μόνο το ονοματεπώνυμό σας.

                              
              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                    Η  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ


  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ……………..
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ  ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013                                                                                        05-06-2013
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ..............................................................................................

ΘΕΜΑΤΑ
 ΟΜΑΔΑ Α΄
1.Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες βάζοντας το αντίστοιχο γράμμα Σ ή Λ:
α. Η αναστήλωση των εικόνων γιορτάζεται την Κυριακή των Βαίων.
β. Στις βυζαντινές εικόνες ισχύουν οι γήινες και φυσικές αναλογίες.
γ. Το πρόβλημα της εικονομαχίας ήταν μόνο πολιτικό και κοινωνικό.
δ. Το ζήτημα της εικονομαχίας έλυσε η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος.
ε, Κατα την ορθόδοξη παράδοση η Παναγία δεν πέθανε αλλά αναλήφθηκε στον ουρανό με το σώμα της. 
στ. Η μικρή Είσοδος είναι η μεταφορά του Ευαγγελίου με πομπή κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας.
ζ. Η μεγάλη είσοδος είναι η είσοδος των επισήμων στον ναό.
η. Η ιερότερη στιγμή της Λειτουργίας είναι η Αγία Αναφορά.                         (Μονάδες 16)

2.Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση: (μία μόνο είναι σωστή)
  1.Οι εικόνες
α. είναι ότι ακριβώς και τα είδωλα.
β. παρουσιάζουν τη ζωή του Χριστού και των αγίων.
γ. δεν επιτρέπονται στην ορθόδοξη εκκλησία.

  2. Οι χαιρετισμοί της Παναγίας («Ακάθιστος ύμνος») ψάλλονται
α. Κατά τη διάρκεια της Θ. Λειτουργίας κάθε Κυριακή
β. Τις Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής
γ. κατά την ακολουθία του Ευχελαίου

  3. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας γιορτάζουμε
α. Τη νίκη κατά του αρειανισμού
β. Τη νίκη κατά του νεστοριανισμού
γ. Τη νίκη της Εκκλησίας κατά των αιρέσεων

 4. Η αναστήλωση των εικόνων έγινε το
α. 787.
β. 843.
γ. 815.

 5. Στην εικόνα του Χριστού
α. Ζωγραφίζουμε τη θεία και την ανθρώπινη φύση.
β. Αναπαριστάνουμε τον σαρκωμένο Λόγο.
γ. Εικονίζεται Ο Υιός και Λόγος Του Θεού.                                                          (10)

3. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα που ταιριάζουν στη στήλη Β.
Α                                                    Β
1. Μακεδονική σχολή
2. Κρητική σχολή
3. Ειρήνη η Αθηναία
4. Ίσαυροι
5. Θεοδώραα. Αναστήλωση των εικόνων
β. εικονομάχοι
γ. Προσκύνηση εικόνων
δ. Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος
ε. Περιφορά εικόνων
στ.Μανουήλ Πανσέληνος
ζ. Θεοφάνης ο Κρης               
                                                   (10)

4. Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της στήλης Α με τα αντίστοιχα στοιχεία της στήλης Β.
Α
Β
1.Αποστολικό ανάγνωσμα
α. Δωρεές του Αγίου Πνεύματος
2.Ευαγγελικό ανάγνωσμα
β. περικοπή από τις πράξεις των Αποστόλων και  τις επιστολές της Καινής Διαθήκης
3.Μικρή είσοδος
γ. μεταφορά άρτου και οίνου
4.Μεγάλη είσοδος
δ. συμφιλίωση με το Θεό
5.Χρίσμα
ε. μεταφορά του ευαγγελίου
                                              στ. κήρυγμα και θαύματα του Κυρίου
(10)
ΟΜΑΔΑ Β΄ -  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
                                                                                                             
1.Tι καινούργιο έφερε η Γέννηση του Χριστού στον κόσμο, ώστε να ονομαστούν τα Χριστούγεννα «γενέθλια ημέρα της ανθρωπότητας»;  Γιατι λέμε ότι η ενανθρώπηση του Χριστού είναι ιστορικό και μυστηριακό γεγονός;                                                                     (15)
2. Γιατί η Εκκλησία θέσπισε τα δόγματα; Ποιά είναι η σημασία τους για τη ζωή μας και ποια ευθύνη έχουν τα μέλη της Εκκλησίας για τη διαφύλαξή τους:                                                  (15)
3.α.  Πότε και πώς συνέστησε ο Κύριος τη Θεία Ευχαριστία;
β. Μπορούμε να πούμε ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία εκδηλώνεται ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και τη φύση; Σε ποια σημεία της Θείας Λειτουργίας γίνεται αυτó; Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, η σημασία του ενδιαφέροντος αυτού για τη ζωή μας;

 

Κ α λ ή  ε π ι τ υ χ ί α

(24)
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                                          Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ …………..                                                         14/06/13
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΜΑΘΗΜΑ:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ:Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ Α΄

1) Στην κόλλα σας να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λάθος.
α) Ο θάνατος προϋπήρχε της πτώσεως του ανθρώπου.
 β) Το γεγονός της Πεντηκοστής συνέβη 40 ημέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού.
γ) Το σχέδιο της Θείας Οικονομίας για την σωτηρία του ανθρώπου πέρασε από δύο φάσεις.
δ) Με το Βάπτισμα απαλλάσσεται ο άνθρωπος από το προπατορικό αμάρτημα ( δηλαδή από τις συνέπειές του , την φθορά και τον θάνατο ).
ε) Στην Θεία Λειτουργία τα «αναγνώσματα» ανήκουν στην Λειτουργία των πιστών.
                                                                                                      ( Μον. 10 )

2) Απαντήστε στην κόλλα σας στις παρακάτω ερωτήσεις.
α) Να βάλετε στην σωστή σειρά τα εξής κομβικά σημεία της Θείας Λειτουργίας: Μικρή Είσοδος – Δοξολογία – Αναγνώσματα.

β) Η Θεοτόκος από την γέννησή της: α) ήταν απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα, β) είχε κανονικά το προπατορικό αμάρτημα.

γ) Εξηγήστε με συντομία σε μία πρόταση για ποιό λόγο πολλοί ύμνοι εορτών ξεκινούν με το «σήμερον» ( π.χ : σήμερον κρεμάται επί ξύλου… ).

δ) Τι συμβολίζει η τριπλή ανάδυση και κατάδυση του βαπτιζόμενου ανθρώπου;  ( Με συντομία, σε μία πρόταση )
                                                                                                     ( Μον.20 )
     

3)Απαντήστε χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη:
α) ’’ Το επιχείρημα των εικονομάχων ήταν ότι ο Χριστός ως Θεός δεν ζωγραφίζεται αφού η θεότητα είναι αθέατη και συνεπώς απερίγραπτη. Η Εκκλησία απάντησε ότι μπορούμε να αναπαριστούμε τον Χριστό. ‘’
Ποιο ήταν το επιχείρημα της Εκκλησίας που οδήγησε στην νίκη της Ορθοδοξίας και στην αναστήλωση των ιερών εικόνων;

   β)Ποια είναι η συμβολή της Θεοτόκου στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας για την σωτηρία του ανθρώπου;
                                                                                                     ( Μον.20 )ΟΜΑΔΑ Β΄

1) Το γεγονός της Πεντηκοστής είναι μία ακόμη φανέρωση του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος. Πώς το δόγμα της Τριαδικότητας του Θεού μας αφορά στην καθημερινή ζωή μας;
                                                                                                       ( Μον.25 )


2) α) Γιατί ο Απόστολος Παύλος ονομάζει το μυστήριο του γάμου ‘’ μέγα ‘’ ; Με άλλα λόγια ποιός και γιατί είναι το πρότυπο για την ένωση του άνδρα και της γυναίκας ‘’ εις σάρκαν μίαν ‘’ ;

β) ‘’ Κάποιοι άνθρωποι θεωρούν ότι ο γάμος χωρίς τεκνογονία δεν έχει νόημα ‘’.
Λαμβάνοντας υπ΄όψιν σας όσα έχετε διδαχθεί πώς κρίνετε την άποψη αυτή ;   
                                                                                                     ( Μον.25 )
                                                                                        
                                                                             Καλή επιτυχία!


Η  Διευθύντρια                                                     Ο εισηγητής


                                        
ΓΕΛ    ……………………..                    ΣΧ ΕΤΟΣ   2012-13                                 ΤΑΞΗ    Α΄

     ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ    ΠΕΡ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

                                       ΘΕΜΑΤΑ

                                         ΟΜΑΔΑ       Α


1.     Ποια τα χαρακτηριστικά της ορθόδοξης λατρείας;                                                   Μ 15
2.     Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία των στηλών   Α   και   Β
         Α                                                                Β
1  Γενέθλιο Θεοτόκου                                  α  Θεοφάνης     
2  Μακεδονική   Σχολή                                 β Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος 
3  Κρητική Σχολή                                         γ Θεομητορική εορτή
4 Ειρήνη η Αθηναία                                     δ οριστική  αναστύλωση των εικόνων
5 Ακάθιστος Ύμνος                                      ε  σφραγίδα ένωσης
6  Υπαπαντή του Κυρίου                             στ  επιβράβευση για εντιμότητα ζωής
7  Θεοδώρα                                                  ζ  συμμετοχή σε χαρές και λύπες
8  δακτυλίδια                                                η  Ρωμανός ο Μελωδός
9  κοινό ποτήριο                                            θ  Μανουήλ Πανσέληνος               Μ  10


3       Ποιο το έργο του ιερέα εξομολόγου και ποια η σημασία της μετάνοιας για τον άνθρωπο;
                            Μ15
             4     Να χαρακτηρίσετε ως σωστές  [Σ]  η λάθος [Λ] τις προτάσεις:                                                                                                                                        
Α      «κατ’ εικόνα» σημαίνει λογική και ελεύθερη βούληση
Β       Η ανθρώπινη φύση μετέχει μόνο στον υλικό κόσμο
Γ       Η τρίτη φάση της θείας οικονομίας αναφέρεται στην ζωή του Χριστού
Δ       Τα δόγματα οριοθετούν την αληθινή πίστη
Ε       Η διαφύλαξη της πίστης είναι έργο του κλήρου.
ΣΤ     Η γενέθλιος ημέρα της εκκλησίας είναι η Ανάσταση.
Ζ       Ο Ιωαννης ο Πρόδρομος συνέστησε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
Η      Ο Μικρός και ο Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας αναφέρονται στην Θεοτόκο
Θ      Το Αποστολικό Ανάγνωσμα αναφέρεται στην ζωή και στο έργο του Χριστού
Ι       Μεγάλη Είσοδος είναι η μεταφορά του άρτου και του οίνου στην Αγία Τράπεζα
                                                                                                                        Μ    10

                                                              ΟΜΑΔΑ       Β΄

1       α      Ποια η σημασία της εορτής της Πεντηκοστής για τους χριστιανούς;            Μ    10                               β    Τι γνωρίζετε για το Τριαδολογικο δόγμα, ποια τα υποστατικά ιδιώματα των προσώπων    της Αγίας Τριάδας και γιατί αποτελεί πρότυπο για την αγαπητική κοινωνία των ανθρώπων;
 Μ 15                       
2          α     Ποια η σημασία του  μυστηρίου του Βαπτίσματος για την εκκλησία;         Μ   15                    β       Γιατί μαζί με το Βάπτισμα δίνεται και το μυστήριο του Χρίσματος;               Μ   10      


Ο     ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                       Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

       ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.
ΤΑΞΗ: A΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 IOYNIOY 2013
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ………………….……………………………………..

ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄
1.    Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ).
Α. Στην Εκκλησία λατρεία και πίστη είναι ταυτόσημες.
 Β. Οι λαϊκοί δεν έχουν κανένα χάρισμα ιεροσύνης, αυτό το χάρισμα το έχουν 
     μόνο οι κληρικοί.Γ. Σύμφωνα με την χριστιανική πίστη, ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους
    ναούς. 

Δ. Τοποθετούνται λείψανα αγίων στην Αγία Τράπεζα γιατί η Εκκλησία
     θεμελιώθηκε στη θυσία των μαρτύρων .

Ε. Στη γιορτή του Πάσχα οι Ιουδαίοι θυσίαζαν ένα αρνί, για να τους
    συγχωρήσει ο Θεός.ΣΤ. Μετά το θάνατο της Θεοτόκου το σώμα της έγινε άφθαρτο.
 Ζ. Το «κατ’ εικόνα» δεν το έχουμε από την κτίση μας, αλλά το κατορθώνουμε  
     μέσω της τήρησης των εντολών του Θεού .Η. Το φως του Χριστού έχει σχέση με το φυσικό φως.
 Θ. Η γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου εμφανίζεται τον 5ο αιώνα επί
     Μαρκιανού.Ι. Η θέα του ακτίστου φωτός από τον άνθρωπο λέγεται θεοπτία.                                       

(Μονάδες 10)

2.      Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση.
1.      Η ουσία του Θεού είναι
α. προσιτή.
β. γνωστή σε όλα τα κτίσματά Του.
γ. αμέθεκτη.
2.      Σύμφωνα με την Ορθόδοξη Εκκλησία, η Θεοτόκος
α. γεννήθηκε απαλλαγμένη από το προπατορικό αμάρτημα.
β. έλαβε το χάρισμα της αγιότητας κατά τον Ευαγγελισμό.
γ. όταν πέθανε αναλήφθηκε στους ουρανούς.
3.      Η συμμετοχή των λαικών στη λατρεία είναι
α. ουσιαστική υπόθεση.
β. μια τυφλή θρησκευτική υποχρέωση.
γ. το μόνο πρόβλημα στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας.
4.      Οι πρώτοι ναοί άρχισαν να κτίζονται
α. τους αποστολικούς χρόνους.
β. τον 4ο αιώνα μ.Χ.
γ. τον 3ο αιώνα μ.Χ.
5.  Ο Ιησούς συνάντησε τη Σαμαρείτισσα έξω από
      α. την πόλη της Σαμάρειας.
      β. την πόλη Συχάρ.
      γ. τα Ιεροσόλυμα.

(Μονάδες 10)


3.      Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας τα στοιχεία της στήλης Α΄ με τα στοιχεία της στήλης Β΄.
                          Α΄                                                                        Β΄
1.      Γενέθλιο της Θεοτόκου                                 α. 26 Δεκεμβρίου
2.      Σύναξη της Θεοτόκου                                    β. 21 Νοεμβρίου
3.      Ευαγγελισμός της Θεοτόκου                        γ. 15 Αυγούστου
4.      Κοίμηση της Θεοτόκου                                  δ. 8 Σεπτεμβρίου
5.      Εισόδια της Θεοτόκου                                   ε. 25 Μαρτίου
(Μονάδες 10)4.      Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Ορθόδοξης λατρείας;
(Μονάδες 15)
5.      Να βάλετε στο τετράδιό σας στη σωστή σειρά τις Θεομητορικές γιορτές με βάση την ακολουθία των γεγονότων στη ζωή της Παναγίας.
                           Α. Εισόδια
                           Β. Σύναξη
                           Γ. Κοίμηση
                           Δ. Γενέθλιο
                           Ε. Ευαγγελισμός
                                                                                                                             (Μονάδες 5)  


ΟΜΑΔΑ Β΄ 
1.      Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της γιορτής της Μεταμόρφωσης;
(Μονάδες 25)  


2.      Ένα περασμένο γεγονός απλά το θυμόμαστε ή φέρνοντάς το στη μνήμη μας το ζούμε. Τι φέρνουμε στη μνήμη μας και τι ζούμε κατά τη Θεία Ευχαριστία;
 (Μονάδες 25)  


Καλή Επιτυχία !!!
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                 Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


    ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ                                        Σχολικό Έτος 2012-13                                                                                                        
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ  ΣΤΑ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ   Α΄

ΟΜΑΔΑ  Α΄

Α1.   Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες.
α.  Το Ευαγγελικό ανάγνωσμα περιλαμβάνει μια περικοπή από τις Πράξεις των Αποστόλων ή τις Επιστολές της Καινής Διαθήκης.
β.  Το στοιχείο της   εικόνας  του Θεού στον άνθρωπο είναι η δύναμη και η σοφία.  
γ.  Η τρίτη φάση της θείας Οικονομίας είναι η Εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός.
δ. Η λειτουργία των Προηγιασμένων μπορεί να τελεστεί κάθε μέρα της Μεγάλης Σαρακοστής , εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή.
ε.  Η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη στην αμαρτωλή γυναίκα , που μετάνιωσε και άλειψε τον Κύριο με μύρο και συγχωρήθηκε για τα αμαρτήματά της.
     Μονάδες   10

Α2Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις.
1.  Η δεύτερη φάση της θείας Οικονομίας πραγματοποιήθηκε :
α. με τους Πατριάρχες και τους Προφήτες .
β. με τους Αγίους και τους Μάρτυρες .
γ. με τη ζωή , τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού.
2.      Όλοι οι χριστιανοί αποκτούν τη γενική Ιεροσύνη με:
α. τη συμμετοχή τους στη Θεία Ευχαριστία.
β. το Βάπτισμα και το Χρίσμα.
γ. τη μετάνοια.
3.      Ο βασικότερος σκοπός του Γάμου είναι :
α. η κοινωνική καταξίωση των συζύγων.
β. η απόκτηση παιδιών και η διαπαιδαγώγηση τους.
γ. η τελείωση των συζύγων σε ψυχολογικό , ηθικό και βιολογικό επίπεδο.
4.      Μικρή Είσοδο στη Θεία Λειτουργία ονομάζουμε ;
α. τη μεταφορά των άγιων Δισκοπότηρων από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα.
β. τη  μεταφορά του Ευαγγελίου από την Αγία Τράπεζα στο μέσο του ναού.
γ. την περιφορά του Επιταφίου γύρω από το ναό.


Μονάδες  20
 
 Α3.  Να συσχετίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με ένα από τα στοιχεία της στήλης Β:
Στήλη  Α
Στήλη  Β

1.        Εισόδια Θεοτόκου
2.        Σύναξη Θεοτόκου
3.        Γενέθλιο Θεοτόκου
4.        Μ. Πέμπτη
5.        Μ. Παρασκευή
α.   15 Αυγούστου
β.    26 Δεκεμβρίου
γ.    8 Σεπτεμβρίου
δ.    21 Νοεμβρίου
ε.     σταύρωση Χριστού
στ.   ταφή Χριστού
ζ.     Μυστικός Δείπνος                          
        Μονάδες  10
Α4   Τι ονομάζουμε «κατ` εικόνα » και τι  « καθ` ομοίωσιν» στην ορολογία της   Εκκλησίας;
                           Μονάδες   10
ΟΜΑΔΑ    Β΄

Β1    α. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της βυζαντινής αγιογραφίας ; (ΜΟΝΑΔΕΣ 10)                           
      β.  Τι γνωρίζετε για την “Κρητική σχολή” αγιογραφίας;  Ποιος είναι ο κύριος
           εκπρόσωπος της και ποια  τα βασικά χαρακτηριστικά της ;   (ΜΟΝΑΔΕΣ 15)
                         
  
Β2     α.  Πως πρέπει να σκεφθεί ο σύγχρονος άνθρωπος ώστε να ξεπεράσει το φόβο του ή το δισταγμό του σχετικά με το μυστήριο της Εξομολόγησης ;  (ΜΟΝΑΔΕΣ 15)
  β. Ποια είναι η έννοια της εξουσίας στην Εκκλησία ; (ΜΟΝΑΔΕΣ 10)                           
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ          
             ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                            ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012-2013   

    ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                                       ΤΑΞΗ : Α΄      

                      ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ……                     

       Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

     ΛΥΚ…………………………… ….                                   ΜΑΘΗΜΑ : Θρησκευτικά. ΘΕΜΑΤΑ

ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Ομάδα Α΄
1) Να συμπληρώσετε τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις : (5)
Λατρεία σημαίνει ο τρόπος έκφρασης της _______. Θεμέλιο της χριστιανικής λατρείας είναι ο __________. Η χριστιανική λατρεία ιδρύθηκε την αποστολική εποχή ____________, ενώ στην περίοδο των διωγμών τελούνταν στις ____________. Αργότερα, τον ______ αι. μ. Χ. άρχισαν να κτίζονται ελεύθερα οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί.

2) Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις με τη λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή και Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη. (5)
Α. Κληρικαλισμός είναι η αντίληψη ότι αυτά που συμβαίνουν στην Εκκλησία αφορούν την κοινωνία ___________
Β. Εκκοσμικευμένος Χριστιανισμός είναι όταν κάποιος λέει ότι πιστεύει στο Χριστό αλλά στην ουσία τον απορρίπτει με τις πράξεις του ___________
Γ. Σύμφωνα με την Εκκλησία η πίστη στον Ιησού Χριστό εκφράζεται με τον τρόπο ζωής του ανθρώπου __________.

3) Να βάλετε στη σωστή χρονολογική σειρά τα γεγονότα που αφορούν τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού : {Πεντηκοστή, Μεταμόρφωση, Γέννηση, Ανάσταση, Σταύρωση} (10)

4) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β : (10)
Α                                                                            Β
Μετάνοια                                                     Θεία λειτουργία                                             
Δόγμα                                                          Απομάκρυνση από τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού
Αίρεση                                                         Ίδρυση της Εκκλησίας
Π. Διαθήκη                                                  Αλλαγή τρόπου σκέψης και ζωής                                        
Πεντηκοστή                                                 Συλλογικό όργανο της Εκκλησίας
Συλλογική προσευχή                                   Αποκάλυψη από τον Τριαδικό Θεό
Οικουμενική Σύνοδος                                 Α΄ φάση του Σχεδίου της Θείας Οικονομίας

5) Να απαντήσετε σύντομα στις ακόλουθες ερωτήσεις : (20)
Α. Τι σημαίνει για το Χριστιανισμό ότι ο άνθρωπος είναι «εικόνα Θεού»;
Β. Τι σημαίνει ενανθρώπηση του Ιησού Χριστού και ποιος ο σκοπός της;
Γ. Να δώσετε τον ορισμό για τη θεία Ευχαριστία.
Δ. Να δώσετε τους ορισμούς για το Ιουδαϊκό και το Χριστιανικό Πάσχα.

Ομάδα β΄
1)      Στην ορθόδοξη χριστιανική λατρεία και παράδοση παρατηρείται το θρησκευτικό φαινόμενο της «αγιότητας». Αφού αναφέρετε σχετικά παραδείγματα, να απαντήσετε τι είναι ο «άγιος» στην ορθόδοξη χριστιανική λατρεία, ποια η προσφορά στην ανθρώπινη κοινωνία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τον σύγχρονο άνθρωπο. (25)
2)      Ο Θεός στην χριστιανική λατρεία είναι η Αγία Τριάδα. Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά του Τριαδικού Θεού και τη σχέση Του με τη θεία Ευχαριστία και τη «θέωση». (25)

…….  30/5/ 2013

                     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                           Ο/Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ


     
 ΓΕΛ   Κ………………                                                         13-6-2013                           ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ          ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ             Α    ΛΥΚ                 ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 --------     ΘΕΜΑΤΑ --------------                                                           
                                 
                                                ΟΜΑΔΑ      Α
    1 .          Ποια τα χαρακτηριστικα της ορθοδοξης λατρειας                     Μ   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  2            Να αντιστοιχισετε τα στοιχεια των στηλων   Α   και   Β
         Α                                                                Β
1  Γενεθλιο Θεοτοκου                   α      Θεοφανης    
2  Μακεδονικη   Σχολη                 β      Ζ’ Οικουμενικη Συνοδος 
3  Κρητικη Σχολη                         γ        Θεομητορικη εορτη
4 Ειρηνη η Αθηναια                      δ    οριστικη  αναστηλωση των εικονων
5 Ακαθιστος Υμνος                       ε      σφραγιδα ενωσης
6  Υπαπαντη του Κυριου              στ     επιβραβευση για εντιμοτητα ζωης
7  Θεοδωρα                                   ζ     συμμετοχη σε χαρες και λυπες
8  δακτυλιδια                                 η     Ρωμανος ο Μελωδος
9  κοινο ποτηριο                            θ    Μανουηλ Πανσεληνος             
                                                                                                          Μ     10
                3             Να χαρακτηρισετε ως σωστες  [Σ]  η λαθος [Λ] τις προτασεις                                                                                                                                        
Α      «κατ εικονα» σημαινει λογικη και ελευθερη βουληση
Β       Η ανθρωπινη φυση μετεχει μονο στον υλικο κοσμο
Γ       Η τριτη φαση της θειας οικονομιας αναφερεται στην ζωη του Χριστου
Δ       Τα δογματα οριοθετουν την αληθινη πιστη
Ε       Η διαφυλαξη της πιστης είναι εργο του κληρου
ΣΤ     Η γενεθλιος μερα της εκκλησιας είναι η Ανασταση
Ζ       Ο Ιωαννης ο Προδρομος συνεστησε το μυστηριο της Θειας Ευχαριστιας
Η      Ο Μικρος και ο Μεγαλος Παρακλητικος Κανονας αναφερονται στην Θεοτοκο
Θ      Το Αποστολικο Αναγνωσμα αναφερεται στην ζωη και στο εργο του Χριστου
Ι       Μεγαλη Εισοδος είναι η μεταφορα του αρτου και του οινου στην Αγια Τραπεζα                                                                                   Μ     10                                                    

    4          Ποιο το περιεχομενο της δευτερης φασης της Θειας Οικονομιας  Μ   15
                                              
                                              ΟΜΑΔΑ     Β
1         Με ποια επιχειρηματα θα τεκμηριωνατε την υπεροχη του χριστιανικου γαμου εναντι του πολιτικου                                                                    Μ     25  
2         Τι γνωριζετε για το Τριαδολογικο δογμα ,ποια τα υποστατικα ιδωματα των προσωπων    της Αγιας Τριαδος και γιατι αποτελει προτυπο για την αγαπητικη κοινωνια των ανθρωπων                                                     Μ       25
Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                               Ο καθηγητής
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Κ………..
Εξεταστική περίοδος Μαϊου – Ιουνίου 2013.
Μάθημα : Θρησκευτικά
Τάξη : Α΄

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Ομάδα Α΄
1) Να συμπληρώσετε τα κενά στις ακόλουθες προτάσεις : (5)
Λατρεία σημαίνει ο τρόπος έκφρασης της _______. Θεμέλιο της χριστιανικής λατρείας είναι ο __________. Η χριστιανική λατρεία ιδρύθηκε την αποστολική εποχή ____________, ενώ στην περίοδο των διωγμών τελούνταν στις ____________. Αργότερα, τον ______ αι. μ. Χ. άρχισαν να κτίζονται ελεύθερα οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί.

2) Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις με τη λέξη Σωστό αν η πρόταση είναι σωστή και Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη. (5)
Α. Κληρικαλισμός είναι η αντίληψη ότι αυτά που συμβαίνουν στην Εκκλησία αφορούν την κοινωνία ___________
Β. Εκκοσμικευμένος Χριστιανισμός είναι όταν κάποιος λέει ότι πιστεύει στο Χριστό αλλά στην ουσία τον απορρίπτει με τις πράξεις του ___________
Γ. Σύμφωνα με την Εκκλησία η πίστη στον Ιησού Χριστό εκφράζεται με τον τρόπο ζωής του ανθρώπου __________.

3) Να βάλετε στη σωστή χρονολογική σειρά τα γεγονότα που αφορούν τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού : {Πεντηκοστή, Μεταμόρφωση, Γέννηση, Ανάσταση, Σταύρωση} (10)

4) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά της στήλης Β : (10)
Α                                                                            Β
Μετάνοια                                                     Θεία λειτουργία                                             
Δόγμα                                                          Απομάκρυνση από τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού
Αίρεση                                                         Ίδρυση της Εκκλησίας
Π. Διαθήκη                                                  Αλλαγή τρόπου σκέψης και ζωής                                        
Πεντηκοστή                                                 Συλλογικό όργανο της Εκκλησίας
Συλλογική προσευχή                                   Αποκάλυψη από τον Τριαδικό Θεό
Οικουμενική Σύνοδος                                 Α΄ φάση του Σχεδίου της Θείας Οικονομίας

5) Να απαντήσετε σύντομα στις ακόλουθες ερωτήσεις : (20)
Α. Τι σημαίνει για το Χριστιανισμό ότι ο άνθρωπος είναι «εικόνα Θεού»;
Β. Τι σημαίνει ενανθρώπηση του Ιησού Χριστού και ποιος ο σκοπός της;
Γ. Να δώσετε τον ορισμό για τη θεία Ευχαριστία.
Δ. Να δώσετε τους ορισμούς για το Ιουδαϊκό και το Χριστιανικό Πάσχα.

Ομάδα β΄
1)      Στην ορθόδοξη χριστιανική λατρεία και παράδοση παρατηρείται το θρησκευτικό φαινόμενο της «αγιότητας». Αφού αναφέρετε σχετικά παραδείγματα, να απαντήσετε τι είναι ο «άγιος» στην ορθόδοξη χριστιανική λατρεία, ποια η προσφορά στην ανθρώπινη κοινωνία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για τον σύγχρονο άνθρωπο. (25)
2)      Ο Θεός στην χριστιανική λατρεία είναι η Αγία Τριάδα. Να αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά του Τριαδικού Θεού και τη σχέση Του με τη θεία Ευχαριστία και τη «θέωση». (25)


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                      Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ


 

Τάξη Α.

                                      Προαγωγικές  εξετάσεις Μαίου- Ιουνίου 2013
Θέματα
 Α Ομάδα

1.Τι είναι η Μικρή και η Μεγάλη Είσοδος;
                                                                  (10 μονάδες)
2.(Σύντομης απάντησης) Τι σημαίνει ο όρος θεία οικονομία;
                                                                                   (7 μονάδες)
3.Αναφέρατε 3 ακίνητες και 3 κινητές γιορτές.
                                                                              (6 μονάδες)
4.Αντιστοιχίστε τις Θεομητορικές γιορτές με τη σωστή ημερομηνία.
         Γέννηση                             15 Αυγούστου
         Εισόδια                              25 Μαρτίου
         Σύναξη                               8 Σεπτεμβρίου
         Ευαγγελισμός                    26 Δεκεμβρίου
         Κοίμηση                            21 Νοεμβρίου
                                                                                                  (10 μονάδες)                                 

5.(Σύντομης απάντησης) Ποιό είναι το έργο των αγγέλων σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας;                                                                                                       (9 μονάδες)

6.Σωστό- Λάθος
       α)  Ο απόστολος Παύλος ονομάζει το Μυστήριο του Γάμου «Μέγα»
       β)  Τη μέρα της Πεντηκοστής έγινε η Ανάληψη του Χριστού
       γ)  Οι Άγιοι Πάντες γιορτάζονται την Κυριακή μετά την Πεντηκοστή
       δ)  Ο Μικρός Αγιασμός τελείται τη μέρα των Θεοφανείων
                                                                                                    (8 μονάδες)
      
Β' Ομάδα

1.Ποιοί δισταγμοί υπάρχουν για το Μυστήριο της Μετάνοιας και πως μπορούν να ξεπεραστούν;
                                                                                                                         (25 μονάδες)
2.Ποιό είναι το βαθύτερο νόημα της Σταύρωσης του Χριστού;
                                                                                                             (15 μονάδες)
3.Τι σημαίνει το νίψιμο των ποδιών των μαθητών από τον Κύριο το βράδυ του Μυστικού Δείπνου;
                                                                                                                                (10 μονάδες)
                                                            
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Στο Μάθημα των Θρησκευτικών
ΤΑΞΗ: Α΄ Γενικού  Λυκείου
Ημερομηνία: 06/06/2013

Α΄ ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ Α1.1: Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με τις ενδείξεις «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ». (Σύνολο 10 Μονάδες)

α. Τη Μεγάλη Παρασκευή γιορτάζουμε την ταφή του Κυρίου και την κάθοδό Του στον Άδη. (3)

β. Την ημέρα της Αναλήψεως (40 ημέρες μετά το Πάσχα) έχουμε την ίδρυση της Εκκλησίας. (3)

γ. Την αναστήλωση των εικόνων γιορτάζει η Εκκλησία μας την Α΄ Κυριακή των Νηστειών. (2)

δ. Ο Μεγάλος Αγιασμός τελείται μία φορά το χρόνο (ανήμερα των Θεοφανίων). (2)
____________________________________________________________________________

ΘΕΜΑ Α1.2: Να τοποθετήσετε τις ημερομηνίες εορτασμού των εορτών (Στήλη Β΄) δίπλα στο όνομα της αντίστοιχης σωστής εορτής (Στήλη Α΄). (Σύνολο 10 Μονάδες)

          ΣΤΗΛΗ Α΄                                                                              ΣΤΗΛΗ Β΄

·   Η Υπαπαντή του Χριστού (1)                                                    α. 25 Μαρτίου

·   Τα Εισόδια της Θεοτόκου (1)                                                    β. 6 Αυγούστου

·   Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως (1)                                 γ. Ε΄ Κυριακή των Νηστειών

·   Η Μεταμόρφωση του Χριστού (1)                                            δ. 1η Κυριακή μετά το Πάσχα

·   Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (1)                                            ε. 21 Νοεμβρίου

·   Η Κυριακή της Αγ. Μαρίας της Αιγυπτίας (1)                           στ. 14 Σεπτεμβρίου

·   Η Γέννηση του Χριστού (Χριστούγεννα) (1)                            ζ. 15 Αυγούστου

·   Το Γενέθλιο της Θεοτόκου (1)                                                   η. Γ΄ Κυριακή των Νηστειών

·   Η Κυριακή του Θωμά (1)                                                          θ. 8 Σεπτεμβρίου

·   Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού (1)                                            ι. 2 Φεβρουαρίου

                                                                                                      ια. Δ΄ Κυριακή των Νηστειών

                                                                                                      ιβ. 25 Δεκεμβρίου
________________________________________________________________________

ΘΕΜΑ Α2.1: Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση των ερωτήσεων. (Σύνολο 15 Μονάδες)

α. Πότε βαπτίζονταν ομαδικά οι κατηχούμενοι στην πρώτη χριστιανική εποχή; (4)

1. Κατά την εορτή της Αναλήψεως.             2. Κατά την εορτή του Αγίου Πνεύματος.

3. Κατά την εορτή του Πάσχα.                     4. Κανένα από τα παραπάνω.

β. Στο Μυστήριο του Χρίσματος ο νεοφώτιστος χριστιανός χρίεται από τον ιερέα με Άγιο Μύρο. Τι βεβαιώνει η συμβολική αυτή χρίση; (6)

1. Την άφεση των αμαρτιών του.           2. Τη δωρεά των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος.

3. Την πνευματική του αναγέννηση.      4. Την πάλη ενάντια στην αμαρτία.

γ. Ποιος υμνογράφος συνέθεσε τον ύμνο: «Κύριε, η εν πολλαίς αμαρτίαις...»; (5)

1. Ο Κοσμάς ο Μελωδός.                            2. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

3. Ο Ανατόλιος Στουδίτης.                           4. Κανένας από τους παραπάνω.
_____________________________________________________

ΘΕΜΑ Α2.2: Να δώσετε μια σύντομη απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. Προσοχή: Οι απαντήσεις να μην υπερβαίνουν τις τρεις (3) σειρές. (Σύνολο 15 Μονάδες)

α. Τι μας υπενθυμίζει το κοινό ποτήριο που προσφέρεται στους νεόνυμφους κατά την τέλεση του μυστηρίου του γάμου; (4)

β. Για ποιο λόγο τελείται το μυστήριο του Ευχελαίου; (6)

γ. Το Μικρό Ευχολόγιο (Αγιασματάριο) διαιρείται σε δύο μέρη. Τι περιέχει το 1ο από αυτά; (5)
___________________________________________________________________

Β΄ ΟΜΑΔΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ Β1: Ποιες ακολουθίες είναι αφιερωμένες στην Παναγία; (20)

ΘΕΜΑ Β2: Να δώσετε ένα σύντομο διάγραμμα της Λειτουργίας των Κατηχουμένων. (30)
__________________________________________


ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο φύλλο απαντήσεων (όχι στη φωτοτυπία).

 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΜΑΘΗΜΑ:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΤΑΞΗ  Α΄

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:12/06/2013

ΘΕΜΑΤΑ


ΟΜΑΔΑ Α                              
                                                                                                             
1. Πώς πραγματοποιείται η γνώση του Θεού στη λατρεία της Εκκλησίας;                                                                                              
                                                                                                                   (μονάδες 20)

2. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της α΄ στήλης με αυτές της β΄ στήλης:
                 α΄                                                        β΄
1.      Λειτουργία των κατηχουμένων       Α. μεταφορά ευαγγελίου
2.      Λειτουργία των πιστών                   Β. μεταφορά Τιμίων Δώρων
3.      Ευαγγελικό ανάγνωσμα                  Γ. προσφορά Θυσίας στο Θεό
4.      Μικρή είσοδος                                 Δ. προετοιμασία για το Βάπτισμα
5.      Μεγάλη είσοδος                              Ε. θεμελιακές αλήθειες της πίστεως
6.      Αγία Αναφορά                                 Στ. βαπτισμένοι
                                               
                                                                                                                   (μονάδες 18)

3. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
1. Στην πρώτη χριστιανική εποχή οι άνθρωποι βαπτίζονταν:
α. ομαδικά και σε μεγάλη ηλικία
β. στη νηπιακή ηλικία
γ. χωρίς να κατηχηθούν
2. Η τριπλή ανάδυση και κατάδυση του βαπτιζομένου στο νερό της κολυμβήθρας   συμβολίζει τη συμμετοχή του:
α. στον τρόπο ύπαρξης της Αγίας Τριάδας
β. στην τριήμερη ταφή και Ανάσταση του Χριστού
γ. στη σύλληψη, στη δίκη και στη σταύρωση του Χριστού
3. Με το μυστήριο του Χρίσματος ο πιστός:
α. δείχνει την αφοσίωσή του στο Θεό
β. απαλλάσσεται από το προπατορικό αμάρτημα
γ. τελειοποιεί τις πνευματικές του δυνάμεις, ώστε να γίνει κοινωνός της ζωής του Χριστού
4. Με το μυστήριο του Βαπτίσματος ο άνθρωπος:
α. προσφέρει την πρώτη του θυσία στο Θεό
β. προοδεύει πνευματικά και γίνεται κήρυκας του λόγου του Θεού
γ. απαλλάσσεται από το προπατορικό αμάρτημα και εντάσσεται στους κόλπους της Εκκλησίας
                                                                                   
                                                                                                          (μονάδες 12)


ΟΜΑΔΑ Β

1. Γιατί η αλληλοσυγχώρηση των πιστών είναι προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στη Θεία Ευχαριστία;                                                                                            
                                                                                                                        


2. Ποια είναι η βαθύτερη σημασία του μυστηρίου της Μετάνοιας;                 
                                                                                                                       

                                                Καλή επιτυχία

     Ο Διευθυντής                                                            Η εισηγήτρια                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
                                                      ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: Α΄                                                        ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΟΝΟΜΑ:
                                                                     
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄
ΘΕΜΑ Α.1

Με ποιες από τις παρακάτω λέξεις θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την ορθόδοξη χριστιανική λατρεία;
μυσταγωγική, τυπολατρική, εθνική, πνευματική, αγαπητική, παράλογη.
Μονάδες 6
ΘΕΜΑ Α.2
Αντιστοιχίστε τους όρους της πρώτης στήλης με όσους από τους όρους της δεύτερης θεωρείτε ότι ταιριάζουν:

α) Θεία Ευχαριστία
β) Βάπτισμα
γ) Μεταμόρφωση
δ) Ευχέλαιο
ε) Χρίσμα

 1. Θεομητορικές γιορτές
 2. Χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος
 3. Υγεία ψυχική και σωματική
 4. ΄Ακτιστο φως
 5. Ανάμνηση Ιησού Χριστού
 6. Τριήμερη ταφή και Ανάσταση του Χριστού
 7. Θεογνωσία (=Γνώση Θεού)
 8. Θυσία
 9. Δόγματα
 10. Μυστικός Δείπνος
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α.3
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως Σ(ωστές) ή Λ(ανθασμένες):

α) ΄Ολοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι πλάστηκαν κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Θεού.
β) Στις άγιες εικόνες επιτρέπεται να απεικονίζονται οι διάφοροι άγιοι, ποτέ όμως ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός.
γ) Το έθιμο του εξιλαστήριου αμνού είναι αρχαιοελληνικό.
δ) Στο μυστήριο της μετάνοιας μπορεί ένας άνθρωπος να συμμετέχει όχι μόνο μία φορά στη ζωή του, αλλά όσες φορές θέλει.
ε) Το μυστήριο της ιεροσύνης το συνέστησε ο ίδιος ο Χριστός.
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α.4
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
α) Η ένταξή μας στο σώμα της Εκκλησίας γίνεται με
 1. το μυστήριο του Βαπτίσματος.
 2. το μυστήριο της Ιεροσύνης.
 3. τη γέννησή μας.
 4. τη συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία.

β) Η απαλλαγή από το προπατορικό αμάρτημα γίνεται με το μυστήριο
 1. του Χρίσματος.
 2. της Μετάνοιας.
 3. του Βαπτίσματος.
 4. του Γάμου.

γ) Η απόκτηση παιδιών είναι
 1. ο πρώτος και βασικότερος σκοπός του Γάμου.
 2. φυσικό επακόλουθο της αγαπητικής σχέσης των συζύγων.
 3. ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη σωστή και αρμονική σχέση των συζύγων.
 4. τίποτε από τα παραπάνω.
                                                                                                                       Μονάδες 9
ΘΕΜΑ Α.5
 Αναφέρετε δύο ακίνητες και τρεις κινητές χριστιανικές γιορτές.
                                                                                                                        Μονάδες 5
ΟΜΑΔΑ Β΄
ΘΕΜΑ Β.1

Αποδώστε με τον δικό σας τρόπο το νόημα της Ανάστασης που προσδοκούμε οι χριστιανοί, σύμφωνα με το Σύμβολο της Πίστης μας. 
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β.2

Συμπληρώστε ελεύθερα τις παρακάτω προτάσεις (με 80-100 λέξεις την καθεμιά):
α) Την ημέρα της Πεντηκοστής…
β) Το ευαγγελικό ανάγνωσμα…
γ) Με τα μυστήρια της Εκκλησίας ο άνθρωπος…
δ) Τη Μεγάλη Εβδομάδα…

                                                                                                          Μονάδες 20
ΘΕΜΑ Β.3
«Είναι ιατρείο αυτό το πνευματικό σπίτι (ενν. η Εκκλησία), για να θεραπεύουμε τα τραύματα που δεχόμαστε απ’ έξω». Με ποια μυστήρια θα συσχετίζατε τη ρήση αυτή του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου; Αναπτύξτε τις σκέψεις σας.

Μονάδες 20

                 
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ Α  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ; 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1 Ερώτηση αντιστοίχισης
                        Α                                                                   β
1 ζωή                                                                         α κοιμητήρια
2 πνευματικος θάνατος                                             β δώρο του Θεού
3 σωματικός θάνατος                                               γ διακοπή της ψυχοσωματικής ενότητας
4 αθανασία                                                               δ διακοπή της σχέσης με το Θεό

                                                                                       ΜΟΝΑΔΕΣ 20
2 Ερώτηση του τύπου ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ χωρίς αιτιολόγηση
 Α  Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας ο θεός είναι προσιτός στην ουσία και τις
   ενέργειές Του                                                                                                                            Σ     Λ
 Β Όταν λέμε ενέργειες του Θεού εννοούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τριων προ-
     σόπων της Αγίας Τριάδας                                                                                                       Σ      Λ
 Γ  Οι  άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης δεν έφθασαν στην πλήρη θεογνωσία γιατί  τότε
     κυριαρχούσε ο θάνατος και ο Αδης                                                                                        Σ       Λ
 Δ  Το  Αγιο Πνεύμα , το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας <<γεννάται εν χρόνω>>
      από τον Πατέρα                                                                                                                      Σ       Λ
 ΣΤ  Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να γίνει ίσος με το Θεό και μαζί του να αγιαστεί
        όλη η κτίση                                                                                                                           Σ        Λ

                                                                                        ΜΟΝΑΔΕΣ  20

3 Ερώτηση ανάπτυξης
  Γιατί μερικοί , ιδίως νέοι, παρασύρονται από τα συνθήματα του Σατανισμού

                                                                                                                        ΜΟΝΑΔΕΣ   25

 4  Ερώτηση ανάπτυξης

   Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της ορθόδοξης και της ρωμαιοκαθολικής παράδοσης σχετικά με
   τη Σύλληψη και την Κοίμηση της Θεοτόκου
                                                                                   ΜΟΝΑΔΕΣ    25

5   Ερώτηση σύντομης απάντησης

    Τι ονομάζουμε  <<μέθεξη θεότητας>> στο χριστιανισμό;

                                                                                     ΜΟΝΑΔΕΣ  10ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ……………..………………………………..…………………………………………………………………

ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΗ  Α΄  ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΤΟ  ΜΑΘΗΜΑ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α

Α1: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
            Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση γράφοντας τον αριθμό και το αντίστοιχο γράμμα της ερώτησης, στην κόλλα σας.
1.      Η εβδομάδα του Πάσχα ονομάζεται Μεγάλη γιατί:
α. έχει μεγαλύτερη διάρκεια
β. τα γεγονότα που εορτάζονται έχουν μεγάλη σημασία για τη σωτηρία του ανθρώπου.
γ. επικράτησε στην παράδοση του λαού
2.      Κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα αναστηθούν:
α. τα σώματα των ανθρώπων
β. τα σώματα και οι ψυχές των ανθρώπων
γ. οι ψυχές των ανθρώπων
3.      Η χαρά που αισθανόμαστε τη νύκτα της Ανάστασης, προέρχεται:
α. από τις υλικές απολαύσεις
β. από τη συμμετοχή του ανθρώπου στο Πάθος και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού
γ. από την προσωρινή  συμφιλίωση με τους ανθρώπους
4.      Η αθανασία είναι δώρο του Θεού και συνίσταται:
α. στην αιώνια κοινωνία με το Θεό
β. στην επιμήκυνση της βιολογικής ζωής
γ. στην αφθαρσία της ψυχής μετά την τελική κρίση
5.      Ο θάνατος σύμφωνα με την Εκκλησία είναι:
α. η τιμωρία που επέβαλε ο Θεός στον άνθρωπο για την παρακοή του
β. είναι μια φυσική κατάσταση που ολοκληρώνεται ο βιολογικός κύκλος του ανθρώπου
γ. δεν είναι φυσική κατάσταση και συνδέεται με την πτώση του ανθρώπου
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                            (Μονάδες 5x4=20)

Α2: Ερωτήσεις Σωστού - Λάθους
Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση γράφοντας τον αριθμό και το γράμμα Σ ή Λ , στην κόλλα σας.
 1. Οι ακολουθίες την Μεγάλη Εβδομάδα είναι τόσο κατανυκτικές, που ευαισθητοποιούν ακόμα και εκείνους που δεν έχουν άμεση σχέση με την εκκλησία και τους κάνουν να αισθανθούν την Αναστάσιμη Χαρά.
 2. Ο θάνατος είναι μία φυσική κατάσταση που εμφανίστηκε μετά την πτώση και την αμαρτία του ανθρώπου.
 3. Ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό κτιστός και η μόνη δυνατότητα σωτηρίας του είναι να βρίσκεται σε διαρκή κοινωνία με το Θεό.
 4. Οι Άγιοι, με τα άφθαρτα λείψανα τους, βεβαιώνουν την αλήθεια της αιωνιότητας και τη νίκη του Ιησού Χριστού πάνω στη φθορά και στο θάνατο.
                                                                                                         (Μονάδες 4x5=20)

Α3: Να τοποθετήσετε τα παρακάτω γεγονότα της ζωής του Κυρίου στη σωστή χρονική τους σειρά, δηλαδή έτσι όπως εορτάζονται τη Μεγάλη Εβδομάδα:
Ιερός Νιπτήρας, Αμαρτωλή γυναίκα, Πάγκαλος Ιωσήφ, Κάθοδος στον Άδη, Σταύρωση του Κυρίου, Παραβολή δέκα παρθένων.
                                                                                                                    (Μονάδες10)
ΟΜΑΔΑ Β

Β1: Γιατί ο Άγιος θεωρείται πρότυπο του αληθινού ανθρώπου.
                                                                                                                               (Μονάδες 25)                                                                                                                              

Β2: Ποια   η συμβολή της Θεοτόκου στο σχέδιο της θείας οικονομίας.
                                                                                                                               (Μονάδες 25)
                                                                                                                             
  Καλή Επιτυχία
      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                          Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
                                                                                                                           
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου