Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Χριστιανισμός και προγαμιαίες σχέσεις. Μια άλλη θεώρηση του 11ου κεφ. Θρησκευτ. της Γ΄ Λυκείου

         Χριστιανισμός και προγαμιαίες σχέσεις.

Οι γενετήσιες ολοκληρωμένες σχέσεις πριν από το γάμο είναι αμαρτία γιατί:
1)Καταδικάζονται από την Αγία Γραφή σε πολλά σημεία, με το «ου μοιχεύσεις» και «πόρνοι…. βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι», από τις Οικουμενικές Συνόδους, που δεν επιτρέπουν θεία Κοινωνία αν δεν υπάρχει μετάνοια για την αμαρτία αυτή και από τους Αγίους της Εκκλησίας, που διδάσκουν ότι απομακρύνει τον άνθρωπο από το Θεό, τη χάρη Του και την προστασία Του.
2)Γιατί τραυματίζουν ψυχικά, ιδιαίτερα τα ευαίσθητα άτομα, όταν αποτύχουν δημιουργώντας ψυχολογικά προβλήματα, τύψεις, ενοχές, ψυχρότητα, απέχθεια προς το γάμο ή το άλλο φύλο, τάση αυτοκτονίας κ.λ.π .
3)Γιατί μειώνουν την αγάπη, τη μοναδικότητα, το απόλυτο δόσιμο, που πρέπει να υπάρχει μέσα στο γάμο. Η ψυχή δεν μοιράζεται, οι εμπειρίες του γάμου πρέπει να είναι μοναδικές για να είναι και ανεξίτηλες. Οι συγκρίσεις που δημιουργούνται με τις προηγούμενες εμπειρίες οδηγούν ευκολότερα στη διάλυση του γάμου. Όπως είναι ο άνθρωπος προ του γάμου το ίδιο συνεχίζει να είναι και μετά το γάμο, αν δεν έχει μετανοήσει κατά το Χρυσόστομο. Αυτές οι εμπειρίες ευκολότερα διαλύουν το γάμο.
4)Επειδή κατά κανόνα δεν έχουν αγάπη, αλλά εκμετάλλευση, ατομιστική ικανοποίηση, ο άλλος αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο ηδονής και όχι ως εικόνα του Θεού, ως αδερφός σου, ως παιδί του Θεού. Αν υπάρχει αγάπη και στόχος ο γάμος είναι αμαρτία, αλλά μικρότερης βαρύτητας.
5)Είναι αμαρτία, γιατί η κατάχρησή τους βλάπτει ποικιλοτρόπως την υγεία με την αποδυνάμωση του νευρικού συστήματος, της σωματικής ευρωστίας, της οξύνοιας, της μνήμης, της πρόωρης σεξουαλικής γήρανσης, του εκφυλισμού με τις ασθένειες, όπως τις μολύνσεις, τα αφροδίσια, το AIDS, τον καρκίνο μήτρας, τον περιορισμό της γονιμότητας ή τη στειρότητα. Από την αρχαιότητα ο Ιπποκράτης τόνιζε ότι: «Μήτηρ υγιείης, ακορίη τροφής, αοκνίη πόνων, σπέρματος εγκράτεια». Ότι καταστρέφει τη ζωή είναι αμαρτία, μικρότερης ή μεγαλύτερης βαρύτητας.
6)Γιατί περιορίζουν την ελευθερία του ανθρώπου δεσμεύοντάς σε πάθη και αδυναμίες, ενώ ο Χριστιανός οφείλει να είναι ελεύθερος απ’ όλα.

7)Η αμαρτωλότητα αυτών των σχέσεων, φαίνεται ακόμα από το ότι η ανθρώπινη συνείδηση δεν αισθάνεται άνετα, όταν γνωρίζει ότι υπήρχαν σχέσεις με άλλα πρόσωπα στο σύζυγο ή τη σύζυγο ή συγγενικά πρόσωπα.

Διαφορές Ορθοδόξων Καθολικών(12ο κεφ. Θρησκευτ. Β΄Λυκείου)          ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ

1)Το αλάθητο του Πάπα, το οποίο για μας είναι απαράδεκτο, αφού αλάθητος είναι μόνο ο Θεός. Άρα εξισώνουν ένα άνθρωπο με τον Θεό. Αντίθετα στην Ορθοδοξία ούτε και οι άγιοι είναι αλάθητοι.
2)Το πρωτείο εξουσίας, το οποίο θεωρεί ότι έχει ο Πάπας, ως ο μοναδικός αντιπρόσωπος και κριτής του Θεού στη γη, ενώ εμείς τον αναγνωρίζουμε ως « πρώτον τη τάξει», πρώτο στην τιμή, στην αγάπη στη θυσία. Σε ενδεχόμενη ένωση των Εκκλησιών η Ορθοδοξία δέχεται ότι Ο Πάπας θα είναι ο «πρώτος τη τάξη».
3)Το  filioque «και εκ του Υιού», το οποίο πρόσθεσαν στο σύμβολο της πίστεως, ενώ το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα, διαφορετικά δεχόμαστε δύο πηγές, δύο αρχές στη Θεότητα.
4)Το σχίσμα οφείλεται στην σύγκρουση του ανατολικού ορθόδοξου δημοκρατικού ελληνικού πνεύματος με το δυτικό, συγκεντρωτικό, αυταρχικό, πνεύμα της Καθολικής εκκλησίας, που κληρονόμησε από το ρωμαϊκό κράτος.
5)Αναπτύχθηκαν τελετουργικές διαφορές, π.χ οι καθολικοί δέχονται και το δια ραντισμού βάπτισμα, την απρόσωπη εξομολόγηση, στη Θεία Κοινωνία χρησιμοποιούν άζυμο άρτο, έχουν ενόργανη κοσμική μουσική στη λατρεία, στέρηση των λαϊκών από τη μετάληψη του Αγίου Αίματος, ο χωρισμός του Χρίσματος από το Βάπτισμα, η χορήγηση του Ευχελαίου μόνο στους ετοιμοθάνατους,
διαφορετική τεχνοτροπία στις αγιογραφίες και έχουν εισάγει νέες γιορτές.
6. Η αναγνώριση αγίων πριν το θάνατό τους, ενώ στην Ορθοδοξία ποτέ, γιατί ο κίνδυνος αμαρτίας δεν είναι για κανένα εξασφαλισμένος μέχρι τον θάνατό του (π.χ άγιος Αντώνιος και Διάβολος στις τελευταίες του στιγμές: διάβολος: με νίκησες Αντώνιε. Μ. Αντώνιος: Όχι ακόμη). Επίσης η διαδρομή αναγνώρισης αγίου στην  Ορθοδοξία είναι εκ των κάτω προς τα άνω. Ο λαός αναγνωρίζει πρώτα τον άγιο και μετά η διοικούσα εκκλησία. Αντίθετα στους καθολικούς η πορεία είναι εκ των άνω προς τα κάτω. Ο Πάπας ανακηρύσσει  και  ο λαός αποδέχεται.
7)Στην Καθολική εκκλησία υπάρχει κληρικοκρατία, δηλαδή ο κλήρος είναι εξουσία, θρησκευτική και πολιτική. Είναι και αισθάνεται δικαστής και όχι πατέρας όπως στην ορθοδοξία.  Στους Προτεστάντες υπάρχει λαϊκοκρατία, υποτίμηση του κλήρου. Επίσης όλοι οι καθολικοί ιερωμένοι είναι άγαμοι ενώ στην ορθοδοξία μπορούν να επιλέξουν.
8)Η σωτηρία στους καθολικούς εξαρτάται περισσότερο από τα καλά έργα και επιμένουν σε αυτά, ενώ στους Προτεστάντες περισσότερο από τον Θεό. Στους ορθόδοξους και από τον Θεό και από τον άνθρωπο.
9)Η ύπαρξη της θείας χάρης και της αποστολικής διαδοχής στους ιερείς είναι αμφίβολη στους καθολικούς, ανύπαρκτη στους Προτεστάντες, δεδομένη στην ορθοδοξία, γι’ αυτό π.χ ο αγιασμός στους καθολικούς αλλοιώνεται, ενώ στους Ορθόδοξους παραμένει αναλλοίωτος ή το Άγιο Φως στον τάφο του Χριστού δεν εμφανίζεται αν την τελετουργία δεν την τελέσει ορθόδοξος Πατριάρχης. Για πολλούς Πατέρες ο καθολικισμός είναι αίρεση και τα μυστήρια του αμφισβητήσιμα, γι’ αυτό ο καθολικός που μεταστρέφεται στην Ορθοδοξία το τέλειο είναι να ξαναβαπτίζεται ορθόδοξα.
10)Η καθολική Εκκλησία έχει συγχρόνως και πολιτική εξουσία, είναι κράτος που στην Ορθοδοξία είναι ανεπίτρεπτο. Ο ορθόδοξος ιερέας έχει το δικαίωμα του εκλέγειν αλλά όχι του εκλέγεσθαι. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις αναλαμβάνει την ηγεσία η Εκκλησία όπως π.χ στην περίοδο της Τουρκοκρατίας.
11)Πνευματικότητα, ασκητικότητα, και λατρευτικός πλούτος χαρακτηρίζουν την Ορθοδοξία, ενώ κοσμικότητα  κοινωνική δράση τον καθολικισμό ακόμη και στον μοναχισμό.
12)Αγία Γραφή και ιερή παράδοση είναι οι πηγές της ορθόδοξης πίστης, Πάπας – Αγία Γραφή και ιερή παράδοση για τους καθολικούς, ενώ μόνο η Αγία Γραφή στους Προτεστάντες.
13. Στην Ορθοδοξία ο λαός έχει τον πρώτο λόγο, είναι το κριτήριο της αλήθειας και πάνω από τις συνόδους, ενώ στους καθολικούς ο Πάπας.

14. Εισήγαγαν νέες διδασκαλίες όπως:«δικαστής – τιμωρός Θεός»,  «καθαρτήριο πυρ», «η άσπιλη σύλληψης της Θεοτόκου». 

15. Διέπραξαν εγκλήματα σε βάρος των Ιθαγενών στην Αμερική, Αφρική και σε Ορθόδοξες χώρες προκειμένου να δεχθούν τον καθολικισμό, όπως: «Ο Πάπας Φραγκίσκος Μπεργκόλιο  προσφάτως «προσέλαβε» έναν Ισπανό Βενεδικτίνο καλόγηρο, τον κ. Μανουέλ Νιν, τον έντυσε με Ορθόδοξα Αρχιερατικά Άμφια και τον ενθρόνισε στην οδό Αχαρνών, μέσα στα κανονικά όρια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ως Ουνίτη Ελληνόρυθμο Επίσκοπο, ανύπαρκτης Ελληνικής Ουνιτικής κοινότητας. Προσβάλλει ακόμη του Αγίους και Οσιάθλους Πατέρας της αμωμήτου ημών Πίστεως που δολοφονήθησαν φρικωδώς από τους προκατόχους και ομοπίστους του κ.Φραγκίσκου Μπεργκόλιο ανά τους αιώνας.
Τους 13 Οσιάθλους Πατέρας τους εν τη Ι. Μονή Καντάρας της Κύπρου καέντας (19-5-1231) διότι ηρνήθησαν τα άζυμα, τους υπό του λατινόφρονος Ιωάννου Βέκκου Πατριάρχου Κων/λεως και Μιχαήλ Παλαιολόγου αναιρεθέντας Αγιορείτας Πατέρας των Καρυών (5-12-1279) και των Ιερών Μονών Ζωγράφου, Βατοπαιδίου, Ιβήρων, Κουτλουμουσίου και Ξενοφώντος (4-1-1280), διότι δεν εδέχθησαν την κακόδοξον ένωσιν της Λυών, τις οκτακοσίες χιλιάδες Σέρβους Νεομάρτυρας (1941-1945) που με πολυώδυνα βάσανα ετελειώθησαν με ηθικόν αυτουργόν τον καταδικασθέντα από το Διεθνές Δικαστήριον Εγκληματιών πολέμου Παπικό Αρχιεπίσκοπο του Ζάγκρεμπ της Κροατίας και μέντορα των φασιστών Ουστάσι, Αλουίσιο Στέπινατς τον οποίον «Αγιοποίησε» ο ανακηρυχθείς «Όσιος» της Ρωμαιοκαθολικής παρασυναγωγής Ιωάννης Παύλος ο Β΄ (Βοιτύλα), του οποίου προσφάτως έγιναν τα αποκαλυπτήρια με την δημοσίευσιν ερωτικών επιστολών προς την συμπατριώτισσά του έγγαμον Ακαδημαικόν. Προσβάλλει και τον Ιερόν Σπυρίδωνα, πολιούχον και έφορον της Μητροπόλεώς μας, ο οποίος στις 12 Νοεμβρίου 1716, ανετίναξε την Ακρόπολιν της Κερκύρας και τον Ενετό ηγεμόνα Αντρέα Πιζάνι, για να μην κατασκευάσει θυσιασθήριον (αλτάριον) της Ρωμαιοκαθολικής παρασυναγωγής στον εν Κερκύρα Ιερόν Ναόν του (Αγίου Αθανασίου Παρίου, Ουρανού Κρίσις εν Λειψία Σαξωνίας 1805). Προσβάλλει ακόμη τους Αγίους ενδόξους Ιερομάρτυρας Μάξιμον τον Καρπαθορώσσον που ετυφεκίσθη μετά της Πρεσβυτέρας και των τέκνων του από τους Ουνίτας και Αθανάσιον τον Ηγούμενον της Μικρορωσσίας που δολοφόνησαν αγρίως οι Ουνίτες της Πολωνίας, πέταξαν το μαρτυρικό του σώμα σ’ ένα βόθρο, όπου έμεινε επί 17 χρόνια και ανασύρθηκε άφθαρτο, αδιαλώβητο και ευωδιάζον»[1].

16.Δεν συμπαραστάθηκαν στις δυσκολίες των ορθόδοξων λαών όπως: Έχει πάρει ποτέ  Πάπας, ως, πολιτικός ηγέτης, αρχηγός του κράτους του Βατικανού, που είναι, μια σαφή θέση υπέρ των σημερινών εθνικών μας δικαίων; Αντίθετα, για να αναφέρουμε ένα μόνο παράδειγμα, αναγνωρίζουν τα Σκόπια ως Μακεδονία.
 Έχει βοηθήσει ποτέ τους Ορθόδοξους Έλληνες σε ώρα ανάγκης; Όχι!  Αντίθετα, τους λεηλάτησε με τις Σταυροφορίες και προσπάθησε να τους αλλάξει την πίστη,  προσπαθώντας να τους προσηλυτίσει με δόλια μέσα, όταν βρίσκονταν σε δύσκολες συνθήκες αμέσως μετά την ελληνική  επανάσταση του  1821.
 Έχει βοηθήσει ποτέ κάποιους Ορθόδοξους Χριστιανικούς λαούς; Όχι. Αντίθετα, ευλόγησε τη σφαγή των Ορθοδόξων Σέρβων το 1940 και, στη σύγχρονη εποχή, τάχθηκε με το μέρος των Μουσουλμάνων της Βοσνίας και του Κοσσυφοπεδίου και εναντίον των Ορθοδόξων  της  Σερβίας, ενώ, επίσης, διχάζει τους Ορθόδοξους λαούς της Ρωσίας, της  Ουκρανίας  και  της  Ρουμανίας,  με  την   Ουνία (Ένωση).

[1] Βλ. Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ Διαμαρτυρία για τον ερχομό  του Πάπα στην Μυτιλήνη Απρίλιο 2016.


     


ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
     Ο Χριστιανισμός αποτελεί βασικό παράγοντα του πολιτισμού γιατί:
1) Είναι η κινητήριος δύναμη της ζωγραφικής, εμπνέοντας  για δημιουργία τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, τον Λεονάρδο ντα Βίντσι, τον Μιχαήλ Άγγελο, τον Πανσέληνο κ.λ.π
2)Στην αρχιτεκτονική δημιουργώντας θαυμάσια οικοδομήματα όπως την Αγία Σοφία, τον Άγιο Πέτρο της Ρώμης, την Νότρ Νταμ των Παρισίων κ.λ.π.
3)Στη μουσική εμπνέοντας τις συνθέσεις των Μπάχ, Μπετόβεν, Ρωμανού του Μελωδού κ.λ.π
4)Επέδρασε στην ποίηση και την λογοτεχνία, όπως στα έργα των  Ν. Καζαντζάκη, Ντοστογιέφσκι, του Γρηγορίου του Θεολόγου, Παπαδιαμάντη, Ελύτη, Σεφέρη, Κ. Παλαμά, Κ. Βάρναλη, Σικελιανού, Βερίτη , Κόντογλου, Μωραϊτίδη κ.ά
5)Επέδρασε στη Φιλοσοφία, διεφύλαξε τα έργα των αρχαίων  φιλοσόφων στα μοναστήρια κατά την τουρκοκρατία και δημιούργησε φιλοσοφική σκέψη και βοήθησε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιστήμης και της έρευνας
6)Από χριστιανική επίδραση  αναπτύχθηκε η μικροτεχνία, η σμαλτουργία η μικρογραφία η ξυλογλυπτική, η χρυσοχοΐα κ.λ.π
7)Επέδρασε θετικά στην διαμόρφωση δημοκρατικών πολιτευμάτων και απόψεων στην κοινωνία.
8)Καλλιέργησε την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, εθνών και φυλών, ανεξάρτητα από την καταγωγή, τον πλούτο την κοινωνική θέση, το φύλο και το χρώμα.
9)Καλλιέργησε την κοινωνική πρόνοια, ιδρύοντας νοσοκομεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, αποστολές ασθενών στο εξωτερικό, μαθαίνοντας επαγγέλματα σε άπορους νέους κ.ά
10)Συνέβαλε ουσιαστικά στον πολιτισμό, αποκρούοντας βαρβάρους λαούς, Μογγόλους και Τούρκους από την Ευρώπη ή βοηθώντας στην αποτίναξη ζυγών δουλείας ή εκπολιτίζοντας λαούς π.χ  τους Σλάβους, Ρώσους κ.λ.π
11)Καλλιέργησε υψηλή ηθική στους ανθρώπους διδάσκοντας την αγάπη, την αγνότητα, τη δικαιοσύνη, τη συγχωρητικότητα, την αλληλοβοήθεια, τη θυσία για τους άλλους ακόμα και για τους εχθρούς κ.λ.π
12)Βοήθησε στην εμπέδωση της ειρήνης και τη κοινωνικής δικαιοσύνης στους λαούς.

13)Η σημαντικότερη ένδειξη της συμβολής του Χριστιανισμού στον πολιτισμό είναι ότι τα πιο πολιτισμένα κράτη στον κόσμο είναι τα χριστιανικά και οι λιγότερο βάρβαρες κοινωνίες οι χριστιανικές. Το αν και σ’ αυτά υπάρχει ακόμα έντονη η παρουσία κάθε μορφής κακού, οφείλεται στο ότι δεν εφαρμόζουν πλήρως τα χριστιανικά διδάγματα και στο ότι ο άνθρωπος ακόμα και ο άγιος δεν μπορεί λόγω της φύσης του να είναι αλάθητος-αναμάρτητος.

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Νέες αναθέσεις μαθημάτων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
                                                                                           
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα,               06-09-2013
Αρ. Πρωτ.           124062/Γ2


ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄
-----

   
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση    : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη   : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα    :  http://www.minedu.gov.gr
Τηλέφωνο      : 210 344 3011
FAX              : 210 344 3390

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄).

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.      Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 περ. στ. του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).
2.      Την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3.      Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4.      Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5.      Την με αρ. 26/2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6.      Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως:

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

1. Το μάθημα «Ερευνητική εργασία (Project)» στην Α΄ και Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου και στην Α΄ και Β΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, ορίζεται ως πρώτη ανάθεση σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ ανεξαρτήτως κλάδου-ειδικότητας που διδάσκουν στο Γενικό Λύκειο.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο (02) ερευνητικών εργασιών ανά τετράμηνο, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς:
α. των ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα της Τεχνολογίας της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, ΦΕΚ 1984 Β΄), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν μέχρι τέσσερις (04) ανά τετράμηνο και
β. των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση ενός (01) ερευνητικού θέματος ανά τετράμηνο, εφόσον
i) για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους υπολείπονται δύο (02) ώρες και
ii) δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.

Το μάθημα «Ερευνητική εργασία» διδάσκεται από έναν (1) εκπαιδευτικό και η ανάθεσή του γίνεται, αφού ανατεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους.
Τα παραπάνω ανώτατα όρια των ερευνητικών εργασιών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

2. Η ανάθεση του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) ορίζεται ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)
ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ13


3. Η ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας στην Α΄ και Β΄ Λυκείου ορίζεται ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ1
Ιστορία

ΠΕ02
(ΠΕ10, ΠΕ13)2,
(ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07 για το σχ. έτος 2013-2014)


1 Η Β΄ ανάθεση τους μαθήματος της Ιστορίας γίνεται στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ10, ΠΕ13, (ΠΕ05,  ΠΕ06 και ΠΕ07 για το σχ. έτος 2013-2014), μόνο εφόσον οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους με μαθήματα Α΄ ανάθεσης στο σχολείο ή σχολεία που έχουν τοποθετηθεί.

2 Κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ10, ΠΕ13.

4. Οι αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ Λυκείου ορίζονται ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Εφαρμογές Πληροφορικής
ΠΕ19, ΠΕ20

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

ΠΕ14 (04,05)
ΠΕ12, ΠΕ17 (εκτός ΠΕ17.09, ΠΕ17.10)
ΠΕ04, ΠΕ17 (09,10)
ΠΕ18 (12,13,14,15,16,17,18,30)

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός
ΠΕ02,ΠΕ08
ΠΕ10, ΠΕ13

Β. ΓΥΜΝΑΣΙΟ
  1. Οι αναθέσεις για τα μαθήματα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο ορίζονται ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ1
Ιστορία

ΠΕ02
(ΠΕ01, ΠΕ10, ΠΕ13)2
(ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 για το
σχ. έτος 2013-2014)
Γεωγραφία
ΠΕ04.05
ΠΕ153,ΠΕ03,ΠΕ04(01,02,03,04)


1 Η Β΄ ανάθεση τους μαθήματος της Ιστορίας γίνεται στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ10, ΠΕ13, (ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 για το σχ. έτος 2013-2014), μόνο εφόσον οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 έχουν συμπληρώσει το ωράριό τους με μαθήματα Α΄ ανάθεσης στο σχολείο ή σχολεία που έχουν τοποθετηθεί.

2 Κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ01, ΠΕ10, ΠΕ13.

3 Κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ15.


2. Οι αναθέσεις για τις «Βιωματικές Δράσεις– Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες– Project» ορίζονται ως εξής:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ
ΠΕΔΙΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ
Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
B΄ ΑΝΑΘΕΣΗ
Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project

Τοπική Ιστορία

ΠΕ02

ΠΕ01

Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(Π.Ε.Α.Α)

όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2013-2014 τους κλάδους ΠΕ02,ΠΕ03
και  ΠΕ04Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)
Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας. Προηγούνται με σειρά προτεραιότητας:
Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.
Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό.
Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 1.000 ωρών.
Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού
ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό προσανατολισμό του Υπουργείου
Παιδείας χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού ΣΕΠ του Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 660 ωρών.
ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.
Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει ολιγοήμερα σεμινάρια ΣΕΠ.
Η. Όλοι οι καθηγητές ΠΕ με εξαίρεση για το σχ. έτος 2013-2014 τους κλάδους ΠΕ02,ΠΕ03 και ΠΕ04

Φύση και Άσκηση
ΠΕ011

Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης
όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2013-2014 τους κλάδους ΠΕ02,ΠΕ03
και  ΠΕ04

Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)
όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. έτος 2013-2014 τους κλάδους ΠΕ02,ΠΕ03
και  ΠΕ04

Οι με αρ. πρωτ. 47758/Γ2/27-04-2012 (ΦΕΚ B΄ 1390) και 100838/Γ2/04-09-2012 (ΦΕΚ Β΄ 2507) Υπουργικές Αποφάσεις καταργούνται.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17-09-2008 Υ.Α. (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-14.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα    06-09-2013


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πως γίνονται οι αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς

Μαρούσι, 20-06-2013.  
Αρ. Πρωτ. : 84582/Δ2

Δ) Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 23464/Γ2/06-03-2012 υπουργική απόφαση «Με τα μαθήματα Α΄ ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα Β΄ ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες.»
Δώδεκα (12) ώρες μαθήματος (κατ ΄ ελάχιστονσυνιστούν οργανικό κενό το οποίο δίνεται σε εκπαιδευτικό που καλύπτει τις ώρες αυτές με Α΄ ανάθεση, ανεξαρτήτως αν υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το ωράριό τους αναλαμβάνοντας το μάθημα ως Β΄ ανάθεση ή έχοντας δεύτερη ειδικότητα.
Οι ώρες ενός μαθήματος δεν μοιράζονται ισομερώς στους εκπαιδευτικούς ίδιας ειδικότητας. Πρώτα καλύπτει το υποχρεωτικό του ωράριο με ώρες μαθημάτων Α΄ ανάθεσης ο εκπαιδευτικός που έχει τοποθετηθεί πρώτος στο σχολείο και στη συνέχεια οι επόμενοι με σειρά παλαιότητας (τοποθέτησης στη σχολική μονάδα). 
Πιο συγκεκριμένα ο παλαιότερος εκπαιδευτικός καλύπτει το υποχρεωτικό του ωράριο παίρνοντας όλες τις ώρες των μαθημάτων  Α΄ ανάθεσης και εφόσον περισσέψουν ώρες δίνονται σε δεύτερο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας. Αν ο δεύτερος εκπαιδευτικός δεν μπορεί να καλύψει το ωράριό του με μαθήματα Α΄ ανάθεσης τότε συμπληρώνει με μαθήματα Β΄ ανάθεσης (εφόσον έχουν πρώτα καλύψει το ωράριό τους οι  εκπαιδευτικοί που έχουν τα μαθήματα αυτά σε Α΄ ανάθεση).
Ο εκπαιδευτικός χωρίς μαθήματα Α΄ ανάθεσης (τουλάχιστον 12 ώρες) δεν καλύπτει οργανικό κενό και κρίνεται υπεράριθμος σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97.
Προηγούνται στην κάλυψη ωρών ενός μαθήματος οι εκπαιδευτικοί που έχουν το μάθημα στη βασική τους ειδικότητα. Εφόσον και αν περισσεύουν ώρες του μαθήματος δύναται να δοθούν σε εκπαιδευτικούς που έχουν το μάθημα στη δεύτερη ειδικότητά τους.
Οι ώρες των μαθημάτων που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων ή ειδικοτήτων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους ή ειδικότητες.
Η κρίση υπεραριθμίας γίνεται μεταξύ των εκπαιδευτικών της βασικής τους ειδικότητας σε μία σχολική μονάδα και όχι σε συνδυασμό με τη δεύτερη ειδικότητα. Ο εκπαιδευτικός με δεύτερη ειδικότητα θα κριθεί υπεράριθμος με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς της βασικής του ειδικότητας, ανεξάρτητα αν μπορεί να καλύψει ώρες μαθημάτων της δεύτερης ειδικότητάς του.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ