Δευτέρα, 21 Απριλίου 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ  B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 (Γιαέμπνευση,προβληματισμό,αναστοχασμό καιανατροφοδότηση)ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β………..

ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013                                                        

                                                       
ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ                                                                                                                                               ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013  ΣΤΑ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

  ΤΑΞΗ  :  Β΄  
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : …………     

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ


1)      Άσκηση  πολλαπλής  επιλογής .
 Στις  παρακάτω  προτάσεις  υπάρχει  μόνο  μία  σωστή  απάντηση  που  πρέπει  να  επιλέξετε κάθε  φορά :
          Α)   Τα  θαύματα  του  Χριστού  ονομάζονται στην Καινή Διαθήκη   :
              1.   Θεϊκά  έργα.
              2.   Θεϊκά  μεγαλεία.
              3.   Σημεία. 
                4.   Μεγαλουργήματα .
 Β)   Ο  Χριστός  έκανε  θαύματα :     
1.    Για  να  αναγκάσει  τους  ανθρώπους  να  πιστέψουν .
2.    Για  να  δείξει  ότι  με  τον  ερχομό  Του  στη  γη  ξεκίνησε  ο  καινούριος  κόσμος.
3.    Για  να  επιδείξει  τη  δύναμη  Του .
4.    Για  να   δείξει  ποιος  είναι .
  Γ)    Ο  Χριστός :
1. Έκανε  μόνο  θαύματα .
2. Υπήρξε  ένας  σοφός  διδάσκαλος .
3. Κέρδισε  το  λαό  με  τα  ωραία  λόγια  Του .
4. Δίδαξε με παραβολές ως  θείος  διδάσκαλος  και  έκανε  θαύματα  ως  Θεός .
           Δ)     Ο Ιωάννης βλέποντας τον Ιησού να έρχεται προς το μέρος του είπε :
                    1. «Να ο βασιλιάς των Ιουδαίων»
                    2. « Να ο Μεσσίας του κόσμου»
                    3. « Να ο αμνός του Θεού»
                    4. Δεν είπε τίποτα
                   

2)     Χαρακτηρίστε  με  Σ ( σωστές )  ή  Λ  ( λανθασμένες )  τις  ακόλουθες  προτάσεις  : 
        Στην  παραβολή  του  σπλαχνικού  Σαμαρείτη :         
  Α)    Ο  ιερέας  και  ο  λευίτης  στενοχωρήθηκαν  για  τον  πληγωμένο  από  τους     ληστές  άνθρωπο , αλλά  δεν  μπορούσαν  να  τον  βοηθήσουν .                                          
            Β)     Ο  Σαμαρείτης  αντίθετα  τον  βοήθησε , επειδή  νόμισε  πως  θα  είχε  κάποιο  προσωπικό  κέρδος  στο  τέλος .
            Γ)    Οι  Ιουδαίοι  θεωρούσαν  ως  «πλησίον»  τους  όλους  τους  ανθρώπους  .
            Δ)    Ο  Χριστός  μας  δίδαξε  πως  «πλησίον»  μας  είναι  ο  κάθε  συνάνθρωπός  μας  και  ιδιαίτερα  αυτός  που  χρειάζεται  τη  βοήθειά  μας .
            Ε)    Ο  Χριστός  μας  καλεί  όλους  να  πράξουμε  το  ίδιο  με  τον  Σαμαρείτη .

3)     Ποια  είναι  τα  Ευαγγέλια  της  Κ.Δ. και  ποιο  το  περιεχόμενό τους ; Σε  ποια  γλώσσα  γράφτηκαν ;

4)     Να δικαιολογήσετε τους χαρακτηρισμούς που αποδίδονται στον Ιωάννη:
            1. Πρόδρομος 2. Προφήτης 3. Βαπτιστής 4. Μάρτυρας

5)     Ποιες  αλήθειες  για  το  Θεό  αποκαλύπτει  η  παραβολή  του  σπλαχνικού  Πατέρα ;  Έχοντας ένα  τέτοιο  Θεό  ως  πατέρα   σε  τι  μπορούμε  να  ελπίζουμε  εμείς  οι  άνθρωποι  κάθε  φορά  που  χαλάμε  τη  σχέση  μας  μαζί  Του ;

6)     Τι  είναι  οι  παραβολές  που χρησιμοποιούσε ο  Ιησούς στη διδασκαλία Του  και τι  μας  φανερώνουν ; Γιατί  ο Ιησούς  μιλούσε  συνήθως  με  παραβολές ; 

7)     Τι  θα  απαντούσατε  σε  κάποιον  που  θα  έλεγε : «Δεν  έχω  κάνει  στη  ζωή  μου  κανένα  κακό και  γι’ αυτό  νομίζω  ότι  είμαι  κοντά  στο  Θεό» . Νομίζετε ότι είναι  αρκετό αυτό το κριτήριο ;
 ( Η απάντησή σας να στηρίζεται   στην  παραβολή  της  Τελικής  Κρίσης ) .

8)     Στην  Υπαπαντή  ο  προφήτης  Συμεών  ονόμασε  τον  μικρό  Ιησού  «σημείον  αντιλεγόμενον». Τι  εννοούσε  μ’ αυτή την έκφραση  και  πώς  φάνηκε  τελικά αυτό  στη  ζωή  του Χριστού ;              

9)      Με  βάση  τη  διδασκαλία  του  Ιησού , ποια  πρέπει  να  είναι  η  στάση  μας  απέναντι  στα  υλικά  αγαθά ,  τι πρέπει  να  προσέχουμε  και  που  να  δίνουμε  προτεραιότητα ;
              


(  Να  απαντήσετε  σε  6  από  τις  9  ερωτήσεις . )
(  Να  μη  δοθεί   καμία  απάντηση  επάνω  στην  φωτοτυπία .)
 
                                                                                      ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!!


                                                                   Β………….  28 / 5 / 2013

                   
 Γυμνάσιο  Κ……                                                    Σχολ. έτος 2012-2013

Τάξη  Β' Γυμνασίου

          Θέματα  γραπτών προαγωγικών  εξετάσεων Μαΐου  στα Θρησκευτικά 

Ερώτηση 1 Α. Σημειώστε  σωστό ( Σ ) ή λάθος ( Λ ) στις προτάσεις :                           
                              α. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι είκοσι εννέα.                           
                              β. Όλα τα  ευαγγέλια ονομάζονται « Συνοπτικά » .
                              γ. Τα ευαγγέλια δεν είναι βιογραφίες του Χριστού.
                        Β. Πώς συμβολίζονται οι τέσσερις Ευαγγελιστές στην τέχνη;  
                         .
Ερώτηση 2.   Να ορίσετε με συντομία τους όρους :
                              Υπαπαντή, Παραβολή, Θεοφάνια.
Ερώτηση  3. Γιατί σύμφωνα με τα λόγια του Συμεών ο Χριστός ήταν και είναι
                            « σημείο αντιλεγόμενο »;
Ερώτηση 4.  Αντιστοιχίστε σωστά :
1.      επαγγελία                              α. ο Θεός μαζί μας
2.      Εμμανουήλ                            β. Ιωάννης
3.      πλήρωμα του χρόνου             γ. προφήτης   
4.      πρόδρομος                             δ. καλή είδηση
5.      θαύμα                                    ε. κατάλληλη στιγμή
6.      Ιησούς                                   στ. σωτήρας      
                                                     ζ. υπόσχεση   
(περισσεύουν 2 )                          η. σημείο 
     
 Ερώτηση 5. Γιατί η Παραβολή του καλού Σαμαρείτη θεωρείται ριζοσπαστική:                        
 Ερώτηση 6. Ποιες οι αντιλήψεις των Ισραηλιτών για ανθρώπους με αναπηρίες
                          και ποια η θέση του Ιησού πάνω σε αυτές:                            .
 Ερώτηση 7.  Ποια η σχέση του Μυστικού Δείπνου με το Μυστήριο της Θείας
                           Ευχαριστίας :                                                      
 Ερώτηση 8. Σημειώστε σωστό ( Σ ) ή λάθος ( Λ ) στις προτάσεις :
               α. Ο Χριστός έκανε θαύματα εκεί όπου υπήρχε εμπιστοσύνη σε αυτόν.
               β. O Ιωάννης ο Πρόδρομος είναι ο τελευταίος Προφήτης της Π.Δ.
               γ.  Τα θαύματα μας προκαλούν φόβο.
               δ. Στο τέμπλο των ναών η εικόνα του Ιωάννη του Προδρόμου τοποθετείται
                   δίπλα στην εικόνα του Χριστού.
               ε. Το θαύμα των θαυμάτων ήταν ο ίδιος ο Χριστός.
              στ. Ο προφήτης Συμεών είπε στην Παναγία πως ο γιός της θα δοξαστεί και
                    θα της δώσει χαρά.
Ερώτηση 9. Γιατί ο Χριστός δίδασκε με παραβολές;    

     Κ……..30-5-2013                                                                
                                                                                                    Η καθηγήτρια
           O Διευθυντής                                                                   .
                                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β……..                                                      ΤΑΞΗ Β΄
                                                                                          ΜΑΘΗΜΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
                                                                                           ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18-06-13ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013-06-17


                                                   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Συμπληρώστε δίπλα από κάθε πρόταση τη λέξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ
Α) Το 63 π.Χ. ο Ρωμαίος στρατηγός Πομπήιος κυρίεψε τη χώρα των ισραηλι-των και την ενσωμάτωσε στην επαρχία της Συρίας.
Β) Όλοι οι μαθητές του Ιησού, εκτός από έναν, ήταν Ιουδαίοι.
Γ) Η Αποκάλυψη του Ιωάννη ανήκει στα ιστορικά βιβλία της Καινής Διαθήκης.
Δ) Ο πρώτος που έγραψε Ευαγγέλιο, ήταν ο Ευαγγελιστής Μάρκος.
Ε) Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης συμβολίζεται στην Εκκλησιαστική Τέχνη σαν άγγελος.
ΣΤ) Οι Καθολικές Επιστολές που έχουν διασωθεί, είναι 14.
 1. Αναφέρατε παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι την εποχή του Ιησού οι ε-
Βραίοι μιλούσαν την ελληνιστική γλώσσα και είχαν επηρεαστεί από τον ελληνικό πολιτισμό.
 1. Περιγράψτε το περιστατικό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.
 2. Το μήνυμα για τον ερχομό του Χριστού το έλαβαν πρώτοι κάποιοι άσημοι ιουδαίοι, οι βοσκοί, και κάποιοι σημαντικοί αλλοδαποί, οι μάγοι. Αυτό το γεγονός τι μας κάνει να σκεφτούμε;
 3. Στο τέμπλο όλων των ναών δίπλα στο Χριστό βλέπουμε την εικόνα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι γίνεται αυτή η τιμητική διάκριση;
 4. Ποιες οδηγίες έδωσε ο Ιησούς στους μαθητές του, όταν τους έστειλε να κηρύξουν τη διδασκαλία του;
 5. Ποια είναι τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην παραβολή του καλού Σαμαρείτη, τι συμβολίζουν και ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της παραβολής;
 6. Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο ο Ιησούς μπήκε επίσημα και με συμβολικό τρόπο στα ιεροσόλυμα;
 7. Ποιες παρανομίες εντοπίσατε ότι έγιναν στη δίκη του Ιησού;

Όλα τα θέματα είναι βαθμολογικά ισοδύναμα.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Από τις 9 ερωτήσεις θα απαντήσετε τις 6.Η ΔΝΤΡΙΑ                                                                   Β……. 18-06-13

                                                                                    Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

              

                                                                 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ………….
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013
ΤΑΞΗ: Β΄ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΗΜ/ΝΙΑ:…/06/2013

                                                  ΘΕΜΑΤΑ
Θέμα 1ο
Τι είναι τα «Απόκρυφα» βιβλία της Καινής Διαθήκης;

Θέμα 2ο
Ποιο είναι το μήνυμα που έφερε ο αρχάγγελος στην Παναγία, στον Ευαγγελισμό, και ποια ήταν η αντίδραση της Θεοτόκου;

Θέμα 3ο
Δικαιολογήστε τους χαρακτηρισμούς του Ιωάννη: Πρόδρομος, Προφήτης, Βαπτιστής, Μάρτυρας.

Θέμα 4ο
Παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη:
Α. Γιατί ο Χριστός βάζει να προσπερνάει ένας ιερέας και ένας λευίτης και να σταματά ένας Σαμαρείτης;
Β. Ποιος είναι ο πλησίον, σύμφωνα με την παραβολή;

Θέμα 5ο
Ποιο μυστήριο παραδίδεται από το Χριστό τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου και με ποιο τρόπο;(Λόγια Ιησού).

Θέμα 6ο
Ποια αποτελέσματα είχε η συνάντηση του ευσεβούς πλουσίου και του Ζακχαίου με το Χριστό; Ποια θέση πήρε ο καθένας απέναντι στην μεγάλη περιουσία που είχαν;

Θέμα 7ο

Α. Να αντιστοιχίσετε τα ονόματα της στήλης Α με τις κατάλληλες λέξεις στη στήλη Β:
                              Α                                                           Β
1. Λουκάς                                                            α. Προς Φιλιππησίους
2. Παύλος                                                            β. Λιοντάρι
3. Μάρκος                                                           γ. Πράξεις των Αποστόλων
4. Ιησούς                                                             δ. Σωτήρας

Β. Να σημειώσετε Σ(σωστό) ή Λ(λάθος) ανάλογα, αν θεωρείτε ότι οι παρακάτω
      προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες:
 1. Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μαζί αποτελούν την Αγία Γραφή.
 2. Σε κάθε Θεία Λειτουργία διαβάζονται ένα ευαγγελικό και ένα αποστολικό ανάγνωσμα.
 3. Ο Ιησούς αγανάκτησε με τους γονείς όταν έφεραν τα παιδιά κοντά Του.
 4. Μετά την Ανάσταση Του ο Κύριος εμφανίστηκε πρώτα στους άντρες μαθητές Του.
Θέμα 8ο
Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
Α. Τα ονόματα των Ευαγγελίων είναι ---------, -------------. --------------,-------------.
Β. Μερικά από τα ονόματα της Παναγίας μας είναι:-----------, ------------, ----------.
Γ. Η Βάπτιση του Χριστού ονομάζεται αλλιώς και ----------------, γιατί----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
Δ. Η συνάντηση του προφήτη Συμεών με το νεογέννητο Ιησού ονομάζεται--------.
Τότε ο Συμεών προφήτευσε για τον Ιησού ότι θα είναι----------  ---------------------.

Θέμα 9ο
Να κυκλώσετε τη σωστή απάντηση:
 1. Ο δωδεκάχρονος Ιησούς συνομιλούσε με τους νομοδιδάσκαλους
Α. στο ναό των Ιεροσολύμων.
Β. στη συναγωγή της Ναζαρέτ.
Γ. στη συναγωγή της Καπερναούμ.
2. Η έκφραση «Χαίρε νύμφη» , για την Παναγία, επαναλαμβάνεται συχνά
Α. στους Παρακλητικούς Κανόνες( Παρακλήσεις).
Β. στον Ακάθιστο Ύμνο.
Γ. στις λαϊκές παραδόσεις.
3. Στην παραβολή του «Ασώτου Υιού», ο μεγαλύτερος αδερφός, όταν κατάλαβε ότι επέστρεψε ο μικρός του αδερφός,
Α. έτρεξε να τον υποδεχτεί με χαρά.
Β. ευχαρίστησε το Θεό γιατί επέστρεψε γερός.
Γ. διαμαρτυρήθηκε στον πατέρα τους για την υποδοχή που του επιφύλαξε.
4. Σύμφωνα με την παραβολή της Τελικής Κρίσης, το κριτήριο, με το οποίο θα μας κρίνει ο Θεός είναι
Α. η αγάπη του ανθρώπου προς το συνάνθρωπο.
Β. η πίστη του ανθρώπου στο Θεό.
Γ. η αποστροφή του ανθρώπου για το Διάβολο.
5. Την Κυριακή των Βαΐων, η Εκκλησία μας γιορτάζει
Α. την είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα.
Β. την εκδίωξη των εμπόρων από το ναό.
Γ. την Ανάληψη του Χριστού στους ουρανούς.
6. Όταν οι δάσκαλοι του Νόμου και οι Φαρισαίοι έφεραν μπροστά Του μια γυναίκα που την είχαν συλλάβει για προσβολή της συζυγικής τιμής(μοιχεία), Εκείνος πρότεινε
Α. να την τιμωρήσουν με λιθοβολισμό, σύμφωνα και με το μωσαϊκό Νόμο.
Β. να την αφήσουν ελεύθερη.
Γ. σε όποιον ανάμεσα από αυτούς είναι αναμάρτητος ,αυτός και να ρίξει πρώτος την πέτρα πάνω της.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1.
Επιλέξτε να απαντήσετε τα έξι(6) από τα εννέα (9) θέματα.
2. Δεν σημειώνετε τίποτα στο φύλλο των θεμάτων παρά μόνο στο απαντητικό φύλλο.
                          Καλή  Επιτυχία!
Ο διευθυντής                                                       Η εισηγήτρια                                                                                                                                                                            ΓΥΜΝΑΣΙΟ ……………                                                          ΣΧ. ΕΤΟΣ  2012-2013                   

                       

                                  ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

                                           ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 


ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ


ΤΑΞΗ:  Β΄


                                                        

ΘΕΜΑΤΑ

1.  Στην εικόνα της Γέννησης του Χριστού τι συμβολίζουν : ο στάβλος, τα δύο ζώα , το λουτρό   του βρέφους και τα δώρα των Μάγων ; 

2.  Ποιες είναι οι εορτές προς τιμήν της Παναγίας , πότε εορτάζονται   και τι εορτάζουμε σε    κάθε μια απ’ αυτές;

3.  Πώς και πότε γράφτηκαν τα Ευαγγέλια;

4.  Στην παραβολή του Σπλαχνικού Πατέρα πού στήριζε τις ελπίδες ο Άσωτος Υιός και πήρε τη 
     θαρραλέα απόφαση να επιστρέψει ; Τί συμβολίζει το κάθε πρόσωπο της Παραβολής ;

5.  Κατά τη βάπτιση του Ιησού,  τί φανερώθηκε για το πρόσωπο του Χριστού ;                 

6.  Τι είδους γιατρειά προσέφερε ο Χριστός στον παράλυτο;

 7.  Ποιά είναι τα κεντρικά χαρακτηριστικά της παραβολής του καλού Σαμαρείτη ;

 8.  Ποιά γεγονότα γιορτάζει η Εκκλησία τη Μεγάλη Πέμπτη;

 9. Να κάνετε την αντιστοίχηση :              
                        Α.                                                                            Β.
 .                                      
 1. Επιτέλεση Θαύματος.                                             α. Δευτέρα Παρουσία.
 2. Θαύματα.                                                                β. Πίστη. 
 3. Καινούργιος Κόσμος.                                             γ. Ερχομός του Χριστού στη γή                                                                                                                                                                           
 4. Επικράτηση της Βασιλείας του Θεού.                    δ. Σημεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τα 9 θέματα να επιλέξετε τα 6.

                                                          Β……….. 4/6/2013
Η Δ/ΝΤΡΙΑ                                                                                                 Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ


                                                                                                    
Γυμνάσιο ……………                                                            Σχολικό έτος 2012-2014
Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2014
                     Εξεταζόμενο μάθημα:             ΘΡΗΣΚΕYΤΙΚΑ
                     Τάξη:                                       Β’ Γυμνασίου
                     Εισηγητής:
                     Τόπος / Ημερομηνία:              13-06-2013
Επώνυμο: ................................................. Όνομα: ......................................

Θέματα
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Αντιστοιχήστε σωστά τους ευαγγελιστές με τα σύμβολά τους στην τέχνη.
ΜΑΡΚΟΣ                                            μόσχος
ΜΑΤΘΑΙΟΣ                                        αετός
ΛΟΥΚΑΣ                                             άγγελος η άνθρωπος
ΙΩΑΝΝΗΣ                                           λιοντάρι

ΕΡΩΤΗΣΗ 2
 Να τοποθετήσετε χρονολογικά τα παρακάτω γεγονότα.
         Κλήση μαθητών
         Προσκύνηση μάγων    
         Γέννηση Ιησού
         Ευαγγελισμός
         Εμφάνιση αγγέλων στους βοσκούς
         Αποκεφάλιση Ιωάννη

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Βάλτε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στις παρακάτω προτάσεις σύμφωνα με το περιεχόμενό τους.
α. Η Καινή Διαθήκη περιέχει 27 βιβλία.
β. Η λέξη ευαγγέλιο σημαίνει την καλή είδηση.
γ. Ο Λουκάς ήταν ο πρώτος  χρονολογικά που έγραψε το ευαγγελιό του.
δ. Βίβλος ονομάζεται αλλιώς η Παλαιά Διαθήκη.
ε. Συνοπτικοί ονομάζονται οι Ματθαίος,Μάρκος και Λουκάς επειδή τα ευαγγέλιά τους παρουσιάζουν ομοιότητες.
στ.Ο Ματθαίος απευθύνει το ευαγγέλιό του στους Έλληνες ειδωλολάτρες.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Ο Λουκάς παραθέτοντας την παραβολή του σπλαχνικού πατέρα ξεκινάει ως εξης: ¨Όλοι οι τελώνες και αμαρτωλοί συνήθιζαν να πλησιάζουν τον Ιησού και να τον ακούνε.Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διαμαρτύρονταν και έλεγαν ότι αυτός δέχεται αμαρτωλόυς και τρώει μαζί τους¨α) Γιατί κατά την γνώμη σας ο Ιησούς επέλεξε να τους απαντήσει με την συγκεκριμένη παραβολή; β) Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά του Θεού όπως προκύπτουν από την διήγηση αυτή;


ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Στην ευαγγελική περικοπή από τον Ιωάννη,που αναφέρεται στη θεραπεία του εκ γενετής τυφλού,όταν καλούνται οι γονείς από τους Ιουδαίους να επιβεβαιώσουν την αναπηρία(τυφλότητα) του παιδίου τους,μοίαζουν διστακτικοί και φοβισμένοι.
α) Είναι δικαιολογημένη η στάση τους και γιατί;
β) Περιγράψτε τα συναισθήματά τους όσον αφορά στη θεραπεία του εκ γενετής τυφλού παιδιού τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Λαμβάνοντας υπ’όψιν την παραβολή του καλόυ Σαμαρείτη απαντήστε στα εξής: α)ποιός θα μπορούσε σήμερα να θεωρηθεί ¨πλησίον¨; β)Πως φαντάζεστε έναν σύγχρονο ¨καλό Σαμαρείτη¨;

ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Κατά τη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου ο Χριστός συσχέτισε τον άρτο και τον οίνο με τη σταυρική θυσία του και δήλωσε ότι αυτά είναι το σώμα και το αίμα Του,προτρέποντας τους μαθητές να το κάνουν αυτό εις ανάμνησή του.Ποιό είναι το νόημα της συγκεκριμένης προτροπής;

ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Όπως πληροφορούμαστε από τον Ματθαίο όταν ο Ιησούς βρισκόταν πάνω στο σταυρό οι περαστικοί τον ειρωνεύονταν και τον έβριζαν μαζί με τους γραμματείς και τους αρχιερείς περιπαιζοντάς τον και αμφισβητώντας τη θεική του φύση και δύναμη.α) Που πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η συμπεριφορά τους;
β) Γιατί ο Ιησούς δεν έκανε καμία ενέργεια για να σωθεί;

ΕΡΩΤΗΣΗ 9
΄Μείνετε άγρυπνοι και προσεύχεστε,για να μη σας νικήσει ο πειρασμός΄.είπε ο Χριστός στους μαθητές του όταν προσεύχοταν στον κήπο της Γεσθημανή. Ποιό είναι κατά τη γνώμη σας το νόημα αυτής της φράσης για τον σύγχρονο χριστιανό;
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                              Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΤΑΞΗ: Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:……………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7  ΙΟΥΝΙΟΥ 2013.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο :   Τι γνωρίζετε για το Ναό της Ιερουσαλήμ: πόσες φορές χτίσθηκε ή ανα-
                    καινίσθηκε; Τι πίστευαν και τι αισθάνονταν για τον Ναό οι Ισραηλίτες;

  ΘΕΜΑ 2ο : (α) Πόσα είναι τα βιβλία του Κανόνα της Καινής Διαθήκης; Σε πόσες και
                         ποιες κατηγορίες διακρίνονται; Ποια τα βιβλία της πρώτης κατηγορίας;
                  (β) Τι σημαίνει «Ευαγγέλιο»; Ποια Ευαγγέλια ονομάζουμε Συνοπτικά; Γιατί;

ΘΕΜΑ 3ο (α) Να διηγηθείτε το Μαρτύριο (θάνατο) του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου.
                   (β) Να γράψετε, ποιοι δικαστικοί κανόνες δεν τηρήθηκαν στη «δίκη» του Ιησού.

ΘΕΜΑ 4ο :   «Πολλοί πιστεύουν ότι ο Θεός θα ανταμείψει τους δίκαιους και θα τιμωρήσει
                      τους άδικους στη Δευτέρα Παρουσία». Με βάση το κριτήριο που μας δίνει η
                      παραβολή της Τελικής Κρίσεως, να εξηγήσετε γιατί ο Θεός δεν τιμωρεί και
                      δεν αμείβει κανένα. Είναι ο άνθρωπος υπεύθυνος για τις πράξεις του ή όχι;
                      Τι είναι ο «Παράδεισος» και τι η «Κόλαση», για την Εκκλησία;

  ΘΕΜΑ 5ο : Να αντιστοιχίσετε κάθε όνομα της στήλης Α’ με μία έκφραση της στήλης Β’:

                                 Α’
                                        Β’
1. Γαβριήλ        
1.          α. Βαπτιστής
2. Ιωάννης
  β. Υιός του Θεού
3. Χριστός
  γ. Ευαγγελισμός
4. Βηθλεέμ
  δ.  Γ    δ. Περιστέρι
5.   5. Εμμανουήλ
  ε.  Ο Θεός είναι μαζί μας
2.        6. Μετάνοια
στ. Πόλη του Δαβίδ
7. Άγιο Πνεύμα
  ζ. Αλλαγή τρόπου σκέψης και ζωής


ΘΕΜΑ 6ο : Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση για τα παρακάτω:
                 1. Ο Ιωάννης ονομάστηκε Πρόδρομος, γιατί:
                      (α) την ικανότητα να συγχωρεί αμαρτίες
                      (β) πέθανε με μαρτυρικό τρόπο, όπως όλοι οι προφήτες
                    (γ) προετοίμαζε τους ανθρώπους για τον ερχομό του Μεσσία
              2. Πρώτος επιχείρησε να συγγράψει Ευαγγέλιο:
                      (α) ο Ιωάννης
                      (β) ο Λουκάς
                      (γ) ο Μάρκος
              3. Το σύμβολο «Ιω. 13, 34» κατά σειρά σημαίνει:
                      (α) Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 13ο, στίχος 34
                         (β) Α’ Καθολική Επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο 13ο, στίχος 34
                      (γ) Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 13ο, σελίδα 34
                4. Με ποιες γιορτές τιμούμε το πρόσωπο της Παναγίας μας:
       (α) Πάσχα, Υπαπαντή, Χαιρετισμοί, Ευαγγελισμός, Κοίμηση.
              (β) Γέννηση, Εισόδια, Ακάθιστος Ύμνος, Χριστούγεννα, Κοίμηση.
              (γ) Γέννηση, Εισόδια, Σύναξις της Θεοτόκου, Ευαγγελισμός, Κοίμηση.
      5. Καθολικές ονομάζονται οι Επιστολές της Καινής Διαθήκης:
                (α) επειδή αποδίδονται σε συγγραφείς της Ρωμαιο-καθολικής Εκκλησίας
                (β) γιατί απευθύνονται σε πολλές χριστιανικές κοινότητες και έχουν ένα
                       γενικότερο περιεχόμενο
                (γ) διότι περιλαμβάνουν ολόκληρη την ζωή του Χριστού

ΘΕΜΑ 7ο (α) Να διηγηθείτε την παραβολή του «Σπλαχνικού Σαμαρείτη».
                   (β) Τι είναι οι παραβολές του Χριστού και τι φανερώνουν;

ΘΕΜΑ 8ο  : Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες (Σ – Λ):
1.      Στη βάπτιση του Χριστού αποκαλύπτονται τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος.
2.      Η Αποκάλυψη του Ιωάννου είναι το πρώτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης.
3.      Τα δώρα που έδωσαν οι μάγοι στον Χριστό ήταν: χρυσός, λιβάνι και σμύρνα.
4.      Οι παραβολές του Χριστού είναι σαν τους μύθους του Αισώπου.
5.      Ο Ιησούς ζήτησε στη Γεθσημανή από τους Μαθητές Του να προσεύχονται για να μην τους κυριέψει η απελπισία, όταν θα έβλεπαν τον Χριστό πάνω στον Σταυρό.

ΘΕΜΑ 9ο : Ποια γεγονότα εκτυλίσσονται στον Μυστικό Δείπνο του Κυρίου με τους Μαθητές
                   Του: ποια σημαντικά «λόγια» τους απευθύνει και ποιο Μυστήριο τους παραδίδει;
                   Τι σημαίνει το Μυστήριο αυτό για εμάς; Ποια σχέση έχει με τον Μυστικό Δείπνο;

                    Σημείωση: Να επιλέξετε και να απαντήσετε στα 6 από τα 9 θέματα.
                          (Όλες οι απαντήσεις να μεταφερθούν στην κόλλα αναφοράς)

       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
                                                                                             

                                                                                                                               

                                
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ.
                                                           ΤΑΞΗ B ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
                                                              ΘΕΜΑΤΑ
1.      Ποια ευαγγέλια ονομάζουμε Συνοπτικά και γιατι;

2.      Τι είναι τα Απόκρυφα βιβλία της Καινής Διαθήκης;

3.      Τι σημαίνει Ευαγγελισμός και ποια είναι η σημασία αυτού του γεγονότος;

4.      Γιατι ο Ιησούς μιλούσε με παραβολές;

5.      Ποια κοινά στοιχεία έχει η Βάπτιση και η Μεταμόρφωση του Ιησού;

6.      Ερώτηση τύπου σωστό-λάθος.
·         Οι λευίτες κατάγονταν από τη Σαμάρεια.
·         Ο διάβολος, από την αρχή ηταν αρχηγός του κακού.
·         Οι άγγελοι έχουν την ίδια δύναμη και γνώση με τους ανθρώπους.
·         Οι Σαμαρείτες μισούσαν τους Ισραηλίτες επειδή λάτρευαν το Θεό στο Ναό του Σολομώντα.
·         Ο καλός Σαμαρείτης είναι πρότυπο της Βασιλείας του Θεού.
·         Πλησίον είναι ο κοντινός άνθρωπος, ο φίλος, αυτός που εμπιστεύομαι.

7.      Σε τι ωφελούμαστε όταν μελετούμε τα θαύματα του Ιησού  ;
                                                                                         
8.      Ποια ηταν η θέση της γυναίκας την εποχή του Ιησού;

9.      Ερώτηση αντιστοίχισης.
Βηθανία                                                            Πέτρος
Σώμα και Αίμα                                                   όρος Ελαιών
Πουλάρι                                                             Λάζαρος
Αργυραμοιβοί                                           Μυστικός Δείπνος
Άρνηση                                                               Είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα
                                       Ναός    του Σολομώντα                             
  
   ΠΡΟΣΟΧΗ  : ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΞΙ(6) ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΝΕΑ  (9) ΘΕΜΑΤΑ
  


καλη επιτυχια

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ……………                05/06/2013

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θ Ε Μ Α Τ Α

1) Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου; (Απαντάμε σε  
     5 σειρές περίπου)

2) Πολλαπλής επιλογής: Να επιλέξετε την σωστή απάντηση ανάμεσα σε αυτές που              
     σας δίνονται.                                                                     
    α) Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι:
Α. 27                           Β. 29                           Γ. 47                            Δ. 49
   β) Τα Ευαγγέλια είναι:
Α. 2                            Β. 4                             Γ. 6                              Δ. 12
  γ) Συγγραφέας του πρώτου Ευαγγελίου είναι:
            Α. ο Ιωάννης               Β. ο Λουκάς                Γ. ο Μάρκος           Δ. ο Ματθαίος
 δ) Συγγραφέας της Αποκάλυψης είναι:
            Α. ο Ιωάννης               Β. ο Λουκάς                Γ. ο Μάρκος           Δ. ο Ματθαίος

3) α) Αναφέρατε ονομαστικά τις τρεις (3) κυριότερες θρησκευτικές ομάδες στα      χρόνια του Χριστού.
     β) Αναφέρατε ονομαστικά τα τρία δώρα που πρόσφεραν οι μάγοι στον Ιησού.
     γ) Πως ονομάζετε επίσημα το «Πάτερ ημών»;

4) Αναφέρατε τρεις (3) από τις σπουδαιότερες εορτές προς τιμή της Παναγίας (Θεο-
     μητορικές) και πότε τις γιορτάζουμε (ημερομηνίες).

5) Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες δύο (2) λέξεις.
    α) Οι Ισραηλίτες ονομάζονται αλλιώς …………………….  ή  ……………………………  .
    β) Παλιά και Καινή Διαθήκη ονομάζονται μαζί ……………………. ή …………………………  .
    γ) Ιησούς σημαίνει ……………………….  ή ………………………………..  .

6) Τι είναι και τι φανερώνουν οι παραβολές του Χριστού; Γιατί ο Ιησούς δίδασκε με
     αυτές;  (απαντάμε σε 5-6 σειρές περίπου)


7) Τι φανερώνουν η συντομογραφία και οι αριθμοί σε μία παραπομπή; Δώστε ένα
    παράδειγμα παραπομπής.

8) Να απαντήσετε εάν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λάθος.
    α) Η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα ονομάζεται αλλιώς η παραβολή του
        σπλαχνικού Σαμαρείτη.
    β) Η πατρίδα του Ιησού είναι η Βηθλεέμ.
    γ) Ο Ιησούς διάλεξε 12 μαθητές συμβολικά ως εκπρόσωπους των 12 φυλών του
        Ισραήλ.
    δ) Στο θαύμα του εκ γενετής τυφλού, οι αρχιερείς κατηγόρησαν τον Ιησού διότι
        έκανε πηλό την ημέρα του Σαββάτου.
9) Να αφηγηθείτε σύντομα την παραβολή του σπλαχνικού πατέρα.  Γιατί κατά την
    γνώμη σας είναι και σήμερα επίκαιρη; (απαντάμε σε 10 σειρές)

(κάθε σωστή απάντηση αντιστοιχεί σε 3,33 μονάδες)
Να επιλέξετε και να απαντήσετε σε έξι (6) από τα εννέα (9) θέματα

Όλες οι απαντήσεις σας να δοθούν στο σφραγισμένο απαντητικό φύλλο
και όχι στην παρούσα φωτοτυπία

Κ Α Λ Η   Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                      Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ         


      


ΓΥΜΝΑΣΙΟ …………                                               ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2012-2013
                                                       ΤΑΞΗ Β΄                                                                          
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ   ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τις λέξεις που χρειάζονται.
  Α. Παλαιά και Καινή Διαθήκη ονομάζονται μαζί   …………   ………..  ή…………..
  Β. Την Καινή Διαθήκη την ονομάζουμε  και      …. …………
  Γ. Τα τρία Ευαγγέλια του ……….., του ………… και του ………….. ονομάζονται            ………….και οι Ευαγγελιστές ονομάζονται ………………..
  Δ. Τα βιβλία της Καινή Διαθήκης που γράφτηκαν για να καλύψουν τα κενά στη ζωή του Χριστού ή να διαδώσουν αιρετικές διδασκαλίες ονομάζονται ………………..
  Ε. Όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης γράφτηκαν στην ……………………… γλώσσα.

2. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου;
  
3. Σε ποια περιστατικά της Καινής Διαθήκης αναφέρονται οι επόμενες φράσεις.
   Α. << …..θα είναι σημείον αντιλεγόμενον¨ …>>
   Β. <<Χαίρε εσύ, προικισμένη με τη χάρη του Θεού>>
   Γ. <<Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου>>
   Δ. <<Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς >>

4. Γιατί ο Ιησούς δίδασκε με παραβολές;

5. Στην παραβολή του σπλαχνικού πατέρα : α. Με ποιο τρόπο ο πατέρας υποδέχτηκε το μικρό του γιο όταν επέστρεψε ; β. Ήταν συνηθισμένη η συμπεριφορά του ;  γ. Ποιο είναι το κεντρικό   πρόσωπο της παραβολής και γιατί;

6. Η θέση των γυναικών στα χρόνια του Ιησού ήταν ιδιαίτερα υποβαθμισμένη και ο νόμος πολύ αυστηρός για αυτές. Πως υπερασπίστηκε  ο Ιησούς τις γυναίκες και ποιες αντιλήψεις της εποχής  του ανέτρεψε;

7. Κατά τη Μεταμόρφωση του Χριστού :
  Α. Ποιοι μαθητές τον συνόδευσαν και σε ποιο χώρο;
  Β. Ποιοι από τους παρακάτω εμφανίστηκαν και συνομίλησαν: Ααρών, Ηλίας, Δαβίδ, Σολομών, Μωυσής;
  Γ. Τι συνέβη με την όψη και τα ρούχα του Ιησού;
 Δ. Τι ήταν το φωτεινό σύννεφο που εμφανίστηκε;
 
8. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις :
 Α. Ιησούς σημαίνει Σωτήρας , ελευθερωτής.                                                   Σ     Λ
 Β. Ο τυφλός μετά το θαύμα κέρδισε την εκτίμηση των Φαρισαίων.                Σ     Λ
 Γ. Τα θαύματα του Χριστού γίνονταν σε όσους δεν του έδειχναν εμπιστο-
      σύνη.                                                                                                             Σ     Λ
 Δ. Μαθητές του Ιησού ήταν μόνο άνδρες.                                                        Σ     Λ
 Ε. Ο Ιωάννης βάπτιζε τους ανθρώπους στον ποταμό Ιορδάνη.                         Σ     Λ
 ΣΤ. Για τους Φαρισαίους πλησίον ήταν ο κάθε άνθρωπος που είχε ανάγκη.    Σ     Λ

9. Ο Ιησούς στο τελευταίο δείπνο με τους μαθητές του, ζητάει από αυτούς να  τον θυμούνται πάντα και τους δείχνει τον τρόπο για αυτή την ανάμνηση. Ποιος είναι αυτός και πως πραγματοποιείται από εμάς σήμερα;    
                                                                  Να απαντήσετε σε έξι από τις εννέα ερωτήσεις          
                                                                                            {Καλή σας επιτυχία}
                                                                                              ………23 -05-2013
   Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                       

                               ΟΙ  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2012-2013

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ:  Β΄
……………  31/5/ 2013

 

ΘΕΜΑΤΑ:


1.  Τι φανερώθηκε κατά τη στιγμή της Βάπτισης του Ιησού και με ποιο τρόπο;   
                        
                                                                                                                                                 
2.   Ποια ήταν η αφορμή για να πει ο Ιησούς την παραβολή του Σπλαχνικού Πατέρα;


3.   Πώς χρησιμοποιούμε την Καινή Διαθήκη στην Εκκλησία;


4.    α. Ποια πρόσωπα και γιατί  βρίσκονταν τη στιγμή που ο Ιησούς έδινε και πάλι τη ζωή στην κόρη του Ιαείρου;

       β. Για ποιο λόγο ο Ιησούς έδωσε αυστηρή παραγγελία να μη μαθευτεί το γεγονός αυτό;

5.   Τι φανέρωναν τα θαύματα για τον ίδιο τον Ιησού;


 6.  Στη διήγηση  για τον ευσεβή πλούσιο και τον Ζακχαίο, με ποιο τρόπο ο Ιησούς ανταποκρίθηκε στις αναζητήσεις και τις προσδοκίες του καθένα;

 7.  Στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος για ποιο θέμα και για ποιο λόγο συνομίλησε ο Ιησούς με τον Μωυσή και τον Ηλία;


 8.   Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης που έδειξε ο Σαμαρείτης προς τον πληγωμένο Ιουδαίο;


 9. Να κάνετε την αντιστοίχηση :

                                   Α.                                                                        Β.
1.      Ευαγγέλιο.                                                       α. Καινή Διαθήκη.
2.      Απόστολος Παύλος.                                        β. Λουκάς.
3.      27 Βιβλία.                                                         γ. Το χαρμόσυνο μήνυμα του Χριστού.
4.      Αποκάλυψη                                                      δ. Μάρκος.
5.      Πράξεις των Αποστόλων.                                 ε. 14 Επιστολές.
6.      Λιοντάρι                                                            στ. Ιωάννης 


 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  α) Από τα 9 θέματα να επιλέξετε τα 6.
                       β) Κάθε θέμα  βαθμολογείται με 3,3 μονάδες
                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ  -  ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΤΑΞΗ :  Β΄
ΜΑΘΗΜΑ  : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  07-06-2013

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
(Να απαντήσετε στις έξι από τις εννέα ερωτήσεις)

 1. Να συμπληρωθούν τα κενά :
 Στα χρόνια του Χριστού υπήρχαν ………θρησκευτικές ομάδες. Οι  ……… με ηγέτες ικανούς Ραβίνους. Οι ………που ήταν η αριστοκρατία του Ιερατείου και οι  ……… που πολεμούσαν τους Ρωμαίους.
Στη χριστιανική τέχνη οι Ευαγγελιστές συμβολίζονται ως εξής : Ο ………σαν άγγελος, ο……… σαν  λιοντάρι, ο  ……… σαν μοσχάρι και ο ………   σαν αετός.

2.      Ποιες γιορτές γνωρίζετε προς τιμήν της Παναγίας  ;
3.      Τι είναι η Υπαπαντή του Χριστού ;
4.      Ποιοι χαρακτηρισμοί δόθηκαν στον Ιωάννη, τον γιό του Ζαχαρία και της Ελισάβετ ; Να δικαιολογήσετε τους χαρακτηρισμούς αυτούς.

5.      Γιατί οι Χριστιανοί κάνουν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ;
6.      Πως αλλιώς ονομάζονται τα θαύματα του Χριστού και γιατί ονομάζονται έτσι ;
7.      Παραβολή του σπλαχνικού πατέρα :
α) Αφορμή
β) Βαθύτερο νόημα

8.       Να χαρακτηρίσετε Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις  
(όπου είναι λάθος να γράψετε τη σωστή πρόταση) :
α) Το πρωταρχικό αίτημα του ¨Πάτερ ημών¨ είναι ¨ελθέτω η Βασιλεία σου¨.
β) Οι γυναίκες στην ισραηλιτική κοινωνία ήταν ισότιμες με τους άνδρες.
γ)  Οι Μάγοι ήταν οι πρώτοι που προσκύνησαν τον Χριστό.
δ)  Στη Βάπτιση του Χριστού εμφανίστηκε μόνο το Άγιο Πνεύμα.
ε)  Οι παραβολές είναι αληθινές ιστορίες.

 1. Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω φράσεις:
1
Ιωάννης

α.
Σημείο αντιλεγόμενο
2
Συνοπτικά

β.
Παναγία
3
Γοργοεπήκοος

γ.
Μάγος
4
Μελχιόρ

δ.
Θεόδωρος
5
Άσωτος υιός

ε.
Σπλαχνικός Πατέρας
6
Σαμαρείτης

στ.
3 Ευαγγέλια
7
Συμεών

ζ.
Αγάπη στον πλησίον

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΓΥΜΝΑΣΙΟ ……………
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ……………                                   ΤΑΞΗ Β


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
(να απαντηθούν οι 6 από τις 9. Μονάδες: 6x3,33)
 1. α) Πώς ονομάζεται και πώς διαβάζεται η πιο κάτω ένδειξη;
     Μκ 5,21-35
     β) Πώς συμβολίζονται στη χριστιανική τέχνη οι Ευαγγελιστές    Μάρκος και Λουκάς;
 1. Να εξηγήσετε τι σημαίνουν από ερμηνευτική άποψη οι όροι  «Βασιλεία του Θεού» και «τα παιδιά στην ισραηλιτική κοινωνία».
 2. Να χαρακτηρίσετε το μεγάλο γιό στην παραβολή του «Σπλαχνικού Πατέρα» αφού λάβετε υπόψη σας τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις του όταν έμαθε για το γυρισμό του μικρότερου αδερφού.
 3. α) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αγάπης που έδειξε ο Σαμαρείτης προς τον πληγωμένο Ιουδαίο; (=ονομαστικά) β)Γιατί ο Χριστός επιλέγει έναν Σαμαρείτη και τον προβάλλει ως πρότυπο συμπεριφοράς;
 4. Γιατί χρειάστηκε να γραφούν τα βιβλία της Καινής Διαθήκης;
 5. Ποια η τριπλή γιατρειά που προσέφερε ο Ιησούς στον παράλυτο της Καπερναούμ.
 6. α) Τι ώθησε το Ζακχαίο προς το Χριστό; β) Ποια στάση μας προτρέπει να έχουμε απέναντι στα υλικά αγαθά η συμπεριφορά του;
 7. Ξαναγράψε σωστά τις προτάσεις που θεωρείς λανθασμένες: 
α) Πρωταρχικό αίτημα του «Πάτερ Ημών» είναι: ο άρτος ημών ο επιούσιος
β) Ο Ιησούς ξεκίνησε το κήρυγμα του από την Καπερναούμ της Γαλιλαίας
γ) Ο Ιωάννης βλέποντας τον Ιησού να έρχεται να βαπτιστεί λέει: «Αυτός είναι ο Μεσσίας του κόσμου».
δ) Το Βάπτισμα του Ιωάννη ήταν βάπτισμα σωτηρίας.
ε) Η Βάπτιση του Χριστού είναι Θεοφάνεια επειδή τότε φανερώθηκε το Άγιο Πνεύμα.
στ) Ο Χριστός δεν έκανε θαύματα για εντυπωσιασμό.
 1. Αντιστοιχήστε τα στοιχεία της Α στήλης με αυτά που ταιριάζουν από τη Β στήλη:
Α στήλη
Β στήλη
1. Ζωντανά περιστασιακά κείμενα
α. Συμεών
2. «σημείον αμφιλεγόμενον»
β. ευαγγελιστής Ιωάννης
3. πράξεις Αποστόλων
γ. απόστολος Παύλος
4. αποκάλυψη
δ. ευαγγελιστής Λουκάς


                                                                             30 / 05 /2013
Η διευθύντρια                                                    Η Καθηγήτρια


ΓΥΜΝΑΣΙΟ Κ…                                  ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013


ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΗ: B’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Τρίτη 11/06/2013 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ΘΕΜΑΤΑ


1. Ποια είναι τα 4 ευαγγέλια και με ποια χρονολογική σειρά γράφτηκαν;

2. Τι είναι τα συνοπτικά ευαγγέλια και γιατί ονομάστηκαν έτσι;

3. Να εξηγήσετε τις παρακάτω παραπομπές; α) Μκ 1, 7-10   β) Ιω 13,3 γ) Ρωμ. 9,1-5

4. Τι ήταν οι παραβολές και γιατί τις χρησιμοποιούσε ο Χριστός;

5. Γράψτε με συντομία μια παραβολή του που σας έκανε εντύπωση. Γιατί σας εντυπωσίασε;
6. Γιατί ο Χριστός έκανε θαύματα και πως ονομάζονται αυτά στην Καινή Διαθήκη;

7. Ποια είναι η στάση του Χριστού απέναντι στον πλούτο;

8. Να αναφέρετε τις αλλαγές στην προσωπικότητα του τυφλού μετά τη θεραπεία του.
Πώς τις εξηγείτε;

9. Χαρακτηρίστε σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις:
 α) Ο Απ. Παύλος έγραψε 7 Καθολικές επιστολές.
 β) Ο Χριστός υποτίμησε συστηματικά τις γυναίκες και τα παιδιά. 
 γ) Για το Χριστό πλησίον είναι όποιος χρειάζεται τη βοήθειά μας .
δ) Ο Πέτρος , ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήταν μαθητές του Χριστού
ε) Ο ευαγγελιστής Ματθαίος διασώζει τις διηγήσεις για τα παιδικά χρόνια του Χριστού..
Στ) Οι Σαδδουκαίοι είχαν κακή σχέση με του Ρωμαίους Με τον όρο βασιλεία Θεού εννοούμε την εξουσία του Θεού πάνω στους ανθρώπους.
ζ) Ο Ιωάννης ο βαπτιστής ήταν εξάδελφος του Χριστού.

Από τις 9 ερωτήσεις να απαντήσετε στην κόλλα αναφοράς τις 6!

     Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                      Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ


1ο                                                        

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ – ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
                                 ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
                                       ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
                                               Β΄  ΤΑΞΗ                                               ΘΕΜΑΤΑ:

1) Τι ονομάζουμε Αγία Γραφή και ποιο είναι το θέμα της;

2) Πως τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία την Παναγία;

3) Τι ονομάζουμε στην εκκλησιαστική γλώσσα Υπαπαντή του Ιησού και τι σημαίνει η προφητεία του Συμεών ότι ο Ιησούς θα είναι «σημείον αντιλεγόμενον»;

4) Γράψτε με συντομία τις ενέργειες του Ιωάννη που δικαιολογούν τους χαρακτηρισμούς: Πρόδρομος, Βαπτιστής, Προφήτης και Μάρτυρας.

5) Αναφέρατε με δικά σας λόγια τα αιτήματα προς το Θεό Πατέρα που περιέχονται στην Κυριακή προσευχή, το «Πάτερ ημων».

6) Χαρακτηρίστε τον Σαμαρείτη που ο Ιησούς τον προβάλλει ως πρότυπο στην αντίστοιχη παραβολή.

7) Τι είναι οι παραβολές, τι φανερώνουν και γιατί ο Ιησούς δίδασκε με αυτές;

8) Αντιστοιχήσατε τις φράσεις ή τις λέξεις της Στήλης Α΄ με εκείνες της Στήλης Β΄.


                     ΣΤΗΛΗ Α΄                                        ΣΤΗΛΗ  Β΄

                1. Θεοφάνια                                     α. χαρμόσυνο μήνυμα
                2. Απόκρυφα Ευαγγέλια                  β. Σωτήρας
                3. Ιησούς                                          γ. εμφάνιση της Αγίας Τριάδας
                4. Λουκάς                                         δ. αιρετικές διηγήσεις
                   5. Ευαγγέλιο                                    ε. παρουσία Ιησού ως Θεανθρώπου
                6. Μεταμόρφωση                             στ. Ευαγγελιστής9) Να χαρακτηρίσατε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σ (=Σωστό) ή Λ (=Λάθος).

Α) Ο Ιησούς άνοιξε το δρόμο για την αλλαγή στάσης απέναντι στις γυναίκες και στα παιδιά.
Β) Βασικό κριτήριο αξιολόγησης των ανθρώπων σύμφωνα με την παραβολή της τελικής κρίσης θα είναι η συνεπής τήρηση των θρησκευτικών κανόνων.
Γ) Στην Κ.Δ. ο Χριστός δεν θεωρεί την αρρώστια τιμωρία σταλμένη από το Θεό.
Δ) Η Παναγία στον Ευαγγελισμό συνεργάστηκε ελεύθερα και πρόθυμα με το Θεό για το καλό των ανθρώπων.
Ε) Οι μαθητές του Ιησού ήταν μόνο άντρες.
Στ) Οι τρεις μάγοι προσκύνησαν τον μικρό Ιησού το ίδιο βράδυ της Γέννησης.
                               Να απαντήσετε στα 6 από τα 9 θέματα.
                        Να απαντηθούν όλα τα θέματα στην κόλλα σας.
                     Η βαθμολογία είναι ισοδύναμη για όλα τα θέματα.


                                                Καλή  Επιτυχία!


                                         


        Η  Διευθύντρια                                                               Η Εισηγήτρια

1.

        ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β……
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΤΑΞΗ:    ΤΜΗΜΑ:

1:Να απαντηθούν με συντομία οι παρακάτω ερωτήσεις:
Α) Τι είναι η Αγία Γραφή; Γιατί χαρακτηρίζεται θεόπνευστη;
Β) Γιατί οι συγγραφείς των βιβλίων της Αγίας Γραφής χρησιμοποιούν ανθρωπομορφικές και συμβολικές εκφράσεις;
Γ)Τι είναι η αποκάλυψη του Θεού και ποια τα χαρακτηριστικά της;

            2: Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες
Α) Η Παλαιά Διαθήκη οδηγεί τους πιστούς ανθρώπους σε συνάντηση με τον Χριστό
Β) Σύμφωνα με την Γένεση ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο σε οκτώ ημέρες
Γ) Τα κείμενα της ΠΔ γράφτηκαν σε μεγάλο χρονικό διάστημα όλα στα εβραϊκά.
Δ) Στο ερώτημα για την δημιουργία του κόσμου η επιστήμη απαντά στο «πως» και στο «πότε» ενώ η Αγία Γραφή στο «ποιος» και «γιατί»
Ε) Οι συγγραφείς της ΠΔ έγραφαν τα κείμενα τους βασιζόμενοι στις γνώσεις της εποχής τους.
Στ) Ο Αβραάμ ήταν άνθρωπος του Θεού γιατί είχε απεριόριστη εμπιστοσύνη σ’ Αυτόν.
Η ) Τον Ναό των Ιεροσολύμων τον έκτισε ο βασιλιάς Δαυίδ και ο βασιλιάς Σολομώντας έγραψε τους ψαλμούς.

            3: Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β.

Α

Β
1
Αβραάμ
α
Μητέρα του ήταν η Σάρρα
2
Ιωσήφ
Β
Πουλήθηκε για σκλάβος
3
Μωυσής
γ
Είχε δώδεκα γιούς
4
Ισαάκ
δ
Παραλίγο να θυσιάσει τον γιό του
5
Ιακώβ
ε
Έγραψε τα 5 πρώτα βιβλία της ΠΔ

            4:Ποιο είναι το όνομα του Θεού και τι φανέρωσε με αυτό στους ανθρώπους λέγοντάς το στον Μωυσή ο Θεός;
            5: Ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν Του τι σημαίνει αυτό; Ποιο το νόημα της εντολής που δόθηκε στους ανθρώπους και ποιες οι συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος;
            6: Να ορίσετε με συντομία τις παρακάτω έννοιες:
Πρωτευαγγέλιο, Διαθήκη, Εκλογή, Ισραήλ, προεικονίσεις, θρησκευτικός συγκριτισμός, σκηνή του Μαρτυρίου, κιβωτός της Διαθήκης.
              7. α) Ποια η διαφορά του Ναού των Ιεροσολύμων με τις Συναγωγές; Β)Ποια η διαφορά των ιερέων του Ναού και των ραββίνων;
            8:Να αναφέρετε τι συμβολίζουν –προεικονίζουν τα παρακάτω γεγονότα :η φλεγόμενη βάτος , Πάσχα , Μάννα, η κλίμακα του Ιακώβ, η ιστορία του προφήτη Ιωνά.
            9: α) Τι ήταν οι Προφήτες; Ποιο το έργο τους;
                β) τι γνωρίζετε για την «βαβυλώνιο αιχμαλωσία» ;

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΙ ΕΞΙ
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Β…… 30-05-2013
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                 Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ


                          Σχολικό έτος 2012-2013ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΑ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΤΑΞΗ Β΄

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1.
Αντιστοιχίστε κάθε στοιχείο της Στήλης Α με ένα από τα στοιχεία της Στήλης Β. Στη Στήλη Β δύο φράσεις περισσεύουν. (Μεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθμό και δίπλα το κατάλληλο γράμμα)

Στήλη Α
Στήλη Β
1.  Υπαπαντή
2.  Θεοφάνια
3.  Κυριακή των Βαΐων
4.  Χριστούγεννα
5.  «Ευαγγέλιο» 
Α.  Χαρμόσυνη είδηση
Β.  Μεταμόρφωση στο όρος Θαβώρ
Γ.  Συνάντηση με το δίκαιο Συμεών
Δ.  Θεία Ενανθρώπιση
Ε.  Γιορτή της Ανάληψης
ΣΤ. Βάπτιση του Ιησού
Ζ.  Θριαμβευτική είσοδος του Ιησού
στα Ιεροσόλυμα

ΘΕΜΑ  2.
Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση και στη συνέχεια να τη μεταφέρετε στην
κόλλα διαγωνισμού
σας (τον αριθμό και δίπλα το κατάλληλο γράμμα):
1. Τα τέσσερα Ευαγγέλια:
α. διασώζουν πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Χριστού
β. είναι βιογραφίες του Χριστού
2.   Ο Ιωάννης βλέποντας τον Ιησού να έρχεται να βαπτιστεί λέει:
α. να ο Μεσσίας του κόσμου
β. να ο αμνός του Θεού
3.   Ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας που:
α. θα θυσιαστεί για χάρη των ανθρώπων
β. θα δημιουργήσει ένα ένδοξο Ιουδαϊκό βασίλειο
4. Ο «πλησίον», σύμφωνα με την Ιουδαϊκή αντίληψη, είναι:
α. ο ομοεθνής, δηλαδή ο άνθρωπος που κατάγεται από το ίδιο έθνος
β. κάθε άνθρωπος που έχει την ανάγκη μας.

ΘΕΜΑ  3.
Να επιλέξετε τις σωστές φράσεις (Μεταφέρετε στην κόλλα σας τον αριθμό και δίπλα το κατάλληλο γράμμα):
1) Στην παραβολή του σπλαχνικού πατέρα, όταν γύρισε ο μικρός γιος, ο αδελφός του:                    
α)  χάρηκε                                                                   
β)  έκανε γιορτή                                                         
γ)  ζήλεψε                                                                   
2)  Στην παραβολή της τελικής κρίσης:
α)  ο καθένας θεωρείται υπεύθυνος για τις πράξεις του
β)  ο Θεός εκδικείται τους κακούς ανθρώπους
γ)  ο Χριστός προλέγει την καταστροφή του κόσμου
3) Στην παραβολή του καλού Σαμαρείτη «πλησίον» ονομάζεται:            
α) ο ιερέας                                                                   
β) ο Σαμαρείτης                                                         
γ) ο λευίτης     
                                                          
ΘΕΜΑ  4.
α) Γιατί η προσευχή κατέχει κεντρική θέση στη ζωή των χριστιανών;
β) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες (Σ-Λ):
1.     Η Κυριακή Προσευχή ονομάζεται έτσι διότι λέγεται μόνο τις Κυριακές.
2.     Η λέξη «ουρανός» που αναφέρεται στην Κυριακή Προσευχή είναι συμβολική έκφραση. 
3.     Ο Χριστός προσευχήθηκε πολλές φορές.
4.     Στην Κυριακή Προσευχή διδάσκεται η συγχώρηση στους άλλους.
5.     «Ελθέτω η βασιλεία σου» ουσιαστικά σημαίνει φώτισε τους άρχοντές μας να κυβερνούν σωστά.

ΘΕΜΑ  5.
α) Γιατί το γεγονός της Βάπτισης του Χριστού ονομάζεται και Θεοφάνεια;
β) Τι σημαίνει η συμβολική έκφραση «άνοιξαν οι ουρανοί»;

ΘΕΜΑ  6.
Ποιο νομίζετε ότι είναι το μήνυμα που δίνει στο σύγχρονο άνθρωπο η παραβολή του σπλαχνικού Σαμαρείτη;

ΘΕΜΑ 7.
Τι είναι οι παραβολές;  Γιατί ο Ιησούς μιλούσε με παραβολές;

ΘΕΜΑ 8.
Τι έδειχναν τα  θαύματα για τη ζωή των ανθρώπων και  τι φανέρωναν για τον ίδιο τον Χριστό; 

ΘΕΜΑ  9.
Πώς συνδέεται ο Μυστικός Δείπνος με τη Θεία Ευχαριστία;Π………… 


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                      Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ                                             1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ …………..                                                             Σχολικό έτος 2012-13
Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαίου-Ιουνιου 2013 στα Θρησκευτικά
ΤΑΞΗ Β                                                                  ………….. 14-6-2013
                                                             ΘΕΜΑΤΑ
1.Τι ήταν και ποιοι ήταν οι μάγοι; Ποια δώρα προσέφεραν στο νεογέννητο Χριστό και τι συμβολίζει το καθένα;
2.Τι ονομάζουμε στην Εκκλησιαστική γλώσσα Υπαπαντή του Χριστού; Ποια είναι η σημασία της λέξης;
3. Να αντιστοιχίσετε τις γιορτές προς τιμήν της Παναγίας της στήλης Α, με τις ημερομηνίες της στήλης Β που τους αντιστοιχούν.
               Α                                                                              Β
  α. Γέννησις της Θεοτόκου                               1. 25 Μαρτίου
  β.Εισόδια                                                         2. 15 Αυγούστου
  γ. Σύναξις                                                         3. 8 Σεπτεμβρίου
  δ.   Ευαγγελισμός                                            4. 30 Φεβρουαρίου
  ε. Κοίμησις                                                       5. 26 Δεκεμβρίου
                                                                            6. 21 Νοεμβρίου
Μια ημερομηνία περισσεύει και δεν θα χρησιμοποιηθεί.
4. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αποκάλεσε τον Ιησού "αμνό του Θεού". Τι συμπεράσματα βγάζουμε απ' αυτό;
5. Ποιες διαφορές υπάρχουν ανάμεσα στον τρόπο που δίδασκε ο Ιησούς και αυτόν που δίδασκαν οι Γραμματείς;
6. Να κρίνετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες. Αυτές που θα θεωρηθούν λανθασμένες να τις ξαναγράψετε σωστά.
  α. Το όνομα Μαρία ή Μαριάμ σημαίνει δυναμική.
  β. Ο Ιησούς μεγάλωσε και έζησε μόνιμα στην Ιερουσαλήμ.
  γ. Η Μεταμόρφωση του Χριστού έγινε στο όρος Θαβώρ.
  δ. Οι Ισραηλίτες αγαπούσαν και σέβονταν τους Τελώνες.
7. Τι λέει η Χριστιανική διδασκαλία οτι ήταν οι άγγελοι;
8. Οι Φαρισαίοι έκαναν τον τυφλό που θεράπευσε ο Ιησούς "αποσυνάγωγο".Τι σήμαινε αυτό; Τι συνέπειες είχε για τη ζωή του;
9. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
  α. Η μητέρα του Ιωάννη του Βαπτιστή ονομαζόταν ...........................................
  β.Οι μικρές φτιαχτές ιστορίες με τις οποίες δίδασκε ο Ιησους , ονομάζονται ..................
  γ. Οταν γεννήθηκε ο Ιησούς, βασιλιάς της Ιουδαίας ήταν ο .......................................
  δ. Ο Ιησους ανέστησε την κόρη του αρχισυνάγωγου ...........................................
          Η Δ'ΝΤΡΙΑ                                                               Ο ΚΑΘΗΓΗΤ                           
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
            ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                           ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012-2013         

ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ                  ΤΑΞΗ :       β

                      ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                          ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :…….                     

     Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 3- 6- 2013

                 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β……                                   ΜΑΘΗΜΑ : ΘρησκευτικάΘΕΜΑΤΑ


ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

1. Προσδιορίστε τα παρακάτω ονόματα ή γεγονότα: Ευαγγέλιο, Ιωακείμ, Ελισάβετ,
    Υπαπαντή, Ναθαναήλ, Τελική Κρίση

  2. Δίνεται το παρακάτω κείμενο από το Μυστικό Δείπνο:
         Ματθ.26,26:  Κι ενώ έτρωγαν, πήρε ο Ιησούς το ψωμί και, αφού είπε ευχαριστήρια
                               προσευχή, το  έκοψε κομμάτια και το έδωσε στους μαθητές του
                               λέγοντας:’’ Λάβετε και φάγετε΄ αυτό είναι το σώμα μου
         Λκ. 22,19: …που παραδίνεται για χάρη σας’ αυτό που κάνω τώρα να το κάνετε σε
                               ανάμνησή μου ‘’.
         Ματθ.26,27:  Ύστερα πήρε το ποτήρι και, αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τους
                                το έδωσε λέγοντας: ‘’Πιείτε από αυτό όλοι,
                        28:  γιατί αυτό είναι το αίμα μου, που επισφραγίζει τη νέα διαθήκη, και
                               χύνεται για χάρη όλων, για να τους συγχωρηθούν οι αμαρτίες’’.
         Ποια είναι η σημασία των παραπάνω ενεργειών και λόγων του Ιησού;

3. α) Ποιο είναι το περιεχόμενο του βιβλίου « Πράξεις των Αποστόλων »;
    β) Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:
        Ι. Οι επιστολές που απευθύνονται σε περισσότερες από μία εκκλησίες λέγονται
            ……………........
       ΙΙ. Το βιβλίο με τα αποστολικά αναγνώσματα λέγεται………………….
      ΙΙΙ. Συγγραφέας της ‘’Προς Φιλήμονα‘’ Επιστολής είναι ο ………………….

           ΙV. Το βιβλίο της .....................................χρησιμοποιεί εικόνες και σύμβολα για να
                 ενισχύσει την πίστη των χριστιανών μπροστά στα σκληρά μαρτύρια.

     4. Τι είναι οι Παραβολές; Γιατί ο Ιησούς μιλούσε με Παραβολές;

5. Ποιοι Ευαγγελιστές και γιατί ονομάζονται Συνοπτικοί;
 
6. Αναφέρατε τους τρόπους με τους οποίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία την Παναγία.

 7. Τι απέδειξε ο Ιησούς με την παραβολή του Καλού Σαμαρείτη;

 8. Τι γνωρίζετε για τη βασιλεία του Θεού;
   9. Δίνεται το παρακάτω κείμενο από το γεγονός της Υπαπαντής του Ιησού :
         Λκ.2,34-35:  Ο Συμεών τους ευλόγησε και είπε στη Μαριάμ, τη μητέρα του
                              Ιησού: ‘’ Αυτός θα γίνει αιτία να καταστραφούν ή να σωθούν
                              πολλοί Ισραηλίτες. Θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να
                              φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών…….’’
         Μιλώντας ο Συμεών στην Παναγία χαρακτηρίζει τον Ιησού ως ‘’Σημείο Αντιλεγόμενο’’.
         Ποια είναι η σημασία του παραπάνω χαρακτηρισμού;

     Παρατήρηση: Να απαντήσετε σε 6 ερωτήσεις.
                                                     « ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ »

                                       Ο Εισηγητής                                              Ο Διευθυντήs
                             ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β…..
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:   
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΤΑΞΗ:      ΤΜΗΜΑ:
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.      Ορισμένα ιστορικά βιβλία της Καινής Διαθήκης ονομάζονται Ευαγγέλια.
α) Ποια Ευαγγέλια ονομάζονται συνοπτικά και γιατί;
          β) Τι σημαίνει η λέξη Ευαγγέλιο;
  2. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις Σωστές (Σ) ή Λάθος (Λ) στην κόλλα
σας, ανάλογα με το περιεχόμενό τους.
α. Τα ευαγγέλια του Μάρκου, του Ματθαίου και του Λουκά ονομάζονται συνοπτικά,
επειδή έχουν μεταξύ τους μεγάλη συγγένεια.
β. Μερικές από τις Ακολουθίες που αφιέρωσαν οι άνθρωποι στην Παναγία είναι η
Παράκληση, οι Χαιρετισμοί και ο Εσπερινός.
γ. Ο Χριστός γεννήθηκε στη Βηθλεέμ –μακριά από τον τόπο κατοικίας των γονέων
του- επειδή αυτοί έπρεπε να μετακινηθούν για την απογραφή που επέβαλε ο
Καίσαρας.
δ. Ο Χριστός βαπτίστηκε, παρότι δεν το είχε ανάγκη, για να δείξει ότι συμμερίζεται
τη θέση των ανθρώπων.
3.Να αντιστοιχίσετε τα ονόματα της στήλης Α με τις φράσεις της στήλης Β
               Α                                                                   Β
1.Ελισάβετ                                       α. ερμηνεύεται Σωτήρας , ελευθερωτής
2. Ναζαρέτ                                      β. προσφώνηση του Αγγέλου προς την Μαρία
3. Ιησούς                                          γ. τόπος γέννησης του Μεσσία
4. Μαριάμ                                        δ. μητέρα του Ιωάννη του βαπτιστή
5. κεχαριτωμένη                            ε. ερμηνεύεται «δυναμική»
6. βηθλεέμ                                      στ. κωμόπολη της Γαλιλαίας
    4.  Να απαντήσετε με συντομία στις παρακάτω ερωτήσεις
Α. τι εννοούμε όταν λέμε ότι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι θεόπνευστα
Β. τι είναι τα απόκρυφα ευαγγέλια και τι οι επιστολές του αποστόλου Παύλου
Γ. γιατί η εορτή της βάπτισης του Χριστού ονομάζεται Θεοφάνεια
     5.   Α) Χαρακτηρίστε το Σαμαρείτη, τον οποίο ο Χριστός προβάλλει ως πρότυπο ανθρώπου           της Βασιλείας του Θεού
 β) Ποιο νομίζετε ότι είναι το μήνυμα που δίνει στο σύγχρονο άνθρωπο η παραβολή του Ασώτου Υιού ή του σπλαχνικού Πατέρα;
 γ) Να αναφέρετε 4 συμβολισμούς που υπάρχουν στην διήγηση της παραβολής αυτής, η της παραβολής του καλού Σαμαρείτου. 

6.Τι δίδαξε ο Χριστός σχετικά με την προσευχή;

                 Στην Κυριακή Προσευχή  («Πάτερ ημών...»)
                α) Πώς προσφωνούμε το Θεό και τι θέλουμε να πούμε μ’ αυτό;
                β) Γιατί κυριαρχεί ο πληθυντικός αριθμός;
                γ) Τι ζητούμε από το Θεό;  (Να αναφέρετε τρία  αιτήματα)

      7. Α  «Εγώ  ειμί η ανάστασης και η ζωή» να σχολιάσετε την φράση αυτή του Χριστού  προς τις αδελφές του Λαζάρου.
         β  Τι μάς διδάσκει το θαύμα  της θεραπείας του εκ γενετής τυφλού;

8.      Ποια είναι τα σπουδαιότερα γεγονότα που συνέβησαν τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου; Πώς συνδέεται ο Μυστικός Δείπνος με τη Θεία Ευχαριστία;

9.      Γιατί ο τίμιος Σταυρός του Χριστού έγινε σημείο  νίκης και δύναμης για τους πιστούς. Ποιο είναι το νόημα της Ανάστασης του Χριστού για την ζωή των ανθρώπων , σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας;

  ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΟΙ ΕΞΙ
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                                         Β…. 10/06/2013
                                                                                                                             Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ            ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2012 – 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΙΟΥ  -  ΙΟΥΝΙΟΥ  2013
ΤΑΞΗ : Β΄

ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ


    ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :
1.      Το μήνυμα για τον ερχομό του Χριστού το έλαβαν πρώτοι κάποιοι άσημοι Ιουδαίοι, οι βοσκοί και κάποιοι σημαντικοί αλλοδαποί, οι μάγοι. Αυτό το γεγονός τι μας κάνει να σκεφτούμε;


2.      α)  Ποιο είναι το περιεχόμενο των τεσσάρων Ευαγγελίων;
      β)  Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του Απόστολου Παύλου;

3.      Ο Ιωάννης, γιος του Ζαχαρία και της Ελισάβετ χαρακτηρίζεται ως «βαπτιστής»
«Πρόδρομος», « Προφήτης» και «Μάρτυρας». Δικαιολογήστε καθέναν από τους χαρακτηρισμούς αυτούς.

4.      α) Πώς χαρακτήρισε ο Συμεών τον μικρό Ιησού, όταν τον κράτησε στην αγκαλιά του
     και τι προφήτεψε για το έργο του;
     β) Τί σημαίνουν τα λόγια του Συμεών για τον Ιησού ότι θα είναι « σημείον
         αντιλεγόμενον»

5.  Γιατί ο Ιησούς πρώτα συγχώρεσε τις αμαρτίες του παράλυτου της Καπερναούμ και
     μετά τον θεράπευσε;

6.  α. Τι είναι οι Παραβολές;
     β) Ποια ήταν η αφορμή για να πει ο Ιησούς την παραβολή του σπλαχνικού πατέρα;
         Ποιους ανθρώπους συμβολίζει ο μικρός γιος της Παραβολής ;
7.  Χαρακτηρίστε το Σαμαρείτη, τον οποίο ο Χριστός προβάλλει ως πρότυπο ανθρώπου
     του καινούριου κόσμου.
8. α) Ποιον τρόπο επιλέγει ο Ιησούς να εισέλθει στα Ιεροσόλυμα λίγες μέρες πριν το
        Πάθος του και γιατi
9. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
    α. Βασικό κριτήριο με το οποίο θα κριθούν οι άνθρωποι κατά την τελική κρίση είναι η
        έμπρακτη εκδήλωση αγάπης ή η παράλειψή της.
    β. Η Καινή Διαθήκη αποτελείται από 39 βιβλία.
    γ. Ο Χριστός έκανε θαύματα για να εντυπωσιάσει και για ν’αποδείξει τη θεότητά του.
    δ. Η Νέα Διαθήκη, δηλ. η συμφωνία ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους, κλείνεται
        πάνω στο σταυρό του Χριστού και επισφραγίζεται με το ίδιο του το αίμα.
    ε. Στη Μεταμόρφωση, ο Χριστός επέτρεψε στους μαθητές του να ζήσουν κάτι από τη
       θεϊκή του δόξα.
    στ. Ιησούς σημαίνει σωτήρας, ελευθερωτής, λυτρωτής.
    ζ. Ο Ιησούς προβάλλει τα παιδιά ως πρότυπα μίμησης για τους μεγάλους.


                           ( Ν’ απαντήσετε σε 6 από τα 9 θέ

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                                 Η  ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ      


 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2012-13

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ


ΘΕΜΑΤΑ:
1)Ποιά είναι η σημασία της λέξης <Ευαγγέλιο> και ποια είναι τα           
   Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης;

2)Να εξηγήσετε με συντομία τι ήταν τα παρακάτω πρόσωπα:
   α)Γαβριήλ     β)Ιωσήφ   γ)Συμεών   δ)Ζαχαρίας και Ελισάβετ
   ε)Ιωακείμ και Άννα

3)Σε ποια περιστατικά της Καινής Διαθήκης αναφέρονται οι επόμενες      
   φράσεις;
   α)<Θα είναι σημείον αντιλεγόμενον>
   β)<Χαίρε εσύ προικισμένη με τη χάρη του Θεού>
   γ)<Την ώρα που προσευχόταν ο Χριστός, η όψη του έγινε διαφορετική       
         και τα ρούχα του αστραφτερά>
   δ)<Μετανοείτε γιατί έφτασε η βασιλεία του Θεού>

4)Αντιστοιχίστε τις λέξεις της σειράς (Α) με τις λέξεις της σειράς(Β):
    Α. Ιωάννης - Θεοφάνεια - Άγιο Πνεύμα – Χριστός
    Β.Περιστέρι – Αμνός Θεού – Προφήτης – Εμφάνιση Αγίας Τριάδας

5)Στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου:
   α)Από ποιόν έμαθε η Παναγία ότι θα μείνει έγκυος;
   β)Με ποιόν τρόπο έμεινε έγκυος;
   γ)Τι σημαίνουν τα ονόματαΙησούς – Εμμανουήλ;

6)Να σημειώσετε την ένδειξη Σωστό (Σ) – Λάθος (Λ) στις παρακάτω   
   προτάσεις:
   α)Οι παραβολές φανερώνουν κάτι ξεχωριστό για τη βασιλεία του Θεού.
   β)Ιησούς σημαίνει, ο Θεός μαζί μας.
   γ)Παλαιά και Καινή Διαθήκη μαζί ονομάζονται, Αγία Γραφή ή Βίβλος.
   δ)Κατά την βάπτιση του Χριστού φανερώθηκε για πρώτη φορά στην 
      ιστορία ο Θεός ως Αγία Τριάδα.

7)Βάλτε σε χρονολογική σειρά τα παρακάτω γεγονότα:
    Βάπτιση – Υπαπαντή – Προσκύνηση μάγων – Ο δωδεκαετής Ιησούς  
    στο Ναό – Γέννηση – Περιτομή
8)Ο άγγελος της είπε: <Μη φοβάσαι,Μαριάμ,ο Θεός σου έδωσε την χάρη  
   του,θα μείνεις έγκυος,θα γεννήσεις γιό και θα τον ονομάσεις Ιησού.
   Αυτός θα γίνει μέγας και θα ονομαστεί Υιός του Υψίστου.Σε αυτόν θα     
   δώσει ο Κύριος ο Θεός τον θρόνο του Δαβίδ,του προπάτορά του.
   Θα βασιλέψει για πάντα στους απογόνους του Ιακώβ και η βασιλεία     
   του δεν θα έχει τέλος>.
   Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον άγγελο: <Πώς θα μου συμβεί αυτό,αφού    
   δεν έχω συζυγικές σχέσεις με άντρα;>
   Και ο άγγελος της απάντησε:<…>

-Τι απάντησε ο άγγελος;

9)Ο Ιησούς στο τελευταίο δείπνο με τους μαθητές Του,ζητά από αυτούς  
   να τον θυμούνται πάντα και τους δείχνει τον τρόπο για αυτή την  
   ανάμνηση.
   Ποιος είναι αυτός ο τρόπος και πώς πραγματοποιείται από τους    
   Χριστιανούς σήμερα;ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
(Από τις εννέα ερωτήσεις να απαντηθούν οι έξι και να μεταφερθούν στην κόλλα)

     
 Ο Διευθυντής                                                       Ο Εισηγητής
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Στο Μάθημα των Θρησκευτικών
ΤΑΞΗ: β΄ Γυμνασίου
Ημερομηνία: 06/06/2013

ΘΕΜΑΤΑ

1ο. Ποια ευαγγέλια ονομάζονται Συνοπτικά και γιατί;

2ο. Να αποδώσετε συνοπτικά την ευαγγελική διήγηση του Ευαγγελισμού.

3ο. Τι σημαίνει η φράση: «Σημείον Αντιλεγόμενον»;

4ο. Γιατί ο Χριστός δίδασκε τους ανθρώπους με παραβολές;

5ο. Να αποδώσετε συνοπτικά την παραβολή του σπλαχνικού (καλού) Σαμαρείτη.

6ο. Τι δείχνουν τα θαύματα του Χριστού για τη ζωή μας;

7ο. Να αποδώσετε συνοπτικά την ευαγγελική διήγηση του θαύματος της θεραπείας
      του παράλυτου στην Καπερναούμ. Τι μας δίδαξε ο Χριστός με το θαύμα αυτό;

8ο. Να αποδώσετε συνοπτικά την ευαγγελική διήγηση της προδοσίας του Ιούδα και
      της σύλληψης του Χριστού.

9ο. Να αποδώσετε συνοπτικά την ευαγγελική διήγηση της ταφής του Χριστού.
_______________________________________________________


ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τα εννέα (9) θέματα να απαντήσετε μόνο στα έξι (6).


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


– Ο –                                                                                       – Ο –
   Διευθυντής                                                                                Εισηγητής                                                                                         ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Γραπτές Ανακεφαλαιωτικές-Προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Θρησκευτικά
ΤΑΞΗ Β΄
 ΟΝΟΜΑ                                                                                                          
ΕΠΩΝΥΜΟ

                                                               ΘΕΜΑΤΑ

      1.Πως γράφτηκαν και τι είναι τα Ευαγγέλια;Ποιά ονομάζουμε συνοπτικά και γιατί;

      2.Ποιές οι διακρίσεις των ιουδαίων σχετικά με τον πλησίον;Τι διδάσκει εμάς με την
       παραβολή του καλού σαμαρείτη;

      3.Ποιούς τύπους ανθρώπων περιγράφουν ο μικρός και ο μεγάλος υιός της παραβολής
       του ασώτου ;Tι μαθαίνουν οι άνθρωποι για το Θεό;

      4.α)Τι σημαίνει Υπαπαντή;
         β)Πού βρήκαν τον μικρό Ιησού οι γονείς του;Τι απεκάλυψε για τον εαυτό του;          

      5.α)Τι απεκάλυψε ο Ιησούς στο όρος Θαβώρ;
         β)Σε τι αποσκοπούσε η  Μεταμόρφωση;
         γ)Ποίοι εμφανίσθηκαν αριστερά και δεξιά του και τι συμβόλιζαν.

      6.Τι σημαίνει Ευαγγελισμός;Ποίος ο ρόλος της Παναγίας στο γεγονός;

      7  α.Γιατί ο Ιωάννης αποκαλεί τον Ιησού <<αμνό του Θεού>>;
          β.Πώς αλλιώς λέγεται η Βάπτιση του Ιησού και γιατί;
        
      8.Ποία η θέση της γυναίκας στην τότε ισραηλιτική κοινωνία; Ποία η στάση του Ιησού;

      9.ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ
     α.Ο Χριστός γεννήθηκε στην Αίγυπτο
     β.Οι Μάγοι δεν επέστρεψαν στον Ηρώδη γιατί τους το ζήτησε η Παναγία
     γ.Οι Μάγοι προσκύνησαν τον Ιησού μέσα σε ένα στάβλο
     δ.Οι Μάγοι που προσκύνησαν τον Χριστό ήσαν ειδωλολάτρες σοφοί
     ε.Ο Ιωσήφ και η Παναγία πήγαν στην Βηθλεέμ για να γεννήσουν τον Ιησού
     στ.Οι Μάγοι έψαχναν να βρούν τον Σωτήρα του κόσμου

                                                                             Απο τις 9 να επιλεξετε τις 6
     Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                                     Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ                                                 


Θέματα γραπτών προαγωγικών εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στο μάθημα των Θρησκευτικών.
                                                         ΤΑΞΗ Β΄
1.Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις  με τις λέξεις που ακολουθούν
   (θα περισσέψουν 5 λέξεις):
Δυο , παραδώσει, Ιούδας, Θείας Ευχαριστίας, αρνηθεί, Πέτρος, Τρεις, Ιουδαίοι, ενώνονται, Σώμα, Αίμα, μόνος, Θείας Μεταμόρφωσης, σταυρώθηκε, χριστιανοί.
Ø  _____1____μέρες πριν το Πάσχα ο Ιησούς βρίσκεται _____2_____με τους μαθητές του. Σε αυτό το αποχαιρετιστήριο πασχαλινό δείπνο συσχετίζοντας το ψωμί και το κρασί με τη σταυρική του θυσία, τους δήλωσε ότι αυτό είναι το ______3______ και το ____4_____ του.
Ø  Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική αλλά και δραματική. Ήδη ένας μαθητής, ο_____9______ ήταν έτοιμος να τον_____10_______ .
Ø  Έκτοτε οι ______5_____ επαναλαμβάνοντας με το Μυστήριο της _______6________ αυτό που έγινε εκείνο το βράδυ, ομολογούν ότι ο Ιησούς _____7______ για όλους και______8______ με τον Ίδιο και μεταξύ τους.
 2. Να επιλέξετε το σωστό  γράμμα και να δικαιολογήστε την επιλογή σας.
     i. Τι είναι η Βασιλεία του Θεού;
        α.    ένας νέος τρόπος ζωής
        β.    Μια ομάδα ανθρώπων που θα ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού
        γ.   ένα επίγειο βασίλειο όπου οι υπήκοοι θα πιστεύουν στον  αληθινό Θεό
    ii. Όταν οι Ναζαρηνοί ( οι κάτοικοι της Ναζαρέτ) άκουσαν τον Ιησού έλεγαν μεταξύ τους: "Αυτός
        δεν είναι ο ξυλουργός, ο γιος του Ιωσήφ και της Μαρίας;" Γιατί απορούσαν;
        α.     Γιατί έλειπε χρόνια και δεν ήξεραν ποιος ήταν
        β.     Γιατί δεν πίστευαν ότι ήταν Υιός του Θεού
        γ.     Διότι περίμεναν ότι ο Μεσσίας θα ήταν μεγαλοπρεπής, άτρωτος και ισχυρός
   iii. Ο Ιησούς στη Ναζαρέτ διάβασε την προφητεία του Ησαΐα και στη συνέχεια είπε: "Σήμερα
       βρίσκει την εκπλήρωσή της η προφητεία που μόλις ακούσατε".  Ουσιαστικά τους έλεγε ότι:
       α.    τα προβλήματά σας έχουν τελειώσει
       β.    όσα γράφει η Παλαιά Διαθήκη έγιναν πραγματικά
       γ.    η Βασιλεία του Θεού έχει ήδη ξεκινήσει
3. Να αντιστοιχίσετε τις φράσεις της στήλης Α΄ με τις φράσεις  στη στήλη Β΄
   ( στη στήλη Α΄ περισσεύουν 2 στοιχεία)
         Α                                                                  Β
1. Βηθλεέμ                                              α. σημαντικοί αλλοδαποί
2.Ηρώδης                                               β. απογραφή
3.Καίσαρας Οκταβιανός Αύγουστος       γ. φυγή
4. μάγοι                                                   δ. γέννηση του Ιησού
5.λιβάνι                                                   ε. βασιλιάς της Ιουδαίας 
6.βοσκοί                                                 στ. αυτοκράτορας των Ρωμαίων
7. σμύρνα                                               ζ. τιμή στο Θεό 
8.Αίγυπτος                                              θ. τιμή στο νέο βασιλιά   
9. διάταγμα                                             η. τιμή σ΄αυτόν που θα θυσιαστεί για τους ανθρώπους  
10. Ναζαρέτ                                            ι.  ταπεινοί Ιουδαίοι 
 11. χρυσός                                                                               
 12. Ανατολή                                                                                                  
4. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ).                                                                                                  
    Α. Στην ορθόδοξη εικόνα του Ευαγγελισμού, ο άγγελος κρατάει ένα κρίνο
    Β. Ο Ευαγγελισμός της Παναγίας έγινε στην Ιερουσαλήμ
    Γ. Μαρία σημαίνει στα Εβραϊκά δυναμική
    Δ. Με το να αποδεχθεί το μήνυμα του αγγέλου η Θεοτόκος  έγινε συνεργός του Θεού  στο σχέδιο
         για τη σωτηρία του κόσμου
    Ε. Με τη Σύναξη της Θεοτόκου πραγματοποιείται η υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός στους
           Πρωτόπλαστους όταν τους έδιωξε από τον Παράδεισο.
    ΣΤ. Η επόμενη φράση της Καινής Διαθήκης « Χαίρε εσύ προικισμένη με τη χάρη του Θεού» 
           αναφέρεται στη Γέννηση του Χριστού.
     Ζ. Το μήνυμα προς τη Μαρία και τον Ιωσήφ για τη γέννηση του Ιησού, ο οποίος θα είναι ο
            Μεσσίας, ο ελευθερωτής είναι απελευθερωτικό γεγονός. 
     Η.  Η συνάντηση αγγέλου με άνθρωπο και μάλιστα γυναίκα είναι ανατρεπτικό γεγονός.
     Θ. Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία.
      Ι. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου γιορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 25 Αυγούστου.
 5.  Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις:
      Α.   Η λέξη Ευαγγέλιο σημαίνει ....
      Β.   Η Αποκάλυψη του Ιωάννη είναι ...
      Γ.    Τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης είναι ....
 6. Ο Ιησούς είπε στην Μάρθα: « Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Εκείνος που πιστεύει σ΄εμένα, κι αν πεθάνει, θα ζήσει. Και καθένας που ζει και εμπιστεύεται σ΄εμένα δεν θα πεθάνει ποτέ. Τι φανερώνουν τα λόγια αυτά, ότι είναι ο Ιησούς και η καινούργια πραγματικότητα ζωής που αυτός έφερε και τι ελπίδες δίνουν σε όλους που αντιμετωπίζουν το θάνατο;
7. Στην παραβολή του σπλαχνικού Πατέρα πώς συμπεριφέρεται ο μεγαλύτερος γιος όταν επιστρέφει
   ο μικρότερος αδελφός του; Τη δικαιολογείτε; Αν όχι, τότε ποιο ήταν το δικό του λάθος;
8. Στη Μεταμόρφωση του Χριστού, να σχολιάσετε τις φράσεις:
    Α. «Την ώρα που προσευχόταν ( ο Ιησούς) η όψη του προσώπου του έγινε διαφορετική και τα
         ρούχα Του άσπρα και αστραφτερά»
   Β.  «Ξαφνικά δύο άντρες άρχισαν να μιλούν μαζί του ( με τον Ιησού) : ήταν ο Μωυσής και ο Ηλίας».
   Γ. «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός, αυτός είναι ο εκλεκτός μου.».
9. Και σήμερα ακόμη υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν, όπως και στην εποχή του Χριστού, ότι οι αρρώστιες και τα βάσανα στη ζωή είναι τιμωρίες από το Θεό για τις αμαρτίες τους. Με βάση τα θαύματα του Χριστού και κυρίως μετά τη θεραπεία του παράλυτου ποια απάντηση θα δίνατε;
ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΤΑ ΕΞΙ (6) ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΘΕΜΑΤΑ.
ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΛΑ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ
                                       ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
                                       
                    ΓΡΑΠΤΕΣ  ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ                            
                     ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
                    ΤΑΞΗ:   Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                 
                    ΜΑΘΗΜΑ:       ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                                                            
                             
                                                       Θ Ε Μ Α Τ Α:
1)   Στην «Κυριακή Προσευχή»:
      α. Πως προσφωνούμε το Θεό;
      β. Γατί κυριαρχεί ο πληθυντικός αριθμός;
      γ. Τι ζητούμε από το Θεό;
2) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες    (και να μεταφέρετε τις απαντήσεις σας στο φύλλο):
α) Στη βάπτιση του Χριστού έχουμε την αποκάλυψη των τριών προσώπων    της Αγίας Τριάδος.
β) Τα δώρα που έδωσαν οι μάγοι στο Χριστό ήταν: ασήμι, πηλός και κερί.
γ) «Πλησίον» μας είναι ο κάθε συνάνθρωπός μας, ακόμη και ο εχθρός μας.
δ) Η Αποκάλυψη του Ιωάννου είναι το πρώτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης.
ε) Ο Ματθαίος απεικονίζεται με την μορφή ενός αγγέλου ή ανθρώπου.
3) α) Ποια Ευαγγέλια ονομάζουμε «Συνοπτικά» και για ποιο λόγο;
    β)  Ποιο το περιεχόμενο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων
4) Να επιλέξετε την σωστή απάντηση (και να την μεταφέρετε στο φύλλο):
α. Ο Ιωάννης ονομάστηκε Πρόδρομος, γιατί:
   i) είχε την ικανότητα να συγχωρεί αμαρτίες
  ii) πέθανε με μαρτυρικό τρόπο, όπως όλοι οι προφήτες
 iii) προετοίμαζε τους ανθρώπους για τον ερχομό του Μεσσία
β. Το σύμβολο «Ιω. 13, 34» κατά σειρά σημαίνει:
   i) Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 13ο, στίχος 34
  ii) Α’ Καθολική Επιστολή Ιωάννου, κεφάλαιο 13ο, στίχος 34
 iii) Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην, κεφάλαιο 13ο, σελίδα 34


γ. Πρώτος επιχείρησε να συγγράψει Ευαγγέλιο:
   i) ο Ιωάννης
  ii) ο Λουκάς
 iii) ο Μάρκος
δ. Καθολικές ονομάζονται οι Επιστολές της Καινής Διαθήκης:
   i) γιατί απευθύνονται σε πολλές χριστιανικές κοινότητες και έχουν ένα
       γενικότερο περιεχόμενο
  ii) επειδή αποδίδονται σε συγγραφείς της Ρωμαιο-καθολικής Εκκλησίας
 iii) διότι περιλαμβάνουν ολόκληρη την ζωή του Χριστού
5) Ποια στάση κράτησαν στη δίκη του Ιησού;
    α)  Η πολιτική ηγεσία.
    β)  Οι θρησκευτικοί ηγέτες.
6) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα που ταιριάζουν   στη στήλη Β.
           Α                                                                            Β
Ευαγγελισμός                                                      Μετάνοια
Ιωάννης Βαπτιστής                                            Υιός του Θεού
Χριστός                                                                  Άγγελος Γαβριήλ
Χριστούγεννα                                                       Άγιο Πνεύμα
Περιστέρι                                                                Βηθλεέμ

7) Τι γνωρίζετε για τις παραβολές του Χριστού: Τι είναι, τι φανερώνουν, και γιατί ο Ιησούς δίδασκε με αυτές;

8) α) Ποιες θρησκευτικές ομάδες έχουμε την εποχή του Χριστού:
    β) Τι είναι η Συναγωγή;
9) Ποια γεγονότα εκτυλίσσονται κατά το «Μυστικό Δείπνο» του Κυρίου με τους μαθητές του;     
 Σημείωση: Να απαντήσετε στα έξι (6) από τα εννέα (9) θέματα.
                                         Καλή  επιτυχία!
                                  


ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΤΑΞΗ Β

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

Πλαίσιο κειμένου:                                                  

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ

            

1. Ποιο είναι το περιεχόμενο των τεσσάρων Ευαγγελίων; Ποιοι είναι οι συγγραφείς τους;

2. Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

α. Συνοπτικά ονομάζονται τα ευαγγέλια που σε μεγάλη έκταση συμφωνούν σχεδόν κατά λέξη.
β. Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι γράμματα προς τις Εκκλησίες που ίδρυσε κατά τις ιεραποστολικές περιοδείες του.
γ. Στα τέσσερα Ευαγγέλια έχουμε πλήρη βιογραφία για τη ζωή και το έργο του Ιησού.
δ. Το βιβλίο της Εκκλησίας που περιέχει τις περικοπές από τα τέσσερα Ευαγγέλια, τα οποία διαβάζονται σ’ όλες τις ακολουθίες του έτους, λέγεται Ευαγγέλιο.
ε. Τα βιβλία της Καινής Διαθήκης είναι 27.
στ.Το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων αναφέρεται στη διάδοση του Ευαγγελίου με τους ιεραποστολικούς αγώνες Αποστόλων και χριστιανών.

3.Ο  Ιωάννης χαρακτηρίζεται ως Πρόδρομος, Προφήτης, Βαπτιστής και Μάρτυρας. Ποιες ενέργειες του Ιωάννη δικαιολογούν τους χαρακτηρισμούς αυτούς;

4. Τι είναι και τι φανερώνουν οι παραβολές; Γιατί ο Ιησούς δίδασκε με αυτές;
5. Η παραβολή του σπλαχνικού πατέρα (παραβολή του «ασώτου υιου») φανέρωσε ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του Θεού;
6. Χαρακτηρίστε το Σαμαρείτη, τον οποίο ο Χριστός προβάλλει ως πρότυπο ανθρώπου του καινούργιου κόσμου.
7. Στο «Πάτερ ημών»:
α. Πώς προσφωνούμε το Θεό και τι νιώθουμε με αυτό;
β. Γιατί κυριαρχεί ο πληθυντικός αριθμός;
γ. Τι ζητούμε από το Θεό; (Να αναφέρετε με δικά σας λόγια ένα ένα τα αιτήματα).
δ. «και άφες ημιν»: τι είναι απαραίτητο να κάνουμε ώστε να μπορούμε να ζητάμε συγχώρεση από το Θεό;
8. Σε ποιες περιπτώσεις έκανε τα θαύματα ο Χριστός; Τι έδειχναν αυτά για τη ζωή των ανθρώπων και για τον ίδιο τον Ιησού;

9. «Λάβετε και φάγετε,αυτό είναι το σώμα μου…που παραδίνεται για χάρη σας, αυτό που κάνω τώρα να το κάνετε σε ανάμνησή μου».
«Πιείτε από αυτό όλοι,γιατί αυτό είναι το αίμα μου…»
Τι δηλώνουν τα λόγια του Ιησού στους μαθητές του κατά το Μυστικό Δείπνο και ποιο Mυστήριο τους παραδίδει. 
                                             
                                                Καλή  επιτυχία 

Ο Διευθυντής                                                                         Η εισηγήτρια
                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                                                 ΣΤΗΝ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΣΤΑ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                             
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.&Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………..
                                                     ΘΕΜΑΤΑ
1)      Τι γνωρίζετε για τα «Συνοπτικά» Ευαγγέλια;
2)       α) Να γράψετε τις επιστολές του Απ. Παύλου, β) Τι γνωρίζετε για τα «Απόκρυφα Βιβλία» της Καινής Διαθήκης;
3)      Τι σημαίνουν οι λέξεις α) Ευαγγελισμός, β) Ιησούς;
4)      Ποιες γιορτές προς τιμήν της Παναγίας γνωρίζετε;
5)      Ποιες ενέργειες του Ιωάννη δικαιολογούν τους χαρακτηρισμούς: α) Πρόδρομος, β) Προφήτης, γ) Βαπτιστής, δ) Μάρτυρας;
6)      Τι είναι και τι φανερώνουν οι παραβολές;
7)      Η παραβολή του «Ασώτου Υιού» μας φανερώνει ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του Θεού;
8)      Τι ζητούν οι πιστοί από τον Θεό μέσα από το «Πάτερ Ημών» (αιτήματα);
9)      Και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν, όπως και τότε, ότι οι αρρώστιες και τα βάσανα στη ζωή είναι τιμωρίες από το Θεό, για τις αμαρτίες τους. Με βάση το μάθημα της Θεραπείας του Παραλυτικού στην Καπερναούμ και το ανάλογο ερμηνευτικό σχόλιο, ποια απάντηση θα δίνατε;

Όλες οι ερωτήσεις είναι ισοδύναμες, να απαντήσετε μόνο σε έξι  (6) ερωτήσεις
                                  « Καλή επιτυχία»
Ο Δ/ντης                                                                        Η Εισηγήτρια                    ,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου