Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Η συναισθηματική κατάσταση των χαρισματικών παιδιών.Η συναισθηματική κατάσταση των χαρισματικών παιδιών.

Η συναισθηματική κατάσταση των χαρισματικών παιδιών δεν βρίσκεται πάντα σε αντιστοιχία με το πνευματικό τους επίπεδο.
Ειδικότερα, αρκετά χαρισματικά παιδιά νιώθουν ανασφάλεια λόγω των διαφορών που παρουσιάζουν από τα υπόλοιπα παιδιά.
Ιδιαίτερα κατά την προεφηβική και εφηβική ηλικία, τα παιδιά επιθυμούν να μοιάζουν με τους συνομηλίκους τους και έτσι οι διαφορές που παρουσιάζουν είναι αιτίες άγχους και αρνητικών συναισθημάτων.
Πολλές φορές τα ταλαντούχα παιδιά αισθάνονται απομονωμένα και εμφανίζουν προβλήματα επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους. Τα τελευταία προβλήματα είναι δυνατό να διορθωθούν με τις κατάλληλες παρεμβάσεις.
 Είναι γεγονός ότι η συναισθηματική κατάσταση των χαρισματικών παιδιών συχνά παραβλέπεται, ωστόσο χρειάζεται μεγάλη προσοχή καθώς τα χαρισματικά παιδιά τείνουν να δίνουν την εντύπωση ότι δεν χρειάζονται βοήθεια από κανένα.
 Έτσι, η εκπαιδευτική κοινότητα και οι ειδικοί της εκπαίδευσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τα πνευματικά χαρίσματα των παιδιών αυτών, αλλά να μεριμνούν και να βρίσκουν λύσεις  και για τα συναισθηματικά προβλήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου