Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013


Η υπεροχή, υπερφυσικότητα και
μοναδικότητα της αλήθειας του Χριστιανισμού  φαίνεται:
1.Από την ανωτερότητα της διδασκαλίας του, όπως φαίνεται από την σύγκριση της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής, με τις διδασκαλίες του Κορανίου, των Βεδών, του Κανόνα Πάλι, κλπ. διδασκαλίες για ειρήνη,
δικαιοσύνη, ισότητα, αγάπη, συγχωρητικότητα, μετάνοια, είναι μοναδικές και σαν κείμενα φιλοσοφίας και στοχασμού δεν έχουν καμία σχέση με αιμοσταγές Κοράνιο και τους μύθους των κειμένων Κοτζίκι και Νιχόν Σόκι του Σιντοϊσμού.

2. Κανένας άλλος ιδρυτής θρησκείας δεν είπε ότι είναι Θεός εκτός από το Χριστό, γιατί δεν μπορούσε να το αποδείξει, απλώς κάποιους οι οπαδοί τους, τους θεοποίησαν μεταγενέστερα π.χ. Βούδα, Κομφούκιο.

3. Από τα θαύματα που έγιναν από το Χριστό, μαρτυρούνται από τους μαθητές του, που με το αίματος τους σφράγισαν την αλήθεια των λεγομένων τους  και κανείς δεν πεθαίνει για ένα ψέμα, αλλά και από άλλους συγγραφείς και ιστορικούς της περιόδου αυτής, αλλά και από τους εχθρούς του Φαρισαίους που δεν τα αμφισβήτησαν ποτέ, δεν τον πίστεψαν όμως γιατί τα ερμήνευαν ως δαιμονικές ενέργειες.

4. Για κανέναν άλλο ιδρυτή θρησκείας δεν έχουμε λεπτομερείς προφητείες, 200, 300,700, χρόνια πριν, καταγεγραμμένες σε κείμενα, όπως για το Χριστό. Πού θα γεννηθεί, τη σφαγή των νηπίων, τη δράση και τα θαύματα του, την αντιμετώπιση του από του ανθρώπους, λεπτομέρειες για το σταυρικό του θάνατο κ.λ.π.

5. Την πανθομολογούμενη ανωτερότητα της προσωπικότητας του Χριστού ώστε ένας διανοητής να ομολογεί: « Αν μπορούσε κάποιος να με πείσει, πως κάτι άλλο εκτός από το Χριστό είναι η αλήθεια, θα προτιμούσα να είμαι με το Χριστό και όχι με την αλήθεια».

6. Από την ανωτερότητα της κοινωνίας και των ανθρώπων που διαμορφώνει ο Χριστιανισμός, σε σχέση με τις άλλες θρησκείες, αφού ο άνθρωπος διαμορφώνεται σύμφωνα με το Θεό του, ότι και όποιος και αν είναι αυτός. Δεν είναι τυχαίο ότι τα χριστιανικά κράτη κατά κανόνα είναι τα περισσότερο πολιτισμένα, με ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία, δημοκρατία, επιστήμη, πολιτισμό.

7. Ο Xριστιανισμός διαδόθηκε από φτωχούς, αγράμματους, ανίσχυρους, χωρίς βία, χωρίς τη βοήθεια της εξουσίας, αλλά και με την έχθρα της, όπως τους ρωμαίους αυτοκράτορες, που λογικά αν δεν ήταν εκ Θεού δεν θα επιβίωνε κατά τον Ι. Χρυσόστομο.

8. Παρ' όλα αυτά ο Xριστιανισμός δεν διαγράφει τις άλλες θρησκείες, αλλά δέχεται ότι, στοιχεία αλήθειας υπάρχουν και στις άλλες φιλοσοφίες και θρησκευτικές παραδόσεις αλλά ολόκληρη η αλήθεια στο Χριστιανισμό που δεν είναι καν θρησκεία, αλλά τρόπος ζωής, αποκάλυψη, σχέση Θεού ανθρώπου.


                                    Σχέση Χριστιανισμού-Βουδισμού
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ
1. Πίστη στη μεταθάνατον ζωή και στις δύο.

2. Οι καλές πράξεις βοηθούν σε καλή μεταθανάτια κατάσταση
και στις δύο θρησκείες.

3. Η νιρβάνα είναι η ένωση με το απόλυτο, όπως στο           
                               Χριστιανισμό είναι η ένωση με τον θεό.
Διαφορές
1.    Δέχονται τη μετενσάρκωση που στον Χριστιανισμό απορρίπτεται.

2. Ατομισμός, ανθρωποκεντρισμός στο Βουδισμό, κοινωνικότητα στο Χριστιανισμό

 3. Ιδεώδες στο Βουδισμό να γίνει ο άνθρωπος αναίσθητος για
όλα, ενώ στον Χριστιανισμό ευαίσθητος για όλα.

4.Μονοθεΐα στο Χριστιανισμό, αθεΐα-πολυθεΐα στον Βουδισμό.

5. Ανέλπιδος και απαισιόδοξος ο Βουδισμός, σε αντίθεση με τον
                     Χριστιανισμό ο οποίος είναι αισιόδοξος και ελπιδοφόρος.

                    6. Στο Βουδισμό ο άνθρωπος πονά γιατί έχει ότι δεν θέλει και
                    θέλει ότι δεν έχει. Ενώ στον Χριστιανισμό χαίρεται για ότι έχει
                    που κάποιοι άλλοι δεν έχουν


/
ΊΟ

Σχέση Χριστιανισμού-Ινδουϊσμού
Ομοιότητες
    1. Όπως το Μπράχμαν είναι το μόνο καλό και πίσω από όλα, έτσι και ο θεός στο Χριστιανισμό είναι η μόνη αυθεντική
πραγματικότητα.
2. Σε ότι προσκολλάται ο νους αυτό και γίνεται και στις δύο θρησκείες. Στο κακό-κακός στο θεό-θεοειδής.
3. Το Άτμαν είναι το θείο στοιχείο μέσα στον άνθρωπο, όπως η ψυχή που έχει το κατ' εικόνα Θεού στο Χριστιανισμό.
   4. Η εγκράτεια και η αποχή από το κακό βοηθούν στο πλησίασμα του θεού και στις δύο θρησκείες.
5. Και οι δύο θρησκείες αποδέχονται την μεταθανάτια συνέχιση
της ζωής
Διαφορές
1.     Ο Ινδουισμός είναι πολυσύνδετος και δαιδαλώδης θρησκεία, ενώ ο Χριστιανισμός είναι συγκεκριμένος και συγκροτημένος.

2.     Η πίστη στη μετενσάρκωση απορρίπτεται στο Χριστιανισμό.

3       .Πολυθεϊσμός στον Ινδουϊσμό, μονοθεϊσμός στο Χριστιανισμό.

4.      Πνεύμα ατομισμού, ανθρωποκεντρισμού , εσωστρέφειας στον Ινδουισμό, ενώ στο Χριστιανισμό θεανθρωποκεντρικό και
κοινωνικό.

5. Η τελειότητα στον Ινδουϊσμό είναι να φτάσει ο άνθρωπος στην
αναισθησία για τα προσωπικά και τα κοινωνικά θέματα, ενώ
στο Χριστιανισμό να φτάσει στην ευαισθησία.

6. Θεοποίηση της φύσης, ποταμών,ήλιου στον Ινδουισμό, δημιουργήματα στον Χριστιανισμό.

7. Όχι στη διαιώνιση της ύπαρξης και στη σωτηρία του παρόντος κόσμου στον Ινδουισμό, ενώ στο Χριστιανισμό στόχος είναι η διάσωσή του και η κοινωνία όλου του υλικοπνευματικού κόσμου με το Θεό.

8. Ένωση του νου, του άτμαν μόνο με το Θεό στον Ινδουισμό, ενώ στο Χριστιανισμό επιδιώκεται η ψυχοσωματική ένωση με το Θεό.

Σχέση Χριστιανισμού-Ισλαμισμού
Ομοιότητες
1.     Προσευχή

2.     Νηστεία


3.     Αγαθοεργείες~Ελεημοσύνη

4.     Πίστη στους αγγέλους και στους δαίμονες


5.     0 Χριστός, η Παναγία, ο Μωυσής είναι ιερά πρόσωπα και στις
δύο θρησκείες.

6.     Έχουν Αγίες γραφές, ημέρες προσευχής και συγκεκριμένους
τόπους λατρείας.

                       7. Πίστη στη μεταθάνατον  ζωή,                                                         παράδεισο, κόλαση

8. Μονοθεϊστικές θρησκείες και οι δύο

9. Μοναχισμός και στις δύο
Διαφορές
Ι. Στο Χριστιανισμό υπάρχει ισότητα των δύο φύλων, στο Ισλάμ κατωτερότητα της γυναίκας.

2. Το Ισλάμ διαδίδεται με τη βία και  το ξίφος δηλαδή τον
ανεστραμμένο σταυρό, ενώ ο Χριστιανισμός με ελευθερία και
αγάπη σύμβολο το "όστις θέλει οπίσω μου ελθείν".

3.     Στο Ισλάμ όλα στη ζωή και στην ιστορία τα προκαθορίζει ο θεός, ενώ στο Χριστιανισμό, προγνωρίζει αλλά δεν προκαθορίζει.
4.     0 παράδεισος έχει υλιστικές απολαύσεις στο Ισλάμ, ενώ στο
Χριστιανισμό είναι πνευματική κατάσταση.
5.     Στο Ισλάμ ευνοούνται τα θεοκρατικά, απολυταρχικά καθεστώτα, ενώ στον Χριστιανισμό τα δημοκρατικά.
6.     .Το Ισλάμ είναι ανεικονική θρησκεία, δηλαδή δεν απεικονίζει τα ιερά πρόσωπα, ενώ ο Χριστιανισμός είναι εικονική θρησκεία.


Χριστιανική θεώρηση της ομοφυλοφιλίας.
Η ομοφυλοφιλία αποτελεί βαρύτατη εκτροπή και αμαρτία γιατί:
1.Απαγορεύεται αυστηρώς από τις εντολές του Θεού προς τον άνθρωπο, τους κανόνες των Συνόδων και την Αγία Γραφή, που οριοθετούν το φυσικό και ανθρώπινο τρόπο ζωής. Π.χ. με το «ου μοιχεύσεις» που εννοεί όλες τις σεξουαλικές παρεκτροπές, το «πόρνοι μοιχοί μαλακοί, αρσενοκοίται, (ομοφυλόφιλοι) βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι», αν δεν μετανοήσουν κατά τον Απόστ. Παύλο. Άλλωστε η καταστροφή των Σοδόμων έγινε λόγω της ομοφυλοφιλίας.

2.Δεν εξυπηρετεί την διαιώνιση του είδους, που είναι βασικός σκοπός του γενετησίου ενστίκτου, αν και όχι ο μοναδικός.

3.Είναι παρά φύσιν κατάσταση, αφού στα ζώα που ενεργούν μόνο εξ ενστίκτου, δεν υπάρχει ομοφυλοφιλία, εκτός αν υπάρχει διαταραχή, ή αν το είδος τους είναι αμφίφυλο, σε ελάχιστες περιπτώσεις.

4.Ιατρικώς: η ομοφυλοφιλία θεωρείται ότι οφείλεται κυρίως σε ψυχιατρικά προβλήματα, διαταραχή της προσωπικότητας και δημιουργεί ψυχοπαθολογικές καταστάσεις και λιγότερο προέρχεται από περιβαλλοντολογικές και κοινωνικές επιδράσεις ή πρόβλημα οργανικό. Αν υπάρχει πρόβλημα ερμαφροδιτισμού, διπλά γεννητικά όργανα, ή ορμονικές διαταραχές, που είναι εξαιρέσεις, υπάρχουν ελαφρυντικά, αλλά αντιμετωπίζονται επαρκώς ιατρικώς. Η σεξουαλική κακοποίηση στην παιδική ηλικία, δημιουργεί τάσεις ομοφυλοφιλικές, αλλά και η κακή διατροφή με τα πολλά χημικά και τις ορμόνες διαστρέφουν την ανθρώπινη φύση.

5.Το ότι η συνείδηση μας, ο έμφυτος αυτός ηθικός νόμος, δεν αποδέχεται ευχάριστα, πέρα από τις ιδεολογικές και θρησκευτικές μας διαφορές, αυτήν την κατάσταση όταν υπάρχει σε συγγενικά' μας πρόσωπα, γονείς, αδέρφια, παιδιά, συζύγους, παρά την πλύση εγκεφάλου, που γίνεται, δείχνει το παρά φύσιν του πράγματος, δηλαδή το εφάμαρτο, γι' αυτό και κατά κανόνα η καθολική ανθρώπινη  συνείδηση αδυνατεί να το αποδεχτεί και να το υιοθετήσει.

 6. Η έξαρση της ομοφυλοφιλίας στους καιρούς μας οφείλεται και στη συστηματική διαφήμιση και απενοχοποίησή της, έμμεσα ή άμεσα από τα μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις σκοτεινές που επιδιώκουν την αποδυνάμωση των .λαών τον έλεγχο των κοινωνιών, την εξουθένωση της νεολαίας, ως της κατ' εξοχήν δύναμης αντίστασης στα όποια σχέδια τους. Η ομοφυλόφιλη κοινωνία είναι πάντα μια εύκολη λεία, στα όποια αρπαχτικά της ελευθερίας, των δικαιωμάτων, των αξιών.

7.    Η ομοφυλοφιλία υπήρχε και θα υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να την νομιμοποιούμε να την περιβάλλουμε με κύρος ισοτιμίας αλλά να την ανεχόμαστε ως εξαίρεση στον κανόνα; Αν νομιμοποιήσουμε την ομοφυλοφιλία γιατί να μην νομιμοποιήσουμε και το φόνο αφού κάποιους τους εκφράζει ως μέσο επίλυσης των διαφωνιών; Γιατί να μη νομιμοποιήσουμε και τους αιμομικτικούς γάμους και κάθε διαστροφή, αφού και αυτοί είναι πολίτες που δεν πρέπει να καταπιέζονται; γιατί να μη νομιμοποιήσουμε γάμο ανθρώπου ζώου, αφού αυτό εκφράζει κάποιους άλλους; Τελικά χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Χωρίς Θεό δεν υπάρχει ηθική δεν υπάρχουν αξίες δεν υπάρχει ούτε άνθρωπος.

Παρ' όλα αυτά κανέναν άνθρωπο, ότι και αν έχει κάνει δεν τον απορρίπτουμε δεν τον περιθωριοποιούμε, αλλά τον σεβόμαστε ως παιδί του Θεού έστω και αν είναι περισσότερο άρρωστο από άλλους και προσπαθούμε να το βοηθήσουμε. Καταδικάζουμε τις πράξεις και ποτέ του ανθρώπους. Αμαρτία και εκτροπή ασυγχώρητη δεν υπάρχει, παρά μόνο όποια είναι αμετανόητη.

ΓΙΟΓΚΑ

Κάνοντας γιόγκα σταδιακά μυούμαστε στον Ινδουισμό γιατί:

1)Είναι λέξη, φιλοσοφία, θεωρία, καθαρώς ινδουιστκή. Όπως δεν μπορούμε να πούμε ότι η σταύρωση του Χριστού είναι μωαμεθανισμός έτσι και η γιόγκα δεν μπορεί να είναι Χριστιανισμός. Η γιόγκα δεν μπορεί να αποθρησκευτικοποιηθεί, ο προσανατολισμός της Ινδικής αυτής τεχνικής ήταν και είναι θρησκευτικός, με οδηγό τις Βέδες και τις Ουπανισάδες

2)Όχι τυχαία γίνεται μελέτη στις σχολές αυτές ινδουιστικών ιερών γραφών και συγγραμμάτων των διαφόρων γκουρού (πνευματικός καθοδηγητής ) του Ινδουισμού .

 3)Έχουν διαλογισμό που χαρακτηρίζει τον Ινδουισμό και επικλήσεις ινδουιστικών θεοτήτων π.χ. Σίβα , Βισνού κτλ.

4)Χρησιμοποιούν κυρίως ινδουιστές δασκάλους .     
.
5)Έχουν τις ινδουιστικές γιορτές π.χ. τη Χόλι = γιορτή της άνοιξης .
Στα πρώτα στάδια-ανακουφίζονται από τα προβλήματα τους αφού απομακρύνουν το νου απ' αυτά, αλλά αν προχωρήσουν στα τελευταία στάδια που είναι η ένωση με το Μπράχμαν, οι επιπτώσεις είναι καταστροφικές, όπως ψυχολογικά προβλήματα , καταθλίψεις , νευρικός κλονισμός , διάλυση προσωπικότητας , οργανικές βλάβες κτλ.

 7)Η γυμναστική της γιόγκα δεν μπορεί να αποκοπεί από το γενικό ινδουιστικό πνεύμα που την κυριαρχεί και την προϋποθέτει .Δεν γίνεται η γυμναστική της γιόγκα χωρίς διαλογισμό και την ινδουιστική περισυλλογή και αυτοσυγκέντρωση, όπως δεν γίνεται να λατρεύω το θεό Σίβα κάνοντας το σταυρό μου, νηστεύοντας ορθόδοξα ή εξομολογούμενος τις αμαρτίες σε ιερέα.
ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ  ΓΙΟΓΚΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΡΩΣΗΣ


Μωρό που γεννήθηκε στους 4 1/2 μήνες
Ο Marcus Richardson γεννήθηκε την 1.1.72στοΣινσιννάτιτου Οχάιο ΗΠΑ, στην 20η εβδομάδα της εγκυμοσύνης της μητέρας του. Η κύηση κανονικά διαρκεί 40 εβδομάδες. Εδώ εικονίζεται υγιέστατος 2 μήνες μετά τη γέννηση του.
Μερικές χώρες χρησιμοποιούν τη βιωσιμότητα του εμβρύου, δηλ. την ικανότητα του να επιζήσει έξω από τη μήτρα, ως μέτρο του ανθρώπινου του αγέννητου παιδιού. ' Ομως πριν τριάντα χρόνια η βιωσιμότητα ήταν στους 7 μήνες, τώρα είναι στους 4 ' /2 μήνες και σε μερικά χρόνια μπορεί να είναι στους 2 3 μήνες. Αυτό που αλλάζει είναι η τελειοποίηση των συστημάτων υποστήριξης της εξωμήτριας ζωής. Τα μωρά είναι τα ίδια. Επομένως η βιωσιμότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως κριτήριο του ανθρώπινου του εμβρύου. Είναι απλώς μέτρο της ικανότητας του ιατρικού προσωπικού και του εξοπλισμού του νοσοκομείου στο οποίο γεννιέται το μωρό.


Στους 3 μήνες της εγκυμοσύνης
Σ' αυτό το στάδιο όλα τα όργανα λειτουργούν. Αναπνέει και καταπίνει το αμνιακό υγρό, χωνεύει και ουρεί. Είναι πολύ ευαίσθητο στον πόνο, αντιδρά σι ο κέντρισμα με βελόνα και στο θόρυβο και αναζητά μια αναπαυ­τική θέση, όταν ενοχληθεί. Σύντομα θα κοιμάται και θα ξυπνά μαζί με τη μητέρα του. Αν το αμνιακό υγρό γλυκανθεί τεχνητά, θα το καταπίνει συχνό­τερα, ενώ αν γίνει ξινό θα σταματήσει την κατάποση του.
Μπορει να διδαχθεί με ηχητικά σήματα να προβλέπει και να αντιδρά σε τεχνητά προκαλούμενο πόνο, όμως δεν ανταποκρίνονται όλα τα μωρά με τον ίδιο τρ όπο, έχουν ήδη εξατομικευμένη συμπεριφορά. Ο Arnold Gesel λέγει ότι σ" αυτό το στάδιο «η οργάνωση του ψυχοσωματικού του εγώ είναι σε καλή αν άπτυξη». Στην εικόνα βυζαίνει τον αντίχειρα του. ' Οπως δείχνει ο υπερηχογράφος, η συνήθεια αυτή υπάρχει ήδη στους 2 μήνες.


1


Ανθρώπινα πόδια στους 2 1/2 μήνες
Αυτά τα τέλεια διαμορφωμένα πόδια δείχνουν ότι το μικροσκοπικό σώμα του μωρού είναι πλήρως σχηματισμένο σ' αυτό το χρόνο.
Στις 6 εβδομάδες   — αρχίζει η κίνηση.
— η εγκεφαλική δραστηριότητα μπορεί να μετρηθεί
με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα.
Στις 1 8 μέρες    — κτυπά η ανθρώπινη καρδιά.
Στη σύλληψη    — αρχίζει η ανθρώπινη ζωή. Από αυτή τη στιγμή
έχουμε ένα  ον, εντελώς διαφορετικό γενετικά από το σώμα της μητέρας ή του πατέρα, που είναι: ανθρώπινο (46 χρωματοσώματα), ζωντανό (ικανό να αντικαθιστά τα νεκρά του κύτταρα) και το οποίο χρειάζεται μόνο τροφή και χρόνο για να αναπτυχθεί ι" έναν ώριμο άνθρωπο.


Στους 2 μήνες της εγκυμοσύνης
αυτό το στάδιο:
το μωρό αρπάζει και κρατά το όργανο που τοποθετείται στην παλάμη
κολυμπά ελεύθερα στο αμνιακό υγρό σε ρυθμό φυσικού κολυμβητή.
μπορεί να γίνει ηλεκτροκαρδιογράφημα και με ειδικά όργανα ακούγον­ται οι κτύποι της καρδιάς του.


' Εκτρωση με καισαρική τομή
Αυτή η μέθοδος είναι ακριβώς όπως η καισαρική τομή σε περίπτωση τοκετού με τη διαφορά ότι το μωρό, αντί να έχει την κατάλληλη φροντίδα, αφήνεται να πεθάνει. Αυτό συμβαίνει με το κοριτσάκι της φωτογραφίας που είναι ηλικίας 6 μηνών. 0 ομφάλιος λώρος αποκόπτεται και το μωρό αφήνεται σ' ένα δοχείο για να πεθάνει. Σ' αυτή την ηλικία όλα τα μωρά κινούνται, αναπνέουν και μερικά ακόμη κλαίουν.
Οι φωτογραφίες αυτού του φυλλαδίου κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια επιστημονικής μαρτυρίας ενώπιον της Νομικής Υποεπιτροπής της Αμερικανικής Βουλής το 1976 και ενώπι­ον της Νομικής Υποεπιτροπής της Αμερικανικής Γερουσίας το 1981 και 1982. Δεν αμφισβη­τήθηκαν και δημοσιεύθηκαν στα επίσημα πρακτικά της Βουλής και της Γερουσίας.
' Εκτρωση με δηλητηριώδες άλας στους 4 1/2 μήνες
Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται μετά τους 4 μήνες, όταν μαζεύεται αρκετό υγρό στον αμνιακό σάκκο. Μια μακριά σύριγγα εισχωρεί μέσω της κοιλιακής χώρας της μητέρας στον αμνιακό σάκκο και διοχετεύει σ' αυτό ένα διάλυμα δηλητηριώδους άλατος. Το μωρό αναπνέει και καταπίνει το αμνιακό υγρό και έτσι δηλητηριάζεται. Το καυστικό διάλυμα προκαλεί εγκαύματα στην επιδερμίδα. Με αυτή τη μέθοδο το μωρό πεθαίνει αργά σε περισσότερο από μια ώρα. Μετά από 24 ώρες περίπου αρχίζουν πόνοι τοκετού και γεννιέται το μωρό στην κατάσταση που δείχνει η εικόνα.
' Εκτρωση με το φάρμακο Prostaglandin
Το φάρμακο αυτό προκαλεί πόνους τοκετού σε οποιοδήποτε στάδιο εγκυμοσύνης. Χρησιμοποιείται για έκτρωση σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και η μεγαλύτερη του «επιπλοκή» είναι ο «ζωντανός τοκετός». Επίσης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στη μητέρα.


Απόξυση στους 3 μήνες
Η απόξυση γίνεται μεταξύ 1 '/2 και 3 μηνών. Ο εκτρωποιός εκτείνει το στόμιο της μήτρας και εισάγει σ' αυτή μέσω του κόλπου ένα ειδικό εργαλείο - μαχαίρι με το οποίο κατακόπτει το μωρό και αποχωρίζει τον πλακούντα από το τοίχωμα της μήτρας. ' Εργο της νοσοκόμας είναι να συναρμολογεί τα διάφορα μέρη του σώματος, ώστε να είναι βέβαιο ότι η μήτρα άδειασε, διαφορετικά η μητέρα θα αιμορραγεί και θα μολυνθεί.
Απόξυση μπορεί να γίνει και μεταξύ 3 και 4 1/2 μηνών με κοφτερό οδοντωτό εργαλείο. Ο εκτρωποιός διαμελίζει το σώμα του μωρού, χωρίς εμβρυακή αναισθησία και το εξάγει κατά τμήματα μαζί με το βαθειά ριζωμέ­νο πλακούντα. Η αιμορραγία είναι έντονη.
' Εκτρωση με απορρόφηση στους 2 1/2 μήνες
Η έκτρωση με απορρόφηση είναι σήμερα η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τους 3 πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης. Είναι παρόμοια με την απόξυση με τη διαφορά ότι το αναπτυσσόμενο μωρό και ο πλακούντας κατατεμαχί­ζονται και εξάγονται από τη μήτρα με ένα ισχυρό απορροφητικό σωλήνα. Τα «προϊόντα της σύλληψης» καταλήγουν σε συνδεδεμένο με την απορρο­φητική συσκευή δοχείο. Μερικές φορές είναι ευδιάκριτα τα μικρότερα μέλη του σώματος, όπως σ' αυτή την εικόνα.
 Οι φωτογραφίες αυτού του φυλλαδίου κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια επιστημονικής μαρτυρίας ενώπιον της Νομικής Υποεπιτροπής της Αμερικανικής Βουλής το 1976 και ενώπι­ον της Νομικής Υποεπιτροπής της Αμερικανικής Γερουσίας το 1981 και 1982. Δεν αμφισβη­τήθηκαν και δημοσιεύθηκαν στα επίσημα πρακτικά της Βουλής και της Γερουσίας.

Εάν οι εικόνες αυτές δημιουργήσουν σε μερικούς αναγνώστες αισθήματα τύψεων και ενοχής, πρέπει να γνωρίζουν ότι σ' αυτή τη ζωή υπάρχει πάντα η δυνατότητα διόρθωσης και επούλωσης των ψυχικών πληγών, με το μυστήριο της Μετάνοιας-Εξομολόγησης


Ι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου