Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Χριστιανισμός - Ινδουϊσμός:Ομοιότητες - Διαφορές


Χριστιανισμός-Ινδουϊσμός:Ομοιότητες -Διαφορές
Ομοιότητες
    1. Όπως το Μπράχμαν είναι το μόνο καλό και πίσω από όλα, έτσι και ο θεός στο Χριστιανισμό είναι η μόνη αυθεντική
πραγματικότητα.
2. Σε ότι προσκολλάται ο νους αυτό και γίνεται και στις δύο θρησκείες. Στο κακό-κακός στο θεό-θεοειδής.
3. Το Άτμαν είναι το θείο στοιχείο μέσα στον άνθρωπο, όπως η ψυχή που έχει το κατ' εικόνα Θεού στο Χριστιανισμό.
   4. Η εγκράτεια και η αποχή από το κακό βοηθούν στο πλησίασμα του θεού και στις δύο θρησκείες.
5. Και οι δύο θρησκείες αποδέχονται την μεταθανάτια συνέχιση
της ζωής
Διαφορές
1.     Ο Ινδουισμός είναι πολυσύνδετος και δαιδαλώδης θρησκεία, ενώ ο Χριστιανισμός είναι συγκεκριμένος και συγκροτημένος.
2.     Η πίστη στη μετενσάρκωση απορρίπτεται στο Χριστιανισμό.
 3 . Πολυθεϊσμός στον Ινδουϊσμό, μονοθεϊσμός στο Χριστιανισμό.
4.      Πνεύμα ατομισμού, ανθρωποκεντρισμού , εσωστρέφειας στον Ινδουισμό, ενώ στο Χριστιανισμό θεανθρωποκεντρικό και κοινωνικό.
5. Η τελειότητα στον Ινδουϊσμό είναι να φτάσει ο άνθρωπος στην
αναισθησία για τα προσωπικά και τα κοινωνικά θέματα, ενώ
στο Χριστιανισμό να φτάσει στην ευαισθησία.
6. Θεοποίηση της φύσης, ποταμών,ήλιου στον Ινδουισμό, δημιουργήματα
στο Χριστιανισμό.
7. Όχι στη διαιώνιση της ύπαρξης και στη σωτηρία του παρόντος κόσμου στον Ινδουισμό, ενώ στο Χριστιανισμό στόχος είναι η διάσωσή του και η
κοινωνία όλου του υλικοπνευματικού κόσμου με το Θεό.
8. Ένωση του νου, του άτμαν μόνο με το Θεό στον Ινδουισμό, ενώ στο Χριστιανισμό επιδιώκεται η ψυχοσωματική ένωση με το Θεό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου